Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEGLĄD PRASY 14 marca 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 rzecznik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEGLĄD PRASY 14 marca 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 rzecznik."— Zapis prezentacji:

1 PRZEGLĄD PRASY 14 marca 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 rzecznik prasowy tel. (41) 342-17-54 Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego

2 PORTAL „E-VIVE.PL” Lotnisko w Masłowie zostanie zlikwidowane. Krok w stronę powstania regionalnego portu lotniczego Decyzja w sprawie likwidacji spółki „Lotnisko Kielce” została podjęta przez wspólników na środowym (13.03) posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. W najbliższych dniach zostanie powołany likwidator spółki. Proces zamknięcia potrwa do końca tego roku. Kilka miesięcy temu nie powiodła się upadłość spółki „Lotnisko Kielce”. W związku z tym wspólnicy podjęli w środę (13.03) decyzje o likwidacji spółki. Jak podkreślił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, w najbliższych dniach zostanie powołany likwidator spółki. Do jego zadań będzie należało przygotowanie bilansu otwarcia i wszystkich wykonanie wszystkich potrzebnych czynności zmierzających do wykreślenia spółki z rejestru sądowego –podkreślił Jan Maćkowiak. Czynności te mogą potrwać do końca tego roku. Decyzja rozpoczęcia likwidacji spółki to krok milowy w kierunku powstania Regionalnego Portu Lotniczego w Masłowie. Kolejną decyzja będzie wysłanie wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o upublicznienie lotniska jako cywilne. Ponadto jak podkreśla Jan Maćkowiak należy sprawdzić także techniczne możliwości portu lotniczego. Chodzi m.in.: o wydłużenie pasa startowego. Pozyskanie funduszy na te działania jak zakłada członek Zarządu będą pochodziły z nowej perspektywy finansowania unijnego na lata 2014-2020. Obecnie w spółce „Lotnisko Kielce” zatrudniony jest jeden pracownik. To Robert Erdowski, który do końca stycznia pełnił role prezesa spółki. Czy nadal będzie pracował? To zależy od likwidatora, który zdecyduje czy potrzebuje osoby, która mu pomoże. Umowa z Aeroklubem Kieleckim na użytkowanie infrastruktury lotniska w Masłowie nadal będzie obowiązywała.

3 PORTAL „E-VIVE.PL” „Fiszkowanie” pod kolejne fundusze unijne Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął wzór „Karty informacyjnej” na temat projektów planowanych do realizacji z udziałem funduszy UE na lata 2014 – 2020. Zebranie informacji o zamierzonych na kolejne lata przedsięwzięciach, pozwoli samorządowi dobrze przygotować się do wydatkowania funduszy unijnych. - Podobną procedurę "fiszkowania" wprowadziliśmy przygotowując się do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i okazała się bardzo skuteczna. Pozwoliła ocenić zakres potrzeb inwestycyjnych potencjalnych beneficjentów programu. Dlatego chcemy to powtórzyć przed kolejną edycją Regionalnego Programu Operacyjnego – poinformował marszałek województwa Adam Jarubas. Uzyskane informacje pozwolą ocenić potrzeby inwestycyjne w regionie, a jednocześnie określić alokacje unijnej pomocy dla regionu. „Karta informacyjna” zostanie skierowana do potencjalnych odbiorców unijnej pomocy w ramach kolejnej edycji świętokrzyskiego RPO, zwłaszcza do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, wyższych uczelni, zakładów ochrony zdrowia, instytucji otoczenia biznesu.

4 PORTAL „E-VIVE.PL” str. 1/2 Latarnicy w świętokrzyskim. Zachęcają do korzystania z internetu W świętokrzyskim ponad 90 osób zostało latarnikami. Są to osoby, które pokazują, że korzystanie z internetu nie jest wcale trudne. Zachęcają osoby, które ukończyły 50 rok życia. Program Polska Cyfrowa Równych Szans realizowany jest od czterech miesięcy i już udało się namówić 26 tysięcy osób w tym wieku. Przygotowania do realizacji programu trwały 2,5 roku. Przed przystąpieniem do jego uruchomienia przeprowadzono badania, które pokazały, że 10 z 13 milionów osób w wieku 50 + nie korzysta z internetu. Powodem nie były tylko względu ekonomiczne ale przede wszystkim to, że internet nie jest tym osobom potrzebny, brak kompetencji oraz strach, że coś mogą popsuć. Aby ta sytuacja zmieniała się i więcej osób 50+ zaczęło korzystać z dobrodziejstw internetu ruszył program Polska Cyfrowa Równych Szans. Polega na zaangażowaniu animatorów zwanymi latarnikami, którzy osoby starsze wprowadzają w świat internetu. - Ideą programu jest zmotywowanie osób wieku 50+ do korzystania z internetu. Nie chcemy uczyć ani szkolić tylko pokazać korzyści czyli załatwienie codziennych spraw m.in.: zapłacenie rachunków czy wezwanie karetki.

