Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ 27 WRZEŚNIA 2014 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

3 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH W DNIU DZISIEJSZYM ODBYWA SIĘ SIÓDMA KONFERENCJA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DZIEKANAMI WYDZIAŁÓW PRAWA UCZELNI WYŻSZYCH

4 OD ROKU 2008 EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI W 2013 R. NASTĄPIŁA ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KONKURSOWEGO PO EGZAMINIE PRZEPROWADZONYM W 2014 R. PO RAZ PIERWSZY SPORZĄDZONA ZOSTAŁA ANALIZA WYNIKÓW

5 EGZAMINY WSTĘPNE NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMIN KONKURSOWY NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OGÓLNE DANE LICZBOWE

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DO EGZAMINÓW W LATACH 2006-2014 (9 LAT) APLIKACJA ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA DO EGZAMINÓW W LATACH 2008-2014 (7 LAT) APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁY ŁĄCZNIE 97 354 OSOBY EGZAMIN ZDAŁY ŁĄCZNIE 44 343 OSOBY CO STANOWI 45,5% ZDAJĄCYCH

7 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZ. NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ, KOMORNICZĄ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

8 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH 2006-2014 WG APLIKACJI (ADWOKACKA, RADCOWSKA I NOTARIALNA) ORAZ W LATACH 2008-2014 DLA APLIKACJI KOMORNICZEJ

9 ZDAWALNOŚĆ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW NA APL. ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE

11 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE   ABSOLWENCI 2008  6 133 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  12 634 W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R.  3 816  30,20 %   ABSOLWENCI 2009  6 866 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  13 949 W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R.  3 876  27,78 %   ABSOLWENCI 2010  7 465 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  9 423 W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R.  4 368  46,35 %   ABSOLWENCI 2011  9 736 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  10 918 W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R.  4 310  39,47 %   ABSOLWENCI 2012  8 052 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  11 020 W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R.  4 643  42,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH   ABSOLWENCI 2013  7 235 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  10 078 W TYM ABSOLWENCI Z 2013 R.  4 402  43,67% WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH   ABSOLWENCI 2014  7 397 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  9 773 W TYM ABSOLWENCI Z 2014 R.  4 225  43,23 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH

12 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW Z ROKU, W KTÓRYM ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN EGZAMINAMI NA APLIKACJE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

13 ABSOLWENCI Z 2014 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2014 Absolwenci 2014 r., którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów 2014 Łącznie przystąpiło z danej uczelni 1 Uniwersytet Warszawski797509 63,86 1 035 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie663384 52,49 699 3 Uniwersytet Wrocławski543368 67,77 885 4 Uniwersytet Śląski w Katowicach464282 60,78 596 5 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu384232 60,42 567 6 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie362166 45,86 373 7 Uniwersytet Gdański361217 60,11 452 8 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu340264 77,65 632 9 Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie279209 74,91 573 10 Uniwersytet Rzeszowski278177 63,67 357 11 Uniwersytet Szczeciński277165 59,57 348 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II271185 68,27 456 13 Uniwersytet Łódzki269179 66,54 390 14 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie259101 39,00 274 15 Uniwersytet w Białymstoku259141 54,44 307 16 Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego239127 53,14 343 17 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji17230 17,44 103 18 Uniwersytet Opolski15498 63,64 199

14 ABSOLWENCI Z 2014 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D. L.p.Uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2014 r. Absolwenci 2014, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów 2014 Łącznie przystąpiło z danej uczelni 19Uczelnia Łazarskiego 12573 58,40 373 20Akademia Leona Koźmińskiego 12168 56,20 226 21Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 10536 34,29 59 22Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 9622 22,92 83 23KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 9136 39,56 73 24 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach 8329 34,94 63 25Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 6324 38,10 40 26Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni 5824 41,38 33 27 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 5512 21,82 59 28Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 4622 47,83 43 29Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 4222 52,38 35 30Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 397 17,95 26 31Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 370 0 18 32 Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie 325 15,63 23 33Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 154 26,67 4 34Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie 136 46,15 7 35Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni 50 0 11 RAZEM7 397

