Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 STANISŁAW RUSAK Copyright by Stanisław Rusak, Gdynia 2003 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA OŹE ZE ŚRODKÓW:KRAJOWYCH UNIJNYCH I ZAGRANICZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 STANISŁAW RUSAK Copyright by Stanisław Rusak, Gdynia 2003 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA OŹE ZE ŚRODKÓW:KRAJOWYCH UNIJNYCH I ZAGRANICZNYCH."— Zapis prezentacji:

1 1 STANISŁAW RUSAK e-mail:starus@wp.pl Copyright by Stanisław Rusak, Gdynia 2003 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA OŹE ZE ŚRODKÓW:KRAJOWYCH UNIJNYCH I ZAGRANICZNYCH UNIJNYCH I ZAGRANICZNYCH

2 2 PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI RODZAJE FINANSOWANIA RODZAJE FINANSOWANIA ŚRODKI KRAJOWE ŚRODKI KRAJOWE ŚRODKI UNIJNE ŚRODKI UNIJNE ŚRODKI ZAGRANICZNE ŚRODKI ZAGRANICZNE TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFIN. OŹE TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFIN. OŹE WYBRANE ALGORYTMY APLIKACJI WYBRANE ALGORYTMY APLIKACJI WNIOSKI WNIOSKI

3 3 RODZAJE FINANSOWANIA ŚRODKI WŁASNE ŚRODKI WŁASNE DOTACJA DOTACJA KREDYT KREDYT POŻYCZKA POŻYCZKA OBLIGACJE KOMUNALNE OBLIGACJE KOMUNALNE LEASING LEASING WSPÓLNA INWESTYCJA (JI) WSPÓLNA INWESTYCJA (JI) FINANSOWANIE PRZEZ TRZECIĄ STRONĘ-ESCO FINANSOWANIE PRZEZ TRZECIĄ STRONĘ-ESCO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

4 4 ŚRODKI KRAJOWE (NFOŚiGW) ŚRODKI KRAJOWE (NFOŚiGW) BENEFICJENCI: JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJE I URZĘDY, PRZEDSIĘBIORSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJE I URZĘDY, PRZEDSIĘBIORSTWA, SZKOŁY WYŻSZE I UCZELNIE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OCHRONY ZDROWIA, SZKOŁY WYŻSZE I UCZELNIE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OCHRONY ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (FUNDACJE, STOWARZYSZENIA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (FUNDACJE, STOWARZYSZENIA), ADMINISTRACJA FINANSOWA, OSOBY FIZYCZNE. ADMINISTRACJA FINANSOWA, OSOBY FIZYCZNE. www.nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl FORMY FINANSOWANIA: DOTACJA, POŻYCZKI PŁATNICZE, POŻYCZKI UDZIELANE PRZEZ BANKI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW, DOTACJA, POŻYCZKI PŁATNICZE, POŻYCZKI UDZIELANE PRZEZ BANKI ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW, DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, UMORZENIA. DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, UMORZENIA. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 90% KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, MAX. 90% KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA, PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - 50% RÓŻNICY POMIĘDZY KOSZTEM PRZEDSIEWZIĘCIA A PRZYZNANYM DOFINANSOWANIEM. PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - 50% RÓŻNICY POMIĘDZY KOSZTEM PRZEDSIEWZIĘCIA A PRZYZNANYM DOFINANSOWANIEM. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA, ELEKTROWNIE WODNE, ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY. KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA, ELEKTROWNIE WODNE, ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY.

5 5 ŚRODKI KRAJOWE (WFOŚiGW) lokalny WFOŚiGW ŚRODKI KRAJOWE (WFOŚiGW) lokalny WFOŚiGW BENEFICJENCI: JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJE I URZĘDY, PRZEDSIĘBIORSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJE I URZĘDY, PRZEDSIĘBIORSTWA, SZKOŁY WYŻSZE I UCZELNIE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OCHRONY ZDROWIA, SZKOŁY WYŻSZE I UCZELNIE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OCHRONY ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (FUNDACJE, STOWARZYSZENIA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (FUNDACJE, STOWARZYSZENIA), ADMINISTRACJA FINANSOWA, OSOBY FIZYCZNE. ADMINISTRACJA FINANSOWA, OSOBY FIZYCZNE. FORMY FINANSOWANIA: DOTACJA, POŻYCZKA, DOPŁATA DO KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELANA PRZEZ BANKI. DOTACJA, POŻYCZKA, DOPŁATA DO KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELANA PRZEZ BANKI. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 50% KOSZTÓW, PRZY POŁĄCZENIU POŻYCZKI I DOTACJI MAX. 75% KOSZTÓW. MAX. 50% KOSZTÓW, PRZY POŁĄCZENIU POŻYCZKI I DOTACJI MAX. 75% KOSZTÓW. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: POZYSKIWANIE BIOGAZU, POMPY CIEPLNE, ŹRÓDŁA CIEPŁA W NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTACH. POZYSKIWANIE BIOGAZU, POMPY CIEPLNE, ŹRÓDŁA CIEPŁA W NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTACH.

6 6 ŚRODKI KRAJOWE (B O Ś S.A.) BENEFICJENCI: OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORCY, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. OSOBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORCY, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. www.bosbank.pl FORMY FINANSOWANIA: KREDYT ZE ŚRODKÓW DONATORÓW (NFOŚiGW, NIEKTÓRE Z WFOŚiGW), KREDYT ZE ŚRODKÓW DONATORÓW (NFOŚiGW, NIEKTÓRE Z WFOŚiGW), KREDYT PREFERENCYJNY ZE ŚRODKÓW BANKU Z DOPŁATAMI DONATORÓW DO OPROCENTOWANIA (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, FUNDACJA POLSKA WIEŚ 2000, FUNDACJA im. RATAJA), KREDYT PREFERENCYJNY ZE ŚRODKÓW BANKU Z DOPŁATAMI DONATORÓW DO OPROCENTOWANIA (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, FUNDACJA POLSKA WIEŚ 2000, FUNDACJA im. RATAJA), KREDYT PREFERENCYJNY DLA INWESTYCJI NA POTRZEBY GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO REALIZOWANEGO NA WSI LUB W MIEŚCIE DO 10 TYS. MIESZKAŃCOW (OPROCENTOWANIE OD 0.6 DO 0.8 s.r.w. LECZ NIE MNIEJ NIŻ 4% W SKALI ROKU. KREDYT PREFERENCYJNY DLA INWESTYCJI NA POTRZEBY GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO REALIZOWANEGO NA WSI LUB W MIEŚCIE DO 10 TYS. MIESZKAŃCOW (OPROCENTOWANIE OD 0.6 DO 0.8 s.r.w. LECZ NIE MNIEJ NIŻ 4% W SKALI ROKU. WARUNKI KREDYTOWANIA (KREDYT PREFERENCYJNY ): MAX. 200 TYS. PLN; MAX. 50% KOSZTÓW INWESTYCJI; WYMAGANE ŚRODKI WŁASNE 50%, MAX. 200 TYS. PLN; MAX. 50% KOSZTÓW INWESTYCJI; WYMAGANE ŚRODKI WŁASNE 50%, OPROCENTOWANIE - 0.5 s.r.w.; OKRES KREDYTOWANIA – DO 5 LAT; PROWIZJA 2%; OKRES KARENCJI OPROCENTOWANIE - 0.5 s.r.w.; OKRES KREDYTOWANIA – DO 5 LAT; PROWIZJA 2%; OKRES KARENCJI DO DNIA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI; OKRES WYKORZYSTANIA KREDYTU – OD 6 DO 18 MIESIĘCY. DO DNIA ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI; OKRES WYKORZYSTANIA KREDYTU – OD 6 DO 18 MIESIĘCY. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: ZAKUP I INSTALACJA BATERII I KOLEKT. SŁONECZ., KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ O MOCY DO 2 MW ZAKUP I INSTALACJA BATERII I KOLEKT. SŁONECZ., KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ O MOCY DO 2 MW PRZYŁACZENIE DO SIECI CIEPLNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ GEOTERMALNE ŹRÓDŁA ENERGII, PRZYŁACZENIE DO SIECI CIEPLNEJ WYKORZYSTUJĄCEJ GEOTERMALNE ŹRÓDŁA ENERGII, ZAKUP I INSTALACJA URZĄDZEŃ MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH O MOCY DO 5 MW, ZAKUP I INSTALACJA URZĄDZEŃ MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH O MOCY DO 5 MW, ZAKUP I INSTALACJA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Z ZASTOSOWANIEM POMP CIEPŁA LUB Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA ODPADOWEGO. ZAKUP I INSTALACJA URZĄDZEŃ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Z ZASTOSOWANIEM POMP CIEPŁA LUB Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA ODPADOWEGO.