5 PORTAL „E-VIVE.PL” str. 2/2 Latarnicy w świętokrzyskim. Zachęcają do korzystania z internetu Chcemy pokazać jakie korzyści można osiągnąć wchodząc do internetu – powiedział prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb. W całej Polsce przeszkolono 26 tysięcy osób, w świętokrzyskim – 91. - Wprowadzili w świat intrnetu 26 tysięcy osób. Badania pokazują, że ciągu roku 150 tysięcy osób z pokolenia 50+ korzysta z internetu. Więc jeżeli w ciągu czterech miesięcy udało się przekonać tyle osób to nie jest zły wynik. Te osoby nie mają pełnych kompetencji ale zasadnicza grupa około 80 procent chce dalej działać – podkreślił Krzysztof Głomb. Jeżeli taka tendencja się utrzyma, szacuje się, że do końca roku z internetu skorzysta 80 tysięcy osób wieku powyżej 50 lat. – Za kilka lat trudno będzie w zawodach nawet podstawowych posługiwać narzędziami, które są nie cyfrowe. Przykładem może być sposób raportowania, komunikowania się, otrzymywania informacji od przełożonych. Te kanały będą absolutnie podstawowe. Już teraz widzimy jak pracuje przedstawiciel handlowy – argumentuje prezes Stowarzyszenia. - Projekt uzupełnia działania świętokrzyskiego, który jest najbardziej zaangażowany w prace nad projektowaniem sieci szerokopasmowego internetu. Do połowy roku zakończoną się prace ziemne – podkreślił marszałek Adam Jarubas. Program Polska Cyfrowa Równych Szans będzie realizowany do czerwca 2014 roku. Do tej pory koszty uruchomienia wyniosły 15 milionów złotych. Działania są pokrywane z funduszy unijnych.

6 SERWIS INTERNETOWY RADIA „KIELCE” Spółka "Lotnisko Kielce" do likwidacji Spółka "Lotnisko Kielce" zostanie zlikwidowana. Tak zdecydowało zgromadzenie jej wspólników. Samorząd województwa, który posiada 70 procent udziałów w spółce, od kilku miesięcy podejmował próby, zmierzające do postawienia jej w stan upadłości lub do rozpoczęcia procesu likwidacji. Ostatecznie zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. Jan Maćkowiak, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, powiedział nam, że decyzja wspólników w tej kwestii była jednomyślna. Zgodzili się oni również, aby likwidatorem spółki został Jan Młynarczyk. - Był członkiem rady nadzorczej, jest prawnikiem, ma doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych - argumentuje Jan Maćkowiak. Dodaje, że w ciągu kilku dni podpisana zostanie z nim umowa i rozpocznie pracę. Jest szansa na to, aby proces likwidacyjny zakończył się w tym roku. Jan Maćkowiak dodał, że wbrew krążącym informacjom zadłużenie spółki raczej nie jest wielomilionowe. Przyznał jednak, że nie wiadomo, czy możliwe będzie zaspokojenie wierzycieli, którzy zgłoszą się do likwidatora. Jak informowaliśmy, w miejsce spółki "Lotnisko Kielce" ma zostać powołany nowy podmiot, w którym samorząd województwa prawdopodobnie będzie jedynym właścicielem. Po zakończeniu likwidacji istniejącej spółki w Masłowie ma powstać regionalny port lotniczy. Pieniądze na rozbudowę i modernizację lotniska zarząd województwa będzie starał się uzyskać w przyszłej perspektywie finansowania, a więc w latach 2014 - 2020. Będzie również namawiał władze Kielc do udziału w tym przedsięwzięciu. Mimo decyzji o postawieniu spółki "Lotnisko Kielce" w stan likwidacji Aeroklub Kielecki nadal będzie korzystał z infrastruktury w Masłowie.

