Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Pytlasiński 20091 Wady w Gimnastyce Korekcyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Pytlasiński 20091 Wady w Gimnastyce Korekcyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Adam Pytlasiński 20091 Wady w Gimnastyce Korekcyjnej

2 Adam Pytlasiński 20092 Wady postawy dzielimy na: - wady w płaszczyźnie strzałkowej (widok z boku): - plecy okrągłe - plecy wklęsłe - plecy okrągło – wklęsłe - plecy płaskie - wady w płaszczyźnie czołowej (widok przednio-tylny): - boczne skrzywienie kręgosłupa - skoliozy - klatka piersiowa kurza - klatka piersiowa lejkowata - kolana koślawe - kolana szpotawe - wady stóp: - stopa płaska podłużnie i poprzecznie - stopa koślawa i szpotawa - stopa wydrążona, końska i piętowa

3 Adam Pytlasiński 20093 Wady postawy

4 Adam Pytlasiński 20094 Plecy okrągłe – dorsum rotundum Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami okrągłymi : Pogłębiona kifoza piersiowa Wysunięta głowa (twarz wystaje przed mostek) Wysunięte barki Odstające, oddalone od kręgosłupa łopatki Spłaszczona i zapadnięta klatka piersiowa Zmniejszone przodopochylenie miednicy

5 Adam Pytlasiński 20095 Plecy okrągłe

6 Adam Pytlasiński 20096 Plecy wklęsłe – dorsum concavum Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami wklęsłymi : Pogłębiona lordoza lędźwiowa Barki wysunięte do przodu i opadają w dół Łopatki odstają, łuki żebrowe dolne odstają Klatka piersiowa jest spłaszczona co upośledza funkcje oddychania i krążenia Brzuch wypięty, niekiedy obwisły Zwiększone przodopochylenie miednicy Przesunięcie górnej części tułowia ku tyłowi, spojenie łonowe jest najbardziej wystającą ku przodowi częścią ciała

7 Adam Pytlasiński 20097 Plecy wklęsłe

8 Adam Pytlasiński 20098 Plecy okrągło - wklęsłe – dorsum rotundo - concavum Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami okrągło - wklęsłymi : Pogłębienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa Wysunięta głowa (twarz wystaje przed mostek) Wysunięte barki Odstające, oddalone od kręgosłupa łopatki Spłaszczona i zapadnięta klatka piersiowa, bierze mniejszy udział w oddychaniu Zwiększone przodopochylenie miednicy Przesunięcie narządów jamy brzusznej ku przodowi i rozciągnięcie mięśni brzucha Zaokrąglone pośladki

9 Adam Pytlasiński 20099 Plecy okrągło - wklęsłe

10 Adam Pytlasiński 200910 Plecy płaskie – dorsum planum Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami płaskimi : Spłaszczenie lub brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa Głowa znajduje się nad barkami Klatka piersiowa jest płaska, jej ruchomość i pojemność są ograniczone Barki nadmiernie ściągnięte ku tyłowi i opuszczone Brzuch płaski Miednica znajduje się w zmniejszonym przodopochyleniu

11 Adam Pytlasiński 200911 Plecy płaskie

12 Adam Pytlasiński 200912 Boczne skrzywienie kręgosłupa - scoliosis Boczne skrzywienie kręgosłupa ( Wejsflog): to odchylenie osi anatomicznej od osi mechanicznej kręgosłupa w płaszczyźnie czołowo- strzałkowej. Rzeczywiste skrzywienie kręgosłupa (Tylman): to jego wielopłaszczyznowe zniekształcenie, w którym- obok wyboczenia w płaszczyźnie czołowej- występują zmiany wielkości krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz rotacja i torsja kręgów

13 Adam Pytlasiński 200913 Boczne skrzywienie kręgosłupa Rotacja oznacza obrót kręgu wokół osi podłużnej. Kręgi skręcają się tak, że trzony kierują się w stronę wypukłości, zaś wyrostki kolczaste w stronę w wklęsłości skrzywienia. Rotacja kręgów jest największa na szczycie skrzywienia, a najmniejsza na krańcach łuku. Torsja to zmiany strukturalne powstałe w wyniku obracania się kręgów i oporów stawianych przez otaczające tkanki. Zniekształcenia polegające na rozpłaszczeniu i zmniejszeniu wysokości trzonów po stronie wklęsłej, skróceniu nasady łuku po stronie wklęsłej, ustawieniu wyrostka poprzecznego strony wypukłej w płaszczyźnie zbliżonej do strzałkowej i skróceniu oraz przemieszczeniu ku stronie wklęsłej wyrostka kolczystego

14 Adam Pytlasiński 200914 Boczne skrzywienie kręgosłupa

15 Adam Pytlasiński 200915 Boczne skrzywienie kręgosłupa

16 Adam Pytlasiński 200916 Boczne skrzywienie kręgosłupa

17 Adam Pytlasiński 200917 Boczne skrzywienie kręgosłupa Postęp skoliozy u tej samej pacjentki, niewłaściwie leczonej. RTG wykonywany co 2 lata