15 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZA 1Uniwersytet Warszawski 5093171602111 2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3841541972310 3Uniwersytet Wrocławski 3681431862316 4Uniwersytet Śląski w Katowicach 2821331052123 5Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 26489151186 6Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 232771231814 7Uniwersytet Gdański 219661301110 8UMCS w Lublinie 20984882017 9Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18576821413 10Uniwersytet Łódzki 17972831410 11Uniwersytet Rzeszowski 17781691314 12Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Wa-wie 1667472155 13Uniwersytet Szczeciński 16562691915 14Uniwersytet w Białymstoku 141587283 15 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego 12746581112 16Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 101335387 17 Uniwersytet Opolski983248711 18 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie73333253

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI

17 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI – C.D. ŁĄCZNIE APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA KOMORNICZ A 19Akademia Koźmińskiego68332744 20 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli36122022 WS Prawa i Administracji w Przemyślu36111825 21 Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie3014727 22 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach2961733 23 WS Administracji i Biznesu w Gdyni2416431 WS Pedagogiki i Administracji w Poz.2481213 24 SW Psychologii Społecznej226646 WS Umiejętności Społecznych w Poz.2281112 Uczelnia Techniczno - Handlowa226826 25 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.126501 26WS Menedżerska w Warszawie75002 27WS Finansów i Zarządzania w Wa-wie64101 28 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Wa-wie52201 29WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej41102

18 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2014 APLIKACJAMI C.D.

19 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ, NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ 27 WRZEŚNIA 2014 R.

20 EGZAMINY PRZEPROWADZIŁO 68 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: - 29 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH - 7 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB KOMORNICZYCH

21 PRZYSTĘPUJĄCY W 2014 WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 9 773 OSOBY

22 EGZAMIN W 2014 R. PRZYSTĄPIŁY  9 773 OSOBY ZDAŁO  4 818 OSÓB  49,3% APLIKACJA ADWOKACKARADCOWSKANOTARIALNAKOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁYPRZYSTĄPIŁO 3 6804 761794538 ZDAŁYZDAŁO 1 9742 313350181 53,6%48,6%44,1%33,6%

23 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok8855,7% 2 Bielsko - Biała5354,7% 3 Bydgoszcz4040% 4 Częstochowa5040% 5 Gdańsk15349,7% 6 Katowice25659% 7 Kielce7846,2% 8 Koszalin2240,9% 9 Kraków27965,6% 10 Lublin15551% 11 Łódź10667% 12 Olsztyn3745,9% 13 Opole4447,7% 14 Płock3345,5% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań19254,2% 16 Radom3844,7% 17 Rzeszów18659,1% 18 Siedlce2846,4% 19 Szczecin8961,8% 20 Toruń7352,1% 21 Wałbrzych3542,9% 22 Warszawa1 34651,3% 23 Wrocław24454,9% 24 Zielona Góra5545,5% Razem3 68053,4%

24 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Białystok11850,8% 2Bydgoszcz8942,7% 3Gdańsk28053,6% 4Katowice25346,6% 5 Kielce14240,8% 6Koszalin6838,2% 7Kraków50456,9% 8Lublin25347% 9Łódź20063% 10Olsztyn12046,7% 11Opole17136,8% 12Poznań41353,7% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 13 Rzeszów20748,8% 14 Szczecin10554,3% 15 Toruń13644,9% 16 Wałbrzych9437,2% 17 Warszawa1 19145,6% 18 Wrocław35246,9% 19 Zielona Góra6543,1% Razem4 76148,6%

25 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Gdańsk11337,2% 2Katowice7334,2% 3Kraków14753,1% 4Poznań14849,3% 5Warszawa22443,8% 6Wrocław8938,2% Razem79444,1%

26 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Gdańsk9529,5% 2Katowice5628,6% 3Kraków8540% 4Łódź8538,8% 5Poznań5435,2% 6Warszawa10923,9% 7Wrocław5446,3% Razem53833,6%

