Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobierowo 15-17.09.2011 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pobierowo 15-17.09.2011 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich."— Zapis prezentacji:

1 Pobierowo 15-17.09.2011 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich.

2 pw@pw.edu.pl Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa, tel. (22) 629-74-84, fax: 621-68-92 e-mail: pw@pw.edu.pl POLITECHNIKA WARSZAWSKA Metody gromadzenia zbiorów w bibliotekach naukowych w Płocku. mgr Agnieszka Kowalczyk Biblioteka Główna

3 Główną funkcją i sensem istnienia każdej biblioteki jest zaspakajanie oraz rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych w danym środowisku. Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r., jako pierwsze z zadań bibliotek różnych typów wymienia gromadzenie zbiorów, które jest planowym pozyskiwaniem i wprowadzaniem do biblioteki właściwych materiałów bibliotecznych.

4 Na pierwszy rzut oka nie da się dokładnie określić korzyści, jakie przynosi biblioteka. Jej utrzymanie dużo kosztuje. Spośród wszystkich bibliotek szczególnie kosztowne w utrzymaniu są biblioteki szkół wyższych. Dzielą one los całej nauki, której jest częścią składową, a ściślej powiedziawszy, narzędziem pracy.

5 Konieczny jest określony wkład finansowy, aby biblioteki mogły wypełniać swoje zadania. Zmieszanie koniecznego budżetu musi w efekcie doprowadzić do skreślenia niektórych usług, co naukowcy i studenci natychmiast odczują, a dalej idąc, uszczuplone zostaną automatycznie cele działalności szkoły wyższej w stosunku do społeczeństwa. Trzeba określić politykę gromadzenia w każdej bibliotece i stworzyć konieczne podstawy dla codziennej pracy w dziedzinie rozbudowy zasobów bibliotecznych.

6 Gromadzenie zbiorów - to jedna z głównych funkcji współczesnej biblioteki. Funkcja ta wymaga stałego kontaktu i współpracy z użytkownikiem. W każdej bibliotece gromadzenie zbiorów musi być prowadzone planowo w celu zapewnienia starannego i przemyślanego realizowania przyjętych przez nią zadań. Z reguły każda biblioteka stara się o odpowiedni dobór gromadzonych materiałów. planowo w celu zapewnienia starannego i przemyślanego realizowania przyjętych przez nią zadań. Z reguły każda biblioteka stara się o odpowiedni dobór gromadzonych materiałów. Do najważniejszych zasad doboru, warunkujących wprowadzenie do biblioteki właściwych pozycji, zaliczyć trzeba: - znajomość charakteru biblioteki, - rozeznanie w potrzebach czytelniczych - oraz orientację w planowanej strukturze zbiorów.

7 Gromadzenie rozumiemy, jako:   proces tworzenia zbiorów bibliotecznych (poprzez kupno, prenumeratę, wymianę, dar, egzemplarz obowiązkowy, zwrot za książkę zagubioną lub zniszczoną oraz depozyt), czy inaczej sposoby pozyskiwania i uzupełniania zbiorów według przyjętych zasad i strategii (dawniej polityki) biblioteki, zgodnie z kierunkami specjalizacji, określającymi dziedziny, z których dana biblioteka winna gromadzić materiały.   ale także - zważywszy na tendencje rozwijające się od końca lat osiemdziesiątych w Polsce - jako proces organizowania dostępu do źródeł bibliograficznych i tekstowych zapisanych w formie elektronicznej (czyli do dokumentów elektronicznych), dostępnych w macierzystej bibliotece (w technologii CD-ROM lub posadowionych na własnym serwerze), względnie dostępnych w trybie on-line (posadowionych na obcych serwerach zewnętrznych).

8 1180 Początki edukacji w Płocku sięgają średniowiecza. Najstarszą szkołą w mieście Płocku, a jednocześnie w całej Polsce jest Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, której początki sięgają roku 1180.

9 Początki Biblioteki Seminaryjnej sięgają 1075 roku. Wówczas to w Płocku zostało utworzone biskupstwo. Najprawdopodobniej pierwsi biskupi dali początek księgozbiorowi. Były to darowizny, legaty. Później przy bibliotece seminarium powstało własne skryptorium. Najstarszą uczelnią wyższą w Płocku jest Wyższe Seminarium Duchowne.