18 Adam Pytlasiński 200918 Boczne skrzywienie kręgosłupa

19 Adam Pytlasiński 200919 Zastosowanie Gorsetu: Boczne skrzywienie kręgosłupa

20 Adam Pytlasiński 200920 Boczne skrzywienie kręgosłupa Zdjęcie przed i po operacji:

21 Adam Pytlasiński 200921 Boczne skrzywienie kręgosłupa Efekty leczenia operacyjnego

22 Adam Pytlasiński 200922 Boczne skrzywienie kręgosłupa Głównym celem terapii jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała i dobrego stanu ogólnego, a w odniesieniu do deformacji – zmniejszenie bądź usunięcie zniekształcenia, utrwalanie uzyskanej korekcji oraz zatrzymanie lub jeśli korekcja jest niemożliwa - spowolnienie progresji zniekształcenia Wyniki rehabilitacji skolioz

23 Adam Pytlasiński 200923 Boczne skrzywienie kręgosłupa Leczenie operacyjne

24 Adam Pytlasiński 200924 Boczne skrzywienie kręgosłupa

25 Adam Pytlasiński 200925 Klatka piersiowa kurza – pectus carinatum CHARAKTERYSTYKA WADY: Mostek i przymostkowe końce żeber wysuwają się ku przodowi na kształt dziobu łodzi, podobnie jak u ptaków. Po obu stronach mostka poniżej linii sutków widoczne są wklęsłości, poniżej których łuki żebrowe rozchodzą się na zewnątrz. Klatka zmniejsza swój wymiar boczny, zwiększa przednio-tylny – strzałkowy. Wada ogranicza ruchomość klatki piersiowej, zmniejsza pojemność życiową płuc, powoduje osłabienie mięśni oddechowych. Dwie postaci wady (powstałe na skutek krzywicy): uwypuklona tylko rękojeść mostka, trzon albo ułożony prawidłowo albo cofnięty do tyłu, wysunięty do przodu trzon mostka najbardziej ku przodowi sterczy wyrostek mieczykowaty.

26 Adam Pytlasiński 200926 Klatka piersiowa kurza

27 Adam Pytlasiński 200927 Klatka piersiowa lejkowata – pectus excavatum CHARAKTERYSTYKA WADY: Zniekształcenie klatki piersiowej polegające na lejkowatym zapadnięciu dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber. Szczyt lejkowatego zagłębienia przypada na wysokości połączenia wyrostka mieczykowatego z trzonem mostka. Żebra od III do IX ulegają kątowemu załamaniu po obu stronach. Zmiany te mogą być symetryczne bądź asymetryczne (postacie niesymetryczne są zwykle bardziej płaskie i rozległe). Zmianom towarzyszy: wysunięta do przodu głowa, opadające i lekko wysunięte ku przodowi barki – ograniczona ruchomość (osłabione mm grzbietu), odstające łopatki – osłabione mm grzbietu, spłaszczona klatka piersiowa w wymiarze przednio-tylnym, poszerzona w wymiarze bocznym, czasem kifoskolioza, wystający brzuch – wiotkie mm brzucha

28 Adam Pytlasiński 200928 Klatka piersiowa lejkowata

29 Adam Pytlasiński 200929 Kolana koślawe – genu valgum Zmiany kostne i mięśniowo więzadłowe powodują zaburzenia stawu kolanowego i skłonności do zwichnięcia rzepki. W przypadkach bardziej zaawansowanych chód staje się niepewny, kołyszący i koszący, dziecko ma skłonność do krzyżowania kolan i odwodzenia. Jeśli wada jest jednostronna lub silniej wyrażona po jednej stronie (krótsza kończyna) może wytworzyć się skolioza odcinka lędźwiowego.

30 Adam Pytlasiński 200930 Kolana szpotawe – genu varum Wada nasila się w okresie szczególnie intensywnego wzrostu w zwykle jest obustronna. Występuje znacznie wcześniej niż kolana koślawe. Przyczyną często jest krzywica ( na wskutek zaburzeń gospodarki wapniowo – fosforanowej), oraz przeciążenie układu mięśniowo-więzadłowo- kostnego. Niekorzystny wpływ na kończyny dolne ma zbyt wczesne przyjmowanie przez dziecko pozycji stojących (stanie w łóżeczku, zmuszanie do chodzenia, prowadzenie za raczki). Małe dziecko powinno jak najdłużej raczkować i pełzać, co pozwala na niezbędne wzmocnienie układu mięśniowo – więzadłowego i kośćca. Najczęściej wada występuje między 1 – 3 rokiem życia.

31 Adam Pytlasiński 200931 Kolana szpotawe

32 Adam Pytlasiński 200932 Stopa płaska – pes planus Płaskostopie prowadzi do powstawania przewlekłych stanów Zapalnych torebek i więzadeł stawowych stopy, jej obrzęku i bolesności utrudniających, niekiedy nawet uniemożliwiających, stanie i chodzenie. Wynikiem płaskostopia poprzecznego często jest paluch koślawy. Stopa prawidłowa Stopa płaska

33 Adam Pytlasiński 200933 Stopa płaska

34 Adam Pytlasiński 200934 KONIEC


Pobierz ppt "Adam Pytlasiński 20091 Wady w Gimnastyce Korekcyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google