27 STRUKTURA ABSOLWENTÓW POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W 2014 R. PRZED KOMISJAMI, W KTÓRYCH ZDAWALNOŚĆ BYŁA NAJWYŻSZA

28 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 106 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 67% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UMCS UCZELNIA ŁAZARSKIEGO KUL UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. KUL WZ W STALOWEJ WOLI. WSUS W POZNANIU UCZELNIA TECH. – HANDLOWA KRAKOWSKA AKADEMIA EWSPIA

29 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 279 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 65,6% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 12 OSÓB KUL UNIWERSYTET RZESZOWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 10 OSÓB UMCS UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY EWSPIA KUL WZ W STALOWEJ WOLI UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. PWSNSKiM UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIA ZAGRANICZNA

30 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 200 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 63% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY KRAKOWSKA AKADEMIA UT-H UMCS UAM UKSW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA EWSPIA UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UMK UNIWERSYTET OPOLSKI WSM W WARSZAWIE WSUS UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 6 OSÓB UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

31 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 504 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 56,9% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. UAM UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UMK UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI WSPiA UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO EWSPIA UNIWERSYTET GDAŃSKI UKSW UNIWERSYTET ŁÓDZKI WSFiP UCZELNIA ZAGRANICZNA 25 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UNIWERSYTET RZESZOWSKI9 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UMCS 23 OSOBY PRZYSTĄPIŁY - UNIWERSYTET ŚLĄSKI7 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 13 OSÓB PRZYSTĄPIŁO – KUL5 OSÓB PRZYSTĄPIŁO - KUL WZ W STALOWEJ WOLI

32 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 147 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 53,1% UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 9 OSÓB – UMSC UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 5 OSÓB WSEPiNM UNIWERSYTET ŚLĄSKI UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY - WSPiA UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UNIWERSYTET OPOLSKI

33 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 224 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 43,8% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO 7 OSÓB EWSPIA UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁO 5 OSÓB – UAM UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 4 OSOBY - UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. SWPS UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET WROCŁAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA PWSNSKiM UNIWERSYTET ŁÓDZKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WSAiB WSM W WARSZAWIE UCZELNIA ZAGRANICZNA

34 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI KOMORNICZEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 54 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 46,3% UCZELNIA, Z KTÓREJ PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY - UMSC UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO KRAKOWSKA AKADEMIA UNIWERSYTET RZESZOWSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI

35 STRUKTURA PRZEMIESZCZANIA SIĘ ABSOLWENTÓW Z WYBRANYCH UCZELNI

36 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 1 035 OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 31 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 19 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 9 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 14 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 4 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 4 MIASTACH

37 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 1 035 OSÓB

38 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 885 OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 43 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 20 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 16 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 16 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 5 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 6 MIASTACH

39 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – 885 OSÓB

40 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY - 699 OSÓB PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU W 32 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 16 MIASTACH W POLSCE: - ADWOKACKICH – W 11 MIASTACH - RADCOWSKICH – W 13 MIASTACH - NOTARIALNYCH – W 5 MIASTACH - KOMORNICZYCH – W 3 MIASTACH

41 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY - 699 OSÓB

42 ZAKRES ANALIZY  ANALIZA PYTAŃ   ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

43 ANALIZA PYTAŃ

44 ANALIZA PYTAŃ   OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE   KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH   OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA   WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

46 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ ZAKRES

47 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 95,98% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 95,70% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej: A. czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, B. czynność, bez względu na okoliczności, jest nieważna w całości, C. czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części tylko wtedy, gdy tak postanowiono w treści tej czynności. nr pytania - 34

48 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 14,39% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 14,36% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia: A. organ pierwszej instancji, za pośrednictwem którego złożono odwołanie lub zażalenie; na postanowienie przysługuje zażalenie, B.organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia; na postanowienie przysługuje zażalenie, C.ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. nr pytania - 121

49 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 4 154   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 140 (3,4%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 67 (44,67%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 37   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 4

50 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

51 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

52 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

53 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

54 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

55 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

56 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ - ZAKRES

57 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,58% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego: A. nigdy nie można ustanowić kuratora, B. ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka, C. ustanawia się kuratora na każdy wniosek matki dziecka. nr pytania - 68

58 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,53% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne, projekt operatu opisowo–kartograficznego podlega wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, na okres: A. 15 dni roboczych, B. 21 dni roboczych, C. 1 miesiąca. nr pytania - 108

59 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 444   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 16 (3,6%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 20 (13,33%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 14   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 4 RAZY – 1

60 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

61 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE nr pytania - 62 Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest odmowa: A. odrzucenia pozwu, B. cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych, C. zawieszenia postępowania.

