Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekarz bardzo ważnym ogniwem w drodze do uzyskania odszkodowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekarz bardzo ważnym ogniwem w drodze do uzyskania odszkodowania"— Zapis prezentacji:

1 Lekarz bardzo ważnym ogniwem w drodze do uzyskania odszkodowania
Warszawa, 9 maja 2012 r.

2 UWAGA! Najbardziej przekonującym dowodem, potwierdzającym doznany uszczerbek na zdrowiu oraz umożliwiającym właściwe oszacowanie jego wielkości, jest dokumentacja medyczna.

3 Kanon dokumentacji medycznej, wg hierarchii jej znaczenia w procesie orzeczniczym (1):
Informacja o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS Orzeczenie lekarza orzecznika TU z opisem wyniku badania Karta informacyjna z leczenia szpitalnego Opisy badań obrazowych i czynnościowych (np. RTG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG, EEG, ENG, audiogram, spirometria) Wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. poziom troponin, kreatyniny, enzymów wątrobowych w surowicy krwi) Karta informacyjna z udzielonej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym

4 Kanon dokumentacji medycznej, wg hierarchii jej znaczenia w procesie orzeczniczym (2):
Informacja o udzielonej pomocy przez pogotowie ratunkowe Opinia lekarza biegłego sądowego powołanego dla potrzeb sprawy karnej lub wykonującego obdukcję na inne zlecenie Wyciąg z kartoteki prowadzonej przez określoną poradnię lub gabinet lekarski Kartoteka poradni specjalistycznej Kartoteka poradni medycyny pracy Kartoteka prowadzona przez POZ Zaświadczenia lekarskie Opinia psychologa

5 Fotografie - szczególnie przydatne w procesie orzeczniczym:
zdjęcia blizn po ranach pourazowych zdjęcia blizn pooperacyjnych w obrębie głowy zdjęcia trwałych zniekształceń zdjęcia blizn po pobraniu skóry do przeszczepów

6 Kanon dokumentacji medycznej mało przydatnej lub nieprzydatnej w procesie orzeczniczym:
Zaświadczenia lekarskie, nie zawierające diagnozy lub opisu stanu funkcjonalnego narządu lub narządów Pełna dokumentacja z leczenia szpitalnego Nośniki zawierające niezinterpretowane badania (np. klisze RTG, płyty CD lub DVD, dyskietki, wydruki EEG) Zaświadczenia o zdolności do pracy wydane przez lekarzy medycyny pracy

7 Największe wady dostrzegane w dokumentacji medycznej
niekompletność nieczytelność nierzeczowość

8 Dokumentacja medyczna niekompletna
nie zawiera wszystkich istotnych dokumentów medycznych, wytworzonych w trakcie diagnostyki i leczenia określonego skutku na zdrowiu dokumenty niepełne, pozbawione określonych a istotnych fragmentów dokumenty, które mimo wskazań, nigdy nie zostały wytworzone

9

10 Dokumenty nieczytelne
dokumenty sporządzone odręcznie niedbałym, zmanierowanym charakterem pisma wadliwe odbitki ksero, skany, fotokopie dokumenty uszkodzone

11

12 Dokumenty nierzeczowe
nie podają związku pomiędzy zdarzeniem a objawami, z którymi zgłosił się pacjent nie zawierają konkretnych diagnoz, czy to wstępnych, czy to ostatecznych nie opisują wszystkich etapów procesu diagnostyczno-terapeutycznego nie zawierają konkretnych wniosków, co do następstw urazu posługują się niezrozumiałymi terminami i skrótami

13

14 Możliwości usuwania wad dokumentacji medycznej
sporządzanie czytelnych kopii brakujących dokumentów z baz archiwalnych przeprowadzenie zalecanych badań dodatkowych, które dotąd nie zostały wykonane żądanie sporządzenia odpisów lub wyciągów z określonej dokumentacji medycznej

15 Propozycja Kancelarii Radców Prawnych EuCO (1):
Wniosek Niniejszym, na mocy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417), a zwłaszcza art. 27, pkt. 2 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697), a zwłaszcza par. 4, ust.1, zwracam się o sporządzenie odpisu prowadzonej dla mnie dokumentacji medycznej wewnętrznej (kartoteki poradni) za okres od dnia ... do dnia ... pismem maszynowym lub komputerowym, gdyż w dotychczasowej formie dokumentacja ta jest nieczytelna zarówno dla mnie jak i dla instytucji orzekających o wielkości doznanego przeze mnie uszczerbku na zdrowiu.

16

17 Propozycja Kancelarii Radców Prawnych EuCO (2):
Wniosek Niniejszym, na mocy Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52, poz. 417), a zwłaszcza art. 27, pkt. 2 zwracam się z prośbą o sporządzenie wyciągu z prowadzonej dla mnie dokumentacji medycznej wewnętrznej (kartoteki poradni) za okres od dnia ... do dnia ... W załączeniu przekazuję sugerowany przez mojego pełnomocnika formularz wyciągu.

18

19 Przykładowe sprawy: Zdarzenie z dnia r., poszkodowane zostało dziecko w wieku 2-ch lat Rodzice bezpośrednio po zdarzeniu nie udali się z synem do lekarza. Dziecko od czasu zdarzenia zaczęło moczyć się i płakać przez sen. Zaniepokojeni rodzice, po 15 dniach od zdarzenia udali się do Poradni Zdrowia dla Dzieci. Niestety, lekarz nie sprecyzował urazu, tylko wskazał: " Po wypadku komunikacyjnym. Źle śpi jest płaczliwe". Nierzeczowa dokumentacja uniemożliwia sprecyzowanie roszczeń do TU. Zdarzenie z dnia r., poszkodowany w wieku 36 lat. W wyniku nasilających się dolegliwości bólowych poszkodowany , r. zgłosił się po pomoc do Przychodni Lekarza Rodzinnego. Niestety, lekarz w historii wizyty pacjenta błędnie wpisał datę wypadku wskazując: " w dniu wczorajszym brał udział w kolizji drogowej...". Powyższy zapis sugeruje jakoby poszkodowany mógł uczestniczyć w jeszcze innym zdarzeniu, niż te o którym wspomina notatka urzędowa z Policji, co wykluczałoby bądź też znacząco ograniczało odpowiedzialność TU. Ponieważ jest to pierwszy dokument medyczny, niezbędne jest oczekiwanie na sprostowanie dokumentacji.

20 asdfasfas


Pobierz ppt "Lekarz bardzo ważnym ogniwem w drodze do uzyskania odszkodowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google