7 7 ŚRODKI UNIJNE (PHARE) 1 ŚRODKI UNIJNE (PHARE) 1 PROGRAM: FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH. www.parp.gov.pl www.parp.gov.pl BENEFICJENCI: SEKTOR MŚP. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA, MOŻLIWA ZALICZKA. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 25% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO (MIN. 2 TYS. €; MAX. 50 TYS. €). MAX. 25% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO (MIN. 2 TYS. €; MAX. 50 TYS. €). RODZAJE DOFINANSOWANYCH ZADAŃ: NOWE MASZYNY I URZĄDZENIA Z OPRZYRZĄDOWANIEM OKREŚLONE W KLASYFIKACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT). GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE: KOTŁY GRZEJNE I PAROWE, TURBINY PAROWE I WODNE, MASZYNY PAROWE TŁOKOWE, SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE, SILNIKI POWIETRZNE (SILNIKI WIATROWE PIERWOTNIE NIE ZESPOLONE), KOŁA WODNE, TURBOZESPOŁY PAROWE I WODNE, ZESPOŁY WIATROWO-ELEKTRYCZNE, ZESPOŁY ELEKTROENERGETYCZNE NA SILNIKI PAROWE TŁOKOWE. GRUPA 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE: KOTŁY GRZEJNE I PAROWE, TURBINY PAROWE I WODNE, MASZYNY PAROWE TŁOKOWE, SILNIKI SPALINOWE NA PALIWO GAZOWE, SILNIKI POWIETRZNE (SILNIKI WIATROWE PIERWOTNIE NIE ZESPOLONE), KOŁA WODNE, TURBOZESPOŁY PAROWE I WODNE, ZESPOŁY WIATROWO-ELEKTRYCZNE, ZESPOŁY ELEKTROENERGETYCZNE NA SILNIKI PAROWE TŁOKOWE. GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW, APARATY DO WYMIANY CIEPŁA, POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE, POMPY WIROWE, ROTACYJNE I ZĘBATE. GRUPA 4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA: PIECE DO PRZETWARZANIA PALIW, APARATY DO WYMIANY CIEPŁA, POMPY NURNIKOWE I TŁOKOWE, POMPY WIROWE, ROTACYJNE I ZĘBATE. GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE: ZBIORNIKI NAZIEMNE, URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE: ZBIORNIKI NAZIEMNE, URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

8 8 ŚRODKI UNIJNE (PHARE) 2 www.parp.gov.pl ŚRODKI UNIJNE (PHARE) 2 www.parp.gov.pl STRUKTURA DOFINANSOWANIA STRUKTURA DOFINANSOWANIA

9 9 ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 1 www.arimr.gov.pl ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 1 www.arimr.gov.pl DZIAŁANIE: INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (ZWIĘKSZENIE RÓŻNORODNOŚCI PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH - SCHEMAT 2.3). GOSPODARSTW ROLNYCH - SCHEMAT 2.3). BENEFICJENCI: ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ LUB DZIAŁ PRODUKCJI ROLNEJ, BENEFICJENCI: ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ LUB DZIAŁ PRODUKCJI ROLNEJ, PONIŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, UBEZPIECZENI W KRUS LUB ZUS. PONIŻEJ 50 ROKU ŻYCIA, UBEZPIECZENI W KRUS LUB ZUS. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH BRUTTO. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 50 TYS PLN. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: UPRAWA WIERZBY ENERGETYCZNEJ, ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO, TOPINAMBURU, ITD., UPRAWA WIERZBY ENERGETYCZNEJ, ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO, TOPINAMBURU, ITD., PRZECHOWYWANIE, MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW ROLNICZYCH np. RZEPAK, RZEPIK,BURAKI CUKROWE PRZECHOWYWANIE, MAGAZYNOWANIE PRODUKTÓW ROLNICZYCH np. RZEPAK, RZEPIK,BURAKI CUKROWE KOSZTY KWALIFIKOWANE: ZAKUP I INSTALACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DO PRODUKCJI ROLNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAŁOŻENIEM PLANTACJI WIELOLETNIEJ WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁU ROŚLINNEGO, ZAKUP I INSTALACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DO PRODUKCJI ROLNEJ ZWIĄZANEJ Z ZAŁOŻENIEM PLANTACJI WIELOLETNIEJ WRAZ Z ZAKUPEM MATERIAŁU ROŚLINNEGO, BUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I INFRASTR. BUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I INFRASTR.

10 10 ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 2 ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 2 DZIAŁANIE: ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH (ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ PRZY WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – SCHEMAT 3.5) PRZY WYKORZYSTANIU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – SCHEMAT 3.5) www.arimr.gov.pl www.arimr.gov.pl BENEFICJENCI: GMINY, ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE ORAZ POWIATY. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH BRUTTO. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH BRUTTO. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 420 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ, MAX. 420 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ, DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH – LICZBA GMIN x 420 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ. DLA ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH – LICZBA GMIN x 420 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ (SCHEMATY): ELEKTROWNIA WIATROWA, ELEKTROWNIA WODNA, GEOTERMALNY SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ELEKTROWNIA WIATROWA, ELEKTROWNIA WODNA, GEOTERMALNY SYSTEM CIEPŁOWNICZY, INSTALACJA GRZEWCZA WYPOSAŻONA W KOLEKTORY SŁONECZNE CIECZOWE, INSTALACJA GRZEWCZA WYPOSAŻONA W KOLEKTORY SŁONECZNE CIECZOWE, KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA POWIETRZA, KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA POWIETRZA, BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH, BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH, BUDOWA INSTALACJI ODGAZOWANIA I ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA GAZU WYSYPISKOWEGO, BUDOWA INSTALACJI ODGAZOWANIA I ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA GAZU WYSYPISKOWEGO, BUDOWA KOTŁOWNI / CIEPŁOWNI / INSTALACJI ENERGETYCZNYCH OPALANYCH BIOPALIWAMI: SŁOMĄ, DREWNEM OPAŁOWYM, ZRĘBAMI I ODPADAMI DRZEWNYMI. BUDOWA KOTŁOWNI / CIEPŁOWNI / INSTALACJI ENERGETYCZNYCH OPALANYCH BIOPALIWAMI: SŁOMĄ, DREWNEM OPAŁOWYM, ZRĘBAMI I ODPADAMI DRZEWNYMI.

