Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych w................................– wytyczne do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych w................................– wytyczne do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego."— Zapis prezentacji:

1 1 Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych w................................– wytyczne do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

2 2 § 11. 1. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku § 11.5. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. § 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. z późn. Zm.) Podstawy prawne

3 3 Czy wiesz jak wypełnić kartę szkolenia wstępnego bhp? Uwaga! Karta pracownika po instruktażu stanowiskowym musi zostać przekazana do działu HR

4 4 Metodyka przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

5

6

7 7 Czy wiesz… Kto jest przeszkolony w zakresie udzielania I pomocy na Twoim piętrze/w Twojej okolicy? Gdzie są rozmieszczone apteczki I pomocy? Czy znasz numery alarmowe? Czy wiesz którędy się ewakuować w razie pozaru? Czy wiesz komu zgłosić wypadek? Czy wiesz jak zaraportować zdarzenie potencjalnie wypadkowe?

8 8 I pomoc

9 9 1.Wskaż miejsca gdzie znajdują się apteczki oraz instrukcje do udzielania I pomocy 2.Wskaż osoby w swojej okolicy które odpowiadają za udzielanie I pomocy i ewakuację w razie pożaru. Czy wiesz jak odróżnić te osoby od pozostałych pracowników? 3. Czy wiesz gdzie znajduje się lista osób odpowiedzialnych za udzielanie I pomocy?

10 998 112 Czy znasz te oznaczenia?

11 998 112 Drogi ewakuacyjne Kierunek do wyj ś cia drogi ewakuacyjnej Drogi ewakuacyjne i wyj ś cia ewakuacyjne, a tak ż e ich trasy, powinny by ć oznakowane w sposób dobrze widoczny i trwa ł y. Pami ę taj o tym ż eby nie zastawi ć wyj ść ewakuacyjnych, hydrantów ani ga ś nic !!!

12 CZY ZNASZ MIEJSCE ZBIÓRKI NA WYPADEK EWAKUACJI??? 998 112 Oznakowanie bezpiecze ń stwa Znaki ewakuacyjne (PN-92/N-01256-02)

13 998 112 Oznakowanie bezpiecze ń stwa Ochrona przeciwpo ż arowa

14 998 112 EWAKUACJA W sytuacji zagrożenia zostanie ogłoszony alarm. Dźwięk alarmu będzie rozbrzmiewał, póki wszystkie osoby pod nadzorem osób koordynujących ewakuację nie opuszczą budynku i nie udadzą się do miejsca zbiórki. Po usłyszeniu alarmu należy stosować się do poniższej instrukcji: 1. Zachować spokój i opuścić budynek przez najbliższe wyjście ewakuacyjne. Nie używaj windy w tym celu! 2. Stosuj się do wskazówek koordynatora ewakuacji 3. Jeżeli drzwi sa zaplombowane, zerwij plombę otwierając je 4. Jeżeli drzwi sie nie otwierają użyj przycisku zwalniającego drzwi 5.Jeżeli dasz radę, zabierz ze sobą podręczne przedmioty osobiste 6. W przypadku duzego zadymienia poruszaj sie czołagając wzdłuż ścian i jeżeli to możliwe, zakryj usta i nos mokrą chusteczką 7. Udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki Pozostań na miejscu zbiórki do odwołania alarmu lub otrzymania innych instrukcji

15 15 Monitorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych Im szybciej zareagujesz na zagrożenie, tym mniejsze będzie ryzyko wypadku!Pamiętaj!

16 16 Wypadki przy pracy i zdarzenia potencjalnie wypadkowe

17 17 Obowiązki poszkodowanego w razie wypadku Pracownik, który uległ wypadkowi,jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala, ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o wypadku swojego przełożonego.Pamiętaj!

18 18 Bezpieczeństwo pracy w biurze

19 19 Mimo, że pracujesz w biurze, nawet i tu narażony jesteś też na sytuacje wypadkowe. Czy wiesz na co musisz zwrócić uwagę podczas pracy biurowej? Zapamiętaj 10 podstawowych zasad bezpiecznej pracy w biurze: 1.Uważaj na umieszczone niestabilnie dokumenty na wysokich półkach i szafach – ich upadek z wysokoścu moze być przyczyna poważnych urazów 2.Uważaj na przetarte lub słabo przymocowane do podłogi chodniki lub dywany – jeżeli zauważyłeś/zauważyłaś takie – zgłoś je do działu administracji lub Służby BHP 3.Przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów należy zachować szczególną ostrożność ? pamiętaj! Trzymaj się poręczy! 4. Niosąc paczki lub materiały biurowe nie zasłaniaj sobie nimi widoczności. Grozi to potknięciem i uderzeniem się w nieruchome przedmioty lub zderzeniem z innymi osobami pracująycmi w biurze 5. Uważaj na świeżo umyte podłogi mogą być bardzo śliskie, 6. Nie naprawiaj sam żadnych urządzeń elektrycznych! Uszkodzone wyłącz wyjmując wtyczkę zasilania z gniazdka i zgłoś uszkodzenie do działu administracji 7.Uważaj na leżące luzem na podłodze lub wykładzinie kable ? mogą stać się przyczyną potknięcia lub skłębione i przetarte, przyczyną spięcia a w konsekwencji pożaru! 8. Nie otwieraj zbyt gwałtownie drzwi, po drugiej stronie może być druga osoba, 9. Spożywanie posiłków, a w szczególności picie gorących napojów na biurkach roboczych i pomiędzy dokumentami może być przyczyną poparzenia kończyn, 10. Pomieszczenia, ciągi ewakuacyjne oraz dostęp do gaśnic i hydrantów muszą być wolne od szaf, stolików i innych przedmiotów ? Jak będziesz się przemieszczać w kierunku wyjścia gdy zawyje syrena alarmowa?

20 20 Ergonomiczna praca przy komputerze

21 Poniżej i w następnych slajdach znajdują się proste ćwiczenia poprawiające samopoczucie i minimalizujące skutki długotrwałej pracy z komputerem Ćwiczenia na nadgarstek

22 Ćwiczenia „na kark”

23 Ćwiczenia na kręgosłup

24 24 Hałas

25 25 Szanuj innych – ogranicz hałas na „open space” - nie rozmawiaj głośno przez telefon - jeżeli musisz długo rozmawić zamów sobie zestaw słuchawkowy Pamiętaj o tym!

26 26 Czy pracownik został zapoznany z ryzykiem zawodowym na swoim stanowisku pracy? http://especjalista.com/art/przyklady-kart

27 27 Teraz możesz rozpocząć pracę


Pobierz ppt "1 Instruktaż stanowiskowy dla pracowników zatrudnionych w................................– wytyczne do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google