7 PORTAL „ONET.PL” str. 1/2 Świętokrzyskie: spółka Lotnisko Kielce zostanie zlikwidowana Należąca do trzech samorządów i aeroklubu spółka Lotnisko Kielce w Masłowie będzie zlikwidowana – taką decyzję podjęło dzisiaj walne zgromadzenie wspólników spółki. W przyszłym tygodniu zostanie powołany likwidator. Losy Lotniska Kielce ważyły się od kilku miesięcy. W ubiegłym roku doszło do konfliktu między zarządem spółki a Aeroklubem Kieleckim, którego członkowie nie chcieli płacić za używanie hangaru spółki do przechowywania prywatnego sprzętu lotniczego. Ze względu na tę sytuację i zadłużenie spółki zdecydowano o ogłoszeniu jej upadłości, ale nie wyraził na to zgody kielecki sąd gospodarczy. W styczniu do dymisji podali się prezes i członkowie rady nadzorczej Lotniska Kielce. W takiej sytuacji władze województwa świętokrzyskiego, które jest właścicielem 70 proc. udziałów w spółce, zaproponowały postawienie spółki w stan likwidacji. -Zgodę na likwidację wyrazili przedstawiciele wszystkich wspólników spółki. Lotnisko Kielce nie ma obecnie zarządu, ani rady nadzorczej, wobec tego ja zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i podpisania umowy z likwidatorem, którego nazwisko powinno być znane w przyszłym tygodniu - powiedział dzisiaj wieczorem wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, który pełnił funkcję przewodniczącego zgromadzenia.

8 PORTAL „ONET.PL” str. 2/2 Świętokrzyskie: spółka Lotnisko Kielce zostanie zlikwidowana Jak wyjaśnił Maćkowiak, likwidacja spółki nie oznacza likwidacji samego lotniska. Władze województwa chciałyby przekształcić tereny w Masłowie w lotnisko turystyczno–biznesowe, które zabezpieczałoby podstawowe potrzeby komunikacji lotniczej mieszkańców i gości regionu świętokrzyskiego. Aby to było możliwe, konieczne są inwestycje w infrastrukturę, która umożliwi wykorzystanie obiektu przez przewoźników - chodzi m.in. o wydłużenie pasa startowego i zbudowanie systemów naprowadzania. W opinii wicemarszałka Maćkowiaka samorząd województwa jako jedyny może sprostać temu zadaniu, wykorzystując unijną pomoc. -Procedura likwidacyjna potrwa około roku. Ten czas musimy wykorzystać na określenie możliwości i koniecznych prac modernizacyjnych na lotnisku w Masłowie, opracowanie projektu oraz przekonanie urzędników, przede wszystkim Komisji Europejskiej i polskich ministerstw, dysponujących środkami unijnymi, że taka inwestycja jest regionowi potrzebna - dodał Maćkowiak. Lotnisko w podkieleckim Masłowie jest zarejestrowane jako lotnisko komunikacji cywilnej w Światowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Jest przeznaczone do obsługi samolotów i szybowców; ma trawiastą drogę startową i drugą o nawierzchni sztucznej, długości 1160 metrów. Mogą tam lądować małe samoloty (do 19 miejsc).Właścicielem 70 proc. udziałów jest samorząd województwa świętokrzyskiego, a współwłaścicielami mniejszościowymi: gmina Masłów i Starostwo Powiatowe oraz Aeroklub Kielecki.

9 PORTAL „ONET.PL” str. 1/2 Świętokrzyskie: ponad 4 mln turystów odwiedziło region w 2012 r. Świętokrzyskie pobiło kolejny rekord ruchu turystycznego – ok. 80 atrakcji turystycznych przyciągnęło w 2012 roku ponad 4 mln 91 tys. osób - wynika z danych świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Województwo świętokrzyskie odwiedziło w 2012 roku prawie 170 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Najwięcej turystów - po ok. 300 tys. - przyciągnęły: Jura Park w Bałtowie, miasto Sandomierz i podkielecka gmina Chęciny. Takie dane przedstawiła świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna. - Najczęściej odwiedzane w roku 2011 miejsca w regionie nie pobiły swoich rekordów liczby turystów, ale w skali całego województwa widać, że Świętokrzyskiego nie dotknął kryzys w branży turystycznej. Pojawiły się bowiem nowe miejsca, jak choćby Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie czy Centrum Geoedukacji w Kielcach, które odwiedziło odpowiednio 162 tys. osób oraz prawie 40 tys. Obie placówki były otwarte już w trakcie trwania sezonu turystycznego - poinformował prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Jacek Kowalczyk. Województwo świętokrzyskie z miejsca odwiedzanego najchętniej wiosną i jesienią przez wycieczki szkolne powoli staje się miejscem całorocznego wypoczynku rodzinnego i turystyki zdrowotnej. Wzrost liczby turystów odnotowały działające przez cały rok muzea, galerie i zabytki w całym regionie.

