Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „JESTEM FAIR” PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 im. KRÓLOWEJ JADWIGI ŁÓDŹ, UL. JARACZA 26.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „JESTEM FAIR” PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 im. KRÓLOWEJ JADWIGI ŁÓDŹ, UL. JARACZA 26."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „JESTEM FAIR” PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 im. KRÓLOWEJ JADWIGI ŁÓDŹ, UL. JARACZA 26

2 W RAMACH PROJEKTU W NASZEJ SZKOLE PRZYGOTOWALIŚMY: I Projekt flagi „Fair Play” II Zajęcia warsztatowe III Turniej piłki nożnej wraz z konkursem „kibicuj fair” IV Konkurs wiedzy nt „Fair Play w życiu i sporcie” V Zajęcia plastyczne VI Wystawę

3 Flaga „Kibicuj Fair” Pierwsze zadanie w ramach projektu „Jestem Fair” wykonały uczennice klasy Ie. Dziewczynki zaprojektowały i wykonały flagę o wymiarach 200cm x 120cm na temat „Kibicuj Fair” według pomysłu Anny Lubańskiej i Lidii Boreckiej. W poniedziałek 21.03. 2011 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nasz projekt zmierzył się z innymi pracami stworzonymi przez łódzkich gimnazjalistów.

4 Flaga „Kibicuj Fair”

5

6 II ZAJĘCIA WARSZTATOWE Warsztaty zostały przeprowadzone w każdej klasie pierwszej według ustalonego harmonogramu: 1.45minutowe prelekcje funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji 2.90 minutowe warsztaty nt „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego 3. 45minutowe lekcje nt „Fair play w życiu i sporcie” prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego

7 Zajęcia prowadzone przez KMP

8 „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” SCENARIUSZ ZAJĘĆ Czas trwania zajęć 2 godziny lekcyjne (2 × 45 minut) Cele ogólne zapoznanie uczniów z terminami: stereotyp, dyskryminacja, zapoznanie uczniów z historią chuligaństwa na stadionach, przedstawienie przykładowych kampanii na rzecz tolerancji Cele szczegółowe Uczeń: potrafi podać definicję pojęć: „stereotyp” i „dyskryminacja”, wie, jakie są główne formy dyskryminacji i potrafi je nazwać, zna historię chuligaństwa stadionowego, potrafi podać definicję słowa „tolerancja” oraz uczuć i zachowań, które się z nią wiążą, zna przykłady kampanii na rzecz tolerancji Formy pracy z dużą grupą (na forum klasy) indywidualna Metody pracy słowna: pogadanka aktywizująca: burza mózgów, dyskusja, prezentacja swoich poglądów Niezbędne pomoce sprzęt multimedialny karty pracy długopisy

9 „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” Przebieg zajęć Lekcja 1 1.Burza mózgów: wygenerowanie jak największej liczby stereotypów dotyczących Murzynów i Żydów. Wzbudzanie refleksji dotyczącej przykładów z życia wziętych, które stoją w sprzeczności z przytoczonymi stereotypami (osoby, które uczniowie znają osobiście lub osoby znane z telewizji i gazet. Praca z kartą pracy nr 1. 2.Praca indywidualna (karta pracy nr 2): uczniowie wypisują wszystkie stereotypy dotyczące Polaków. Dyskusja. 3.Prowadzący omawia pojęcia: stereotyp, dyskryminacja. Przedstawia różne rodzaje dyskryminacji. Przedstawia zdjęcia ilustrujące przejawy dyskryminacji w sporcie. 4.Krótka historia chuligaństwa na stadionach. 5.Prezentacja filmów z wypowiedziami dyskryminowanych piłkarzy.

