Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków, listopad 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków, listopad 2014."— Zapis prezentacji:

1 Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków, listopad 2014

2 Liczba gości, Struktura i dynamika ruchu turystycznego, Cele przyjazdów Środki transportu Struktura zakwaterowania w ogóle i w hotelach Wydatki Długość pobytu Źródła informacji o Krakowie Ocena oferty miasta Deklaracje lojalności względem miasta Krakowa

3 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2013 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 9 250 000 w tym odwiedzający krajowi 6 700 000 72,43 odwiedzający zagraniczni 2 550 000 27,47

4 Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków w 2014 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Odwiedzający Kraków 9 900 000 w tym odwiedzający krajowi 7 250 000 73,23 odwiedzający zagraniczni 2 650 000 26,77

5 Szacunkowa liczba odwiedzających w Krakowie w latach 2005-2014 zagraniczni wzrost o 3,9% Ogółem wzrost o 7,0% krajowi wzrost o 8,2%

6 Udział ruchu turystycznego w 2014 roku KrajowiZagraniczniRazem % ogółu Ogółem odwiedzający 7 250 0002 650 0009 900 000 Turyści ogółem 5 100 0002 500 0007 600 00076,77

7 Szacunkowa wielkość ruchu turystycznego w latach 2011 - 2014 TURYŚCI 201120122013 2014 Ogółem 6 550 0006 900 0007 250 000 7 600 000 Krajowi 4 500 0004 650 0004 800 000 5 100 000 Zagraniczni2 050 0002 250 0002 450 000 2 500 000

8 Szacunkowa liczba turystów w Krakowie w latach 2005-2014 Ogółem wzrost o 4,8% krajowi wzrost o 6,3% zagraniczni wzrost o 2,0%

9 Struktura ruchu turystycznego w Krakowie w 2013 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Turyści ogółem 7 250 000 w tym turyści krajowi 4 800 000 66,21 turyści zagraniczni 2 450 000 33,79

10 Struktura ruchu turystycznego w Krakowie w 2014 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem% Turyści ogółem 7 600 000 w tym turyści krajowi 5 100 000 67,11 turyści zagraniczni 2 500 000 32,89

11 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2013 roku OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

12 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2014 roku OGÓŁEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

13 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2013 roku KRAJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

14 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2014 roku KRAJ Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

15 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2013 roku ZAGRANICA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

16 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2014 roku ZAGRANICA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

17 Główne cele przyjazdu do Krakowa w 2014 roku KRAJ i ZAGRANICA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

18 Struktura wieku turystów przyjeżdżających do Krakowa w 2014 roku KRAJ i ZAGRANICA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

19 Struktura wieku turystów krajowych przyjeżdżających do Krakowa w 2013 i 2014 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

20 Struktura wieku turystów zagranicznych przyjeżdżających do Krakowa w 2013 i 2014 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

21 Struktura % środków transportu podczas przyjazdów do Krakowa (odwiedzający krajowi) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

22 Struktura % środków transportu podczas przyjazdów do Krakowa (odwiedzający zagraniczni) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

23 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2013 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

24 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

25 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2013 i 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

26 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2013 i 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

27 Struktura przyjazdów cudzoziemców do Krakowa według wybranych państw w 2013 i 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

28 RANKING przyjazdów polonijnych do Krakowa według głównych państw w roku 2013 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT 1 2 3 4 5 6 7 ?

29 RANKING przyjazdów polonijnych do Krakowa według głównych państw w roku 2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT 1 2 3 4 4 5 5 6

30 Struktura % przyjazdów Polaków do Krakowa z miejsca zamieszkania według województw w 2012, 2013, 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

31 Struktura % przyjazdów Polaków do Krakowa z miejsca zamieszkania według województw w 2013, 2014 roku. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