11 11 ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 3 www.arimr.gov.pl ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 3 www.arimr.gov.pl DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (TWORZENIE ŹRÓDEŁ DODATKOWEGO DOCHODU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – SCHEMAT 4.1). ŹRÓDEŁ DODATKOWEGO DOCHODU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – SCHEMAT 4.1). BENEFICJENCI: ROLNICY LUB DOMOWNICY OBJĘCI UBEZPIECZENIEM PRZEZ ZUS LUB KRUS, ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ wg. KLASYFIKACJI PKD (WYBRANE DZIAŁANIA). ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ wg. KLASYFIKACJI PKD (WYBRANE DZIAŁANIA). FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH BRUTTO. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 40 TYS. PLN NA PRZEDSIEWZIĘCIE. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: PODKLASA 01.41.A „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI” – PROWADZENIE NA PODKLASA 01.41.A „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI” – PROWADZENIE NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z UPRAWAMI ROLNYMI. ZLECENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z UPRAWAMI ROLNYMI. KOSZTY KWALIFIKOWANE: BUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ZAKUP NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA; BUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ZAKUP NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA; ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA; ZAKUP LUB ADAPTACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA; ZAKUP LUB ADAPTACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU.

12 12 ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 4 www.arimr.gov.pl ŚRODKI UNIJNE (SAPARD) 4 www.arimr.gov.pl DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (TWORZENIE MIEJSC PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH – SCHEMAT 4.2). MIEJSC PRACY NA OBSZARACH WIEJSKICH – SCHEMAT 4.2). BENEFICJENCI: PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH wg. PKD (WYBRANE DZIAŁANIA). (WYBRANE DZIAŁANIA). FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH BRUTTO. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 210 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ, DLA 6-CIU NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY (PEŁNY ETAT MAX. 210 TYS. PLN NA INWESTYCJĘ, DLA 6-CIU NOWO UTWORZONYCH MIEJSC PRACY (PEŁNY ETAT PRZEZ JEDEN ROK), 35 TYS. PLN NA JEDNO MIEJSCE. PRZEZ JEDEN ROK), 35 TYS. PLN NA JEDNO MIEJSCE. MOŻLIWA INWESTYCJA DWUETAPOWA (PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA, PŁATNOŚĆ KOŃCOWA). MOŻLIWA INWESTYCJA DWUETAPOWA (PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA, PŁATNOŚĆ KOŃCOWA). RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: PODKLASA 01.41.A „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI” – PROWADZENIE NA PODKLASA 01.41.A „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI” – PROWADZENIE NA ZLECENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z UPRAWAMI ROLNYMI. ZLECENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ ZWIĄZANEJ Z UPRAWAMI ROLNYMI. KOSZTY KWALIFIKOWANE: BUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ZAKUP NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA; BUDOWA LUB REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ZAKUP NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, NARZĘDZI I WYPOSAŻENIA; ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA; ZAKUP LUB ADAPTACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA; ZAKUP LUB ADAPTACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU.

13 13 ŚRODKI UNIJNE (SPO WKP) ŚRODKI UNIJNE (SPO WKP) NAZWA PODDZIAŁANIA: INWESTYCJE W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA (2.4.2). www.nfosigw.gov.pl www.nfosigw.gov.pl BENEFICJENCI : DUŻE, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA ETAPOWA. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 30% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO, DLA SEKTORA MŚP MAX. 40% KOSZTÓW, MAX. 30% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO, DLA SEKTORA MŚP MAX. 40% KOSZTÓW, INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII DO 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO, INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII DO 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO, WYMAGANE ŚRODKI WŁASNE: WYMAGANE ŚRODKI WŁASNE: RODZAJE DOFINANSOWANYCH ZADAŃ: „PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM M.IN.. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY I INNE”. „PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, W TYM M.IN.. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY I INNE”. KOSZTY KWALIFIKOWANE: OKREŚLONE ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1685/2000 Z DNIA 28 LIPCA 2000 R. W ZAKRESIE UZNAWANIA WYDATKÓW NA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. OKREŚLONE ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 1685/2000 Z DNIA 28 LIPCA 2000 R. W ZAKRESIE UZNAWANIA WYDATKÓW NA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH.

14 14 ŚRODKI UNIJNE (SPO RiMSŻiROW) NAZWA DZIAŁANIA: ROZWÓJ I ULEPSZANIE INFRASTR. TECH. ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM (2.3) www.arimr.gov.pl BENEFICJENCI: OSOBY FIZYCZNE ZAMIESZKUJĄCE LUB PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ NA TERENACH WIEJSKICH, OSOBY FIZYCZNE ZAMIESZKUJĄCE LUB PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ NA TERENACH WIEJSKICH, OSOBY PRAWNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ NA TERENACH WIEJSKICH, OSOBY PRAWNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ LUB ROLNICZĄ NA TERENACH WIEJSKICH, GMINY WIEJSKIE LUB MIEJSKO-WIEJSKIE DO 5 TYS. MIESZKAŃCÓW GMINY WIEJSKIE LUB MIEJSKO-WIEJSKIE DO 5 TYS. MIESZKAŃCÓW FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA. ZAKRES DOFINANSOWANIA: MAX. 120 TYS. PLN, MAX. 120 TYS. PLN, MAX. 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO. MAX. 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH NETTO. RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH ZADAŃ: „BUDOWA INDYWIDUALNYCH URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ, W TYM ZE ŹRÓDEŁ SKOJARZONYCH I ODNAWIALNYCH”. „BUDOWA INDYWIDUALNYCH URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ, W TYM ZE ŹRÓDEŁ SKOJARZONYCH I ODNAWIALNYCH”.

