Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etyka gospodarcza i zawodowa 6 Branże etycznie wrażliwe Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etyka gospodarcza i zawodowa 6 Branże etycznie wrażliwe Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."— Zapis prezentacji:

1 Etyka gospodarcza i zawodowa 6 Branże etycznie wrażliwe Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec

2 Eksport Polski broni w euro 2006 – 275 337 570, 2007 – 286 725 685, 2008 – 368 077 372, 2009 – 1 391 156 932 2010 – 45700000, a bez USA i Kanady ok 230 mln E W ofercie są śmigłowce ze Świdnika, transportery opancerzone „Rosomak”, zestawy przeciwlotnicze „Loara”, samobieżne haubice „Krab”, karabiny „Glauberyt”, systemy kierowania ogniem „Drawa”, wozy opancerzone „Dzik” albo czołgi „Twardy”. Co eksportujemy Zestawy przeciwlotnicze Grom, materiały wybuchowe, systemy łączności i radiolokacji a przede wszystkim helikoptery i części lotnicze wozów technicznych WZT -3

3

4 Oprócz USA używa go 12 krajów USA w roku finansowym 2011 sprzedały odbiorcom zagranicznym uzbrojenie warte 34,8 mld USD 2011 rok był rekordowy pod względem eksportu broni przez Stany Zjednoczone - wynika ze statystyk wykonanych na zlecenie Kongresu opublikowanych przez "New York Times". Broń sprzedawana była głównie do krajów Zatoki Perskiej, zaniepokojonych ambicjami Iranu..

5 Indie zamówiły w 2011 204 sztuki warte 275 mln $

6 Broń – aspekty etyczne Czy można zrezygnować z produkcji broni? ”handlarze śmiercią” Czy można produkować na własne potrzeb? Problem skali produkcji (militarny podział pracy) – eksport? Powszechne zakazy AAA, miny piechotne, „niespodzianki”, pociski „twardy płaszcz”, miękki, bomby kulkowe i kasetowe Militarne hity światowe, Broń pancerna: T-34, broń strzelecka: kałasznikow, Uzi, TT, M-16 H&K MP 5 Produkcja modeli broni i zabawek militarnych Zabawki strzelające Repliki broni krótkiej Pojazdy i inne modele „Wojny komputerowe”, nowe rodzaje broni „bezpiecznej” Dostepność broni „paint ball” Rodzaje broni, automatyczna Posiadanie „w domu” Noszenie broni

7

8

9 Miny Po II wojnie światowej Polska była najprawdopodobniej najbardziej "zaminowanym" krajem na świecie: ponad 80% terytorium Polski było zanieczyszczone minami oraz innymi niewybuchami. W okresie powojennym usunięto ponad 80 milionów min. Od 1945 r. miny pochłonęły życie ponad 4 000 Polskich cywilów oraz raniły kolejne 8 000. Do dnia dzisiejszego na terytorium Polski są znajdowane duże ilości min i innych niewypałów, które wciąż ranią i zabijają Polskich obywateli. Każdego roku Polscy saperzy znajdują i usuwają kilkaset min oraz kilkadziesiąt innych niewybuchów na terytorium Polski. W 2006 r. usunięto: 1 186 min oraz 76 512 innych niewybuchów. Co roku w Polsce ginie lub jest rannych kilkanaście osób w wyniku eksplozji niewybuchów i min: w 2006 r. 21 osób (w 2005: 29 osób). Mina PMD-6M Dane taktyczno -techniczne: Wymiary: 200x90x45 mm Materiał wybuchowy : 200g trotylu Materiał kadłuba: drewno Masa całkowita: 460 g Zapalnik: MUW-2M Sposób rażenia: fugasowy Siła nacisku: 2-8 kg Wysokość detonacji: na powie

10 Broń strzelecka

11 Niewypały Kapitan żeglugi śródlądowej Mirosław Kaczyński na budowie mostu Północnego pracuje jako podwykonawca z załogą pogłębiarki. W ubiegłym tygodniu zasypywał przyczółek mostu po stronie Białołęki. We wtorek przed godz. 7 rano pogłębiarka natrafiła na niewybuch - poniemiecki granat o dużej sile rażenia, używany do niszczenia czołgów. - Powiadomiliśmy kierownika robót. Ten powiedział, żebyśmy zabrali niewybuch i wynieśli go w krzaki. Nie zgodziłem się. Dopiero po awanturze na brzegu wezwano najpierw policję, a potem saperów. Granat został wywieziony - opowiada gazecie.

