Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 27 WRZEŚNIA 2014 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

3 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH W DNIU DZISIEJSZYM ODBYWA SIĘ SIÓDMA KONFERENCJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DZIEKANAMI WYDZIAŁÓW PRAWA UCZELNI WYŻSZYCH

4 OD ROKU 2008 EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W 2013 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO PO EGZAMINIE PRZEPROWADZONYM W 2014 R. PO RAZ PIERWSZY SPORZĄDZONA ZOSTAŁA ANALIZA WYNIKÓW

5 EGZAMINY WSTĘPNE NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OGÓLNE DANE LICZBOWE

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DO EGZAMINÓW W LATACH (9 LAT) APLIKACJA ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA DO EGZAMINÓW W LATACH (7 LAT) APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁY ŁĄCZNIE OSOBY EGZAMIN ZDAŁY ŁĄCZNIE OSOBY CO STANOWI 45,5% ZDAJĄCYCH

7 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZ. NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ, KOMORNICZĄ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

8 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH WG APLIKACJI (ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA) ORAZ W LATACH DLA APLIKACJI KOMORNICZEJ

9 ZDAWALNOŚĆ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE

11 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE   ABSOLWENCI 2008  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R.   30,20 %   ABSOLWENCI 2009  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R.   27,78 %   ABSOLWENCI 2010  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R.   46,35 %   ABSOLWENCI 2011  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R.   39,47 %   ABSOLWENCI 2012  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R.   42,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH   ABSOLWENCI 2013  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2013 R.   43,67% WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH   ABSOLWENCI 2014  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2014 R.   43,23 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH

12 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW Z ROKU, W KTÓRYM ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN EGZAMINAMI NA APLIKACJE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

13 ABSOLWENCI Z 2014 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2014 Absolwenci 2014 r., którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów 2014 Łącznie przystąpiło z danej uczelni 1 Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Szczeciński , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie , Uniwersytet w Białymstoku , Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji , Uniwersytet Opolski ,64 199

14 ABSOLWENCI Z 2014 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D. L.p.Uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2014 r. Absolwenci 2014, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów 2014 Łącznie przystąpiło z danej uczelni 19Uczelnia Łazarskiego , Akademia Leona Koźmińskiego , Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu , Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej , KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli , Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach , Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu , Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni , KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim , Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu , Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej , Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie , Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie , Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej , Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie , Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni RAZEM7 397

15 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 1Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet Gdański UMCS w Lublinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Wa-wie Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Opolski Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI

17 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI – C.D. ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZ A 19Akademia Koźmińskiego KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli WS Prawa i Administracji w Przemyślu Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie WS Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach WS Administracji i Biznesu w Gdyni WS Pedagogiki i Administracji w Poz SW Psychologii Społecznej WS Umiejętności Społecznych w Poz Uczelnia Techniczno - Handlowa KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub WS Menedżerska w Warszawie WS Finansów i Zarządzania w Wa-wie Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Wa-wie WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej41102

18 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI C.D.

19 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ 27 WRZEŚNIA 2014 R.

20 EGZAMINY PRZEPROWADZIŁO 68 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: - 29 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH - 7 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB KOMORNICZYCH

21 PRZYSTĘPUJĄCY W 2014 WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW OSOBY

22 EGZAMIN W 2014 R. PRZYSTĄPIŁY  OSOBY ZDAŁO  OSÓB  49,3% APLIKACJA ADWOKACKARADCOWSKANOTARIALNAKOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁYPRZYSTĄPIŁO ZDAŁYZDAŁO ,6%48,6%44,1%33,6%

23 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok8855,7% 2 Bielsko - Biała5354,7% 3 Bydgoszcz4040% 4 Częstochowa5040% 5 Gdańsk15349,7% 6 Katowice25659% 7 Kielce7846,2% 8 Koszalin2240,9% 9 Kraków27965,6% 10 Lublin15551% 11 Łódź10667% 12 Olsztyn3745,9% 13 Opole4447,7% 14 Płock3345,5% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań19254,2% 16 Radom3844,7% 17 Rzeszów18659,1% 18 Siedlce2846,4% 19 Szczecin8961,8% 20 Toruń7352,1% 21 Wałbrzych3542,9% 22 Warszawa ,3% 23 Wrocław24454,9% 24 Zielona Góra5545,5% Razem ,4%

