Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich – projekt współpracy KPODR Minikowo z partnerami holenderskimi Roman Sass – dyrektor KPODR Minikowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich – projekt współpracy KPODR Minikowo z partnerami holenderskimi Roman Sass – dyrektor KPODR Minikowo."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich – projekt współpracy KPODR Minikowo z partnerami holenderskimi Roman Sass – dyrektor KPODR Minikowo

2 Rolnicy i domownicy: pomiędzy przymusem ekonomicznym i zbędnością Gospodarstwa rolne jako „bufor”, „przechowalnia”, „gąbka” - konieczność dywersyfikacji źródeł dochodu. Gospodarstwa rolne jako „bufor”, „przechowalnia”, „gąbka” - konieczność dywersyfikacji źródeł dochodu. W skali kraju gospodarstwo jest głównym źródłem utrzymania tylko dla 27% rolników. W skali kraju gospodarstwo jest głównym źródłem utrzymania tylko dla 27% rolników. 17,4%11,0% Przewiduje się spadek zatrudnienia w I sektorze gospodarki (rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo) z 17,4% w 2005 r. do 11,0% w 2015. Dane PSR GUS 2010 - 4 449 zatrudnionych w gospodarstwach indywidualnych, a tylko 1 981 tys. pełnozatrudnionych (AWU) !!! Z najnowszych badań IERiGŻ oraz UP w Poznaniu wynika, że dopiero gospodarstwa o powierzchni powyżej 30 ha można zaliczyć do gospodarstw rozwojowych, zapewniają one parytetową opłatę pracy i środki na inwestycje.

3 Potencjalna liczba rolników i domowników, którzy powinni być objęci reorientacją W roku 2010 było 67,9 tys. gosp. powyżej 1 ha UR. Gospodarstw powyżej 30 ha jest 6373 (9,38%). Gospodarstwa do 5 ha jest 21 821 – 20% rolników i domowników powinno być objęte reorientacją, są to 4 364 osoby. Gospodarstw 5-20 ha jest 33 606. W tej grupie gosp. co najmniej jedna osoba powinna być objęta reorientacją, jest to 33 606 osób. Gospodarstw 20-30 ha jest 6114 - 50% rolników i domowników powinno być objęte reorientacją, jest to 3 057 osób. W województwie kujawsko- pomorskim 41 027 osób powinno być objęte reorientacją.

4 Kim są uczestnicy projektu NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA Wiek Wykształcenie

5 Cel działalności gospodarstwa Możliwości rozwoju gospodarstwa

6 Główne spostrzeżenia wynikające z analizy Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej Gotowość reorientacji zawodowej wyrażają głównie rolnicy i członkowie rodzin wywodzący się z gospodarstw towarowych produkujących wyłącznie lub głównie na rynek. Wśród tych rolników wzrasta jednak świadomość, że ich gospodarstwo już teraz albo w niedalekiej przyszłości nie będzie w stanie zapewnić dochodu gwarantującego utrzymanie rodziny. Z kolei reorientacją w małym stopniu zainteresowani są rolnicy z najmniejszych gospodarstw do 5 ha. Wynika to z tego, że część rolników i domowników wywodząca się z małych obszarowo gospodarstw ma już dodatkowe źródło dochodu. Natomiast rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności przyjęli strategię przetrwania, dodatkowo ułatwia im to obowiązujący w Polsce system płatności obszarowych.

7 Główne spostrzeżenia wynikające z analizy Indywidualnych Planów Reorientacji Zawodowej Na uwagę zasługują uczestnicy projektu posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 hektarów, rolników takich było 72 tj. 6,67% wszystkich beneficjentów. Po dokładnym przeanalizowaniu IPRZ okazało się, że głównym powodem dla którego zdecydowali się uczestniczyć w projekcie była chęć zdobycia uprawnień do obsługi maszyn samojezdnych (koparki, ładowarki), które mają w gospodarstwie, a nie poszukiwanie dodatkowego źródła dochodu.