62 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

63 KANDYDACI NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA

64 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ

65 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ - ZAKRES

66 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 96,4% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, osobom wykonującym władzę rodzicielską zakazuje się: A.stosowania kar cielesnych, B.samodzielnego działania przez każdego z nich jako przedstawiciela ustawowego dziecka, C.wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka. nr pytania - 101

67 TEST NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 5,69% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skargę na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji zajętej nieruchomości, rozstrzyga: A.sąd rejonowy, B.naczelnik urzędu skarbowego, C.komornik skarbowy. nr pytania - 131

68 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY – 357   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ – 17 (4,8%)   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 25 (16,67%) W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 17   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 5 RAZY – 1

69 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

70 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIE nr pytania - 56 Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji, którego przedmiotem jest: A.uwzględnienie wniosku strony o wyłączenie sędziego, B.odmowa przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej, C.zwrot opłaty lub zaliczki, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy.

71 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

72 KANDYDACI NA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA

73 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW:   UKOŃCZONEJ UCZELNI   OCENY ZE STUDIÓW   ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW   FORMY STUDIÓW   WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU   ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2014 WG OCENY ZE STUDIÓW

75 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2014 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY  9 773 OSOBY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  3 680 OSÓB (37,65%) APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO  4 761 OSÓB (48,73%) APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁY  794 OSOBY (8,12%) APLIKACJĘ KOMORNICZĄ PRZYSTĄPIŁO  538 OSÓB (5,50%)

76 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWADWOKACKICH

77 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO 3 680 OSÓB ZDAŁY 1 974 OSOBY CO STANOWI 53,6% KANDYDATÓW

78 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – 1 974 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

79 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – 1 974 OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

80 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 3 680

81 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  59,95% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  41,01% BRAK DANYCH – 11 OSÓB

82 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH - 11 OSÓB

83 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWRADCOWSKICH

84 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO 4 761 OSÓB ZDAŁO 2 313 OSÓB CO STANOWI 48,6% KANDYDATÓW

85 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY - 2 313 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

86 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY - 2 313 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

87 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 4 761

88 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  55,67% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  36,03% BRAK DANYCH – 20 OSÓB

89 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH – 20 OSÓB

90 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWNOTARIALNYCH

91 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁY 794 OSOBY ZDAŁO 350 OSÓB CO STANOWI 44,1% KANDYDATÓW

92 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY - 350 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

93 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY - 350 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

94 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 794

95 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  47,86% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  37,14%

96 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA ZDAŁA EGZAMIN

97 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWKOMORNICZYCH

98 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA KOMORNICZA PRZYSTĄPIŁO 538 OSÓB ZDAŁO 181 OSÓB CO STANOWI 33,6% KANDYDATÓW

99 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY - 181 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

100 APLIKACJA KOMORNICZA WYNIK POZYTYWNY – 181 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

101 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

102 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY 9 773 OSOBY WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO 4 818 OSÓB CO STANOWI 49,3% KANDYDATÓW

103 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI STRUKTURA APLIKANTÓW Z NABORU 2014 (4 818 OSÓB)

104 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 65 w tym 5,5 4,543,53 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW 531 6482 5103 8131 083648 18 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 531237411160590514302383341742149499 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 10075,0663,9437,5031,4922,99 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,125,6733,3129,687,083,09

105 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW

106 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 4 818 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

107 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 20142013201220112010 2009 I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 4 2252 1601 1226853781 203 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 2 6661 5591 0031 157428694216469121257384819 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 63,1046,4338,1531,5332,0131,92 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 55,3320,828,884,482,517,97