24 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Białystok11850,8% 2Bydgoszcz8942,7% 3Gdańsk28053,6% 4Katowice25346,6% 5 Kielce14240,8% 6Koszalin6838,2% 7Kraków50456,9% 8Lublin25347% 9Łódź20063% 10Olsztyn12046,7% 11Opole17136,8% 12Poznań41353,7% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 13 Rzeszów20748,8% 14 Szczecin10554,3% 15 Toruń13644,9% 16 Wałbrzych9437,2% 17 Warszawa ,6% 18 Wrocław35246,9% 19 Zielona Góra6543,1% Razem ,6%

25 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Gdańsk11337,2% 2Katowice7334,2% 3Kraków14753,1% 4Poznań14849,3% 5Warszawa22443,8% 6Wrocław8938,2% Razem79444,1%

26 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Gdańsk9529,5% 2Katowice5628,6% 3Kraków8540% 4Łódź8538,8% 5Poznań5435,2% 6Warszawa10923,9% 7Wrocław5446,3% Razem53833,6%

27 STRUKTURA ABSOLWENTÓW POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W 2014 R. PRZED KOMISJAMI, W KTÓRYCH ZDAWALNOŚĆ BYŁA NAJWYŻSZA

28 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 106 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 67% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UMCS UCZELNIA ŁAZARSKIEGO KUL UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. KUL WZ W STALOWEJ WOLI. WSUS W POZNANIU UCZELNIA TECH. – HANDLOWA KRAKOWSKA AKADEMIA EWSPIA

29 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 279 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 65,6% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 12 OSÓB KUL UNIWERSYTET RZESZOWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 10 OSÓB UMCS UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY EWSPIA KUL WZ W STALOWEJ WOLI UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. PWSNSKiM UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIA ZAGRANICZNA

30 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 200 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 63% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY KRAKOWSKA AKADEMIA UT-H UMCS UAM UKSW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA EWSPIA UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UMK UNIWERSYTET OPOLSKI WSM W WARSZAWIE WSUS UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 6 OSÓB UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

31 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 504 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 56,9% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. UAM UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UMK UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WSPiA UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO EWSPIA UNIWERSYTET GDAŃSKI UKSW UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSFiP UCZELNIA ZAGRANICZNA 25 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UNIWERSYTET RZESZOWSKI9 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UMCS 23 OSOBY PRZYSTĄPIŁY - UNIWERSYTET ŚLĄSKI7 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 13 OSÓB PRZYSTĄPIŁO – KUL5 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - KUL WZ W STALOWEJ WOLI

32 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 147 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 53,1% UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 9 OSÓB – UMSC UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 5 OSÓB WSEPiNM UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY - WSPiA UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET OPOLSKI

33 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 224 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 43,8% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 7 OSÓB EWSPIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 5 OSÓB – UAM UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY - UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. SWPS UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA PWSNSKiM UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WSAiB WSM W WARSZAWIE UCZELNIA ZAGRANICZNA

34 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI KOMORNICZEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 54 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 46,3% UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY - UMSC UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO KRAKOWSKA AKADEMIA UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI

35 STRUKTURA PRZEMIESZCZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW Z WYBRANYCH UCZELNI

36 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 31 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 19 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 9 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 14 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 4 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 4 MIASTACH

37 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – OSÓB

38 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 885 OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 43 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 20 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 16 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 16 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 5 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 6 MIASTACH

39 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 885 OSÓB

40 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 32 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 16 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 11 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 13 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 5 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 3 MIASTACH

41 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB

42 ZAKRES ANALIZY  ANALIZA PYTAŃ   ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

43 ANALIZA PYTAŃ

44 ANALIZA PYTAŃ   OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE   KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH   OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA   WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

46 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ ZAKRES

47 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 95,98% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 95,70% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej: A. czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, B. czynność, bez względu na okoliczności, jest nieważna w całości, C. czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części tylko wtedy, gdy tak postanowiono w treści tej czynności. nr pytania - 34

48 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 14,39% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 14,36% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: A. organ pierwszej instancji, za pośrednictwem którego złożono odwołanie lub zażalenie; na postanowienie przysługuje zażalenie, B.organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia; na postanowienie przysługuje zażalenie, C.ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. nr pytania - 121

49 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY –   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 140 (3,4%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 67 (44,67%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 37   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 4

50 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

51 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

52 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

53 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

54 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

55 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

56 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ - ZAKRES

57 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,58% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego: A. nigdy nie można ustanowić kuratora, B. ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka, C. ustanawia się kuratora na każdy wniosek matki dziecka. nr pytania - 68

58 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,53% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo–kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, na okres: A. 15 dni roboczych, B. 21 dni roboczych, C. 1 miesiąca. nr pytania - 108

59 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 444   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 16 (3,6%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 20 (13,33%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 14   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 4 RAZY – 1

60 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

61 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE nr pytania - 62 Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest odmowa: A. odrzucenia pozwu, B. cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych, C. zawieszenia postępowania.