10 Biblioteka im. Zielińskich TNP w Płocku została założona w 1820 r. Biblioteka jest siódmą z kolei wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. Mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. Biblioteka im. Zielińskich TNP w Płocku została założona w 1820 r. Biblioteka jest siódmą z kolei wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1971 r. Mocą ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. Biblioteka im. Zielińskich TNP w Płocku.

11 Biblioteka im. Zielińskich TNP jest naukową biblioteką uniwersalną, gromadzi zbiory z wielu dyscyplin naukowych, jak: historia, prawo, administracja, ekonomia, bankowość, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prasoznawstwo, zarządzanie, marketing, psychologia, socjologia, kultura, polityka, językoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informatyka, religioznawstwo,, sztuka, ekologia, geografia, turystyka, pedagogika, filozofia, nauki przyrodnicze, wydawnictwa informacyjne, bibliografie.

12 W roku 1967 zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego została powołana do życia pierwsza w dziejach Płocka wyższa uczelnia techniczna – Filia Politechniki Warszawskiej (dzisiaj Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku). W grudniu 1967 r. rozpoczęła pracę tak bardzo potrzebna uczelni biblioteka.

13 Biblioteka Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW w Płocku jest Filią Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej od lipca 1995 r. Filia jest powiązana z Biblioteką Główną organizacyjnie, finansowo i statutowo. Wykonuje zadania powierzone przez macierzystą jednostkę, pod jej nadzoren i kontrolą. Profil zakupów od początku związany był z potrzebami studentów. Biblioteka oferuje bogaty zestaw materiałów z zakresu szeroko rozumianej techniki i ekonomii - wydawnictwa zwarte, czasopisma oraz zbiory specjalne: normy, katalogi, CD-ROMY (łącznie ponad 100 tys. egzemplarzy).

14 Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku pierwszego zakupu książek dokonała 10 stycznia 2000 roku. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU

15 Biblioteka gromadzi zbiory w oparciu o aktualne potrzeby dydaktyczne uczelni: piśmiennictwo z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, filozofii, szeroko pojętej ekonomii, matematyki, informatyki. Dla studentów neofilologii są to pozycje w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim z zakresu literatury pięknej, historii, historii języka, metodyki nauczania, gramatyki. Ostatnio księgozbiór powiększył się także o literaturę piękną z kanonu lektur licealnych.

16 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica jest jedyną niepaństwową szkołą wyższą z siedzibą w Płocku. Została założona przez Zespół Oświatowo - Konsultacyjny "Profesor" Sp. z o.o. w 1992 r. jako Prywatna Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Płocku. 20 marca 1995 r. Minister Edukacji Narodowej na wniosek władz uczelni nadał jej nową nazwę, która przyjęła obecne brzmienie, a jej patronem został Paweł Włodkowic.

17 W 1992 roku razem ze szkołą powstały zalążki Biblioteki. Biblioteka gromadzi zbiory w oparciu o aktualne potrzeby dydaktyczne uczelni: piśmiennictwo z zakresu administracji, prawa, ekonomii, zarządzania, marketingu, psychologii, socjologii, polityki, informatyki, pedagogiki, ekologii, filozofii, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa narodowego.

18 Ale zawsze należy pamiętać, że jest to jedna instytucja i pomimo różnorodności wykonywanych prac w poszczególnych działach, ma wspólny cel pomagania każdemu czytelnikowi w jego indywidualnym rozwoju i samorealizacji, oddziałując w ten sposób na rozwój kulturalny społeczeństwa. Każda biblioteka jest instytucją społeczną, magazynem pamięci społecznej, która gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia swoje zbiory.

19 pw@pw.edu.pl Pl. Politechniki 1 00-661 Warszawa, tel. (22) 629-74-84, fax: 621-68-92 e-mail: pw@pw.edu.pl POLITECHNIKA WARSZAWSKA Dziękuję za U w a g ę Dziękuję za U w a g ę


Pobierz ppt "Pobierowo 15-17.09.2011 r. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google