Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 17 czerwca 2008 roku

2 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 2/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misja, wizja, cele strategiczne Kluczowe elementy strategii Strategia według obszarów działalności Strategia finansowa Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020 Agenda

3 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 3/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników. Misja

4 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 4/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupa Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem: jakości produktów naftowych, jakości obsługi klienta, profesjonalnego zarządzania. Wizja

5 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 5/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy, poprzez optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów intelektualnych i materialnych oraz realizację programów rozwojowych w obszarach: poszukiwawczo – wydobywczym, pogłębionego przerobu ropy (Program 10+), handlowym. Cele strategiczne

6 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 6/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misja, wizja, cele strategiczne Kluczowe elementy strategii Strategia według obszarów działalności Strategia finansowa Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 Agenda

7 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 7/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Uzasadnienie aktualizacji Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podstawy do aktualizacji strategii do roku 2012 Budowa w regionie Morza Bałtyckiego koncernu o międzynarodowej aktywności i zasięgu Aktualizacja kluczowych programów strategicznych, Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, Zwiększenie zdolności Grupy LOTOS do wchodzenia w korzystne alianse strategiczne, Zmiany, przewidywania i prognozy rozwoju sytuacji na rynku polskim, rynkach europejskich i światowych, Dostosowanie do zmian w dyrektywach UE. Nowe inwestycje Rozszerzenie zakresu inwestycji w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, operacyjnym i handlu, Większe nakłady – o 5,6 mld zł.

8 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 8/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Kluczowe cele i elementy strategii Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary Działalność poszukiwawczo-wydobywcza Wzrost wartości poprzez realizację atrakcyjnych finansowo projektów. Zwiększanie bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej w Rafinerii w Gdańsku. Zgodność z celami Polityki Rządu RP dla przemysłu naftowego. Działalność operacyjna Realizacja Programu 10+. Optymalne i efektywne wykorzystanie posiadanych aktywów (Gdańsk, Jasło, Czechowice) oraz aktywów obejmowanych w wyniku dalszego rozwoju.

9 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 9/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Kluczowe cele i elementy w podziale na obszary Działalność handlowa Kompleksowa oferta produktów najwyższej jakości. Rozwój sprzedaży skutkujący zwiększeniem udziału w poszczególnych rynkach paliw. Maksymalizacja efektu ekonomicznego. Działalność finansowa Zwiększenie rentowności. Optymalizacja struktury finansowania. Samofinansowanie jednostek biznesowych. Polityka dywidendy. Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Kluczowe cele i elementy strategii

10 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 10/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Kluczowe cele i elementy strategii PROGRAM WZROSTU WARTOŚCI  Kluczowe narzędzie do realizacji strategii w latach 2009 - 2011.  Pozwoli na osiągniecie oczekiwanych wskaźników wzrostu efektywności.  Wymaga wsparcia przez odpowiedni system motywacyjny, obejmujący całą Grupę Kapitałową.

11 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 11/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misja, wizja, cele strategiczne Kluczowe elementy strategii Strategia według obszarów działalności Strategia finansowa Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 Agenda

12 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 12/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia według obszarów działalności Obszar poszukiwawczo-wydobywczy Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cele strategiczne zgodne z celami Polityki Rządu RP dla przemysłu naftowego ROACE > 15% średnia wartość dla działalnosci w segmencie Wydobycie na poziomie min 10% przerobu ropy w roku 2012, Wydobycie powyżej 20% do roku 2015 z tendencją wzrostową w kolejnych latach. Wykorzystanie aktywów i koncesji Petrobalticu przy finansowaniu projektów. Możliwość udziału partnerów zewnętrznych w finansowaniu projektów oraz wykorzystanie rynków kapitałowych oraz spółek specjalnego przeznaczenia w celu pozyskania kapitału. Łączna wartość nakładów w latach 2006-2012 na poziomie 5,1mld zł. Wydobycie ropy naftowej w stosunku do przerobu ropy *zwiększony przerób 201520122007 20%* 10%* 3,2%

13 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 13/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Strategia według obszarów działalności Obszar poszukiwawczo-wydobywczy Planowane działania Budowa międzynarodowego segmentu poszukiwawczo- wydobywczego o portfelu aktywów o zdywersyfikowanym ryzyku i w różnej fazie rozwoju, głównie na obszarze Morza Bałtyckiego, Morza Północnego oraz Morza Norweskiego: intensywne poszukiwania na Morzu Bałtyckim i wzrost wydobycia, Złoża gazowe - partnerzy strategiczni, LOTOS E&P Norge AS na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, inne obszary (głównie region Morza Kaspijskiego).

14 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 14/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia według obszarów działalności Obszar operacyjny Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cele strategiczne Zwiększenie efektywności przerobu ropy, wzmocnienie pozycji wśród rafinerii europejskich. Łączne nakłady w obszarze operacyjnym – 6,7mld zł. Cele strategiczne/efekty realizacji zamierzeń inwestycyjnych Wzrost przerobu ropy do 10,5 mln ton/rok i wyższy stopień konwersji. Badania i rozwój produktów naftowych i biokomponentów. Optymalizacja kosztów remontów. Recycling, energooszczędność i ochrona środowiska. Zwiększona baza magazynowa oraz rozwinięta logistyka kolejowa i morska.

