Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWITALIZACJA TERENY (PO)KOLEJOWE Andrzej PORAWSKI Lubliniec, 15 września 2011 IX Kongres Miast Polskich Infrastruktura kluczem do rozwoju miast Lubliniec,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWITALIZACJA TERENY (PO)KOLEJOWE Andrzej PORAWSKI Lubliniec, 15 września 2011 IX Kongres Miast Polskich Infrastruktura kluczem do rozwoju miast Lubliniec,"— Zapis prezentacji:

1 REWITALIZACJA TERENY (PO)KOLEJOWE Andrzej PORAWSKI Lubliniec, 15 września 2011 IX Kongres Miast Polskich Infrastruktura kluczem do rozwoju miast Lubliniec, 15-16 września 2011

2 Instytut Rozwoju Miast z raportu nt. rewitalizacji DANE Z DIAGNOZY (2009): 21 % powierzchni miast to obszary zdegradowane, wymagające rewitalizacji; z tego: 51,8 % - stare dzielnice śródmiejskie; 20,0 % - tereny poprzemysłowe; 12,5 % to tereny (po)kolejowe; 12,4 % - blokowiska; 3,3 % - tereny powojskowe.

3 Instytut Rozwoju Miast Rewitalizacja Miast Polskich, tom 4 Rozdział 6. Tereny pokolejowe PKP S.A. – szanse i możliwości przekształceń na nowe funkcje miejskie dr Daniel Załuski, PG Dworce; Tereny (po)kolejowe, na których kolej uwłaszczyła się prawem kaduka, a których nie użytkuje już zgodnie z przeznaczeniem, na jakie przyznano jej użytkowanie wieczyste; często bardzo ważne dla przyszłości miast; bez planów i bez pomysłu, bo „zamknięte”, czyli de facto wyjęte spod prawa… Także dawny przemysł kolejowy (ZNTK itp.)

4 DWORCE (1) Dworce – przebudowa i modernizacja; Według DB na obsługę pasażerów trzeba 500 m²; Wg PKP-Intercity – 150-250 m²; Informacja i sprzedaż biletów; Poza tym możliwe różne nowe funkcje, głównie handlowo-usługowe; Od lat 90.tych XX w. w wielu krajach Europy spec- jalne programy. W Polsce program modernizacji 36 dworców (…), wsparty z budżetu państwa.

5 DWORCE (2) 2005 r. – 3005 dworców; 1506 - czynnych; 2007 r. – 2826 dworców; 1240 - czynnych; 1586 – nieczynnych, w tym 639 przy liniach nieczynnych; Szacowana wartość – 700 mln zł, a roczny koszt utrzymania – 600 mln zł (!) Pocz. 2008 r. – 1134 czynne; 762 „wyłączone z eks- ploatacji”, choć wciąż stawały tam pociągi; 73 dworce „strategiczne”, w tym Lubliniec… Raport NIK z 2008 roku – „porażający”…

6 DWORCE (3)  Warszawa Wileńska – centrum handlowe (inwestor prywatny) – inwestycja wzorcowa;  Galeria Krakowska – nierozwiązane problemy PKP;  Będzin – część rewitalizacji miasta; inwestycja miej- ska – ponad 7 mln zł; dzierżawa na 29 lat (jeśli nie będzie przedłużona, PKP zwróci koszty remontów); węzeł multimodalny; funkcje usługowo-handlowe;  Gdańsk – inwestycja niezrealizowana;  Dworce na Euro 2012 (w trakcie)…  Sopot – miasto w formule PPP (początek);

7 Rewitalizacja terenów pokolejowych tezy dra Załuski Tereny zbędne dla PKP ale kluczowe dla miast; Niezbędna kompleksowa rewitalizacja, teoretycznie prosta, bo zwykle bez mieszkańców; jednak… Konieczna ścisła współpraca PKP – samorząd; Pożądane wsparcie samorządu regionalnego; Niezbędny odpowiedni program rządowy; Potrzebne zmiany w ustawach (częściowo wprowadzone w ostatnich latach); przede wszystkim w UPZP; 2007: ponad 100 tys. ha; budynki – 8,1 mln m², w tym 6,3 – eksploatacyjne; 2001-7 zburzono 4500 budynków i bu- dowli; 67 % - uregulowany stan prawny;

8 Niezbędne strategiczne partnerstwo, tymczasem (wg dra Załuski): Brak informacji (dostępna incydentalnie, np. ogło- szenie o przetargu); „bariera informacyjna typowa dla podmiotów w stagnacji”… Niechęć i walka, np. Wolne tory w Poznaniu; Spowalnianie procesu przekształceń przez samych kolejarzy, którzy nie chcą spłacać „cudzych” długów… „Strategia dla transportu kolejowego 2013” nierealna, bo sporządzona przed kryzysem; Najcenniejsze dla przestrzennych procesów rewitaliza- cyjnych – struktury dworcowe i ich sąsiedztwo;