15 15 ŚRODKI UNIJNE (ZPORR) lokalny Urząd Marszałkowski ŚRODKI UNIJNE (ZPORR) lokalny Urząd Marszałkowski NAZWA DZIAŁANIA: INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA (1.2) – ZASIĘG REGIONALNY, PROJEKTY DO 10 MLN. €. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA (1.2) – ZASIĘG REGIONALNY, PROJEKTY DO 10 MLN. €. INFRASTRUKTURA LOKALNA (3.1) – ZASIĘG LOKALNY (TERENY WIEJSKIE I MIASTA PONIŻEJ 20 TYS. INFRASTRUKTURA LOKALNA (3.1) – ZASIĘG LOKALNY (TERENY WIEJSKIE I MIASTA PONIŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW), PROJEKTY POWYŻEJ 2 MLN. €. MIESZKAŃCÓW), PROJEKTY POWYŻEJ 2 MLN. €.BENEFICJENCI: JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB DZIAŁAJĄCE W ICH IMIENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB DZIAŁAJĄCE W ICH IMIENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (np. SPÓLKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM J.S.T.). (np. SPÓLKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM J.S.T.). ZWIĄZKI, POROZUMIENIA I STOWARZYSZENIA J.S.T. ZWIĄZKI, POROZUMIENIA I STOWARZYSZENIA J.S.T. OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM J.S.T. OSOBY PRAWNE Z UDZIAŁEM J.S.T. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA KWARTALNA (PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA), ŚRODKI WŁASNE MIN. 25%. ZAKRES DOFINANSOWANIA: 75% KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ KOSZTU DLA DZIAŁANIA 3.1 (GMINY O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH). 75% KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ KOSZTU DLA DZIAŁANIA 3.1 (GMINY O NAJNIŻSZYCH DOCHODACH). 50% KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ KOSZTU DLA DZIAŁANIA 1.2 (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK NETTO). 50% KWALIFIKUJĄCEGO SIĘ KOSZTU DLA DZIAŁANIA 1.2 (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK NETTO). KOSZTY KWALIFIKOWANE: UZBROJENIE TERENU; PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE; PRACE ZIEMNE, HYDRAULICZNE, WYKOŃCZENIOWE ;ZAKUP UZBROJENIE TERENU; PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE; PRACE ZIEMNE, HYDRAULICZNE, WYKOŃCZENIOWE ;ZAKUP WYPOSAŻENIA I INSTALACJI; NADZÓR INŻYNIERSKI; PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. WYPOSAŻENIA I INSTALACJI; NADZÓR INŻYNIERSKI; PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

16 16 ŚRODKI UNIJNE (INTERREG IIIA) lokalny Urząd Marszałkowski ŚRODKI UNIJNE (INTERREG IIIA) lokalny Urząd Marszałkowski NAZWA DZIAŁANIA: KOMPONENT A – WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA WŁADZ PUBLICZNYCH SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ OBSZARÓW KOMPONENT A – WSPÓŁPRACA PRZYGRANICZNA WŁADZ PUBLICZNYCH SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ OBSZARÓW W CELU ROZWIJANIA PRZYGRANICZNYCH OŚRODKÓW GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH. W CELU ROZWIJANIA PRZYGRANICZNYCH OŚRODKÓW GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH.BENEFICJENCI: ADMINISTRACJA PUBLICZNA (LOKALNA, REGIONALNA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, REPREZENTACJE WŁADZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA (LOKALNA, REGIONALNA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, REPREZENTACJE WŁADZ RZĄDOWYCH (LOKALNE, REGIONALNE), ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO POMOCY PUBLICZNEJ. RZĄDOWYCH (LOKALNE, REGIONALNE), ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO POMOCY PUBLICZNEJ. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA KWOT UPRZEDNIO WYDATKOWANYCH, ŚRODKI WŁASNE MIN. 25%. ZAKRES DOFINANSOWANIA: OD 50% DO 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. PROGRAMY OPERACYJNE: POLSKA – SAKSONIA, POLSKA – SAKSONIA, POLSKA – BRANDENBURGIA, POLSKA – BRANDENBURGIA, POLSKA – MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE, POLSKA – MEKLEMBURGIA POMORZE PRZEDNIE, POLSKA – CZECHY, POLSKA – CZECHY, POLSKA – SŁOWACJA, POLSKA – SŁOWACJA, POLSKA – LITWA – ROSJA, POLSKA – LITWA – ROSJA, POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA. POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA.

17 17 ŚRODKI UNIJNE (INTERREG IIIB) lokalny Urząd Marszałkowski ŚRODKI UNIJNE (INTERREG IIIB) lokalny Urząd Marszałkowski NAZWA DZIAŁANIA: KOMPONENT B– WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA MIĘDZY WŁADZAMI KRAJOWYMI, REGIONALNYMI I LOKALNYMI KOMPONENT B– WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA MIĘDZY WŁADZAMI KRAJOWYMI, REGIONALNYMI I LOKALNYMI W RAMACH DUŻYCH REGIONÓW PANEUROPEJSKICH, MAJĄCA NA CELU ZRÓWNOWAŻONY I SKOORDYNOWANY ROZWÓJ W RAMACH DUŻYCH REGIONÓW PANEUROPEJSKICH, MAJĄCA NA CELU ZRÓWNOWAŻONY I SKOORDYNOWANY ROZWÓJ PRZESTRZENNY (PROJEKTY MIĘKKIE). PRZESTRZENNY (PROJEKTY MIĘKKIE).BENEFICJENCI: ADMINISTRACJA PUBLICZNA (LOKALNA, REGIONALNA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, REPREZENTACJE WŁADZ ADMINISTRACJA PUBLICZNA (LOKALNA, REGIONALNA), ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, REPREZENTACJE WŁADZ RZĄDOWYCH (LOKALNE, REGIONALNE), ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO POMOCY PUBLICZNEJ. RZĄDOWYCH (LOKALNE, REGIONALNE), ZRZESZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW UPRAWNIONYCH DO POMOCY PUBLICZNEJ. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA KWOT UPRZEDNIO WYDATKOWANYCH, ŚRODKI WŁASNE MIN. 25%. ZAKRES DOFINANSOWANIA: OD 50% DO 75% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. PROGRAMY OPERACYJNE: BSR – REGION MORZA BAŁTYCKIEGO BSR – REGION MORZA BAŁTYCKIEGO CADSES – REGION EUROPY ŚRODKOWEJ, ADRIATYCKIEJ, NADDUNAJSKIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CADSES – REGION EUROPY ŚRODKOWEJ, ADRIATYCKIEJ, NADDUNAJSKIEJ I POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

