Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W EWANGELICKIM CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI UL. WEJHEROWSKA 28 54-239 WROCŁAW WROCŁAW 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W EWANGELICKIM CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI UL. WEJHEROWSKA 28 54-239 WROCŁAW WROCŁAW 2011."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W EWANGELICKIM CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI UL. WEJHEROWSKA 28 54-239 WROCŁAW WROCŁAW 2011

2 Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3 SZKOŁA ZAPEWNIA: doświadczoną kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach zawodowych i specjalistycznych opiekę psychologiczno - pedagogiczną zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i sportowe zajęcia praktyczne, przysposabiające do pracy (przygotowywanie prostych posiłków, elementy ogrodnictwa, korzystanie z komputera, techniki użytkowe) nauczanie religii (opcjonalnie) zajęcia pozalekcyjne (sekcja sportowa, kółko turystyczne, zespół wokalno-taneczny) wycieczki i wyjścia do miejsc użyteczności publicznej obiady (odpłatnie) dowóz uczniów (do 21 r.ż) Internat

4 ZAJĘCIA LEKCYJNE: Funkcjonowanie osobiste Gospodarstwo domowe Techniki użytkowe Techniki komputerowe Kwiaciarstwo i ogrodnictwo Wychowanie fizyczne Zajęcia kształtujące kreatywność Rewalidacja Religia (opcjonalnie)

5 FUNKCJONOWANIE OSOBISTE Podczas zajęć przekazujemy uczniom, w dostępnym dla nich zakresie, wiadomości o otaczającym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także doskonalimy techniki szkolne. Nauczamy zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie. Pokazujemy kulturę oraz tradycję naszego regionu i kraju.

6 GOSPODARSTWO DOMOWE W ramach zajęć z gospodarstwa domowego uczniowie uczą się wykonywać podstawowe czynności domowe: gotowanie, prasowanie, pranie, robienie zakupów itd.

7 TECHNIKI UŻYTKOWE Podstawą zajęć jest wzmacnianie sprawności manualnej i wyzwalanie twórczości artystycznej uczniów. Pod kierunkiem nauczyciela uczniowie wytwarzają przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie które są sprzedawane na organizowanych przez szkołę kiermaszach.

8 TECHNIKI KOMPUTEROWE Celem zajęć jest zdobycie przez uczniów umiejętności posługiwania się podstawowymi programami środowiska systemu operacyjnego Windows (paint, word) oraz nauka poruszania się w obrębie stron internetowych. Uczniowie mają również możliwość skorzystania z programów edukacyjnych.

9 KWIACIARSTWO I OGRODNICTWO Uczniowie mają do swojej dyspozycji działkę szkolną, która daje możliwość poznania etapów sadzenia i wzrostu warzyw i kwiatów oraz doświadczenia pracy w ogrodzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu ogrodniczego.

10 WYCHOWANIE FIZYCZNE W ramach lekcji wychowania fizycznego zapewniamy uczniom udział w różnych zajęciach rewalidacyjnych, sportowych, rekreacyjnych. Na wyposażeniu szkoły znajduje się sala gimnastyczna, sala ze sprzętem do ćwiczeń aerobowych, siłownia. Na terenie szkoły znajduje się boisko ze sztuczna trawą i rozległy teren trawiasty..

11 ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KREATYWNOŚĆ Celem zajęć jest aktywizacja i rozbudzenie zainteresowań uczniów. Obszary działań naszych podopiecznych to muzyka, fotografia i teatr.

12 REWALIDACJA Program rewalidacji obejmuje ćwiczenia mające usprawnić naukę czytania i pisania, liczenia oraz ćwiczenia ułatwiające orientację przestrzenną, poznanie schematu własnego ciała, poprawienie sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej.

13 WYCIECZKI I WYJŚCIA Poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz wyjść do kina i muzeum wyrabiamy u wychowanków niezależność życiową i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego.

14 IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE W kalendarzu imprez i uroczystości szkolnych znajdują się m. in. tradycyjne święta kościelne i narodowych, walentynki, konkurs karaoke i recytacji wierszy oraz zabawy taneczne.

15 PRACE UCZNIÓW Przedmioty wytwarzane przez uczniów są prezentowane w różnych instytucjach oraz z powodzeniem sprzedawane podczas kiermaszy i festynów.

16 „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” Szkoła aktywnie uczestniczy w programie „Szkoły bez przemocy”. W ramach jego realizacji prowadzone są z uczniami klasowe i indywidualne zajęcia dotyczące m. in. emocji i agresji oraz organizowany jest „Dzień bez przemocy”.

17 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: sekcja sportowa "SZANSA" grupa teatralna i zespół integracyjny "Iskierki" Szkolne Koło Turystyczno – Rekreacyjne

18 WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY: świadectwo ukończenia gimnazjum orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podanie o przyjęcie do szkoły rozmowa kwalifikacyjna

19 KONTAKT Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ewangelickim Centrum Diakoni i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (dawniej CeKiRON) ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław tel./fax (0-71) 798-26-20 w. 342 www.diakonia.pl

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY W EWANGELICKIM CENTRUM DIAKONII I EDUKACJI UL. WEJHEROWSKA 28 54-239 WROCŁAW WROCŁAW 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google