9 Zalecenia Wielkość programu inwestycyjnego na terenach pokolejowych musi być dostosowana do wrażliwości i chłonności rynku; Wadliwie zlokalizowana inwestycja lub niedobrany, prze- rośnięty program funkcjonalny mogą zaprzepaścić procesy rewitalizacji danego miasta, prowadzone przez inne podmioty w ramach innych projektów; Konieczne jest uregulowanie statusu terenów kolejowych i wyłączenie ich z ewidencji terenów zamkniętych; Trzeba ustalić jednego kompetentnego administratora dla całych obiektów / obszarów; Trzeba uprościć procedury inwestycyjne, uporządkować kompetencje przy realizacji węzłów integracyjnych. Współpraca PKP S.A. i miast w zakresie wspólnej polityki przestrzennej.

10 Migawki z prasy (1) Wyremontowane dworce stoją zamknięte Wymienione okna i drzwi, odrestaurowane elewacje, zainstalowany monitoring, a nawet płytki ceramiczne sprowadzane na zamówienie z zagranicy - małe dworce wyglądają jak z żurnala o architekturze. Tyle że pasażerowie mogą zapomnieć o ich otwarciu. Kolejowym spółkom nie opłaca się ich otwieranie!

11 Migawki z prasy (1 c.d.) Wyremontowane dworce stoją zamknięte Od kilku miesięcy trzy z czterech wyremontowanych dworców stoją zamknięte na głucho i stać tak będą nadal, choć są nowe, czyste i mają nowiutkie zaplecze sanitarne. Mowa o Kuźnikach, Praczach Odrzańskich i Leśnicy. Poszło oczywiście o pieniądze. PKP S.A. dworce wyremontowało, ale nie da rady ich utrzymy- wać. Spółka prosiła więc przewoźników, by otworzyli tam np. kasy biletowe i w ten sposób partycypowali w utrzymaniu. Nic z tego. – Przewoźnicy, których pociągi tam się zatrzymują, nie są zainteresowani uruchomieniem kas biletowych. Wychodzą z założenia, że dworcowe poczekalnie i kasy są podróżnym zbędne. Twierdzą, że pasażer potrzebuje tylko i wyłącznie pociągu, bo przecież w nim może zakupić bilet u konduktora – mówi B. Sarna (27 l.) z PKP S.A.

12 Migawki z prasy (2) Wyremontowany dworzec PKP w Rybniku okupują bezdomni W ostatnich dniach zaroiło się od bezdomnych na nowo wyremontowanym dworcu PKP w Rybniku, co przeszkadza pasażerom i przedsiębiorcom prowa- dzącym tam działalność. Zajmują ławki pasażerów. Rozkładają się też na pod- łogach pod drzwiami świetlicy przeznaczonej dla podróżnych. - Od nowego roku będę musiał zamknąć działalność. Nikt nie ma prawa bezdomnych stąd wyrzucić, a oni odstraszają klientów - opisuje Leszek Leśnikowski, który prowadzi na dwor- cu sklep. Była noclegownia w Rybniku, to ją zamknęli. A tu ciepło - mówi jeden z bezdomnych.(Dziennik Zachodni, 4.12.2010)

13 Migawki z prasy (3) Dworzec Wrocław Mikołajów wreszcie otwarty po remoncie Gazeta Wyborcza; 06.05.2011 Prace modernizacyjne zakończyły się w budynku już zimą. Jednak dopiero teraz PKP udostępniły go podróżnym, bo dłu- go nie mogły znaleźć najemców na część komercyjną dworca.

14 Migawki z prasy (4) Dworce w Pabianicach i Zgierzu po remoncie Z odnowionych budynków dworców w Pabianicach i Zgierzu mogą już korzystać podróżni. Remonty rozpoczęły się w IV kwartale ubiegłego roku, a zakończyły na początku września 2011. (RK) Dworce w Pabianicach i Zgierzu zdecydowanie zmieniły swoje oblicze. Odzys- kały dawny blask, ale jednocześnie zostały dostosowane do wymogów nowoczesnej obsługi podróżnych. Budynki gruntownie odrestaurowano: odnowiono elewację, wymieniono pokrycia dachowe, drzwi, okna, a także instalacje. Wyremontowano również wnętrza. Koszt prac remontowych na dworcu w Pabianicach wyniósł 2 270 tys. złotych, natomiast w Zgierzu 2 mln złotych. Były to środki budżetu państwa oraz własne PKP SA. Prace prowadzono pod nadzorem konserwatora zabytków.


Pobierz ppt "REWITALIZACJA TERENY (PO)KOLEJOWE Andrzej PORAWSKI Lubliniec, 15 września 2011 IX Kongres Miast Polskich Infrastruktura kluczem do rozwoju miast Lubliniec,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google