18 18 ŚRODKI UNIJNE (IEE) http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html ŚRODKI UNIJNE (IEE) http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html NAZWA PROGRAMU: ALTENER – PROMOCJA NOWYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I INTEGRACJA Z LOKALNYM ŚRODOWISKIEM, ALTENER – PROMOCJA NOWYCH I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I INTEGRACJA Z LOKALNYM ŚRODOWISKIEM, SAVE – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ RACJONALNEGO ZUŻYCIA ENERGII (SEKTOR BUD. I PRZ.), SAVE – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ RACJONALNEGO ZUŻYCIA ENERGII (SEKTOR BUD. I PRZ.), STEER – WSPOMAGANIE INICJATYW W TRANSPORCIE (ZRÓŻNICOWANIE PALIW, PROMOCJA PALIW ODNAWIALNYCH), STEER – WSPOMAGANIE INICJATYW W TRANSPORCIE (ZRÓŻNICOWANIE PALIW, PROMOCJA PALIW ODNAWIALNYCH), COOPENER – PROMOCJA OŹE W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (PROMOCJA MECHANIZMÓW PROTOKOŁU Z KYOTO). COOPENER – PROMOCJA OŹE W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ (PROMOCJA MECHANIZMÓW PROTOKOŁU Z KYOTO). BENEFICJENCI: FORMA PRAWNA BEZ OGRANICZEŃ FORMA FINANSOWANIA: DOTACJA ZAKRES DOFINANSOWANIA: OD 50% DO 100% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, (GRANTY- MAX. 40 TYS. € - DO 50% KOSZTÓW), PLATNOŚĆ CZĘSĆIOWA (40%, 30%, 30%). 40 TYS. € - DO 50% KOSZTÓW), PLATNOŚĆ CZĘSĆIOWA (40%, 30%, 30%). KOSZTY KWALIFIKOWANE: DZIAŁANIA PROMOCYJNE SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA ENERGII, DZIAŁANIA PROMOCYJNE SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO WYKORZYSTANIA ENERGII, DZIAŁANIA INFORMACYJNE WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ ŚWIADOMOŚCI, DZIAŁANIA INFORMACYJNE WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ ŚWIADOMOŚCI, DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, BADANIA PROGNOSTYCZNE, MONITOROWANIE RYNKÓW I TRENDÓW W ENERGETYCE, DZIAŁANIA SZKOLENIOWE, BADANIA PROGNOSTYCZNE, MONITOROWANIE RYNKÓW I TRENDÓW W ENERGETYCE, TWORZENIE I ROZBUDOWA STRUKTUR DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ENERGETYCZNEGO (POZ. LOK. & REG.), TWORZENIE I ROZBUDOWA STRUKTUR DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ENERGETYCZNEGO (POZ. LOK. & REG.), STYMULOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH PRZEJŚCIU OD FAZY DEMONSTRACJI DO RYNKU EFEKTYWNYCH TECHNOLOGII, STYMULOWANIE INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH PRZEJŚCIU OD FAZY DEMONSTRACJI DO RYNKU EFEKTYWNYCH TECHNOLOGII, ALTENER – PIONOWE AKCJE KLUCZOWE: ENERGIA ELEKTRYCZNA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, CIEPŁO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ENERGIA ELEKTRYCZNA Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, CIEPŁO Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII MAŁEJ SKALI, ALTERNATYWNE PALIWA I POJAZDY. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII MAŁEJ SKALI, ALTERNATYWNE PALIWA I POJAZDY.

19 19 ŚRODKI UNIJNE (6.PR) www.6pr.pl ŚRODKI UNIJNE (6.PR) www.6pr.pl NAZWA PRIORYTETU (6.1): ZRÓWNOWAŻONE SYSTEMY ENERGETYCZNE. BENEFICJENCI: OSOBY PRAWNE, UCZELNIE, OŚRODKI BADAWCZE, PRZEDSIĘBIORSTWA (MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE, DUŻE), STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, EUROPEJSKIE ORGANIZACJE BADAWCZE, OSOBY PRAWNE, UCZELNIE, OŚRODKI BADAWCZE, PRZEDSIĘBIORSTWA (MIKRO, MAŁE, ŚREDNIE, DUŻE), STOWARZYSZENIA, ZWIĄZKI, EUROPEJSKIE ORGANIZACJE BADAWCZE, INSTYTUCJE Z KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE LUB Z KRAJÓW STOWARZYSZONYCH, ORAZ KRAJÓW TRZECICH. INSTYTUCJE Z KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE LUB Z KRAJÓW STOWARZYSZONYCH, ORAZ KRAJÓW TRZECICH. FORMA FINANSOWANIA: DOTACJA (PŁATNOŚĆ OKRESOWA ). ZAKRES DOFINANSOWANIA: OD 25% DO 100% BUDŻETU PROJEKTU, WYMAGANE ŚRODKI WŁASNE 20%. KOSZTY KWALIFIKOWANE: KOSZTY RZECZYWISTE, EKONOMICZNIE UZASADNIONE; OKREŚLONE Z PRZYJĘTYMI PRZEZ UCZESTNIKA ZASADAMI KOSZTY RZECZYWISTE, EKONOMICZNIE UZASADNIONE; OKREŚLONE Z PRZYJĘTYMI PRZEZ UCZESTNIKA ZASADAMI KSIĘGOWANIA; PONIESIONE W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU; ODNOTOWANE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH. KSIĘGOWANIA; PONIESIONE W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU; ODNOTOWANE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH. DZIAŁANIA KRÓTKO I ŚREDNIOOKRESOWE: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE OŹE (MAGAZYNOWANIE, DYSTRYBUCJA, UŻYTKOWANIE, OSZCZĘDNOŚĆ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE OŹE (MAGAZYNOWANIE, DYSTRYBUCJA, UŻYTKOWANIE, OSZCZĘDNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA), I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA), ALTERNATYWNE PALIWA SILNIKOWE (BIOPALIWA, GAZ ZIEMNY, WODÓR). ALTERNATYWNE PALIWA SILNIKOWE (BIOPALIWA, GAZ ZIEMNY, WODÓR). DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE : ROŻWÓJ I POSZUKIWANIE NOWYCH I OŹE I NOWYCH NOŚNIKÓW ENERGII W ZASTOSOWANIACH STACJONARNYCH I TRANSPORCIE. SZUKANIE METOD USUWANIA CO2. ROŻWÓJ I POSZUKIWANIE NOWYCH I OŹE I NOWYCH NOŚNIKÓW ENERGII W ZASTOSOWANIACH STACJONARNYCH I TRANSPORCIE. SZUKANIE METOD USUWANIA CO2. OGNIWA PALIWOWE I ICH ZASTOSOWANIE, NOWE NOŚNIKI ENERGII (WODÓR), NOWE TECHNOLOGIE, MAGAZYNOWANIE GEOLOGICZNE CO2 LUB CHEMICZNE. OGNIWA PALIWOWE I ICH ZASTOSOWANIE, NOWE NOŚNIKI ENERGII (WODÓR), NOWE TECHNOLOGIE, MAGAZYNOWANIE GEOLOGICZNE CO2 LUB CHEMICZNE.

20 20 ŚRODKI UNIJNE (LIFE-ENVIRONMENT) www.mos.gov.pl ŚRODKI UNIJNE (LIFE-ENVIRONMENT) www.mos.gov.pl NAZWA KOMPONENTU: LIFE – ENVIRONMENT (PROJEKTY DEMONSTRACYJNE – INNOWACYJNE). BENEFICJENCI: FORMA PRAWNA BEZ OGRANICZEŃ ZE WSKAZANIEM NA J.S.T. I FIRMY Z SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO. FORMA FINANSOWANIA: DOTACJA W TRZECH TRANSZACH. ZAKRES DOFINANSOWANIA: OD 30% DLA PROJEKTÓW GENERUJĄCYCH ZYSK, DO 50% DLA POZOSTAŁYCH; MAX. 1.5 MLN. € DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH BUDŻET ZAWARTY JEST MAX. 1.5 MLN. € DLA PROJEKTÓW, KTÓRYCH BUDŻET ZAWARTY JEST W PRZEDZIALE OD 1 MLN. € DO 5 MLN. €. W PRZEDZIALE OD 1 MLN. € DO 5 MLN. €. ŚRODKI WŁASNE: MIN. WKŁAD RÓWNORZĘDNY OCZEKIWANEJ DOTACJI. KOSZTY KWALIFIKOWANE: KOSZTY KWALIFIKOWANE: PRZEWIDZIANE WE WSTĘPNYM BUDŻECIE PROJEKTU I ZWIĄZANE Z PROJEKTEM UMOWĄ, NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI, PRZEWIDZIANE WE WSTĘPNYM BUDŻECIE PROJEKTU I ZWIĄZANE Z PROJEKTEM UMOWĄ, NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI, PONIESIONE PO ROZPOCZĘCIU I W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU, ZAREJESTROWANE NA KONTACH PARTNERÓW PONIESIONE PO ROZPOCZĘCIU I W OKRESIE TRWANIA PROJEKTU, ZAREJESTROWANE NA KONTACH PARTNERÓW I BENEFICJENTA, MOŻLIWE DO IDENTYFIKACJI I KONTROLI, ZAPŁACONE PRZED ZŁOŻENIEM SPRAWOZDANIA I BENEFICJENTA, MOŻLIWE DO IDENTYFIKACJI I KONTROLI, ZAPŁACONE PRZED ZŁOŻENIEM SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO, KOŃCOWEGO, KOSZTY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KOSZTY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KOSZTY PERSONELU, PODRÓŻY I POMOCY ZEWNĘTRZNEJ (PODWYKONAWCÓW). KOSZTY PERSONELU, PODRÓŻY I POMOCY ZEWNĘTRZNEJ (PODWYKONAWCÓW).

