Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkody z ubezpieczeń NNW – proces zgłoszenia i likwidacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkody z ubezpieczeń NNW – proces zgłoszenia i likwidacji."— Zapis prezentacji:

1 Szkody z ubezpieczeń NNW – proces zgłoszenia i likwidacji

2 Agenda 1.Kanały zgłoszenia szkody 2.Proces likwidacji szkód 3.Formy likwidacji szkód 4.Dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody

3 Proces przyjęcia zgłoszenia- internetowo na stronie www.pzu.pl Klient www Rejestracja zgłoszenia zdarzenia w formularzu na stronie www.pzu.pl Zapisanie danych w formularzu zgłoszenia zdarzenia. Strona www podaje Klientowi listę dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkody Załączenie skanów dokumentów do zgłoszenia Najszybciej i najprościej

4 Proces przyjęcia zgłoszenia- telefonicznie na infolinii 801-102-102 lub 48 22 566 55 55 Klient Telecentrum Identyfikacja potrzeb/zapytania Klienta Rejestracja zgłoszenia zdarzenia Pracownik Telecentrum podaje Klientowi listę dokumentów oraz informuje Klienta o konieczności dostarczenia dokumentów poprzez internetowy status szkody lub faks na numer 22 555 51 06 lub e-mail kontakt@pzu.pl

5 Proces przyjęcia zgłoszenia- telefonicznie w Oddziale na numer infolinii 801-102-102 lub 22 566 55 55 Klient Oddział zgłoszenie przez Telecentrum Klient dokonuje zgłoszenia szkody za pomocą telefonu dostępnego w Oddziale. Rozmowa z Klientem jest nagrywana Klient zostawia w Oddziale dokumentację do zgłoszenia, bez oczekiwania w kolejce Pracownik Telecentrum rejestruje zgłoszenie w systemie, podaje Klientowi listę dokumentów oraz informuje Klienta o konieczności złożenia dokumentów bezpośrednio w oddziale lub dostarczenia dokumentów poprzez internetowy status szkody lub faks na numer 22 555 51 06 lub e-mail kontakt@pzu.plkontakt@pzu.pl Pracownik Oddziału rejestruje dokumenty w systemie i przekazuje zgłoszenie do dalszej realizacji

6 Proces przyjęcia zgłoszenia- osobiście w Oddziale Oddział Identyfikacja potrzeb/zapytania Klienta Pracownik Oddziału sprawdza kompletność dokumentacji Pracownik Oddziału rejestruje zgłoszenie w systemie oraz skanuje dokumentację do szkody Klient

7 Proces likwidacji szkód z ubezpieczeń NNW dla trwałego uszczerbku na zdrowiu Analiza merytoryczna dokumentacji i podjęcie decyzji o formie likwidacji Likwidacja uproszczona Wypłata świadczenia przez telefon UGODA Z KLIENTEM Likwidacja uproszczona Wypłata świadczenia przez telefon UGODA Z KLIENTEM Likwidacja zaoczna Wysokość (%) trwałego uszczerbku ustalona przez lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji medycznej Likwidacja zaoczna Wysokość (%) trwałego uszczerbku ustalona przez lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji medycznej Likwidacja standardowa Wysokość (%) trwałego uszczerbku ustalona w trakcie bezpośredniego badania Klienta Likwidacja standardowa Wysokość (%) trwałego uszczerbku ustalona w trakcie bezpośredniego badania Klienta Wystawienie zlecenia Wystawienie zlecenia System Dostawcy Zewnętrznego/ lekarz orzecznik Odbiór wyników orzeczenia Decyzja i zawiadomienie Klienta Zgłoszenie przekazane do RCLS

8 Likwidacja uproszczona – nie ustalamy trwałego uszczerbku na zdrowiu  Dla wybranej grupy urazów likwidator merytoryczny ustala kwotę świadczenia w oparciu o zgłoszone roszczenie, przedłożoną dokumentację medyczną, sumę ubezpieczenia oraz średnie wartości % trwałego uszczerbku na zdrowiu, które lekarze współpracujący z PZU przyznają za tego typu urazy  Propozycja wysokości świadczenia przekazywana jest podczas rozmowy telefonicznej z Klientem – Zawarcie UGODY Z KLIENTEM najszybsza i najtańsza forma likwidacji nie angażuje czasu Klienta w celu odbycia badania lekarskiego

9 krótki czas oczekiwania na wypłatę świadczenia niewielkie koszty orzeczeń nie angażuje czasu Klienta w celu odbycia badania lekarskiego Likwidacja zaoczna – trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany w oparciu o dokumentację medyczną  Wysokość (%) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalana jest przez wykwalifikowanego lekarza orzecznika na podstawie zgromadzonej w szkodzie dokumentacji medycznej w oparciu o tabelę norm oceny procentowej  Wypłata świadczenia następuje w oparciu o wydane orzeczenie lekarskie. Postępowanie likwidacyjne zgodne z OWU

10 Likwidacja standardowa – trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany w trakcie badania poszkodowanego  Ocena wysokości (%) trwałego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika w wyniku przeprowadzenia bezpośredniego badania lekarskiego  Na badanie lekarskie kierowane są skomplikowane urazy oraz szkody, w których dokumentacja medyczna jest nieczytelna lub niewystarczająca do oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu generuje najdłuższy czas oczekiwania Klienta na wypłatę świadczenia największe koszty (związane z organizacją badań lekarskich) angażuje czas Klienta

11 Dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody  medyczne z udzielonej pomocy (co najmniej jeden z wymienionych dokumentów)  karta informacyjna z izby przyjęć, ze szpitala  karta informacyjna z SOR  karta informacyjna z pogotowia ratunkowego  karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego  kserokopia historii choroby z przychodni rejonowej – z informacją z udzielonej pomocy

12 Dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody – c.d.  medyczne z procesu leczenia (co najmniej jeden z wymienionych dokumentów)  historia choroby z ambulatorium urazowego przyszpitalnego, przychodni rejonowej  historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty (np. gabinet ortopedyczny, neurologiczny)  karta wypisowa ze szpitala z pobytu po zdarzeniu (np. hospitalizacja w związku z usunięciem zespolenia kości)  karta informacyjna z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS  dokumentacja medyczna z placówek rehabilitacyjnych

13 Dokumenty niezbędne do zlikwidowania szkody – c.d.  dokumenty potwierdzające datę i okoliczności wypadku np. notatka z policji, oświadczenie sprawcy, świadków, wyrok sądu itd…  rachunki potwierdzające wysokość kosztów poniesionych w związku z leczeniem (jeśli zawarta umowa ubezpieczenia obejmuje zwrot tego rodzaju kosztów)  inne wymagane dokumenty, które mogą wynikać ze specyfiki ogólnych warunków ubezpieczenia

14 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Szkody z ubezpieczeń NNW – proces zgłoszenia i likwidacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google