Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wady w Gimnastyce Korekcyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wady w Gimnastyce Korekcyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Wady w Gimnastyce Korekcyjnej
Adam Pytlasiński 2009

2 Wady postawy dzielimy na:
wady w płaszczyźnie strzałkowej (widok z boku): plecy okrągłe plecy wklęsłe plecy okrągło – wklęsłe plecy płaskie - wady w płaszczyźnie czołowej (widok przednio-tylny): boczne skrzywienie kręgosłupa - skoliozy klatka piersiowa kurza klatka piersiowa lejkowata kolana koślawe kolana szpotawe - wady stóp: stopa płaska podłużnie i poprzecznie stopa koślawa i szpotawa stopa wydrążona, końska i piętowa Adam Pytlasiński 2009 Adam Pytlasiński

3 Wady postawy Adam Pytlasiński 2009

4 Plecy okrągłe – dorsum rotundum
Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami okrągłymi : Pogłębiona kifoza piersiowa Wysunięta głowa (twarz wystaje przed mostek) Wysunięte barki Odstające, oddalone od kręgosłupa łopatki Spłaszczona i zapadnięta klatka piersiowa Zmniejszone przodopochylenie miednicy Adam Pytlasiński 2009

5 Plecy okrągłe Adam Pytlasiński 2009

6 Plecy wklęsłe – dorsum concavum
Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami wklęsłymi : Pogłębiona lordoza lędźwiowa Barki wysunięte do przodu i opadają w dół Łopatki odstają, łuki żebrowe dolne odstają Klatka piersiowa jest spłaszczona co upośledza funkcje oddychania i krążenia Brzuch wypięty, niekiedy obwisły Zwiększone przodopochylenie miednicy Przesunięcie górnej części tułowia ku tyłowi, spojenie łonowe jest najbardziej wystającą ku przodowi częścią ciała Adam Pytlasiński 2009

7 Plecy wklęsłe Adam Pytlasiński 2009

8 Plecy okrągło - wklęsłe – dorsum rotundo - concavum
Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami okrągło - wklęsłymi : Pogłębienie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa Wysunięta głowa (twarz wystaje przed mostek) Wysunięte barki Odstające, oddalone od kręgosłupa łopatki Spłaszczona i zapadnięta klatka piersiowa, bierze mniejszy udział w oddychaniu Zwiększone przodopochylenie miednicy Przesunięcie narządów jamy brzusznej ku przodowi i rozciągnięcie mięśni brzucha Zaokrąglone pośladki Adam Pytlasiński 2009

9 Plecy okrągło - wklęsłe
Adam Pytlasiński 2009

10 Plecy płaskie – dorsum planum
Cechy charakterystyczne sylwetki dziecka z plecami płaskimi : Spłaszczenie lub brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa Głowa znajduje się nad barkami Klatka piersiowa jest płaska, jej ruchomość i pojemność są ograniczone Barki nadmiernie ściągnięte ku tyłowi i opuszczone Brzuch płaski Miednica znajduje się w zmniejszonym przodopochyleniu Adam Pytlasiński 2009

11 Plecy płaskie Adam Pytlasiński 2009

12 Boczne skrzywienie kręgosłupa - scoliosis
Boczne skrzywienie kręgosłupa ( Wejsflog): to odchylenie osi anatomicznej od osi mechanicznej kręgosłupa w płaszczyźnie czołowo- strzałkowej. Rzeczywiste skrzywienie kręgosłupa (Tylman): to jego wielopłaszczyznowe zniekształcenie, w którym- obok wyboczenia w płaszczyźnie czołowej- występują zmiany wielkości krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz rotacja i torsja kręgów Adam Pytlasiński 2009

13 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Rotacja oznacza obrót kręgu wokół osi podłużnej. Kręgi skręcają się tak, że trzony kierują się w stronę wypukłości, zaś wyrostki kolczaste w stronę w wklęsłości skrzywienia. Rotacja kręgów jest największa na szczycie skrzywienia, a najmniejsza na krańcach łuku. Torsja to zmiany strukturalne powstałe w wyniku obracania się kręgów i oporów stawianych przez otaczające tkanki. Zniekształcenia polegające na rozpłaszczeniu i zmniejszeniu wysokości trzonów po stronie wklęsłej, skróceniu nasady łuku po stronie wklęsłej, ustawieniu wyrostka poprzecznego strony wypukłej w płaszczyźnie zbliżonej do strzałkowej i skróceniu oraz przemieszczeniu ku stronie wklęsłej wyrostka kolczystego Adam Pytlasiński 2009

14 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Adam Pytlasiński 2009 Adam Pytlasiński

15 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Adam Pytlasiński 2009

16 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Adam Pytlasiński 2009

17 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Postęp skoliozy u tej samej pacjentki, niewłaściwie leczonej. RTG wykonywany co 2 lata Adam Pytlasiński 2009

18 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Adam Pytlasiński 2009

19 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Zastosowanie Gorsetu: Adam Pytlasiński 2009

