Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi Ul. Zacisze 7/9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi Ul. Zacisze 7/9."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi Ul. Zacisze 7/9

2 W 2012 roku nasze gimnazjum po raz drugi aktywnie uczestniczyło w projekcie „Jestem fair”. Przeprowadziliśmy szereg inicjatyw, które miały przybliżyć uczniom naszej szkoły ideę FAIR PLAY w sporcie i życiu codziennym. W ramach projektu przygotowaliśmy: I. Zajęcia warsztatowe II. Konkurs plastyczny III. Spotkanie z religią IV. Imprezy sportowe z konkursem kibicowania oraz wyborem sportowca fair play V. Wystawę poświęconą projektowi VI. Udział uczniów w imprezie sportowej

3 W projekcie brali udział uczniowie klas pierwszych, których reprezentowała grupa uczniów: 1. Michał Rybka 2.Sebastian Januszewski 3.Natalia Misiak 4.Patrycja Pszczoła 5.Mateusz Kaźmierczak 6.Mateusz Bugajak 7. Aleksandra Durnaś 8. Wiktoria Kiełbasińska 9. Michalina Pałczyńska 10. Szymon Jasica

4 Debata przygotowana przez uczniów dla uczniów. Uczniowie – reprezentanci projektu z klasy I pod opieką koordynatora projektu a zarazem nauczyciela wychowania fizycznego mgr Agnieszki Jaczewskiej (po dwoje-troje uczniów na klasę), przeprowadzili debaty w każdej klasie I na temat rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Zajęcia odbywały się w salach lekcyjnych lub na „łonie natury” w zależności od pogody. Zajęcia w terenie miały na celu pokazanie uczniom, że każde miejsce dobre jest na spotkanie i dyskusję na ważne tematy. Podczas dyskusji uczniowie mieli do dyspozycji kartki papieru na których mogli rysować scenki sytuacyjne oraz wypisywać hasła na temat rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu.

5 Temat zajęć: „Co to jest rasizm, ksenofobia i antysemityzm? Jak należy przeciwdziałać takim postawom w jednoczącej się Europie?” * czas trwania: 45 min. *cele ogólne: - zdefiniowanie pojęć rasizm, ksenofobia i antysemityzm - negatywne zachowania wobec innych wyznań, kultur i narodów - umiejętność przeciwdziałania stereotypom * cele szczegółowe: - uczeń zna znaczenie słów rasizm, ksenofobia i antysemityzm - uczeń wie jakie negatywne skutki niesie z sobą nietolerancja - uczeń potrafi skutecznie przeciwdziałać przemocy - uczeń będzie aktywnie propagował prawidłowe postawy wśród rówieśników * forma pracy: - w grupie - indywidualna * metody pracy: - burza mózgów, dyskusja - prezentacja własnych poglądów * pomoce dydaktyczne: -karty pracy, mazaki

6

7 Pani pedagog szkoły mgr Barbara Cierpisz wraz z psychologiem panem mgr Janem Leśniowskim przeprowadzili w klasach pierwszych warsztaty na temat zachowań kibiców na stadionach piłkarskich i nie tylko. Warsztaty miały pokazać uczniom jak należy kulturalnie zachowywać się jako kibic podczas uczestniczenia w rozgrywkach sportowych. Omawiane były zachowania fair play te pozytywne jak i negatywne z jakimi uczniowie spotkali się w życiu codziennym jak i na stadionach. Podczas zajęć uczniowie mogli obejrzeć krótkie filmiki i scenki oraz wyrazić swoje zdanie ta temat zachowań kibiców jak i pseudokibiców.

8 Temat zajęć: „Kulturalnie kibicuję - fair play w sporcie i na trybunach” * czas trwania: 45 min * cele ogólne: - budowanie umiejętności poszanowania praw innych - kształtowanie postaw fair play *cele szczegółowe: - uczeń rozumie pojęcie fair – play, potrafi podać przykłady takiego zachowania - uczeń uświadamia sobie znaczenie czystej gry w sporcie i kulturalnego kibicowania oraz konsekwencje jego braku - uczeń potrafi rozpoznać zachowania fair – play, potrafi rozpoznać niewłaściwe zachowania kibica, wie jak kulturalnie kibicować - uczeń potrafi efektywnie pracować w grupie *metody pracy: - dyskusja kierowana - praca w grupach * materiały dydaktyczne: - karteczki z cechami zachowań kibica i pseudokibica - karton z napisami, klej

9

10 Na terenie naszego gimnazjum został przeprowadzony konkurs plastyczny. Wzięła w nim udział duża liczba uczniów zainteresowanych tematyką Fair play. Młodzież prezentowała swoje prace na kartach bloków rysunkowych jak również na dużych kartonach plakatowych. Najlepsze prace ocenione przez jury w składzie: Aneta Szymczak - nauczyciel techniki Maria Oleszkiewicz – nauczyciel plastyki Barbara Cierpisz – pedagog szkolny Agnieszka Jaczewska – koordynator projektu zostały nagrodzone podczas zakończenia projektu.

