Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

struktura organizacyjna 1989 teatry państwowe struktura organizacyjna 1991-1992.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "struktura organizacyjna 1989 teatry państwowe struktura organizacyjna 1991-1992."— Zapis prezentacji:

1

2 struktura organizacyjna 1989 teatry państwowe

3 struktura organizacyjna 1991-1992

4 struktura organizacyjna 1993-1994

5 struktura organizacyjna 1999

6 struktura organizacyjna 2014

7 struktura organizacyjna Dziś w Polsce działa 117 instytucjonalnych teatrów publicznych: 3 teatry narodowe 64 dramatyczne 43 marszałkowskie 21 muzycznych 70 miejskich 25 lalkowych 1 powiatowy 5 tańca i ruchu 2 inne

8 polityka teatralna „Jak ogólna polityka państwowa dąży do uszczęśliwienia społeczeństwa drogą uporządkowania stosunków wewnątrz krajów, tak polityka teatralna bierze sobie za cel takie wpływanie na podstawy i rozwój teatru, aby stał się doniosłym czynnikiem kultury narodowej i zbliżenia międzynarodowego. Jasne, że politykę teatralną w szerszym lub węższym zakresie prowadzi nie tylko rząd, [...] ale i gminy, partie polityczne, organizacje społeczne, przedsiębiorcy teatralni i wreszcie sami pracownicy sceny, zwłaszcza zrzeszeni. Z tego wynika, że w gruncie rzeczy mamy do czynienia z wielu typami polityki teatralnej. Jednakże jakkolwiek różne będą wytyczne postępowania poszczególnych typów, punkt wyjścia celowego wpływania na rozwój teatralny jest jeden: stan obecny tych stosunków. Dążąc do wyobrażonego dobrego teatru, zacząć trzeba od uświadomienia sobie, na czym polega zło istniejącego. Wskazania i normy polityki będą konsekwencją zestawienia obecności z ideałem”. Jan Kochanowicz, 1929

9 mechanizmy polityki teatralnej 1.Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2.Dotacje 3.Programy operacyjne, konkursy ministerialne, inne fundusze

10 ustrój teatru W 2014 roku w Polsce działały 752 teatry

11 ustrój teatru Instytucjonalne teatry publiczne stanowią 15,6% wszystkich teatrów działających w Polsce. Razem z teatrami funkcjonującymi jako działy miejskich i gminnych instytucji kultury wypełniają 29,7% tego rynku.

12 ustrój teatru Budżety teatrów publicznych wynosiły w roku 2013 - 1 015 690 518 zł. w tym dotacje: 830 020 807 zł. wpływy stanowiły 18,7% budżetów - w roku 2012 było to 17,2% teatry narodowe miały do dyspozycji 161 299 643 zł teatry marszałkowskie: 479 495 433 zł teatry miejskie: 373 915 442 zł teatry powiatowe: 980 000 zł teatry dramatyczne - 460 275 256 zł., dotacje rozciągały się pomiędzy 640 000 zł a 24 182 140 zł teatry muzyczne - 451 701 090 zł., dotacje wahały się pomiędzy 113 126 865 zł a 2 996 063 zł teatry lalkowe - 89 406 768 zł., najmniejsza dotacja wynosiła 580 000 zł, a największa 6 000 000 zł teatry tańca i ruchu - 12 947 954 zł

13 struktura repertuaru premierowego W sezonie 2012/2013 odnotowaliśmy 1 412 premier we wszystkich działających w Polsce teatrach. W teatrach publicznych odbyło się 558 premier (w tym 100 prapremier).

14 struktura zatrudnienia W sezonie 2012/2013 w zespołach artystycznych 117 instytucjonalnych teatrów publicznych zatrudnionych było 4 109 osób. w sezonie 2011/2012 – 4 582 w sezonie 2010/2011 – 4 377

15 teatr publiczny w liczbach 117 teatrów publicznych 50 000 miejsc na widowniach 27 543 spektakli 5 465 881 widzów 2014

16 struktura organizacyjna teatru w Polsce


Pobierz ppt "struktura organizacyjna 1989 teatry państwowe struktura organizacyjna 1991-1992."

Podobne prezentacje


Reklamy Google