10 „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” Karta pracy nr 1 Czy wiesz, które spośród wymienionych niżej osób są pochodzenia żydowskiego? Podkreśl je. Julian Tuwim, Michał Piróg, Rachel Weisz, Agnieszka Holland,David Duchovny, Gwyneth Paltrow, Anna Jantar,Winona Ryder, Jamie Lee Curtis, Joan Collins, Michael Bolton, Sidney Pollack, Kenny G, Jennifer Grey Stanley Kubrick, Sarah Jessica Parker,

11 „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” Karta pracy nr 2 Zastanów się i wpisz w tabeli wszystkie opinie o Polakach z którymi kiedykolwiek się spotkałeś/łaś. PozytywneNegatywne

12 „ Od stereotypu do dyskryminacji to krótka droga, ale my wybieramy drogę tolerancji” Przebieg zajęć Lekcja 2 1.Burza mózgów: jakie są skutki zachowań pseudokibiców. 2.Dyskusja: od czego zależy wartość człowieka. 3.Ćwiczenie indywidualne: uczniowie wybierają słowa mające związek z tolerancją i uzasadniają swój wybór. 4.Prowadzący przedstawia przykłady kampanii na rzecz tolerancji ilustrując je zdjęciami 5.Podsumowanie zajęć.

13 ZAJĘCIA WARSZTATOWE

14 „Fair play w życiu i sporcie” SCENARIUSZ ZAJĘĆ Czas trwania zajęć 1 godzina lekcyjna (45 minut) Cele ogólne zapoznanie uczniów z historią fair play przybliżenie idei przyznawania nagród fair play wraz z przykładami kilku wybitnych Polaków – laureatów tej nagrody, zaprezentowanie pozytywnych sposobów kibicowania refleksja nad zasadami fair play, które stosujemy w życiu Cele szczegółowe Uczeń: potrafi podać definicję „fair play”, potrafi streścić historię idei „fair play”, zna historię przyznawania nagród „fair play” i potrafi wymienić kilku polskich laureatów tego konkursu, zna zasady i przykłady pozytywnego kibicowania, potrafi przytoczyć przykłady stosowania zasad „czystej gry” poza sportem Formy pracy z dużą grupą (na forum klasy) indywidualna Metody pracy słowna: pogadanka aktywizująca: burza mózgów, dyskusja, prezentacja swoich poglądów Niezbędne pomoce sprzęt multimedialny

15 „Fair play w życiu i sporcie” Przebieg zajęć Lekcja 1 1.Burza mózgów: wygenerowanie jak największej liczby skojarzeń i przykładów zachowań „fair play”, głównie w sporcie. 2.Prowadzący przedstawia skróconą historię „fair play”. 3.Omówienie historii konkursu „fair play” wraz z przykładami Polaków – laureatów (w oparciu o wiedzę uczniów uzupełnioną pogadanką prowadzącego). 4.Burza mózgów dot. koncepcji na kibicowanie w sposób „fair play”. Podsumowanie dyskusji za pomocą zdjęć kibiców. 5.Generowanie pomysłów na zasady „coolturalnego kibica”. Przedstawienie uczniom „zasad coolturalnego kibica”. 6.Prezentacja filmów ilustrujących wyjątkowe, pozytywne sposoby kibicowania. 7.Dyskusja nt. możliwości stosowania zasad fair play w życiu codziennym (domu, szkole, w pracy). Przedstawienie idei przyznawania nagród „fair play” przedsiębiorstwom, gminom, pracodawcom oraz laureatom konkursu gier planszowych. 8.Podsumowanie zajęć.

16 „Fair play w życiu i sporcie”

17 III Turniej piłki nożnej i konkurs „kibicuj fair” 16 maja 2011r. odbył się Turniej Piłki Nożnej połączony z konkursem na kibicowanie fair. Zawody rozpoczęły się prezentacją zawodników i wspólnym złożeniem przysięgi olimpijskiej oraz wypowiedzeniu „Siedmiu zasad coolturalnego kibica”. Następnie Pani Dyrektor w uroczystym przemówieniu, podkreślającym wagę i znacznie postawy fair play, otworzyła turniej. Klasy pierwsze doskonale przygotowały się do roli kibiców. Kulturalni miłośnicy sportu wyposażyli się w cały asortyment gadżetów, takich jak: pompony, trąbki, klaskacze, transparenty, kolorowe stroje podkreślające nazwy drużyn, którym dopingują. Okrzyki mobilizujące do walki piłkarzy, nie milkły przez całe zawody. Na boisku nie zawiedli także zawodnicy, którzy wszystkie swoje siły włożyli, by pokazać drużynie i kibicom na co ich stać. Jak przystało na prawdziwych sportowców, zespoły przygotowały również stroje wg własnej inwencji, odróżniające ich od przeciwników. Cały turniej obfitował w moc emocji, zarówno na boisku, jak i na „trybunach”.

