Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Praca Magisterska : „Identyfikacja potrzeb pacjentów z niepełnosprawnością.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Praca Magisterska : „Identyfikacja potrzeb pacjentów z niepełnosprawnością."— Zapis prezentacji:

1 ,, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Praca Magisterska : „Identyfikacja potrzeb pacjentów z niepełnosprawnością przychodni ambulatoryjnych, na przykładzie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Z.L.A. w Sosnowcu” Autor pracy : Małgorzata Smelcerz Promotor pracy : dr inż. Joanna Bartnicka

2 Celem pracy było zbadanie potrzeb niepełnosprawnych pacjentów Przychodni Ambulatoryjnej Z.L.A. poprzez: badanie ankietowe pacjentów Placówki analizę technicznego dostosowania budynku i organizacji procesu świadczenia usług zdrowotnych w Przychodni do potrzeb niepełnosprawnych pacjentów Cel pracy

3 Praca swoim zakresem obejmowała część teoretyczną i badawczą. W części teoretycznej dokonano przeglądu literatury naukowej i prawnej związanej niepełnosprawnością oraz funkcjonowaniem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Część badawcza pracy składała się z 4 odrębnych badań empirycznych oraz analizy uzyskanych danych. Zakres Pracy

4 Jakie potrzeby charakteryzują grupę niepełnosprawnych pacjentów, jako środowisko wyodrębnione spośród ogółu świadczeniobiorców usług medycznych SP OZ? Czy Z.L.A. w Sosnowcu posiada właściwe standardy dostosowania wyposażenia technicznego oraz procedur organizacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych? Problemy badawcze

5 Narzędzia badawcze Identyfikacja potrzeb osób o różnych typach niepełnosprawności Przeprowadzenie badań terenowych Gromadzenie danych dotyczących dostępności do obiektu i usług medycznych świadczonych przez Z.L.A. Określenie/Opis potrzeb niepełnosprawnych pacjentów Z.L.A. Analiza literatury i aktów prawnych Lista kontrolna Kwestionariusz ankiety Analiza danych fotograficznych Analiza dokumentacji wewnętrznej Z.L.A. Obserwacja wraz z rejestracją fotograficzną DZIAŁANIA / EFEKTY METODY

6 Niepełnosprawność Niepełnosprawność (disability) - to każde ograniczenie bądź niemożność (wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposób lub zakresie uznawanym za typowe dla człowieka;

7 Sosnowiec Przychodnie Przychodnie Siedziba SP ZOZ -to miasto na prawach powiatu w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (GOP). Obejmuje obszar o powierzchni 91km2 ( 9,126 ha). Liczy około 221,2 tys. mieszkańców i ma gęstość zaludnienia 2.463os/km2.

8 Budynek Z.L.A.

9 Z.L.A. w odpowiedzi na potrzeby niepełnosprawnych pacjentów

10 Dzięki badaniu ankietowemu zidentyfikowano następujące potrzeby niepełnosprawnych pacjentów Przychodni Z.L.A.: - Potrzebę rejestracji wizyt pacjentów przez Internet - Potrzebą skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza - Potrzebę hostessingu personelu, głównie w zakresie pomocy - w poruszaniu się po budynku - Potrzebę administracyjnego respektowania zasady obsługi niepełnosprawnych pacjentów poza kolejnością - Zwiększenie liczby wind - Poprawę technicznego stanu parkingu Wnioski badawcze

11 Badanie za pomocą Listy kontrolnej, obserwacji oraz dokumentacji fotograficznej pozwoliło ocenić : Bardzo dobrze - Przystosowanie architektoniczne Placówki do potrzeb jej niepełnosprawnych pacjentów - Lokalizację parkingu dla Pacjentów Przychodni - Życzliwość personelu Przychodni Dobrze - Ilość i czystość toalet w budynku - Ilość miejsc siedzących w poczekalniach Słabo - Ilość wind w budynku - Kolorystyczne oznakowanie traktów wewnątrz budynku - Stan techniczny chodników przed budynkiem - Parkingi

12 DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS I UWAGĘ


Pobierz ppt ",, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Praca Magisterska : „Identyfikacja potrzeb pacjentów z niepełnosprawnością."

Podobne prezentacje


Reklamy Google