11

12 Pomysł „spotkania z religią” (w zamian spotkanie ze znanym sportowcem) narodził się w ramach współpracy międzyprzedmiotowej i aktywnemu uczestnictwu naszej młodzieży w Klubie Salezjańskim działającym przy Kościele św. Teresy w Łodzi. Zaangażowanie naszego księdza katechety Wacława Kędzierskiego w projekt „Jestem fair” oraz w życie szkoły, zaowocowało bardzo ciekawym pomysłem przeprowadzenia w naszym gimnazjum w dniu 21 maja 2012 roku prelekcji oraz turnieju piłki nożnej. Prelekcja filmowana była i zaprezentowana 3 czerwca 2012 roku w TV3. Pełna wersja znajduje się pod linkiem http://www.tvp.pl/lodz/religia/depozyt-wiary/wideo/03062012/7577883

13 Temat : „Kibic czy kibol? Rola widzów w rozgrywkach sportowych” Cel lekcji: pobudzenie do refleksji na temat właściwego sposobu kibicowania 1. Wprowadzenie do tematu lekcji (5-10 min.) „Kibic” i „kibol” – dwa bardzo podobne słowa, które jednak nie są synonimami. Czym się różnią? Jakie jest ich właściwe znaczenie? [prosimy uczniów o najprostszą, krótką odpowiedź] Według ogólnopolskiego sondażu z 2008 r. aż 85% obywateli boi się iść na stadion z przekonania, że to niebezpieczne i wrogie miejsce. Rodzice rezygnują z zabierania na mecze dzieci z powodu wulgaryzmów, które są nagminne i stały się codziennością. Z drugiej strony polscy kibice znani są z tworzenia podczas meczów wspaniałej, niezapomnianej atmosfery; europejskie i światowe władze różnych związków sportowych chętnie organizują rozgrywki w Polsce ze względu na dużą frekwencję i żywiołowy doping kibiców. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Więcej jest kibiców czy kiboli? Czy ktoś z was brał udział w dużych imprezach sportowych? Jak zachowywała się publiczność? Jak Uczestniczyliście w meczu wy sami? [można wysłuchać kilku opinii, albo np. przeprowadzić błyskawiczną sondę klasową – przez podniesienie ręki - na temat opinii o kibicowaniu Polaków]

14 2. Rozwinięcie tematu – wskazanie pozytywnych wzorców (20-25 min.) Jaka jest zatem prawda o polskich kibicach? Tego pytania pewnie nie rozstrzygniemy – nawet wśród was opinie są podzielone - ale możemy odpowiedzieć sobie, jacy powinni być prawdziwi kibice. Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które Polska organizuje wraz z Ukrainą, są dobrą okazją do tego rodzaju refleksji. W myśl zasady, że nie potrafię zmienić świata, ale mogę zmienić samego siebie, spróbujmy podczas tej lekcji porozmawia o dobrym i złym kibicowaniu. [Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup (3-5 osób), każda otrzymuje: kartę z pozytywnymi i negatywnymi przykładami kibicowania, czysty arkusz A4 oraz losuje kartkę z zadaniem do wykonania. Zadania dla grup do przygotowania: 1. Kodeks prawdziwego kibica – zbiór 10 zasad, którymi powinien kierować się kibic, np. Kibic jest ze swoją drużyną na dobre i na złe, kibic szanuje symbole innych drużyn, Kibic nie używa wulgaryzmów… 2. Modlitwa kibica na Euro 2012 3. Hasło do umieszczenia na transparentach lub skandowania podczas meczów polskiej reprezentacji.]