8 Gospodarstwa opiekuńcze – jako odpowiedź na potrzebę społeczną Zmiany w strukturze rodzin i gospodarstw domowych. Zmiany w strukturze, wielkości i funkcjach rodziny ograniczają możliwości pełnienia przez nią funkcji pielęgnacyjnych. Zmniejszenie przeciętnej liczby osób w rodzinie i odwrócenie relacji między liczbą wnuków i dziadków w rodzinie Przestrzenne rozproszenie rodziny. Postępujące demograficzne starzenie się społeczeństwa i bezwzględny wzrost liczby osób w najwyższej grupie wieku spowoduje wzrost wydatków na leczenie. Według badań niemieckich 4% osób w wieku 60+ oraz 20% osób w wieku 80+ nie jest samodzielnych. W Polsce jest ok. 800 tys. osób niesamodzielnych, za dziesięć lat może ich być - ponad dwa miliony. Źródło: Usługi opiekuńcze w systemie pomocy społecznej i ich finansowanie Piotr Błędowski SGH

9 Gospodarstwa jednoosobowe prowadzone w Polsce przez osoby w wieku 65 lat i więcej w latach 2002 - 2030 Grupy wieku Lata 20022030 w % w tys. 65 – 69 9,49,5487,5 70 – 74 10,712,9663,5 75 – 79 9,513,7702,3 80 i więcej 9,217,3886,9 RAZEM 38,753,32740,3 Źródło: Usługi opiekuńcze w systemie pomocy społecznej i ich finansowanie Piotr Błędowski SGH

10 Gospodarstwa Opiekuńcze w Europie: 2011 rok Norwegia1600 Zaangażowanie państwa Holandia 1188 System opieki zdrowotnej Belgia (Flandria)320 Subsydia Włochy6200 Spółdzielnie socjalne (w szerokim rozumieniu) Wielka Brytania80 System opieki zdrowotnej Irlandia90 System opieki zdrowotnej Źródło: www.landbouwzorg.nlwww.landbouwzorg.nl

11 Gospodarstwa opiekuńcze w Holandii – studium przypadku „Erve Knippert” Wim i Magra Waanders – gospodarstwo z bydłem, trzodą chlewną i drobiem, ogród z owocami i warzywami. Czujemy się niepotrzebni”, „Nie robimy nic użytecznego” – motywacja dla właścicieli do założenia gospodarstwa opiekuńczego. Przestrzeń do życia urządzona zgodnie z życzeniami seniorów – mieszkają oni w przybudówce przy oborze, gdzie jest salon z aneksem kuchennym oraz sypialnie. Nie wszyscy mieszkają na farmie, na noc wyjeżdżają. Seniorzy pracują kiedy chcą. Większość z nich chętnie pomaga w gospodarstwie i w obowiązkach domowych. Są też tacy, którzy tylko obserwują co dzieje się w gospodarstwie. Koszty opieki i utrzymania pokrywa instytucja opiekuńcza (opieka społeczna) - 46euro/dzień, w niektórych przypadkach 75 euro/dzień. Zaangażowanie czasowe właścicieli – 60% produkcja rolna, 40% opieka nad seniorami. Dochody w gospodarstwie – 10% produkcja rolna, 70% usługi opiekuńcze, 20% inne (w tym dopłaty).

12 Kategorie beneficjentów gospodarstw opiekuńczych w Holandii 2011

13 Dlaczego warto rozmawiać o gospodarstwach opiekuńczych? Rodzinne gospodarstwa opiekuńcze mogą przyczynić się do stworzenia dodatkowych dochodów dla ich właścicieli. Dla niektórych osób potrzebujących pomocy rodzinne gospodarstwa opiekuńcze mogą stać się rozwiązaniem ich problemów. Ten rodzaj pomocy może okazać się znacznie tańszy od pomocy instytucjonalnej. Ten rodzaj pomocy może przyczynić się do zmniejszenia listy oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej.

14 Liczba gospodarstw opiekuńczych w Holandii Źródło: Federacja Gospodarstw Opiekuńczych 2012

15 Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich 2013 kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej dla 17 przedstawicieli gospodarstw z praktyką w DPS Wysoka. Warsztaty z ekspertem holenderskim maj 2014 – przygotowanie do wizyt studyjnych. Wizyta studyjna w Holandii 15-21.06.2014. Indywidualne plany adaptacji gospodarstw agroturystycznych lipiec- wrzesień 2014. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych i rolnictwa społecznego w Borach Tucholskich z rekomendacjami dla całego województwa kujawsko-pomorskiego październik – grudzień 2014.

16 Zapraszamy do współpracy! www.kpodr.pl


Pobierz ppt "Gospodarstwa opiekuńcze w Borach Tucholskich – projekt współpracy KPODR Minikowo z partnerami holenderskimi Roman Sass – dyrektor KPODR Minikowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google