Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Biznesu istnieje od 13 lat Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w woj. lubuskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Biznesu istnieje od 13 lat Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w woj. lubuskim."— Zapis prezentacji:

1

2 Wyższa Szkoła Biznesu istnieje od 13 lat Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w woj. lubuskim.

3 Wiarygodna Szkoła Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania już po raz piaty przyznało naszej Uczelni znak jakości "Wiarygodna Szkoła". Przyznanie certyfikatu oznacza: potwierdzenie prawnych podstaw funkcjonowania WSB w zakresie kierunków i specjalności kształcenia, zgodności prezentowanych materiałów promocyjnych oraz udzielanych kandydatom informacji z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdzenie starań WSB o zapewnienie studentom wysokich standardów nauczania i komfortu nauki, potwierdzenie dbałości WSB o przygotowanie studentów do startu w życie zawodowe poprzez aktywność Biura Karier.

4 Nowatorska koncepcja kształcenia Program studiów składa się z modułów tj.: przedmioty obowiązkowe dla danego kierunku studiów, przedmioty w ramach specjalności, wykłady i konwersatoria do wyboru, poszerzające wiedzę kierunkową, specjalistyczną oraz ogólną wiedzę o otaczającym świecie i jego problemach, blok przedmiotów prowadzonych metodą warsztatową, wyposażających absolwenta w tzw. umiejętności „miękkie”– społeczne i interpersonalne, niezbędne w życiu zawodowym i osobistym.

5 Nowatorska koncepcja kształcenia Plan studiów wzbogacony jest o poszerzony program nauki języków obcych WSB kładzie duży nacisk na naukę sprawnej obsługi komputera

6 Socjologia Bezpieczeństwa Lokalnego – NOWOŚĆ Socjologia Problemów Społecznych Socjologia Reklamy i Zachowań Rynkowych Doradztwo Zawodowe i Personalne STUDIA LICENCJACKIE SOCJOLOGIA

7 Zarządzanie Kadrami Zarządzanie Finansami Zarządzanie Logistyczne Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna Zarządzanie Projektami STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE

8 Kiedy? Projekt realizowany będzie w okresie: 01.02.2010r. - 30.11.2013r. Do kogo skierowany jest projekt? 30 studentów studiów stacjonarnych I stopnia nowego kierunku Gospodarka Przestrzenna, 30 studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, nowego kierunku Gospodarka Przestrzenna, 100 obecnych studentów WSB.

9 Jak wziąć udział w projekcie? Kandydaci na studia I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna będą kwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie złożonych dokumentów, według kolejności zgłoszeń, zgodnie z zasadami równych szans. W przypadku dużego zainteresowania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, z zakresu tematyki związanej z programem studiów.

10 Udział w projekcie to Twoja szansa na: darmowe studia I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, darmowe doradztwo zawodowe, darmowe warsztaty zawodowe, darmowe treningi interpersonalne, darmowe szkolenia z zakresu: praca w grupie, zarządzanie czasem, sztuka podejmowania decyzji, jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, trening kreatywności itd., wykłady otwarte prowadzone przez praktyków, przyszłych pracodawców, 3 miesięczny staż z wynagrodzeniem, komfortowe warunki nauki w nowoczesnej pracowni oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

11 Przygotowujemy specjalistów Oferujemy atrakcyjne specjalności Słuchacze szczególnie cenią nasze studia za znaczący wymiar zajęć praktycznych Zapewniamy komfortowe warunki studiowania Dbamy o sprawność organizacji STUDIA PODYPLOMOWE

12 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów; Pozyskiwanie funduszy i rozliczanie projektów unijnych; Psychologia w biznesie; Public Relations; Socjologiczne aspekty terapii uzależnień; Socjologia medycyny i edukacji zdrowotnej; Socjoterapia NOWOŚĆ; Systemy zarządzania jakością; Szkoła trenerów biznesu;

13 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; Zarządzanie kadrami i polityka zatrudnienia; Zarządzanie marką i wizerunkiem; Zarządzanie kompetencjami w organizacji; Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna; Zarządzanie projektami logistycznymi; Zarządzanie rachunkowością w małym i średnim przedsiębiorstwie; Zarządzanie w administracji publicznej; Zarządzanie własnym potencjałem - Akademia Sukcesu; Zarządzanie zasobami ludzkimi – Platinum; STUDIA PODYPLOMOWE

14 Wykładowcy Gwarancją jakości kształcenia w WSB jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych: własna kadra naukowa, kadra z renomowanych polskich uczelni tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

15 SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE Zarządzanie komunikacją marketingową Efektywność menedżerska Ekonomia i finanse Rozwój osobisty Fundusze unijne Prawo pracy

16 Kompleksowość działań Działu szkoleń zapewniona jest poprzez: analizę potrzeb szkoleniowych Klienta przygotowanie oferty „skrojonej na miarę” zapewnienie pełnej obsługi szkolenia SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE

17

18 Certyfikaty WSB jest jedynym w województwie lubuskim CENTRUM EGZAMINACYJNYM uprawnionym przez TELC Poland do przeprowadzania egzaminów TELC na poziomie A1, A2, B1, B2. PONADTO Na studiach dziennych i zaocznych obowiązuje nauka języka obcego. Do wyboru: język angielski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski. Istnieje możliwość uczęszczania na dodatkowe lektoraty językowe, również na język biznesowy.

19 Certyfikaty E B C * L ( E u r o p e a n B u s i n e s s Competence Licence) to Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek.

20 Certyfikaty Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence) poświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania z zakresu: edycji tekstów, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

21 W Wyższej Szkole Biznesu funkcjonują:

22 W ramach programu Erasmus Wyższa Szkoła Biznesu współpracuje z: Współpraca międzynarodowa PORTUGALIA: Universidade Fernando Pessoa w Porto DANIA Vitus Bering w Horsens NIEMCY Fachhochschule w Erfurcie Fachhochschule w Koblencji LITWA V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla w Kownie

23 Komfort studiowania Trwa modernizacja budynku WSB dofinansowana jest ze środków LRPO.

24 Odwiedzili nas:  prof. dr hab. Henryk Samsonowicz  dr Jerzy Pruski, Wice Prezes NBP;  Konsul Generalny Białorusi Rusłan Jesin;  Szef Programu Odbudowy i Rozwoju Czarnobyla, dr Pavlo Zamostyan  Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych,  Elżbieta Rafalska Senator RP;  Jacek Bachalski Senator RP; i inni przedstawiciele nauki, polityki, gospodarki i władz rządowych państwowej

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Pisarewicz Dyrektor Centrum Promocji Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. j.pisarewicz@wsb.gorzow.pl


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Biznesu istnieje od 13 lat Jesteśmy najstarszą uczelnią niepubliczną w woj. lubuskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google