12 Stosunek do zwierząt Hodowla masowa Karmienie (‘wątróbki gęsie”) Godna egzystencja (przestrzeń, światło, traktowanie) Ostatnia droga (konie, bydło) „humanitarna” śmierć Hodowla zwierząt domowych Psy, koty (obrót, rozmnażanie) Wykorzystywanie biznesowe Konie Tresura (reguły,) Minizoo emerytura Konsumpcja Które jeść? Jarstwo? (obiektywne kryteria) Ochrona gatunków ginących Jakie kryteria?

13 USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT Dz.U. z 1997 r. Nr 111, poz. 724 z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Art. 2. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami: 1) domowymi, 2) gospodarskimi, 3) wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, 4) używanymi do doświadczeń, 5) utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, 6) wolno żyjącymi (dzikimi), 7) obcymi faunie rodzimej.

14 Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Art. 6. 1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest zabronione. 2. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:  umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub doświadczenia na zwierzęciu,  doświadczenia na zwierzętach powodujące cierpienie, przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy,  bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn,  transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres,  używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć,  utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego niechlujstwa oraz w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji,  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje,  stosowanie okrutnych metod w chowie i hodowli zwierząt,  przeprowadzanie na zwierzętach testów środków higienicznych i kosmetycznych powodujących cierpienie, jeżeli znane są odpowiednie metody alternatywne.

15 Rozdział 3 Zwierzęta gospodarskie Art. 12. 1. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. 2. Warunki chowu i hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. 3. Zabrania się podawania zwierzętom w karmie hormonów wzrostu. 4. Zabrania się tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby. 5. Obsada zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego jest zabroniona. Art. 14. 2. Zabrania się w szczególności: 1) przeciążania zwierząt, 2) używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia,

16 Rozdział 4 Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych Art. 15. 1. Warunki występów, treningów i tresury oraz metody postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych nie mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu ani powodować cierpienia. 3. Zabrania się stosowania wobec zwierząt farmakologicznych i mechanicznych metod i środków dopingujących. 5. Zwierzętom, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić opiekę lekarsko-weterynaryjną. Art. 17. 1. Do tresury i pokazów dla celów widowiskowo- rozrywkowych mogą być wykorzystywane tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, którym mogą być zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku. 4. Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą. 6. Zabrania się propagowania lub upowszechniania drastycznych scen zabijania, zadawania cierpienia lub innej przemocy, ze strony człowieka, której ofiarami są zwierzęta, chyba że sceny te mają na celu napiętnowanie okrutnego zachowania wobec zwierząt. Rozdział 6 Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) Art. 22. 1. Zabrania się wchodzenia w posiadanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu: 1) preparowania zwłok zwierzęcych, 2) tworzenia kolekcji - bez zezwolenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

17 Rozdział 9 Procedury doświadczalne z użyciem zwierząt Art. 28. 1.Doświadczenia i testy na zwierzętach są dopuszczalne tylko wtedy, gdy są konieczne do badań naukowych, dydaktyki w szkołach wyższych lub ochrony zdrowia ludzi bądź zwierząt, jeżeli celów tych nie można osiągnąć w inny sposób z powodu braku odpowiednich metod alternatywnych. Osoba, która ma przeprowadzać doświadczenia i testy na zwierzętach, ma obowiązek korzystać z międzynarodowej informacji w danej dziedzinie nauki, by wyeliminować powtarzalność doświadczeń, jeżeli nie są one konieczne. Art. 30. 1. Doświadczenia powodujące ból lub inne cierpienie należy przeprowadzać w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym i tylko raz na tym samym zwierzęciu, chyba że natura doświadczenia wymaga jego powtórzenia. Tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy dobro nauki tego wymaga, można dokonać doświadczenia bez znieczulenia. Art. 31. Zabrania się: 1) pozbawiania zwierząt używanych do doświadczeń zdolności wydawania głosu, 2) przeprowadzania na zwierzętach testów środków kosmetycznych oraz testów środków higienicznych, jeżeli dostępne są metody alternatywne, 3) przeprowadzania dla celów dydaktycznych doświadczeń na zwierzętach, powodujących ich zbędne cierpienie, jeżeli cel ten można osiągnąć w inny sposób.

18 EKSPERYMENTY NA ZWIERZĘTACH ponad 100 milionów zwierząt każdego roku 10 milionów zwierząt poddawanych jest bolesnym zabiegom bez użycia środków znieczulających Ponad 5 milionów zwierząt doświadcza bólu bliskiego lub przekraczającego granicę tolerancji bez podania leków przeciwbólowych 92% testów na zwierzętach zawodzi Unilever, Clorox, Johnson&Johnson University of Columbia


Pobierz ppt "Etyka gospodarcza i zawodowa 6 Branże etycznie wrażliwe Dr Grzegorz Myśliwiec By Grzegorz Myśliwiec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google