32 Struktura % gości przyjeżdżających do Krakowa w 2013 roku wg miejsca zakwaterowania Gdzie nocuje w Krakowie?OGÓŁEM %KRAJOWI %ZAGRANICZNI % Baza hotelowa – w tym: 38,93%25,23%47,18% w hotelu 31,01%15,03%40,64% w motelu 3,59%2,50%4,25% w pensjonacie 4,33%7,70%2,29% Baza parahotelowa – w tym: 6,56%8,81%5,19% w domu wyciekowym 2,76%3,80%2,12% w schronisku młodzieżowym 2,06%3,53%1,17% na kempingu lub polu namiotowym 1,74%1,48%1,90% Baza pozahotelarska – w tym: 39,58%37,66%40,75% na kwaterze prywatnej, w apartamencie 5,09%6,40%4,30% w zakładzie uzdrowiskowym 0,24%0,56%0,06% w hostelu 30,03%26,53%32,14% w ośrodku wczasowym 0,17%0,37%0,06% w Domu Pielgrzyma 2,65%2,50%2,74% w innym obiekcie 1,40%1,30%1,45% U rodziny i znajomych – w tym: 14,23%27,36%6,32% u rodziny 6,98%14,47%2,46% u znajomych 7,25%12,89%3,86% We własnym domu/mieszkaniu 0,70%0,93%0,56% Źródło : MOT 2013 prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

33 Struktura % gości przyjeżdżających do Krakowa w 2014 roku wg miejsca zakwaterowania Źródło : MOT 2013 prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek Rodzaj bazyOGÓŁEMKRAJOWIZAGRANICZNI Baza hotelowa – w tym: 35,77%23,79%50,15% Hotel 32,35%20,33%46,79% Motel 1,86%1,30%2,50% Pensjonat 1,56%2,16%0,86% Baza parahotelowa – w tym m.in.: 5,43%3,97%7,15% Dom wycieczkowy 2,82%1,56%4,34% Schronisko młodzieżowe 2,33%2,11%2,63% Baza pozahotelarska – w tym m.in.: 24,32%24,86%23,76% Hostel 13,39%12,55%14,54% Kwatera prywatna, apartament 4,47%4,07%4,95% Zakład uzdrowiskowy 0,96%1,66%0,12% Dom pielgrzyma 3,31%3,92%2,63% Inny obiekt 2,00%2,41%1,40% Znajomi lub rodzina – w tym: 11,31%14,91%6,90% u rodziny 6,16%8,28%3,54% u znajomych 5,15%6,63%3,36% Własny dom/mieszkanie 1,40%1,20%1,59% Brak odpowiedzi co do formy zakwaterowania 0,41%0,30%0,55% Odwiedzający jednodniowi17,20%23,74%9,41% Całkowity brak odpowiedzi co do noclegu w Krakowie lub poza miastem 4,16%7,23%0,49%

34 Struktura gości krajowych i zagranicznych nocujących w Krakowie w 2013 roku wg miejsca zakwaterowania według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

35 Struktura gości krajowych i zagranicznych nocujących w Krakowie w 2014 roku wg miejsca zakwaterowania według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

36 według MOT Struktura turystów nocujących w Krakowie w hotelach wg kategorii w 2013 roku (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

37 Struktura turystów nocujących w Krakowie w hotelach wg kategorii w 2014 roku według MOT (dane szacunkowe) według MOT Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

38 Długość pobytu odwiedzających krajowych w Krakowie w latach 2011- 2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

39 Długość pobytu odwiedzających zagranicznych w Krakowie w latach 2011- 2014 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

40 Średnie kwoty wydatkowane przez gości odwiedzających Kraków przed przyjazdem do miasta w latach 2013-2014 (w zł na osobę)

41 Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek Średnie kwoty wydatkowane przez gości odwiedzających Kraków przed przyjazdem do miasta w latach 2013-2014 (w zł na osobę)

42 Średnie kwoty wydatkowane podczas pobytu gości odwiedzających Kraków w latach 2009-2014 (w zł na osobę) Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

43 Średnie kwoty wydatkowane podczas pobytu gości odwiedzających Kraków w latach 2013-2014 (w zł na osobę)

44 Podczas pobytu w Krakowie w roku 2014 goście wydali : 4 miliardy 500 milionów zł Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOT

45 2014 roku (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu) Podczas pobytu w 2014 roku w Krakowie goście wydali: (bez kosztów dojazdu i opłaconego wcześniej noclegu) 4 miliardy 500 milionów złotych Daje to 4 miliardy 500 milionów złotych pozostawionych przez turystów podczas pobytu w Krakowie w 2014 roku dla porównania rok 20134.800 mln zł dla porównania rok 20123.500 mln zł dla porównania rok 20112.900 mln zł dla porównania rok 20103.500 mln zł dla porównania rok 20092.600 mln zł dla porównania rok 2008 2.800 mln zł dla porównania rok 2007 5.500 mln zł* IPSOS dla porównania rok 2006 2.800 mln zł dla porównania rok 2005 2.400 mln zł dla porównania rok 2004 2.300 mln zł dla porównania rok 2003 1.800 mln zł * - IPSOS w obliczył wydatki w 2007 roku wraz z kosztami transportu do Krakowa

46 Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek Wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w 2013 roku źródło informacji o mieście

47 Wykorzystywane przez odwiedzających Kraków w 2014 roku źródło informacji o mieście Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

48 Organizator podróży do Krakowa w 2013 roku Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

49 Organizator podróży do Krakowa w 2014 roku Źródło: Opracowanie własne zespołu naukowego: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkońska, mgr Leszek Mazanek

50 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2013 roku

51 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2014 roku

52 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2013 roku

53 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów krajowych w 2014 roku

54 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2013 roku

55 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2014 roku

56 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2013 roku

57 Ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta Krakowa przez turystów zagranicznych w 2014 roku

58 Ocena wysokości cen w stosunku, do jakości świadczonych usług dokonana przez odwiedzających Kraków turystów krajowych w 2013 roku

59 Ocena wysokości cen w stosunku, do jakości świadczonych usług dokonana przez odwiedzających Kraków turystów krajowych w 2014 roku

60 Ocena wysokości cen w stosunku, do jakości świadczonych usług dokonana przez odwiedzających Kraków turystów zagranicznych w 2013 roku

61 Ocena wysokości cen w stosunku, do jakości świadczonych usług dokonana przez odwiedzających Kraków turystów zagranicznych w 2014 roku

62 Indykator oceny cen do jakości świadczonych usług w mieście Krakowie dokonany przez turystów w 2013 roku BORKOWSKI, Krzysztof

63 Indykator oceny cen do jakości świadczonych usług w mieście Krakowie dokonany przez turystów w 2014 roku BORKOWSKI, Krzysztof

64 Największe atrakcje turystyczne Krakowa – dane z 2014 roku AtrakcjakrajowizagraniczniRANKING Wawel (Komnaty, Katedra, Dzwon Zygmunta, smok)49,2%65,8%1 Rynek Główny (Stare Miasto, Droga Królewska)56,4%48,0%2 Dzielnica Kazimierz (synagogi, kawiarnie, koncerty itd.)24,1%23,3%3 Sukiennice8,8%10,6%4 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach15,6%4,5%5 Bazylika Mariacka (w tym ołtarz Wita Stwosza)12,5%7,4%6 Bulwary wiślane, rz. Wisła6,4%3,5%7 Muzeum Podziemia Rynku Głównego6,6%3,3%8 Barbakan (Brama Floriańska, mury)2,8%7,8%9 Muzeum Fabryka Schindlera1,9%4,6%10

65 Potencjalne produkty turystyczne KRAKOWA w 2014 roku ObiektykrajowizagraniczniSUMARANKING Zabytki73,3%26,7%100,0%1 Kluby70,0%30,0%100,0%2 Muzea72,1%27,9%100,0%3 Sklepy62,0%38,0%100,0%4 Teatry92,6%7,4%100,0%5 Obiekty sakralne66,7%33,3%100,0%6 Kopce89,5%10,5%100,0%7 Kawiarnie66,7%33,3%100,0%8 Puby, knajpki25,0%75,0%100,0%9 Baseny100,0%0,0%100,0%10

66 Polecenie Krakowa znajomym – dane z 2014 roku

67 Deklaracja ponownego przyjazdu do Krakowa – dane z 2014 roku

68 w 2014 roku Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Badania monitoringowe 2003-2014 Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński dr Krzysztof Borkowski dr Renata Seweryn dr Anna Wilkońska mgr Leszek Mazanek Dr Ewa Grabińska Recenzja naukowa Prof. dr hab. Anna Nowakowska Prof. dr hab. Leszek Kozioł Dr hab. Krzysztof Kaganek


Pobierz ppt "Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku Kraków grudzień 2003 dr Krzysztof Borkowski Kraków, listopad 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google