62 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

63 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA

64 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

65 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ - ZAKRES

66 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,4% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osobom wykonującym władzę rodzicielską zakazuje się: A.stosowania kar cielesnych, B.samodzielnego działania przez każdego z nich jako przedstawiciela ustawowego dziecka, C.wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka. nr pytania - 101

67 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 5,69% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skargę na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji zajętej nieruchomości, rozstrzyga: A.sąd rejonowy, B.naczelnik urzędu skarbowego, C.komornik skarbowy. nr pytania - 131

68 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 357   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 17 (4,8%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 25 (16,67%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 17   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 5 RAZY – 1

69 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

70 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE nr pytania - 56 Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest: A.uwzględnienie wniosku strony o wyłączenie sędziego, B.odmowa przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, C.zwrot opłaty lub zaliczki, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

71 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

72 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA

73 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW:   UKOŃCZONEJ UCZELNI   OCENY ZE STUDIÓW   ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW   FORMY STUDIÓW   WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU   ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2014 WG OCENY ZE STUDIÓW

75 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2014 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY  OSOBY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB (37,65%) APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB (48,73%) APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁY  794 OSOBY (8,12%) APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO  538 OSÓB (5,50%)

76 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWADWOKACKICH

77 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁY OSOBY CO STANOWI 53,6% KANDYDATÓW

78 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

79 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

80 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 3 680

81 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  59,95% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  41,01% BRAK DANYCH – 11 OSÓB

82 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH - 11 OSÓB

83 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWRADCOWSKICH

84 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 48,6% KANDYDATÓW

85 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

86 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

87 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 4 761

88 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  55,67% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  36,03% BRAK DANYCH – 20 OSÓB

89 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH – 20 OSÓB

90 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWNOTARIALNYCH

91 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁY 794 OSOBY ZDAŁO 350 OSÓB CO STANOWI 44,1% KANDYDATÓW

92 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

93 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

94 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 794

95 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  47,86% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  37,14%

96 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA ZDAŁA EGZAMIN

97 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWKOMORNICZYCH

98 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO 538 OSÓB ZDAŁO 181 OSÓB CO STANOWI 33,6% KANDYDATÓW

99 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

100 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 181 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

101 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

102 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY OSOBY WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 49,3% KANDYDATÓW

103 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI STRUKTURA APLIKANTÓW Z NABORU 2014 (4 818 OSÓB)

104 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 65 w tym 5,5 4,543,53 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 10075,0663,9437,5031,4922,99 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,125,6733,3129,687,083,09

105 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW

106 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

107 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 63,1046,4338,1531,5332,0131,92 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 55,3320,828,884,482,517,97

108 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

109 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

110 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P.UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI U. JAGIELLOŃSKI ,82 2U. ŁÓDZKI ,08 3U. WARSZAWSKI ,10 4U. SZCZECIŃSKI ,03 5UAM W POZNANIU ,59 6U. RZESZOWSKI ,06 7UMCS W LUBLINIE ,71 8U. GDAŃSKI ,55 9UNIWERSYTET ŚLĄSKI ,50 10KATOLICKI UNIWERSYTET LUB ,00 11U. W BIAŁYMSTOKU ,53 12U. WROCŁAWSKI ,01 13UKSW W WARSZAWIE ,92 14UMK W TORUNIU ,33 15KRAKOWSKA AKADEMIA ,03 16UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ,96 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% ,20 RAZEM ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 49,30 %