15 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 15/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia według obszarów działalności Obszar rynkowy Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cele strategiczne Maksymalizacja zintegrowanej marży Dywersyfikacja kierunków i źródeł dostaw ropy. Łączne nakłady w obszarze handlu – 1,1mld zł. Sprzedaż paliw 30% udział w rynku paliw w Polsce w 2012 roku. 40% udział w rynku paliw lotniczych w Polsce w 2012 roku. Rozwój aktywności w Europie Środkowo- Wschodniej i Północnej. Sprzedaż produktów o najwyższych parametrach jakościowych. Rozwój sprzedaży biopaliw.

16 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 16/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia według obszarów działalności Obszar rynkowy Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Sieć stacji paliw 10% udział w rynku detalicznym w 2012 r. 20% udział w sprzedaży paliw przy autostradach Wizerunek nowoczesnej i rozwijającej się sieci stacji paliw. Stacje automatyczne. Pozostałe produkty Oleje smarowe, asfalty, parafiny i inne. Maksymalizacja efektu ekonomicznego. Wykorzystanie pozycji rynkowej i zwiększanie efektywności sprzedaży.

17 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 17/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misja, wizja, cele strategiczne Kluczowe elementy strategii Strategia według obszarów działalności Strategia finansowa Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 Agenda

18 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 18/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia finansowa Cele strategiczne Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Cele strategiczne w obszarze finansów: Zwiększenie rentowności ROACE ≥ 12% - stopa zwrotu z kapitału zaangażowanego EBITDA ≥ 9% Optymalizacja struktury finansowania Nakłady inwestycyjne w latach 2006-2012 około 12,9 mld zł Dług do kapitału własnego na poziomie ≤ 0,8 Polityka dywidendy do 10% zysku netto - w okresie realizacji głównych programów strategicznych do 30% zysku netto - po realizacji programów (Program 10+)

19 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 19/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia finansowa Podejmowane działania Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Działania prowadzące do osiągnięcia docelowej rentowności rozwój projektów wydobywczych, zwiększenie wielkości i efektywności przerobu ropy od roku 2010, wzrost sprzedaży, optymalizacja kanałów dystrybucji, optymalizacja przepływów produktowych, optymalizacja alokacji posiadanych aktywów, akwizycje i alianse strategiczne.

20 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 20/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia finansowa Podejmowane działania Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Działania prowadzące do osiągnięcia docelowej struktury finansowania pozyskanie partnerów do projektów inwestycyjnych, outsourcing produkcji pomocniczej, outsourcing pojemności magazynowych, sprzedaż i wydzierżawienie/leasing wybranych aktywów, sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

21 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 21/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia finansowa Nakłady inwestycyjne Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przyczyny wzrostu nakładów do roku 2012 Intensyfikacja działań w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej – wzrost nakładów o 4,6 mld zł do kwoty 5,1 mld zł. Programu 10+ i pozostałe inwestycje - wzrost nakładów o 0,2 mld zł do kwoty 6,7 mld zł. Rozwój obszaru handlu – wzrost nakładów o 0,8 mld zł do kwoty 1,1 mld zł. Inwestycje w Grupie LOTOS do 2012 (w mln zł) 39,5% 52,0% 8,5%

22 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 22/27 Grupa LOTOS S.A. Strategia finansowa Nakłady inwestycyjne do roku 2012 wg obszarów (mln zł) Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Źródło: Grupa LOTOS 1 900 300 1000 1 500 100 2006 - 2007 5 100Obszar poszukiwawczo-wydobywczy 5 200 w tym Program 10+ 12 900Razem 1 100Obszar handlu 6 700Obszar operacyjny 2006 - 2012

23 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 23/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Misja, wizja, cele strategiczne Kluczowe elementy strategii Strategia według obszarów działalności Strategia finansowa Kierunki rozwoju na lata 2013 - 2020 Agenda

24 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 24/27 Grupa LOTOS S.A. Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Po realizacji działań strategicznych do 2012 – dalsze działania na rzecz wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy

25 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 25/27 Grupa LOTOS S.A. Kierunki rozwoju na lata 2013-2020 Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Segment poszukiwawczo-wydobywczy – kluczowa rola Umocnienie pozycji rynkowej. Zwiększenie wydobycia do ponad 20% zdolności przerobowych do roku 2015, z tendencją wzrostową w kolejnych latach. Budowa instalacji zgazowania (II etap Programu 10+). Produkcja biopaliw nowych generacji. Sekwestracja CO 2 – deponowanie CO 2 w strukturach geologicznych. Wsparcie budowy podziemnych magazynów ropy i produktów naftowych (kawern). Technologie poprawiające marże produktowe.

26 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 26/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Sposoby finansowania projektów Realizacja działań w miarę możliwości finansowych Grupy LOTOS. Możliwość realizacji projektów w oparciu o współpracę kapitałową lub wspólne przedsięwzięcia z partnerem strategicznym. Kierunki rozwoju na lata 2013-2020

27 Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do 2012 roku 27/27 Grupa LOTOS S.A. Warszawa, 17 czerwca, 2008 Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 oraz kierunki rozwoju na lata 2013 – 2020 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu, Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google