Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26."— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26

2 Dotacje: Regionalna Instytucja Finansująca ZARR S.A. od początku istnienia wspiera sektor MŚP Początkowo pełniła funkcję regionalnego funduszu restrukturyzacyjno-inwestycyjnego. Kreowanie i udział w realizacji zadań zawartych w programach rozwoju gospodarki, Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej (w tym wystawienniczej) i doradczej. Reprezentowanie samorządów w pełnieniu funkcji zarządzania i nadzoru nad majątkiem komunalnym. Następnie Agencja specjalizowała się we wdrażaniu funduszy unijnych w formie dotacji.

3

4 Model biznesowy ZARR S.A.

5 Dotacje: Regionalna Instytucja Finansująca W ramach PHARE 2001, 2002 i 2003 obsłużono projekty o wartości ponad 67 mln PLN Kwota dotacji udzielonych w ramach RIF w latach 2004-2007 SPO WKP - 188 dotacji o łącznej wartości 141 299 109,45 PLN SPO RZL - 16 dotacji o łącznej wartości 10 109 876,53 PLN ZPORR - 161 dotacji o łącznej wartości 38 104 137,40 PLN W sumie o łącznej wartości ponad 200 mln PLN

6 Dotacje: Regionalna Instytucja Finansująca

7 Kwota dotacji udzielonych w ramach RIF w latach 2007-20014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka obsługiwany przez ZARR S.A. : Liczba zrealizowanych i będących w realizacji projektów wynosi 278, Wartość projektów 660 612 688,54 PLN, Wartość dofinansowania 300 865 878,89 PLN. Dotacje: Regionalna Instytucja Finansująca

8 Dotacje: Na jakie działania? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG): a) Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”; b) Działanie 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”; c) Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”; d) Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”; e) Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”; f) Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”; g) Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”; h) Działanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”; i) Pilotaż PO IG „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

9 Dotacje na Innowacyjność Innowacyjne branże na Pomorzu Zachodnim 1. motoryzacyjna - formowanie termiczne szyb samochodowych - produkcja resorów - opracowanie symulatorów pojazdów 2. metalurgiczna - technologie cięcia i gięcia profili - technologie spawania duplex - produkcji puszek PET 3.oświetleniowa

10 Dotacje na Innowacyjność Innowacyjne branże na Pomorzu Zachodnim 4. służba zdrowia – produkcja sprzętu na potrzeby szpitali, gabinetów lekarskich, ośrodków rehabilitacji 5. budowlano – konstrukcyjna 6. poligrafia - produkcja innowacyjnego biostatycznego i ekologicznego papieru tekturowego. 7. ochrona środowiska 8. geodezyjno – kartograficzna- np. cyfrowa kamera lotnicza 9. branża spożywcza - np. nowoczesne technologie produkcji słodyczy 10. szeroko rozumiana branża IT - e-usługi, B2B, oprogramowanie

11 Pożyczki udzielane w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości: sektora MŚP, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji Cel: pożyczka na cele prorozwojowe, inwestycyjne i obrotowe, bądź utrzymaniem jej pozycji na rynku. Pożyczki: dla przedsiębiorczych

12 Oferta skierowana do: sektora środowiska naukowego, Osoby fizyczne (studenci, absolwenci pracownicy naukowi) chcący rozpocząć założyć swój biznes oraz Mikroprzedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie województwa. Cel:Przedsiębiorczość Akademicka – pożyczka na cele inwestycyjne związane z założeniem lub rozwojem firmy, bądź utrzymaniem jej pozycji na rynku. Pożyczki: Przedsiębiorczość Akademicka

13 Doradztwo i dotacje Wsparcie doradcze i finansowe dla osób, które zamierzają założyć własne firmy oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia, jako sposobu na ponowne wejście na rynek pracy. Dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania rozwoju samozatrudnienia

14 Doradztwo i dotacje Wsparcie w zakresie kompleksowej pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Spółdzielnie socjalne mają zwiększać szanse bezrobotnych, niepełnosprawnych i osób zagrożonych marginalizacją.

15 Doradztwo

16 Szkolenia: trening i coaching Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA dysponuje salami szkoleniowymi przeznaczonymi na działalność szkoleniowo-doradczą, kierowanymi do instytucji samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

17 Szkolenia: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) Celem ogólnym działania Regionalnego Ośrodka EFS w Szczecinie jest rozwijanie kompetencji potencjalnych projektodawców w obszarze wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz wspieranie współpracy na rzecz rozwoju lokalnego oraz rozwoju kapitału ludzkiego na szczeblu lokalnym i regionalnym

18 Szkolenia: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS)

19 System computer to plate (CTP), do cyfrowego naświetlania offsetowych form drukowych.

20 Rozwój działalności firmy Totem poprzez inwestycje w zakup maszyn oraz stworzenie infrastruktury lokalowej.

21 Nowa hala produkcyjna i zakup maszyn

22 Zakup wykrawarki do blach starowanej CNC oraz budowa wiaty magazynowej.

23 System do profesjonalnego zarządzania zasobami IT

24 Gabinety kosmetyczne Obsession

25 Szkło artystyczne, biżuteria

26 Produkcja namiotów na targi wystawiennicze, imprezy itp

27 Organizacja ekstremalnych wycieczek na Madagaskar

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26


Pobierz ppt "Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin tel. 91 488 24 88 fax. 91 488 26 26."

Podobne prezentacje


Reklamy Google