Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski."— Zapis prezentacji:

1 System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski

2 Decyzja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski o wdrożeniu w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski systemu zarządzania jakością zgodnego w wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 Systemem zarządzania zostały objęte te działania, które mają bezpośredni wpływ na jakość usług samorządowych, za wyjątkiem: zadań realizowanych w zakresie związanym z ochroną informacji niejawnych, zadań dotyczących ewidencji księgowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz obsługi płacowej, a także obrony cywilnej. Styczeń2008 Styczeń 2008 r. 3.09.082UM Bielsk Podlaski

3 Pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością – Irenę Niegierewicz Auditorów wewnętrznych: Irenę Kryńską Ludmiłę Korzeniewską Bogdana Sokołowskiego Kazimierza Prusa Osoby te uzyskały w marcu 2008 r. Certifikaty of Attendance, wydane przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Spółka z o.o. Do wdrożenia systemu Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wyznaczył: 3.09.083UM Bielsk Podlaski

4 Celem funkcjonowania Urzędu Miasta Bielsk Podlaski jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Bielska Podlaskiego i innych klientów Urzędu poprzez stworzenie obiektywnych, dogodnych i przyjaznych warunków dla realizacji zadań samorządowych własnych i zleconych. Jest to możliwe poprzez sprawne, przejrzyste i profesjonalne działania pracowników Urzędu, którzy zapewniają realizację zadań zgodnie z przepisami oraz oczekiwaniami i słusznymi wymaganiami każdego klienta. Podniesienie poziomu usług świadczonych przez miejską administrację samorządową widzimy w rozwoju opartym na standardach europejskich. Dlatego też uznaję, że system zarządzania jakością stanowi dobre narzędzie doskonalenia pracy Urzędu, w ramach którego zastosowane metody, w tym dobra praktyka administracyjna pozwolą skutecznie spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001. Realizując powyższe zamierzenia jako Burmistrz Bielska Podlaskiego deklaruję: -Poprawę obsługi klientów, od pierwszego kontaktu z klientem, aż do ostatecznego załatwienia sprawy -Doskonalenie planowania, świadczenia i monitorowania usług samorządowych, w przyjaznym otoczeniu pracy i obsługi -Tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi atrakcyjności inwestycyjnej i pozytywnego wizerunku miasta jako miejsca współpracy ludzi wielu kultur, wyznań i narodowości, pielęgnujących swoją historię i tradycje Cele te realizowane będą głównie przez działania operacyjne i innowacyjne pracowników, które pozwolą na osiąganie optymalnego poziomu w każdej płaszczyźnie funkcjonowania Urzędu. Zobowiązuję się do utrzymywania i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, umożliwiającego stałe podnoszenie jakości usług samorządowych świadczonych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Burmistrz Bielska Podlaskiego Eugeniusz Berezowiec POLITYKA JAKOŚCI Urzędu Miasta Bielsk Podlaski 3.09.084UM Bielsk Podlaski

5 3.09.085UM Bielsk Podlaski

6 - cele operacyjne referatów -procedury systemowe -księgę jakości -procedury operacyjne Opracowano i wdrożono: 3.09.086UM Bielsk Podlaski

7 Audit wewnętrzny Audit wewnętrzny – przeprowadzono przez auditorów wewnętrznych w miesiącu czerwcu 2008 roku, kolejne audity planowane są na miesiąc listopad 2008 r. Przegląd zarządzania jakością Przegląd zarządzania jakością – w miesiącu czerwcu 2008 r. Audit zewnętrzny przeprowadzony w miesiącu czerwcu 2008 r. przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. w Gdyni - Pana Jana Kofluka – auditora wiodącego nie stwierdzono niezgodnośći Ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością 3.09.087UM Bielsk Podlaski

8 CERTYFIKAT W dniu 30 czerwca 2008 r. Urząd Miasta Bielsk Podlaski otrzymał Certyfikat Jakości ISO Nr 668/2008, który został nadany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o., na okres do 26 czerwca 2011 r. Wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie: świadczenie usług administracji samorządowej zwiazanych z realizacją zadań własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój miasta. 3.09.088UM Bielsk Podlaski


Pobierz ppt "System zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google