Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni Program wycieczek edukacyjnych dla młodzieży do miejsc pamięci narodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni Program wycieczek edukacyjnych dla młodzieży do miejsc pamięci narodowej."— Zapis prezentacji:

1 Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni Program wycieczek edukacyjnych dla młodzieży do miejsc pamięci narodowej

2 Projekt wycieczek powinien: dokładnie określać cele kształcące, poznawcze dokładnie określać cele kształcące, poznawcze i wychowawcze, zawierać opis edukacyjnego programu zawierać opis edukacyjnego programu z wykazem miejsc pamięci narodowej oraz innych miejsc znaczących dla dziedzictwa kulturowego i historycznego (Polski, regionu) będących na trasie wycieczki,

3 być dostosowany programowo i organizacyjnie być dostosowany programowo i organizacyjnie do wieku uczniów oraz uwzględniać ich możliwości fizyczne, intelektualne i psychiczne, zawierać zgodę organu prowadzącego szkołę zawierać zgodę organu prowadzącego szkołę na przystąpienie do konkursu, dotyczyć wycieczek 1-3-dniowych, realizowanych w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik. dotyczyć wycieczek 1-3-dniowych, realizowanych w miesiącach: czerwiec, wrzesień, październik.

4 Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych w 2007 roku dotyczy uczniów: klas szóstych szkół podstawowych,klas szóstych szkół podstawowych, klas drugich gimnazjów,klas drugich gimnazjów, klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.klas drugich szkół ponadgimnazjalnych.

5 Wysokość dofinansowania wynosi od 30% do 70% kosztów ponoszonych przez uczniów oraz 100% kosztów dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość dofinansowania wynosi od 30% do 70% kosztów ponoszonych przez uczniów oraz 100% kosztów dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej.

6 Priorytety brane pod uwagę przy wyborze ofert: przygotowanie programu wycieczki przygotowanie programu wycieczki informacja o udziale wszystkich uczestników informacja o udziale wszystkich uczestników w opracowaniu programu, zebranych materiałach np.: mapy, przewodniki; o znajomości trasy i odwiedzanych miejscach, o rezerwacji biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, o rezerwacji osób oprowadzających, itp.

7 wartości edukacyjne, wartości edukacyjne, dostosowanie programu wycieczki do wieku uczniów, dostosowanie programu wycieczki do wieku uczniów, organizacyjne przygotowanie wycieczki (regulamin, zasady bezpieczeństwa, noclegi, środki komunikacji, ubezpieczenie, itp.), organizacyjne przygotowanie wycieczki (regulamin, zasady bezpieczeństwa, noclegi, środki komunikacji, ubezpieczenie, itp.), finansowe przygotowanie wycieczki (oszczędna kalkulacja kosztów, pozyskiwanie sponsorów). finansowe przygotowanie wycieczki (oszczędna kalkulacja kosztów, pozyskiwanie sponsorów).

8 Wykaz miejsc pamięci narodowej uwzględnia m.in.: obiekty o szczególnym znaczeniu w dziejach narodu obiekty o szczególnym znaczeniu w dziejach narodu i państwa polskiego (Warszawa, Kraków, Jasna Góra) obiekty na Szlaku Piastowskim (Gniezno, Kruszwica, Ostrów Lednicki, Poznań, Biskupin, Strzelno) obiekty na Szlaku Piastowskim (Gniezno, Kruszwica, Ostrów Lednicki, Poznań, Biskupin, Strzelno) obiekty na Szlaku Orlich Gniazd (Ojców, Mirów, Bobolice, Pieskowa Skała, Ogrodzieniec, Rabsztyn) obiekty na Szlaku Orlich Gniazd (Ojców, Mirów, Bobolice, Pieskowa Skała, Ogrodzieniec, Rabsztyn)

9 miejsca kaźni narodu polskiego (Oświęcim, Treblinka, Sztutowo, Sobibór, Rogoźnica, Majdanek, Palmiry) miejsca kaźni narodu polskiego (Oświęcim, Treblinka, Sztutowo, Sobibór, Rogoźnica, Majdanek, Palmiry) sanktuaria (Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-Łagiewniki, Święty Krzyż, Kodeń nad Bugiem, Święta Lipka, Gietrzwałd, Piekary Śląskie, Licheń) sanktuaria (Jasna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-Łagiewniki, Święty Krzyż, Kodeń nad Bugiem, Święta Lipka, Gietrzwałd, Piekary Śląskie, Licheń) muzea wybitnych Polaków (Wadowice, Zuzela, Czarnolas, Oblęgorek, Russów, Śmiełów, Będomin) muzea wybitnych Polaków (Wadowice, Zuzela, Czarnolas, Oblęgorek, Russów, Śmiełów, Będomin)