21 21 ŚRODKI ZAGRANICZNE (WORLD BANK) www.worldbank.org.pl ŚRODKI ZAGRANICZNE (WORLD BANK) www.worldbank.org.pl NAZWA FUNDUSZU: PROTOTYPOWY FUNDUSZ WĘGLOWY – WDRAŻANIE PROCEDUR I PROCESÓW MIĘDZYNARODOWYCH MECHANIZMÓW RYNKOWYCH OBNIŻAJĄCYCH EMISJĘ MIĘDZYNARODOWYCH MECHANIZMÓW RYNKOWYCH OBNIŻAJĄCYCH EMISJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OPARCIU O ZASADY MECHANIZMU WSPÓLNYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH W OPARCIU O ZASADY MECHANIZMU WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ (JI). DZIAŁAŃ (JI). NAZWA PROGRAMU: PL – POLAND PCF UMBRELLA PROJECT (W OPRACOWANIU). CEL PROGRAMU: NABYCIE JEDNOSTEK (ERU) W ZAMIAN ZA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI PO UZGODNIENIU WARUNKÓW Z POLSKIM RZĄDEM. UZGODNIENIU WARUNKÓW Z POLSKIM RZĄDEM.

22 22 ŚRODKI ZAGRANICZNE (GEF) www.undp.org.pl ŚRODKI ZAGRANICZNE (GEF) www.undp.org.pl NAZWA PROGRAMU: FUNDUSZ GLOBALNEGO ŚRODOWISKA (BANK ŚWIATOWY,UNEP, UNDP) NAZWA DZIAŁAŃ: „DUŻY GEF” – PROJEKTY POWYŻEJ 1 MLN. $, „DUŻY GEF” – PROJEKTY POWYŻEJ 1 MLN. $, „ŚREDNI GEF” – PROJEKTY PONIŻEJ 1 MLN. $, „ŚREDNI GEF” – PROJEKTY PONIŻEJ 1 MLN. $, „MAŁY GEF” – PROJEKTY DO 50 TYS. $. „MAŁY GEF” – PROJEKTY DO 50 TYS. $. MAŁY GEF (PROGRAM OPERACYJNY NR 6 – PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATU) REDUKCJA LUB OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. FORMA FINANSOWANIA: DOTACJA DO 50 TYS. $, MAX. 50% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH. BENEFICJENCI: ORGANIZACJE SPOŁECZNE I POZARZĄDOWE. KOSZTY KWALIFIKOWANE: POMPY WIATROWE, SYSTEMY ENERGETYCZNE OPARTE NA ENERGII TERMALNEJ I ENERGII POCHODZĄCEJ Z BIOMASY, POMPY WIATROWE, SYSTEMY ENERGETYCZNE OPARTE NA ENERGII TERMALNEJ I ENERGII POCHODZĄCEJ Z BIOMASY, NISKOTEMPERATUROWE SYSTEMY GRZEWCZE KORZYSTAJĄCE Z ENERGII SŁONECZNEJ, NISKOTEMPERATUROWE SYSTEMY GRZEWCZE KORZYSTAJĄCE Z ENERGII SŁONECZNEJ, WYKORZYSTANIE WIATRU, BIOMASY, ENERGII SŁONECZNEJ, MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH DL AZAOPATRZENIA WYKORZYSTANIE WIATRU, BIOMASY, ENERGII SŁONECZNEJ, MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH DL AZAOPATRZENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W ENERGIĘ, OBSZARÓW WIEJSKICH W ENERGIĘ, ENERGIA Z FERM WIATROWYCH, REAKTORY BIOGAZU. ENERGIA Z FERM WIATROWYCH, REAKTORY BIOGAZU.

23 23 ŚRODKI ZAGRANICZNE(EKOFUNDUSZ) www.ekofundusz.org.pl ŚRODKI ZAGRANICZNE(EKOFUNDUSZ) www.ekofundusz.org.pl NAZWA FUNDACJI: EKOFUNDUSZ (ŚRODKI Z EKOKONWERSJI DŁUGU PAŃSTWOWEGO – USA, FRANCJA, SZWAJCARIA, SZWECJA, WŁOCHY, FINLANDIA) SZWAJCARIA, SZWECJA, WŁOCHY, FINLANDIA) BENEFICJENCI: FORMA PRAWNA BEZ OGRANICZEŃ. FORMY DOFINANSOWANIA: DOTACJE, KONKURSY, POŻYCZKI OD 2004 R. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH: PRZEDSIĘBIORCY – OD 20% (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK) DO 40%, PRZEDSIĘBIORCY – OD 20% (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK) DO 40%, SAMORZĄDY – OD 10% DO 60% (W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNIEGO DOCHODU NA MIESZKAŃCA), SAMORZĄDY – OD 10% DO 60% (W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNIEGO DOCHODU NA MIESZKAŃCA), INNE PODMIOTY OD 30% (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK) DO 50%. INNE PODMIOTY OD 30% (PROJEKTY GENERUJĄCE ZYSK) DO 50%. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: PRZEDSIĘBIORCY – DO 50%, PRZEDSIĘBIORCY – DO 50%, SAMORZĄDY OD 40% DO 70% (W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNIEGO DOCHODU NA MIESZKAŃCA), SAMORZĄDY OD 40% DO 70% (W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNIEGO DOCHODU NA MIESZKAŃCA), INNE PODMIOTY DO 70%. INNE PODMIOTY DO 70%. RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ: BIOMASA – INSTALACJE O MOCY WIĘKSZEJ OD 200 kWt (POJEDYNCZE OBIEKTY) LUB 400 kWt DLA INNYCH, BIOMASA – INSTALACJE O MOCY WIĘKSZEJ OD 200 kWt (POJEDYNCZE OBIEKTY) LUB 400 kWt DLA INNYCH, KOTŁY WRZUTOWE PONIŻEJ 800 kWt DLA SŁOMY I 300 kWt DLA DREWNA, KOTŁY WRZUTOWE PONIŻEJ 800 kWt DLA SŁOMY I 300 kWt DLA DREWNA, WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM W ISTNIEJĄCYCH KOTŁACH PRZY UDZIALE BIOMASY POWYŻEJ 15%., WSPÓŁSPALANIE BIOMASY Z WĘGLEM W ISTNIEJĄCYCH KOTŁACH PRZY UDZIALE BIOMASY POWYŻEJ 15%., ENERGIA SŁONECZNA (INSTALACJE POWYŻEJ 50 M2), POMPY CIEPŁA (MOC POWYŻEJ 100 kW), ENERGIA GEOTERMALNA. ENERGIA SŁONECZNA (INSTALACJE POWYŻEJ 50 M2), POMPY CIEPŁA (MOC POWYŻEJ 100 kW), ENERGIA GEOTERMALNA.

