Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Wielkopolsce Poznań, 27 stycznia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Wielkopolsce Poznań, 27 stycznia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Wielkopolsce Poznań, 27 stycznia 2011 r.

2 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Liczba ubezpieczonych wg CWU – stan na r.

3 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Plan finansowy NFZ na 2010 r.

4 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Udział Oddziałów w populacji ubezpieczonych oraz w budżecie NFZ na 2010 r. wybrane Oddziały Wojewódzkie

5 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Struktura planu finansowego WOW NFZ na 2011 rok - wg udziału poszczególnych grup kosztów

6 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Struktura i wartość kontraktów na 2011 roku - klasyfikacja wg organów założycielskich

7 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Struktura planu finansowego WOW NFZ na 2011 rok

8 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Dynamika nakładów na Lecznictwo Szpitalne w latach (Rok 1999=100)

9 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Dynamika nakładów na POZ w latach (Rok 1999=100)

10 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Dynamika nakładów na Refundację cen leków w latach (Rok 1999=100)

11 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Plan finansowy WOW NFZ na 2011 rok

12 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Wielkości planu finansowego w latach ?

13 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Plan finansowy WOW NFZ na 2010 i 2011 rok

14 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła

15 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Kontraktowanie świadczeń na rok 2011

16 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Stan aktualny Przeprowadzono aneksowanie umów wieloletnich zawartych na okres 2009 – 2011 Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert/wniosków zawarto umowy wieloletnie na okres 2011 – 2013 w rodzajach: leczenie stomatologiczne leczenie uzdrowiskowe ( poza WOW NFZ ) podstawowa opieka zdrowotna (w toku) Przedłużono aneksowaniem umowy wygasające z dniem r.: podstawowa opieka zdrowotna - NPL do r. ratownictwo medyczne – do r.

17 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Konkurs ofert Ogłoszenie – r. Rozstrzygnięcie r. i r. (dotyczy program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki) Uzupełniający konkurs ofert Ogłoszenie – r. Rozstrzygnięcie r. Liczba złożonych ofert Liczba odrzuconych ofert Liczba wybranych ofert Liczba zawartych umów Liczba protestów Liczba odwołań do Dyrektora OW Liczba odwołań do Prezesa NFZ Poziom zabezpieczenia świadczeń ,2% Leczenie stomatologiczne

18 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Aneksowanie umów wieloletnich – ustalenie planów rzeczowo-finansowych na rok 2011 na podstawie § 32 OWU wg stanu na r. Rodzaj świadczeń liczba umów podlegających aneksowaniu Liczba uzgodnień % uzgodnień świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze % opieka paliatywna i hospicyjna494898% leczenie psychiatryczne i leczeni uzależnień ,8% profilaktyka63 100% rehabilitacja lecznicza ,5% ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,6% ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne % świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie36 100% leczenie szpitalne /03/1/ i /03/4/ %

19 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych uzupełniających konkursów ofert Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie okulistyki – powiat czarnkowsko – trzcianecki świadczenia z zakresu gruźlicy i chorób płuc – powiat złotowski Na podstawie przepisu art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu braku spełnienia warunków wymaganych określonych zarządzeniami Prezesa NFZ oraz rozporządzeniem MZ: świadczenia w zakresie chirurgii plastycznej – województwo wielkopolskie świadczenia w zakresie genetyki – miasto Poznań świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej – miasto Kalisz świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci – miasto Kalisz świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci – miasto Leszno

20 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych uzupełniających konkursów ofert Leczenie szpitalne: gastroenterologia dziecięca – hospitalizacja – miasto Kalisz Na podstawie przepisu art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu braku spełnienia warunków wymaganych określonych zarządzeniami Prezesa NFZ oraz rozporządzeniem MZ: neurologia dziecięca – hospitalizacja – miasto Poznań choroby zakaźne dziecięce – hospitalizacja – miasto Poznań pediatria - hospitalizacja – miasto Poznań transplantologia kliniczna – hospitalizacja – miasto Poznań

21 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Umowy zawarte przez WOW NFZ na rok 2011 Rodzaj świadczeń Wartość umówLiczba umów ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lecznictwo szpitalne opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień rehabilitacja lecznicza leczenie stomatologiczne leczenie uzdrowiskowe00 profilaktyczne programy zdrowotne świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze opieka paliatywna i hospicyjna pomoc doraźna i transport sanitarny ratownictwo medyczne

22 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Ogłoszone konkursy uzupełniające – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie okulistyki – gmina Jastrowie świadczenia w zakresie alergologii – powiat Kępiński świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci – powiat leszczyński świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci – subregion pilski świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii - gmina Doruchów, gmina Tuliszków, gmina Sulmierzyce świadczenia w zakresie reumatologii dla dzieci – subregion kaliski świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – gmina Rogoźno świadczenia w zakresie urologii – powiat międzychodzki Uzasadnienie: zapewnienie dostępu do świadczeń na poziomie roku 2010 z tytułu rozwiązania umów aktualnie obowiązujących lub na wniosek świadczeniodawców i władz samorządowych Okres obowiązywania umów : –

23 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Ogłoszone konkursy uzupełniające – ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na podstawie przepisu art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z tytułu braku spełnienia warunków wymaganych określonych zarządzeniami Prezesa NFZ oraz rozporządzeniem MZ: świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii - powiat kolski świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii – powiat turecki Uzasadnienie: zapewnienie dostępu do świadczeń na poziomie roku 2010 Okres obowiązywania umów : –

24 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Ogłoszone konkursy uzupełniające – leczenie psychiatryczne świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol – miasto Kalisz świadczenia dziennej terapii uzależnienia od substancji aktywnych - miasto Kalisz Uzasadnienie: zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych Okres obowiązywania umów : –

25 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Ogłoszone konkursy uzupełniające – leczenie szpitalne okulistyka dziecięca – hospitalizacja – miasto Poznań Szpitalny Oddział Ratunkowy - miasto Poznań Uzasadnienie: zapewnienie dostępu do świadczeń na poziomie roku 2010 z tytułu rozwiązania umów z dniem roku (brak uzgodnień planu rzeczowo-finansowego). Okres obowiązywania umów: –

26 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Podstawowa Opieka Zdrowotna Na podstawie pozyskanej dokumentacji aktualizacyjnej/ wniosków na rok 2011 oraz dokumentów oświadczeń składanych przez świadczeniodawców zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim zostały przygotowane umowy w wersji elektronicznej. Udostępnienie ww. umów nastąpiło w dniu 24 stycznia 2011 roku. Umowy w wersji papierowej są sukcesywnie przekazywane Świadczeniodawcom. W momencie otrzymania umowy w wersji elektronicznej, Świadczeniodawca ma możliwość wygenerowania list poz stanowiących podstawię płatności za udzielone świadczenia. Zapłata nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.

27 Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Podstawowa Opieka Zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna Na podstawie zarządzenia 85/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 grudnia 2010 r w dniu roku ogłoszono konkursy ofert na świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Wyznaczono 44 obszary zabezpieczenia świadczeń, określając następujące wartości finansowe za gotowość/ miesiąc: 8 obszarów do 50 tys. mieszkańców – zł/miesiąc 29 obszarów do 100 tys. mieszkańców – zł/miesiąc 4 obszary do 150 tys. mieszkańców – zł/miesiąc 3 obszary powyżej 150 tys. mieszkańców zł/miesiąc Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – r Okres obowiązywania umów: –

28 Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poznań – Leszno – Kalisz – Konin – Piła Finansowanie świadczeń zdrowotnych w Wielkopolsce Poznań, 27 stycznia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google