15 3. Podsumowanie (10-15 min.) [Grupy przedstawiają wyniki swojej pracy, które można zapisać na tablicy. W przypadku, kiedy dwie grupy układały Kodeks prawdziwego kibica, można spróbować połączyć odpowiedzi w celu stworzenia jednej wspólnej wersji, lub przegłosować jedną z wersji. Będzie ona stanowiła notatkę do zeszytu. Jako modlitwę na zakończenie wykorzystujemy tekst/teksty powstałe podczas zajęć]

16

17

18 Dnia 15 maja 2012 w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych w naszym gimnazjum odbyły się dwie imprezy sportowe: - piłka siatkowa - koedukacyjna - gry i zabawy – koedukacyjne w których udział wzięli uczniowie klas I: Ia, Ib, Ic, Id, Ie

19

20 - miejsce rozgrywek: sala gimnastyczna, boisko do piłki siatkowej - system rozgrywek: „każdy z każdym” - skład drużyn: zespoły mieszane (3 dziewczynki i 3 chłopców) - set rozgrywany do 15 pkt, dwóch setów, w przypadku remisu – trzeci set do 7 pkt - zmiany hokejowe - przepisy zgodne z PZPS

21 Celem konkursu na najlepszą grupę kibicującą swojej drużynie jest: - promowanie kulturalnego zachowania podczas rozgrywek sportowych - budowanie szacunku dla przeciwnika - umiejętność godnego zaakceptowania niekorzystnego wyniku swojej drużyny - wznoszenie kulturalnych okrzyków - propagowanie pozytywnych zachowań na widowni Kryterium oceniania : -punkty (po 2 pkt.) przyznawane były za wykonanie transparentów, pomysłowe hasła, liczbę osób kibicującą danej grupie, akcesoria kibica, głośność kibicowania i kulturalne kibicowanie. Za złe zachowania kibice otrzymywali ujemne punkty. W skład jury konkursu kibicowania weszli nauczyciele wychowania fizycznego: Beata Góralska, Agnieszka Jaczewska, Ewa Kwasek, Michał Dębowski i Krzysztof Budźko.

22

23

24

25

26 I miejsce – klasa Id II miejsce – klasa Ib III miejsce – klasa Ia IV miejsce – klasa Ie V miejsce – klasa Ic Sportowiec fair play – Anna Krawczyk kl. Id Najlepiej kibicująca fair play grupa - uczniowie z klasy Id

27

28

29 Celem rozegrania konkursu gier i zabaw rekreacyjnych było umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych młodzieży,która z różnych przyczyn nie zakwalifikowała się do drużyn siatkarskich a chciała uczestniczyć w sportowym turnieju fair play. Gry i zabawy rozegrane zostały w sali gimnastycznej naszego gimnazjum zaraz po zakończeniu turnieju siatkarskiego.

30

31 - w skład drużyny wchodzą 2 dziewczynki i 2 chłopców - rozgrywanych jest 6 konkurencji: 1. kozłowanie piłki koszykowej 2.wyścigi biegowe 3.prowadzenie piłki kijem unihokeja między pachołkami 4.bieg z woreczkiem na głowie 5.celność do skutku rzutu do kosza 6.skoki zajęcze - wszystkie konkurencje rozgrywane są na wcześniej wyznaczonych torach - za każdy wygrany wyścig drużyna otrzymuje 3 pkt, kolejno 2-1-0 - za nieprawidłowe wykonanie ćwiczenia przewidziane są punkty karne po 1 za przewinienie - wygrywa drużyna która zdobędzie największą ilość punktów po 6 konkurencjach. W przypadku remisu rozegrana zostanie kolejna konkurencja biegowa „doczepiane pociągi”

32

33 I m-ce – klasa Ib II m-ce – klasa Id III m-ce – klasa Ic IV m-ce – klasa Ia V m-ce – klasa Ie

34

35 W dniu 12 czerwca 2012 zorganizowaliśmy w szkole uroczyste zakończenie Projektu „Jestem fair”. Impreza połączona została z „dniem bez przemocy”. Na terenie szkoły można było obejrzeć wystawę poświęconą projektowi, podczas której zostały przedstawione i opisane działania przeprowadzone na przestrzeni kilku miesięcy w ramach projektu „Jestem fair”. W wystawie odnieśliśmy się do początku funkcjonowania projektu, czyli do I edycji w której wzięliśmy udział. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, tym bardziej że nasze gimnazjum znajduje cię w centrum Łodzi gdzie bardzo aktywnie działają grupy kibiców. Na wystawie zaprezentowaliśmy zdjęcia i prace uczniów wykonane podczas warsztatów. Do wglądu w bibliotece szkolnej jest też prezentacja z I edycji projektu z 2011 roku.

36 7 maj 2012 nasze Gimnazjum wzięło udział w powitani Pucharu Europy w Łodzi. Kilkunastoosobowa grupa uczniów, w tym reprezentanci projektu,najpierw udali się do Urzędu Miasta Łodzi gdzie odbyło się spotkanie z panią Prezydent Hanną Zdanowską oraz przedstawicielami UEFA…

37

38

39

40 www.gim3.edu.lodz.pl/


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi Ul. Zacisze 7/9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google