111 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

112 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU592542,37 2 U. WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE ,61 3 UNIWERSYTET OPOLSKI ,20 4 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB ,29 5 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MED. W KIELCACH632234,92 6 SW PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ351234,29 7 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI732534,25 8 WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU431330,23 9 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO ,65 10 WS PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI W POZNANIU401127,50 11 WS ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI33927,27 12 EWS PRAWA I ADMINISTRACJI W WA-WIE ,33 13 U TECHNICZNO – HANDLOWA W WARSZAWIE831214,46 14 WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WA-WIE7114,29 15 PWSNSKiM W WARSZAWIE23313,04 16 WS MENEDŻERSKA W WARSZAWIE26311,54 17 WS BANKOWA W GDYNI1119,09 18 WS MENEDŻERSKA W LEGNICY1815,56 19 WS FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU - BIAŁEJ400 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ49,37%

113 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

114 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH 9 235

115 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  56,76% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  38,05% BRAK DANYCH – 33 OSOBY

116 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH – 33 OSOBY

117 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA

118 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU KOLEJNOŚĆ ZGODNA Z LICZBĄ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZYPO RAZ KOLEJNY PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN Uniwersytet Warszawski 68,04%64,55%13,82%43,38% Uniwersytet Wrocławski 62,77%56,27%37,23%32,26% Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 79,76%79,23%20,24%49,64% Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 65,86%62,84%34,14%40,98% Uniwersytet Śląski w Katowicach 71,10%56,82%28,90%37,27% UMCS w Lublinie 59,59%58,82%40,41%45,66% Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 61,28%50,31%38,72%39,51% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 61,81%61,39%38,19%33,33% Uniwersytet Gdański 63,72%59,38%36,28%38,73% Uniwersytet Łódzki 71,51%70,50%28,49%50,49% Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 69,23%52,78%30,77%33,93% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 44,70%28,85%55,30%26,94% Uniwersytet Rzeszowski 70,95%61,21%29,05%38,30% Uniwersytet Szczeciński 62,30%64,50%37,70%40,83% Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego 61,20%36,60%38,8%40,16% Uniwersytet w Białymstoku 68,96%54,00%91,04%42,70% Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 59,2%50,00%40,8%32,35% Akademia Koźmińskiego 56,28%31,40%43,72%29,79% Uniwersytet Opolski 63,59%45,30%36,41%29,85%

119 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

120 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1035 S441 – 42,61%31170,52 0 N594 – 57,39%28047,14 2UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 885 S325 – 36,72%21666,46 3 N ,94%20035,90 3UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 699 S458 – 65,52%35878,16 4 N237 – 33,90%15163,71 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA 632 S298 – 47,15%20869,79 3 N331 – 52,37%13741,38 5UNIWERSYTET ŚLĄSKI 596 S258 – 43,29%18571,70 4 N334 – 56,04%11634,73 6UMSC W LUBLINIE 573 S335 – 58,46%22065,67 2 N236 – 41,19%8234,74 7UNIWERSYTET M. KOPERNIKA 567 S327 – 57,67%18857,49 1 N239 – 42,15%6928,87

121 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 456 S377 – 82,67%20053,05 2 N77 – 16,88%2836,36 9UNIWERSYTET GDAŃSKI 452 S 233 – 51,55%16068,66 1 N 218 – 48,23%7333,48 10 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 390 S 241 – 61,79%18275,51 4 N 145 – 37,18%6343,44 11 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 373 S 249 – 66,75%13755,02 0 N ,24%3830,64 12 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 372 S 259 – 69,62%7127,41 2 N 111 – 29,84%3228,82 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 357 S 277 – 77,59%17061,37 4 N 76 – 21,88%2330,26 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 348 S 250 – 71,84%15863,2 2 N 96 – 27,58%3637,5

122 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 15 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 343 S268 – 78,13%9836,56 9 N ,24%2740,90 17 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 307 S189 – 61,56%11962,96 1 N117 – 38,11%3025,64 18 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI 274 S220 – 80,29%9744,09 1 N53 – 19,34%1635,85 16AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 226 S181 – 80,08%5429,83 0 N45 – 19,91%1328,88 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 199 S121 – 60,80%6150,41 0 N78 – 39,19%1721,79 W POWYŻSZEJ TABELI ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 2% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJE ORAZ DODATKOWO UNIWERSYTET OPOLSKI Z POZOSTAŁYCH UCZELNI PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ 105 OSÓB

123 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 105 ZDAJĄCYCH

124 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 105 ZDAJĄCYCH - C.D.