24 24 ŚRODKI ZAGRANICZNE (JI) www.nfosigw.gov.pl www.mos.gov.pl ŚRODKI ZAGRANICZNE (JI) www.nfosigw.gov.pl www.mos.gov.pl NAZWY MECHANIZMÓW PROTOKOŁU Z KYOTO: MECHANIZM WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ (JOINT IMPLEMENTATION -JI) – KRAJE ROZWINIĘTE INWESTUJĄ W PAŃSTWACH, MECHANIZM WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ (JOINT IMPLEMENTATION -JI) – KRAJE ROZWINIĘTE INWESTUJĄ W PAŃSTWACH, KTÓRYCH KOSZTY REDUKCJI EMISJI SĄ NISKIE (KRAJE Z GOSPODARKĄ PRZEJŚCIOWĄ, POSIADAJĄCĄ POLITYKĘ REDUKCJI EMISJI). UZYSKANA REDUKCJA JEDNOSTEK EMISJI (ERU) JEST DZIELONA STOSOWNIE DO WYNEGOCJOWANYCH WARUNKÓW LUB PROPORCJONALNIE DO WKŁADU FINANSOWEGO STRON. KTÓRYCH KOSZTY REDUKCJI EMISJI SĄ NISKIE (KRAJE Z GOSPODARKĄ PRZEJŚCIOWĄ, POSIADAJĄCĄ POLITYKĘ REDUKCJI EMISJI). UZYSKANA REDUKCJA JEDNOSTEK EMISJI (ERU) JEST DZIELONA STOSOWNIE DO WYNEGOCJOWANYCH WARUNKÓW LUB PROPORCJONALNIE DO WKŁADU FINANSOWEGO STRON. MECHANIZM HANDLU EMISJAMI (EMISSION TRADING – ET) – SPRZEDAŻ I ZAKUP JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI PRZEZ MECHANIZM HANDLU EMISJAMI (EMISSION TRADING – ET) – SPRZEDAŻ I ZAKUP JEDNOSTEK REDUKCJI EMISJI PRZEZ KRAJE ROZWINIĘTE ORAZ KRAJE Z GOSPODARKĄ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM POSIADAJĄCE POLITYKĘ REDUKCJI EMISJI. KRAJE ROZWINIĘTE ORAZ KRAJE Z GOSPODARKĄ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM POSIADAJĄCE POLITYKĘ REDUKCJI EMISJI. BENEFICJENCI: J.S.T., FIRMY, ZAKŁADY PAŃSTWOWE. KRAJOWY PLAN ALOKACJI UPRAWNIEŃ

25 25 ŚRODKI ZAGRANICZNE (DEMOEAST) www.mos.gov.pl ŚRODKI ZAGRANICZNE (DEMOEAST) www.mos.gov.pl NAZWA PROGRAMU: DEMOEAST, OFEROWANY PRZEZ SIDA (SZWEDZKA AGENCJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ). Z ZAGRANICĄ). BENEFICJENCI: J.S.T.; INSTYTUCJE, SPÓŁKI I PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z PROGRAMEM. ZWIĄZANĄ Z PROGRAMEM. FORMA FINANSOWANIA: REFUNDACJA W RATACH ( OD DWÓCH DO CZTERECH). ZAKRES DOFINANSOWANIA: 50% KOSZTÓW WYPOSAŻENIA, ORAZ PROGRAM SZKOLENIA ZWIĄZANY Z ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI. MAX. 3 MLN SEK, MIN. 100 TYS. SEK. KOSZTY KWALIFIKOWANE: SZWEDZKIE WYPOSAŻENIE (BARDZIEJ NOWOCZESNE, ANIŻELI STOSOWANE W KRAJU). SZWEDZKIE WYPOSAŻENIE (BARDZIEJ NOWOCZESNE, ANIŻELI STOSOWANE W KRAJU).

26 26 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (1) TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (1) LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” OF-osoba fizyczna JST-jednostka samorządu terytorialnego OP-organizacje pozarządowe FY –firma BiR-badanie i rozwój LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” OF-osoba fizyczna JST-jednostka samorządu terytorialnego OP-organizacje pozarządowe FY –firma BiR-badanie i rozwój

27 27 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (2) TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (2)LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” JST-jednostka samorządu terytorialnego FY –firma OF-osoba fizyczna BiR-badanie i rozwój OP-organizacje pozarządowe ROL - rolnicy LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” JST-jednostka samorządu terytorialnego FY –firma OF-osoba fizyczna BiR-badanie i rozwój OP-organizacje pozarządowe ROL - rolnicy

28 28 TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (3) TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOFINANSOWANIA OŹE (3) LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” OF-osoba fizyczna JST-jednostka samorządu terytorialnego OP-organizacje pozarządowe FY –firma BiR-badanie i rozwój LEGENDA: ☼ -projekt „miękki” OF-osoba fizyczna JST-jednostka samorządu terytorialnego OP-organizacje pozarządowe FY –firma BiR-badanie i rozwój

29 29 WYBRANE ALGORYTMY APLIKACJI ALGORYTM DOFINANSOWANIA – NFOŚiGW ALGORYTM DOFINANSOWANIA – NFOŚiGW ALGORYTM DOFINANSOWANIA – LIFE III ALGORYTM DOFINANSOWANIA – LIFE III ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI-PHARE ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI-PHARE ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI-SAPARD ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI-SAPARD

30 30 ALGORYTM DOFINANSOWANIA – NFOŚiGW ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / KONTAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / KONTAKT Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZYGOTOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU WSTĘPNA OCENA WNIOSKU / REJESTRACJA SZCZEGÓŁOWE SPRAWDZENIE / OCENA W ODPOWIEDNIM DEPARTAMENCIE OCCENA KOMPLETNOŚCI, EKOLOGICZNO-TECHNICZNA, FINANSOWA SZCZEGÓŁOWE SPRAWDZENIE / OCENA W ODPOWIEDNIM DEPARTAMENCIE OCCENA KOMPLETNOŚCI, EKOLOGICZNO-TECHNICZNA, FINANSOWA SPORZĄDZENIE LISTY RANKINGOWEJ (LISTA PODSTAWOWA I REZERWOWA) / ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD W FORMIE UCHWAŁY SPORZĄDZENIE LISTY RANKINGOWEJ (LISTA PODSTAWOWA I REZERWOWA) / ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD W FORMIE UCHWAŁY NEGOCJACJE WARUNKÓW UMOWY / PODPISANIE ARKUSZA NEGOCJACYJNEGO PRZESŁANIE WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO ZARZĄDU DECYZJA ZARZĄDU O DOFINANSOWANIU (UCHWAŁA) [AKCEPTACJA RADY NADZORCZEJ] PRZYGOTOWANIE I PODPISANIE UMOWY PRZESŁANIE WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA DO ZARZĄDU DECYZJA ZARZĄDU O DOFINANSOWANIU (UCHWAŁA) [AKCEPTACJA RADY NADZORCZEJ] PRZYGOTOWANIE I PODPISANIE UMOWY REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO – FINANSOWYM; KONTROLA FINANSOWA WG. WARUNKÓW UMOWY DOFINANSOWANIE