108 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

109 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 4 818 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

110 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P.UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1234 1U. JAGIELLOŃSKI69950972,82 2U. ŁÓDZKI39024663,08 3U. WARSZAWSKI103559157,10 4U. SZCZECIŃSKI34819556,03 5UAM W POZNANIU63234554,59 6U. RZESZOWSKI35719354,06 7UMCS W LUBLINIE57330252,71 8U. GDAŃSKI45223351,55 9UNIWERSYTET ŚLĄSKI59630150,50 10KATOLICKI UNIWERSYTET LUB.45622850,00 11U. W BIAŁYMSTOKU30714948,53 12U. WROCŁAWSKI88541647,01 13UKSW W WARSZAWIE37317546,92 14UMK W TORUNIU56725745,33 15KRAKOWSKA AKADEMIA34312737,03 16UCZELNIA ŁAZARSKIEGO37210427,96 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 1 38844732,20 RAZEM 9 7734 818 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 49,30 %

111 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

112 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1234 1 WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU592542,37 2 U. WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE27411441,61 3 UNIWERSYTET OPOLSKI1997839,20 4 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB.592237,29 5 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MED. W KIELCACH632234,92 6 SW PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ351234,29 7 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI732534,25 8 WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU431330,23 9 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO2266729,65 10 WS PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI W POZNANIU401127,50 11 WS ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI33927,27 12 EWS PRAWA I ADMINISTRACJI W WA-WIE1032322,33 13 U TECHNICZNO – HANDLOWA W WARSZAWIE831214,46 14 WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WA-WIE7114,29 15 PWSNSKiM W WARSZAWIE23313,04 16 WS MENEDŻERSKA W WARSZAWIE26311,54 17 WS BANKOWA W GDYNI1119,09 18 WS MENEDŻERSKA W LEGNICY1815,56 19 WS FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU - BIAŁEJ400 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ49,37%

113 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

114 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2014 R. KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH 9 235

115 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  56,76% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  38,05% BRAK DANYCH – 33 OSOBY

116 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH – 33 OSOBY

117 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 4 637 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA

118 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU KOLEJNOŚĆ ZGODNA Z LICZBĄ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZYPO RAZ KOLEJNY PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN Uniwersytet Warszawski 68,04%64,55%13,82%43,38% Uniwersytet Wrocławski 62,77%56,27%37,23%32,26% Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 79,76%79,23%20,24%49,64% Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 65,86%62,84%34,14%40,98% Uniwersytet Śląski w Katowicach 71,10%56,82%28,90%37,27% UMCS w Lublinie 59,59%58,82%40,41%45,66% Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 61,28%50,31%38,72%39,51% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 61,81%61,39%38,19%33,33% Uniwersytet Gdański 63,72%59,38%36,28%38,73% Uniwersytet Łódzki 71,51%70,50%28,49%50,49% Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 69,23%52,78%30,77%33,93% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 44,70%28,85%55,30%26,94% Uniwersytet Rzeszowski 70,95%61,21%29,05%38,30% Uniwersytet Szczeciński 62,30%64,50%37,70%40,83% Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego 61,20%36,60%38,8%40,16% Uniwersytet w Białymstoku 68,96%54,00%91,04%42,70% Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 59,2%50,00%40,8%32,35% Akademia Koźmińskiego 56,28%31,40%43,72%29,79% Uniwersytet Opolski 63,59%45,30%36,41%29,85%

119 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

120 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1035 S441 – 42,61%31170,52 0 N594 – 57,39%28047,14 2UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 885 S325 – 36,72%21666,46 3 N557- 62,94%20035,90 3UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 699 S458 – 65,52%35878,16 4 N237 – 33,90%15163,71 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA 632 S298 – 47,15%20869,79 3 N331 – 52,37%13741,38 5UNIWERSYTET ŚLĄSKI 596 S258 – 43,29%18571,70 4 N334 – 56,04%11634,73 6UMSC W LUBLINIE 573 S335 – 58,46%22065,67 2 N236 – 41,19%8234,74 7UNIWERSYTET M. KOPERNIKA 567 S327 – 57,67%18857,49 1 N239 – 42,15%6928,87