10 PORTAL „ONET.PL” str. 2/2 Świętokrzyskie: ponad 4 mln turystów odwiedziło region w 2012 r. - Nasze dane potwierdzają ostatnie statystyki GUS, według których w regionie świętokrzyskim w ubiegłym roku wykupiono łącznie 1 mln 347 tys. miejsc noclegowych, czyli o ponad 100 tys. więcej niż dwa lata temu. Warto zaznaczyć, że jedna trzecia tych osób odwiedziła uzdrowiska w Busku i Solcu Zdrój, co oznacza, że odradza się u nas turystyka zdrowotna - stwierdził Kowalczyk. Dodał, że statystyki GUS obejmują hotele, motele i pensjonaty, czyli miejsca noclegowe standaryzowanie, natomiast nie ma w nich np. agroturystyki, a takich gospodarstw w regionie jest ponad 500. Dziesięć lat temu w Świętokrzyskiem z noclegów korzystało 400 tys. turystów. Od tego czasu województwo zrealizowało przy pomocy środków unijnych kilka dużych kampanii promocyjnych, koordynowanych przez Regionalną Organizację Turystyczną. Organizację powołał do życia 11 lat temu samorząd województwa. Skupia ona 143 organizacje, m.in. muzea, gospodarstwa agroturystyczne i hotele, które wspólnie promują wypoczynek w regionie świętokrzyskim.

11 SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP str. 1/2 Nowe potrawy i producenci w Sieci Dziedzictwa Cztery nowe potrawy na liście produktów tradycyjnych i sześciu nowych producentów w sieci dziedzictwa kulinarnego ma od wtorku województwo świętokrzyskie. Uroczystość wręczenia certyfikatów i laurów odbyła się w Hotelu Dwór Dwikozy, który jest jednym z nowych podmiotów zakwalifikowanych do regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. "To sieć promująca świętokrzyskie zagłębie tradycji kulinarnej, która działa w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Należą do niej m.in. hotele, mleczarnie, gospodarstwa agroturystyczne i rybackie, piekarnie, sklepy, restauracje i producenci miodów czy wędlin. Wszystkie podmioty łączy świętokrzyska żywność, oparta na naturalnych, lokalnych produktach" - poinformowała we wtorek rzecznik Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Iwona Sinkiewicz-Potaczała. Na liście sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie, oprócz Hotelu Dwór Dwikozy, serwującego tradycyjne sandomierskie potrawy, od wtorku znalazły się: kielecka Piekarnia R. Dobrowolski (wypiekająca pieczywo na naturalnych zakwasach i bez konserwantów), starachowicka przetwórnia owoców SPO Twój Ogród (produkująca dżemy i konfitury z lokalnych owoców, bez chemicznych konserwantów, pektyn i aromatów), Winnica Płochockich z Daromina (wytwarzająca wina białe, różowe i czerwone tylko z własnych winogron) oraz pasieka Prawdziwe Miody z Kazimierzy Małej (specjalizuje się w miodach kwiatowych i spadziowych).

12 SERWIS INTERNETOWY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP str. 2/2 Nowe potrawy i producenci w Sieci Dziedzictwa Do sieci świętokrzyskiego dziedzictwa kulinarnego dołączyła także przetwórnia Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia z Jonokowic, która bazuje na recepturach pochodzących ze starych książek kucharskich lub z przekazów starszych osób związanych z regionem. Dużym uznaniem cieszą się m.in. produkowane przez fundację ser jabłeczny i konfitura z jarzębiny, które znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych. Gala w Dwikozach była także okazją do wręczenia certyfikatów kolejnym czterem świętokrzyskim produktom, które znalazły się na Liści Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymały je: tradycyjnie wytwarzane masło chmielnickie, udziec dworski z Kunowa - szynka pieczona wieprzowa, pasztetowa radoszycka oraz burocorz bogoryjski, czyli placek z dodatkiem buraka cukrowego.

13

14

15


Pobierz ppt "PRZEGLĄD PRASY 14 marca 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45; fax. (41) 344-60-46 rzecznik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google