20 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Zdjęcie przed i po operacji: Adam Pytlasiński 2009

21 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Efekty leczenia operacyjnego Adam Pytlasiński 2009

22 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Głównym celem terapii jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała i dobrego stanu ogólnego, a w odniesieniu do deformacji – zmniejszenie bądź usunięcie zniekształcenia, utrwalanie uzyskanej korekcji oraz zatrzymanie lub jeśli korekcja jest niemożliwa - spowolnienie progresji zniekształcenia Wyniki rehabilitacji skolioz Adam Pytlasiński 2009

23 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Leczenie operacyjne Adam Pytlasiński 2009

24 Boczne skrzywienie kręgosłupa
Adam Pytlasiński 2009

25 Klatka piersiowa kurza – pectus carinatum
CHARAKTERYSTYKA WADY: Mostek i przymostkowe końce żeber wysuwają się ku przodowi na kształt dziobu łodzi, podobnie jak u ptaków. Po obu stronach mostka poniżej linii sutków widoczne są wklęsłości, poniżej których łuki żebrowe rozchodzą się na zewnątrz. Klatka zmniejsza swój wymiar boczny, zwiększa przednio-tylny – strzałkowy. Wada ogranicza ruchomość klatki piersiowej, zmniejsza pojemność życiową płuc, powoduje osłabienie mięśni oddechowych. Dwie postaci wady (powstałe na skutek krzywicy): uwypuklona tylko rękojeść mostka, trzon albo ułożony prawidłowo albo cofnięty do tyłu, wysunięty do przodu trzon mostka najbardziej ku przodowi sterczy wyrostek mieczykowaty. Adam Pytlasiński 2009

26 Klatka piersiowa kurza
Adam Pytlasiński 2009

27 Klatka piersiowa lejkowata – pectus excavatum
CHARAKTERYSTYKA WADY: Zniekształcenie klatki piersiowej polegające na lejkowatym zapadnięciu dolnej części mostka i przylegających odcinków żeber. Szczyt lejkowatego zagłębienia przypada na wysokości połączenia wyrostka mieczykowatego z trzonem mostka. Żebra od III do IX ulegają kątowemu załamaniu po obu stronach. Zmiany te mogą być symetryczne bądź asymetryczne (postacie niesymetryczne są zwykle bardziej płaskie i rozległe). Zmianom towarzyszy: wysunięta do przodu głowa, opadające i lekko wysunięte ku przodowi barki – ograniczona ruchomość (osłabione mm grzbietu), odstające łopatki – osłabione mm grzbietu, spłaszczona klatka piersiowa w wymiarze przednio-tylnym, poszerzona w wymiarze bocznym, czasem kifoskolioza, wystający brzuch – wiotkie mm brzucha Adam Pytlasiński 2009

28 Klatka piersiowa lejkowata
Adam Pytlasiński 2009

29 Kolana koślawe – genu valgum
Zmiany kostne i mięśniowo więzadłowe powodują zaburzenia stawu kolanowego i skłonności do zwichnięcia rzepki. W przypadkach bardziej zaawansowanych chód staje się niepewny, kołyszący i koszący, dziecko ma skłonność do krzyżowania kolan i odwodzenia. Jeśli wada jest jednostronna lub silniej wyrażona po jednej stronie (krótsza kończyna) może wytworzyć się skolioza odcinka lędźwiowego. Adam Pytlasiński 2009

30 Kolana szpotawe – genu varum
Wada nasila się w okresie szczególnie intensywnego wzrostu w zwykle jest obustronna. Występuje znacznie wcześniej niż kolana koślawe. Przyczyną często jest krzywica ( na wskutek zaburzeń gospodarki wapniowo – fosforanowej), oraz przeciążenie układu mięśniowo-więzadłowo- kostnego. Niekorzystny wpływ na kończyny dolne ma zbyt wczesne przyjmowanie przez dziecko pozycji stojących (stanie w łóżeczku, zmuszanie do chodzenia, prowadzenie za raczki). Małe dziecko powinno jak najdłużej raczkować i pełzać, co pozwala na niezbędne wzmocnienie układu mięśniowo – więzadłowego i kośćca. Najczęściej wada występuje między 1 – 3 rokiem życia. Adam Pytlasiński 2009

31 Kolana szpotawe Adam Pytlasiński 2009

32 Stopa płaska – pes planus
Płaskostopie prowadzi do powstawania przewlekłych stanów Zapalnych torebek i więzadeł stawowych stopy, jej obrzęku i bolesności utrudniających, niekiedy nawet uniemożliwiających, stanie i chodzenie. Wynikiem płaskostopia poprzecznego często jest paluch koślawy. Stopa prawidłowa Stopa płaska Adam Pytlasiński 2009

33 Stopa płaska Adam Pytlasiński 2009

34 KONIEC  Adam Pytlasiński 2009


Pobierz ppt "Wady w Gimnastyce Korekcyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google