125 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE PRZYSTĄPIŁO 5705 ZDAŁO 3311 CO STANOWI 58,04% PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO CO STANOWI 37,32% BRAK DANYCH – 49 OSÓB

126 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁY OSOBY APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁO OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,37% ,05% ,16%72431,3% ,46%29312,67% ,66%893,85% ,35%30,13%

127 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁO 350 OSÓB APLIKACJA KOMORNICZA ZDAŁO 181 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,29%10457,46% ,71%5630,94% ,57%179,39% ,43%42,21%

128 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKA NIE ZDAŁO OSÓB APLIKACJA RADCOWSKA NIE ZDAŁO OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,72% ,57% ,13%78331,99% ,47%42617,40% ,21%1275,19% ,41%190,78% ,06%0- PONIŻEJ ,08%

129 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNA NIE ZDAŁY 444 OSOBY APLIKACJA KOMORNICZA NIE ZDAŁO 357 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,46%12133,89% ,90%11933,33% ,72%7521,01% ,06%3610,08% ,73%61,69% ,13%0- PONIŻEJ

130 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ANALIZUJĄC ŚREDNIĄ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW MOŻNA ZAUWAŻYĆ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY OCENĄ ZE STUDIÓW, A UZYSKANĄ LICZBĄ PUNKTÓW

131 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY

132 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ABSOLWENCI 2014

133 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,85 2 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,35 3 Uniwersytet Szczeciński ,12 4 Uniwersytet Łódzki ,07 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,19 6 Uniwersytet Warszawski ,37 7 Uniwersytet Rzeszowski ,36 8 UMCS w Lublinie ,94 9 Uniwersytet Gdański ,82 10 Uniwersytet Wrocławski ,49 11 Uniwersytet w Białymstoku ,41 12 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,70 13 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,9 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,61 15 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew Uczelnia Łazarskiego w Warszawie732635,61

134 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014

135 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 C.D. PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 17WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu221463,64 18Uniwersytet Opolski985051,02 19 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Akademia Koźmińskiego682739,71 21WS Prawa i Administracji w Przemyślu361438,89 22WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach291034,48 23 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli361233,33 Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie301033,33 24WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu24729,17 25SW Psychologii Społecznej22627,27 26WS Administracji i Biznesu w Gdyni24520,83 27Uczelnia Techniczno - Handlowa22418,18 28WS Finansów i Zarządzania w Warszawie6116,67 29WS Menedżerska w Warszawie7114,28 30 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych500

136 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 C.D.

137 OCENY ABSOLWENTÓW 2014 OCENA NA DYPLOMIEUniwersytet Jagielloński Uniwersytet im. A. Mickiewicza Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Katolicki Uniwersytet Lubelski BARDZO DOBRY PRZYSTĄPILI ZDALI DOBRY PLUS PRZYSTĄPILI ZDALI DOBRY PRZYSTĄPILI ZDALI DOSTATECZNY PLUS PRZYSTĄPILI ZDALI DOSTATECZNY PRZYSTĄPILI ZDALI BRAK DANYCH 1

138 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2012, 2013, 2014 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO ” W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE DLA OCENY „BARDZO DOBRY” UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

139 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” ABSOLWENCI 2014 EGZAMIN 2014 ABSOLWENCI 2013 EGZAMIN 2013 ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 PRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie11895, , ,73 Uniwersytet Gdański3994,875898,287491,89 UMCS w Lublinie3093,336388,897993,67 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu2792,594584,444488,64 Uniwersytet Wrocławski4891,676385,719495,74 Uniwersytet Łódzki4591,114493,184991,84 Uniwersytet Warszawski17790, , ,27 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 8889,779081, ,78 Uniwersytet Rzeszowski8289,027281,944577,78 Uniwersytet Śląski w Katowicach11887, , ,46 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 1566,672466,676175,41 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie4386,055961,028068,75 Uniwersytet Szczeciński4885, ,26 Uniwersytet w Białymstoku2785,193479,413396,97 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu5282,697188,735585,45 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie2263,643351,524959,18 Akademia Leona Koźmińskiego2161,92568,002564,00

140 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA U. ŚLĄSKIEGO 24 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ DLA U. WARSZAWSKIEGO 21 OSÓB Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ 1 Z OCENĄ „BARDZO DOBRY PLUS” PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,76 2 Uniwersytet Gdański393794,87 3 UMCS w Lublinie302893,33 4 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu272392,59 5 Uniwersytet Wrocławski484491,67 6 Uniwersytet Łódzki454191,11 7 Uniwersytet Warszawski ,96 8 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II887989,77 10 Uniwersytet Rzeszowski827389,02 11 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,29 12 Uniwersytet Szczeciński484185,42 13 Uniwersytet w Białymstoku272385,19 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie151066,67 15 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu524382,69 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie221463,64

