Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański."— Zapis prezentacji:

1 Teatr w liczbach. Województwo śląskie Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański

2 Wprowadzenie

3 Jak rodzi się teatr – instytucja kultury. - decyzja władz publicznych (państwowych lub samorządowych)

4 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. „Art.9.1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury /…/ 2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym/…/.

5 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę, siedzibę /…/. Art.12 Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

6 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Art.14. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora /…/. Art.28.1.Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów /…/. 2.Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności /…/,przychody z najmu i dzierżawy /…/,dotacje podmiotowe i celowe /…/, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

7 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art.22.1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury.”

8 Przychody

9 dotacja organizatora wraz z udziałem w przychodach ogółem Teatry lalkowe2013%2014%2015% Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach % % % Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej % % % Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie % % % Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała % % % Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie % % % Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach % % % Teatr Zagłębia w Sosnowcu % % % Teatr Nowy w Zabrzu % % % Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu % % % Teatr Rozrywki w Chorzowie % % % Gliwicki Teatr Muzyczny b.d % %

10 POZOSTAŁE PRZYCHODY (poza dotacją organizatora oraz innymi dotacjami) wraz z udziałem w przychodach ogółem Teatry lalkowe 2013%2014%2015% Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach % % % Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej % % % Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie % % % Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała % % % Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie % % % Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach % % % Teatr Zagłębia w Sosnowcu % % % Teatr Nowy w zabrzu % % % Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu % % % Teatr Rozrywki w Chorzowie % % % Gliwicki Teatr Muzyczny % %

11 dotacja organizatora wraz z udziałem w przychodach ogółem pozostałe przychody wraz z udziałem w przychodach ogółem liczba etatów ogółem Teatry lalkowe2014% % Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach % %45,75 Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej % %43,00 Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie % %39,42 Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała % %60,86 Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie % %77,25 Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach % %129,00 Teatr Zagłębia w Sosnowcu % %78,25 Teatr Nowy w zabrzu % %60,94 Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu % %251,70 Teatr Rozrywki w Chorzowie % %181,81 Gliwicki Teatr Muzyczny % %99,00

12

13

14

15 Koszty

16 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach % % % % % % Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku Białej % % % % % % Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie % % % % % %

17 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) Teatr Polski - Bielsko-Biała % % % % % % Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie % % % % % % Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach % % % % % % Teatr Zagłębia w Sosnowcu % % % % % % Teatr Nowy z Zabrzu % % % % % %

18 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) Opera Śląska w Bytomiu % % % % % % Teatr Rozrywki w Chorzowie % % % % % %

19 Wynagrodzenia

20 Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3.942,67 zł

21

22

23 średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2014 roku

24 Działalność statutowa

25 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA liczba premier liczba przedstawień ogółem liczba widzów ogółem Teatry lalkowe (plan) (plan) (plan) Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach Teatr Zagłębia w Sosnowcu544/ Teatr Nowy w zabrzu Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu Teatr Rozrywki w Chorzowie Gliwicki Teatr Muzyczny

26

27 Między Scyllą oczekiwań a Charybdą problemów i ograniczeń.

28 Oczekiwania - atrakcyjny repertuar treściowo i inscenizacyjnie, chętnie „na bogato” - wygodne i zadbane wnętrze i budynek teatru, - wyposażenie techniczne gwarantujące wysoką jakość odbioru, - tanie bilety, - darmowe wynajmy, - znane nazwiska w obsadzie aktorskiej.

29 Problemy i ograniczenia - zespół aktorski i techniczny zależny od rodzaju teatru, - poziom wynagrodzeń, - wzrastające koszty utrzymania, zwłaszcza po modernizacjach i rozbudowach, - dekapitalizacja sprzętu, - liczba scen i miejsc na widowni determinują liczbę przedstawień i premier, zyskowność przedstawień, poziom wynagrodzeń, - podnoszenie cen biletów barierą dostępu, - trudności w pozyskiwaniu sponsorów.

30 Kluczowe pojęcia: kompetencja, odpowiedzialność, dialog.

31 Organizator – wiedza o instytucji, jej problemach i możliwościach, odpowiedzialność za stwarzanie warunków do wypełniania celu, dla którego instytucja została utworzona: odpowiedni poziom dotacji, powoływanie dyrektora, procedury kontrolne.

32 Dyrektor teatru – sprawne zarządzanie, właściwa polityka repertuarowa, odpowiedzialność za efektywne gospodarowanie finansami. Kontrola zarządcza.

33 Dialog pomiędzy organizatorem a dyrektorem instytucji kultury. Wspólny cel i odpowiedzialność, komplementarne działania.

34 Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google