31 31 ALGORYTM DOFINANSOWANIA – LIFE III ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / KONTAKT Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA (DEP. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ) ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / KONTAKT Z MINISTERSTWEM ŚRODOWISKA (DEP. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ) PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTU OPRACOWANIE PROPOZYCJI PROJEKTU ZŁOŻENIE PROJEKTU DO MŚ (DEPARTAMENT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ) PRZESŁANIE PROPOZYCJI DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ OCENA PROJEKTU PRZEZ SŁUŻBY KOMISJI FORMALNE ZATWIERDZENIE DECYZJI I KONTRASYGNATA UMOWY PRZEZ BENEFICJENTA REALIZACJA DOFINANSOWANIA W TRZECH TRANSZACH PRZEDSTAWIENIE KOMITETOWI LIFE OSTATECZNEJ LISTY WYBORU ORAZ LISTY PROJEKTÓW REZERWOWYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAOPINIOWANIE PRZEDSTAWIONYCH LIST PRZEZ KOMITET LIFE I PRZEKAZANIE OSTATECZNEJ LISTY WYBORU KOMISJI / ZATWIERDZENIE LISTY PRZEZ KOMISJĘ PRZESŁANIE INDYWIDUALNYCH UMÓW I DECYZJI BENEFICJENTOM REALIZACJA INWESTYCJI SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI REALIZACJA INWESTYCJI SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI

32 32 ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI-PHARE ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYBOR WYKONAWCY / KOPIE OFERT Z UZASADNIENIEM WYBORU DLA DOTACJI POWYŻEJ 5000 EURO / PRZYGOTOWANIE WNIOSKU WYBOR WYKONAWCY / KOPIE OFERT Z UZASADNIENIEM WYBORU DLA DOTACJI POWYŻEJ 5000 EURO / PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W WYZNACZONYM TERMINIE ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W RIF OCENA ADMINISTRACYJNO-KWALIFIKACYJNA, TECHNICZNA I FINANSOWA W WYZNACZONYM TERMINIE ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W RIF OCENA ADMINISTRACYJNO-KWALIFIKACYJNA, TECHNICZNA I FINANSOWA POZYTYWNA DECYZJA O PRZYZNANIU DOTACJI PODPISANIE UMOWY DOTACJI MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZALICZKI (WEKSEL) MONITORING (RAPORT FINANSOWY LUB TECHNICZNY) ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI ZŁOŻENIE W RIF WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI FORMALNA OCENA WNIOSKU MONITORING (RAPORT FINANSOWY LUB TECHNICZNY) ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI ZŁOŻENIE W RIF WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI FORMALNA OCENA WNIOSKU JAKOŚCIOWA OCENA WNIOSKU WYPLATA DOTACJI ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI POZYTYWNA DECYZJA O WYPLACIE DOTACJI

33 33 ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI SAPARD (3.5) ALGORYTM UZYSKANIA DOTACJI SAPARD (3.5) ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA / KONTAKT Z ARiMR WYBÓR WYKONAWCÓW / OSZACOWANIE WYDATKÓW PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W WYZNACZONYM TERMINIE ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W ARiMR WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ / OCENA POZOSTAŁA W WYZNACZONYM TERMINIE ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW W ARiMR WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ / OCENA POZOSTAŁA WYZNACZENIE WIZYTACJI TERENOWEJ / OCENA KOŃCOWA / RANKING WNIOSKÓW USTALANY PRZEZ RKS / WYDANIE PROMESY / OGŁOSZENIE PRZETARGU PRZEZ BENEFICJENTA / SPRAWDZENIE UMOWY Z WYKONAWCĄ PRZEZ ARiMR WYZNACZENIE WIZYTACJI TERENOWEJ / OCENA KOŃCOWA / RANKING WNIOSKÓW USTALANY PRZEZ RKS / WYDANIE PROMESY / OGŁOSZENIE PRZETARGU PRZEZ BENEFICJENTA / SPRAWDZENIE UMOWY Z WYKONAWCĄ PRZEZ ARiMR PODPISANIE UMOWY Z ARiMR / REALIZACJA DZIAŁANIA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ / WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ / PRZEKAZANIE WNIOSKU DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ / WERYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Z PROJEKTEM WIZYTACJA TERENOWA / ZLECENIE PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ LUB KOŃCOWEJ PODPISANIE UMOWY Z ARiMR / REALIZACJA DZIAŁANIA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ / WERYFIKACJA KOMPLETNOŚCI I POPRAWNOŚCI FORMALNEJ / PRZEKAZANIE WNIOSKU DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ / WERYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Z PROJEKTEM WIZYTACJA TERENOWA / ZLECENIE PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ LUB KOŃCOWEJ WYPŁATA REFUNDACJI

34 34 WNIOSKI WNIOSKI KRYTERIA MONTAŻU WSPARCIA FINANSOWEGO: PRIORYTETY, PRIORYTETY, WARUNKI DOFINANSOWANIA: DOTACJA, KREDYT, POŻYCZKA, OPROCENTOWANIE POŻYCZKI, OKRES KREDYTOWANIA, OKRES KARENCJI, MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI WARUNKÓW UMOWY, WARUNKI DOFINANSOWANIA: DOTACJA, KREDYT, POŻYCZKA, OPROCENTOWANIE POŻYCZKI, OKRES KREDYTOWANIA, OKRES KARENCJI, MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI WARUNKÓW UMOWY, ZAKRES I MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA, ZAKRES I MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA, ZASADY WYBORU WNIOSKÓW, ZASADY WYBORU WNIOSKÓW, WYMAGANE DOKUMENTY, WYMAGANE DOKUMENTY, KONDYCJA FINANSOWA, KONDYCJA FINANSOWA, OSZACOWANE NAKŁADY. OSZACOWANE NAKŁADY. INŻYNIERIA FINANSOWA: COMPATYBILNOŚĆ ŚRODKÓW, COMPATYBILNOŚĆ ŚRODKÓW, ETAPOWOŚĆ INWESTYCJI, ETAPOWOŚĆ INWESTYCJI, PROJEKT USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, PROJEKT USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, PROJEKT USTAWY O OŹE, PROJEKT USTAWY O OŹE, PROJEKT USTAWY O PPP. PROJEKT USTAWY O PPP.


Pobierz ppt "1 STANISŁAW RUSAK Copyright by Stanisław Rusak, Gdynia 2003 MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA OŹE ZE ŚRODKÓW:KRAJOWYCH UNIJNYCH I ZAGRANICZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google