141 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 17 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Uniwersytet Opolski282382,14 19WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu WS Prawa i Administracji w Przemyślu11763,63 21Akademia Leona Koźmińskiego211361,90 22WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach14857,14 23 Uczelnia Techniczno - Handlowa6350 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli SW Psychologii Społecznej7228,57 WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu14428,57 25Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie9222,22 26WS Administracji i Biznesu w Gdyni WS Finansów i Zarządzania w Warszawie300 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych200 28WS Menedżerska w Warszawie DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 1 OSOBĘ Z OCENĄ ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY PLUS” ORAZ DLA WS ADMINISTRACJI I BINZESU W GDYNI 2 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

142 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,75 2 Uniwersytet w Białymstoku ,74 3 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,49 4 Uniwersytet Szczeciński ,43 5 UMCS w Lublinie ,03 6 Uniwersytet Gdański ,51 7 Uniwersytet Wrocławski ,38 8 Uniwersytet Warszawski ,46 9 Uniwersytet Łódzki ,08 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,01 11 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,67 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,29 13 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,32 14 Uniwersytet Rzeszowski ,69 15 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew ,67 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 21733,33

143 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu Uniwersytet Opolski ,22 19 WS Prawa i Administracji w Przemyślu SW Psychologii Społecznej KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli 13430,77 22 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 200 WS Administracji i Biznesu w Gdyni 200 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 100 Akademia Leona Koźmińskiego Uczelnia Techniczno - Handlowa - Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie - WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu - WS Finansów i Zarządzania w Warszawie - Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych - WS Menedżerska w Warszawie -

144 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,29 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,60 3 Uniwersytet Szczeciński ,52 4 Uniwersytet Łódzki Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew ,91 6 Uniwersytet Gdański UMCS w Lublinie ,21 8 Uniwersytet w Białymstoku ,23 9 Uniwersytet Wrocławski ,72 10 Uniwersytet Rzeszowski ,94 11 Uniwersytet Warszawski ,68 12 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,39 13 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,25 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,48 15 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,23 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 30516,67

145 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie WS Prawa i Administracji w Przemyślu 8337,5 19 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie 3133,33 SW Psychologii Społecznej 6233,33 20 Akademia Leona Koźmińskiego ,82 21 Uniwersytet Opolski WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu 11218,18 23 WS Menedżerska w Warszawie 7114,29 24 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli 8112,50 25 WS Administracji i Biznesu w Gdyni 9111,11 26 Uczelnia Techniczno - Handlowa 1516,67 27 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach 700 WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 200 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekon. w Tomaszowie Lub. 400 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych 300

146 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,87 2 Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Warszawski 19947,37 4 Uniwersytet Szczeciński 19842,11 5 UMCS w Lublinie ,74 6 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,53 7 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 14535,71 8 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 3133,3 9 Uniwersytet w Białymstoku 19421,05 10 Uniwersytet Gdański 17423,53 11 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew ,51 12 Uniwersytet Wrocławski 16212,5 13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 9111,11 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Rzeszowski 0 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 0

147 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 Uniwersytet Opolski WS Prawa i Administracji w Przemyślu WS Administracji i Biznesu w Gdyni 300 SW Psychologii Społecznej WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu 100 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli WS Finansów i Zarządzania w Warszawie - WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu - Akademia Leona Koźmińskiego - WS Menedżerska w Warszawie - Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie - WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach - WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych -

148 CIEKAWOSTKI NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KANDYDATÓW 147 PUNKTÓW ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE UMCS LUBLIN 146 PUNKTÓW ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE UMSC LUBLIN ORAZ ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

149 CIEKAWOSTKI NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU TO ABSOLWENT UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU Z 1985 ROKU OSOBA TA PRZYSTAPŁA DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

150 CIEKAWOSTKI 156 OSÓB WSKAZAŁO, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 5 LUB WIĘCEJ (W TYM 2 OSOBY PO RAZ 9, i 3 OSOBY PO RAZ 8) OSOBY TE STANOWIĄ 1,6 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA 26,3%

151 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google