18 Turniej piłki nożnej

19 Konkurs „kibicuj fair” Jury w składzie: P. Joanna Kucharska,(wicedyrektor) P. Anna Grzybowska, (n-l matematyki) P. Anna Nowakowska, (n-l wychowania fizycznego) P. Małgorzata Sęczkowska (psycholog szkolny) miało bardzo trudne zadanie. No bo jak wybrać najlepszą grupę kibiców, gdy wszyscy kibice tak świetnie się przygotowali. Ostatnie jury ustaliło kolejność miejsc: I – klasa Ia II - klasa Ic III - klasa Ib IV - klasa Id V - klasa Ie

20 Konkurs „kibicuj fair”– zwycięska kl IA

21 Konkurs „kibicuj fair”– srebrni medaliści kl Ib

22 Konkurs „kibicuj fair”– zdobywcy trzeciego miejsca kl Ic

23 REGULAMIN KONKURSU NA KIBICOWANIE FAIR PLAY PODCZAS TURNIEJU PIŁKARSKIEGO Do konkursu przystąpią klasy pierwsze dopingujące swoje drużyny w ramach Turnieju piłkarskiego „Jestem Fair”, rozegranego na boisku szkolnym Publicznego Gimnazjum nr 2 w Łodzi w dniu 16.05.2011r. Cele konkursu: Promowanie pozytywnych zachowań kibicowskich; Wdrażanie do kulturalnego odbioru widowiska sportowego; Kształtowanie umiejętności okazywania szacunku dla przeciwnika; O wyborze „Mistrza kibicowania” zadecyduje komisja sędziowska składająca się z 4 osób (nauczycieli Gimnazjum nr 2) KRYTERIA OCENY: Głośność oraz intensywność dopingu: 1-10pkt. Hasła oraz piosenki kibica: 1-10pkt. Strój kibica, w tym używanie chorągiewek, flag, transparentów: 1-10pkt. Kultura osobista – okazywanie szacunku dla zawodników, sędziów oraz kibiców przeciwnych drużyn: 1-10pkt. Liczba osób aktywnie biorących udział w kibicowaniu: 1-10pkt. Godne zachowanie podczas całych zawodów: 1-10pkt. ZACHOWANIA WULGARNE I AGRESYWNE POWODUJĄ OBNIŻENIE SUMY PUNKTÓW O 10! Dla trzech najlepiej dopingujących zespołów (z największą liczbą punktów) przewidziane są dyplomy oraz medale