10 Projekt wycieczki edukacyjnej Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO ZSOiP Wolsztyn

11 Harmonogram podjętych działań: Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wpływa do szkoły 10.05.2007 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wpływa do szkoły 10.05.2007 Ankieta wśród uczniów dotycząca wyboru miejsca wycieczki 14.05.2007 Ankieta wśród uczniów dotycząca wyboru miejsca wycieczki 14.05.2007 Wstępne opracowanie programu, wybór terminu wycieczki, kalkulacja kosztów 14-15.05.2007 Wstępne opracowanie programu, wybór terminu wycieczki, kalkulacja kosztów 14-15.05.2007 Spotkanie z rodzicami uczniów: ustalenie programu i kosztów wycieczki 16.05.2007 Spotkanie z rodzicami uczniów: ustalenie programu i kosztów wycieczki 16.05.2007

12 Rezerwacja noclegów, wyżywienia, autokaru, przewodnika miejskiego 17-31.05.2007 Rezerwacja noclegów, wyżywienia, autokaru, przewodnika miejskiego 17-31.05.2007 Rezerwacja biletów wstępu do zwiedzanych obiektów Rezerwacja biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 01-08.06.2007 01-08.06.2007 Przygotowanie regulaminu i zasad bezpieczeństwa na wycieczce 01.06.2007 Przygotowanie regulaminu i zasad bezpieczeństwa na wycieczce 01.06.2007 Zapoznanie uczniów z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa 06.06.2007 Zapoznanie uczniów z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa 06.06.2007

13 Złożenie projektu wycieczki w Kuratorium Oświaty Złożenie projektu wycieczki w Kuratorium Oświaty w Poznaniu 11.06.2007 Informacja o uzyskanym dofinansowaniu wycieczki Informacja o uzyskanym dofinansowaniu wycieczki 13.06.2007 13.06.2007 Ubezpieczenie uczestników wycieczki 10.09.2007 Ubezpieczenie uczestników wycieczki 10.09.2007 Realizacja wycieczki wg ustalonego programu Realizacja wycieczki wg ustalonego programu 18-20.09.2007 18-20.09.2007 Ewaluacja wycieczki – ankieta wśród uczniów Ewaluacja wycieczki – ankieta wśród uczniów 24.09.2007 24.09.2007

14 Program wycieczki: Dzień pierwszy 18.09.2007 godz. 6.00 wyjazd z Wolsztyna godz. 8.00 Trzebnica – sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej godz. 13.00 Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau godz. 18.00 Tyniec – Opactwo Benedyktynów godz. 19.00 Kraków-Borek Fałęcki (zakwaterowanie)

15 Dzień drugi 19.09.2007 godz. 9.00-17.00 zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem Kazimierz – dzielnica żydowska (synagoga Remuh) Kazimierz – dzielnica żydowska (synagoga Remuh) Wawel – Katedra, Zamek Królewski Wawel – Katedra, Zamek Królewski Dzielnica Uniwersytecka (Collegium Maius) Dzielnica Uniwersytecka (Collegium Maius) Stare Miasto (m.in. Bazylika Mariacka, Sukiennice, Kościół Franciszkanów, Muzeum Czartoryskich) Stare Miasto (m.in. Bazylika Mariacka, Sukiennice, Kościół Franciszkanów, Muzeum Czartoryskich)

16 Dzień trzeci 20.09.2007 godz. 9.00 sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach godz. 11.00 Lanckorona godz. 12.00 Kalwaria Zebrzydowska godz. 15.00 Wadowice godz. 23.00 powrót do Wolsztyna

17 Koszt wycieczki wyniósł 7090 zł, z tego: Wpłaty 27 uczniów po 170 zł, tj. 4590 zł Wpłaty 27 uczniów po 170 zł, tj. 4590 zł Dofinansowanie z Rady Rodziców 190 zł Dofinansowanie z Rady Rodziców 190 zł Dofinansowanie z Kuratorium Oświaty 2310 zł, Dofinansowanie z Kuratorium Oświaty 2310 zł, tj. 33 % poniesionych kosztów, tj. 33 % poniesionych kosztów, tj. 86 zł na 1 uczestnika wycieczki. tj. 86 zł na 1 uczestnika wycieczki.

18 Ewaluacja wycieczki

19

20 Dziękuję za uwagę Małgorzata Buda ZSOiP Wolsztyn


Pobierz ppt "Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni Program wycieczek edukacyjnych dla młodzieży do miejsc pamięci narodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google