24 Turniej piłki nożnej

25 Klasyfikacja piłkarskich zmagań: I miejsce - Ib II miejsce - Ia III miejsce - Ic IV miejsce - Id V miejsce - Ie

26 Turniej piłki nożnej - złoci medaliści kl b

27 Turniej piłki nożnej – srebrni medaliści kl Ia

28 Turniej piłki nożnej – trzecia drużyna turniej kl Ic

29 Film przedstawiające zmagania piłkarzy i kibiców

30 REGULAMIN Turnieju Piłki Nożnej „JESTEM FAIR” TERMIN I MIEJSCE Turniej zostanie rozegrany w dniu 16 maja 2011 roku na boisku szkolnym przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łodzi. CELE TURNIEJU Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego; Propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży; Działania profilaktyczne - sport jako alternatywa wobec patologii; Kształtowanie nawyków poprawnego oraz właściwego zachowania podczas imprez sportowych; Przygotowanie młodzieży do kulturalnego udziału w wydarzeniach sportowych; PLAN IMPREZY 12:30 - uroczyste otwarcie turnieju; 12:45 - 14:10 mecze klasowe; 14:20 uroczyste zamknięcie turnieju, wręczenie nagród; UCZESTNICTWO Turniej przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych z Gimnazjum nr 2; W skład drużyny mogą wchodzić zarówno chłopcy jak i dziewczęta; Każda klasa może zgłosić jedną drużynę; Zespoły grają w składach pięcioosobowych, czterech graczy w polu + bramkarz; Drużyna musi mieć jednego pełnoletniego Opiekuna (wychowawcę), który odpowiada za zawodników podczas turnieju; SYSTEM ROZGRYWEK Mecze odbywają się według systemu „każdy z każdym”;

31 ZASADY GRY Wymiary boiska: 30m / 17m.; Czas gry: 6min. (2x3min.) Przerwa pomiędzy poszczególnymi meczami 2 min. Zespół liczy max. 7 zawodników. Na boisku znajduje się 4 zawodników w polu + bramkarz oraz 2 zawodników rezerwowych. Obuwie: sportowe np. trampki. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym. Rzut od bramki wykonywany jest rękoma lub nogą, ale wtedy piłka nie może przekroczyć połowy boiska; Gra jest „bez spalonego”; Zmiany hokejowe; Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 3m. od piłki; Rzut karny wykonywany jest z odległości 7m. od bramki (krótka, żółta linia); Pozostałe przepisy zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej; PUNKTACJA Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3pkt., za remis 2pkt., przegrana to 1pkt; W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez zespoły, o wygranej decyduje większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju; Jeżeli powyższa punktacja nie wyłoni mistrza, o zwycięstwie decyduje wynik bezpośredniego meczu między drużynami; ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU Zgłoszenie należy dostarczyć w formie pisemnej do nauczycieli wychowania fizycznego do dnia 12.05.2011r. Karta drużyny musi zawierać: – nazwę drużyny; – imiona i nazwiska zawodników; – imię i nazwisko Opiekuna (wychowawcy);

32 IV Konkurs wiedzy nt. „Fair Play w życiu i sporcie” W dniu 30.05.2011r. odbył się konkurs wiedzy nt. „Fair Play w życiu i sporcie”. Czteroosobowe drużyny - reprezentanci klas pierwszych - zmierzyły się z 21 konkursowymi pytaniami. Pytania oparte były na wiadomościach zdobytych podczas warsztatów. W tej rywalizacji najlepszy okazał się zespół Ib, który tylko dwoma punktami pokonał przedstawicieli klasy Ie. Oto szczegółowe wyniki: I miejsce kl Ib II miejsce kl e III miejsce kl Ic IV miejsce kl Ia V miejsce kl Id

33 IV Konkurs wiedzy nt. „Fair Play w życiu i sporcie”

34

35 V Zajęcia plastyczne Do tego części zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszego gimnazjum Podczas zajęć z plastyki młodzież miała za zadanie narysować plakat ilustrujący zasadę „fair play” Najlepsze prace zostały umieszczone na szkolnej wystawie podsumowującej projekt

36 V Zajęcia plastyczne

37 VI Wystawa Podsumowanie projekt „Jestem Fair” odbyło się podczas „Dnia Sportu” - 1.06.2011r. – pod postacią ekspozycji zdjęć i prac uczniów Wystawa została podzielona na dwie części: 1.pierwsza przedstawiała zmagania naszych uczniów podczas projektu 2. druga wyrażała nasz pogląd i stanowisko nt. „tego czego nie chcielibyśmy oglądać podczas widowisk sportowych oraz pokazaliśmy kierunek i wartości do których chcemy dążyć

38 VI Wystawa

39

40 „Jestem Fair” Wszystkie podejmowane działania związane z projektem, na bieżąco można było śledzić na stronie internetowej naszego gimnazjum w panelu „Sportowa Dwójka” http://gim2.slaskdatacenter.pl


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU „JESTEM FAIR” PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 im. KRÓLOWEJ JADWIGI ŁÓDŹ, UL. JARACZA 26."

Podobne prezentacje


Reklamy Google