121 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 456 S377 – 82,67%20053,05 2 N77 – 16,88%2836,36 9UNIWERSYTET GDAŃSKI 452 S 233 – 51,55%16068,66 1 N 218 – 48,23%7333,48 10 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 390 S 241 – 61,79%18275,51 4 N 145 – 37,18%6343,44 11 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 373 S 249 – 66,75%13755,02 0 N 124 - 33,24%3830,64 12 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 372 S 259 – 69,62%7127,41 2 N 111 – 29,84%3228,82 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 357 S 277 – 77,59%17061,37 4 N 76 – 21,88%2330,26 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 348 S 250 – 71,84%15863,2 2 N 96 – 27,58%3637,5

122 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 15 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 343 S268 – 78,13%9836,56 9 N66 - 19,24%2740,90 17 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 307 S189 – 61,56%11962,96 1 N117 – 38,11%3025,64 18 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI 274 S220 – 80,29%9744,09 1 N53 – 19,34%1635,85 16AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 226 S181 – 80,08%5429,83 0 N45 – 19,91%1328,88 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 199 S121 – 60,80%6150,41 0 N78 – 39,19%1721,79 W POWYŻSZEJ TABELI ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 2% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJE ORAZ DODATKOWO UNIWERSYTET OPOLSKI Z POZOSTAŁYCH UCZELNI PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ 105 OSÓB

123 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 105 ZDAJĄCYCH

124 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 105 ZDAJĄCYCH - C.D.

125 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE PRZYSTĄPIŁO 5705 ZDAŁO 3311 CO STANOWI 58,04% PRZYSTĄPIŁO 4 019 ZDAŁO 1 500 CO STANOWI 37,32% BRAK DANYCH – 49 OSÓB

126 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁY 1 974 OSOBY APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁO 2 313 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100-11093547,37%1 20452,05% 111-12061531,16%72431,3% 121-13032516,46%29312,67% 131-140924,66%893,85% 141 -15070,35%30,13%

127 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁO 350 OSÓB APLIKACJA KOMORNICZA ZDAŁO 181 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100-11017650,29%10457,46% 111-12010429,71%5630,94% 121-1305114,57%179,39% 131-140195,43%42,21% 141 -15000

128 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA ADWOKACKA NIE ZDAŁO 1 706 OSÓB APLIKACJA RADCOWSKA NIE ZDAŁO 2 448 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 99-9079746,72%1 09144,57% 89-8053131,13%78331,99% 79-7026415,47%42617,40% 69-601066,21%1275,19% 59-5070,41%190,78% 49-4010,06%0- PONIŻEJ 400-20,08%

129 UZYSKANE LICZBY PUNKTÓW OSÓB, KTÓRE NIE ZDAŁY APLIKACJA NOTARIALNA NIE ZDAŁY 444 OSOBY APLIKACJA KOMORNICZA NIE ZDAŁO 357 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 99-9015334,46%12133,89% 89-8011525,90%11933,33% 79-709220,72%7521,01% 69-605813,06%3610,08% 59-50214,73%61,69% 49-4051,13%0- PONIŻEJ 400-0-

130 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ANALIZUJĄC ŚREDNIĄ LICZBĘ PUNKTÓW UZYSKANYCH PRZEZ KANDYDATÓW MOŻNA ZAUWAŻYĆ ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY OCENĄ ZE STUDIÓW, A UZYSKANĄ LICZBĄ PUNKTÓW

131 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY

132 OCENA ZE STUDIÓW A LICZBA PUNKTÓW ABSOLWENCI 2014

133 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie38432283,85 2 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu26419172,35 3 Uniwersytet Szczeciński16511972,12 4 Uniwersytet Łódzki17912972,07 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II18512869,19 6 Uniwersytet Warszawski50934868,37 7 Uniwersytet Rzeszowski17712168,36 8 UMCS w Lublinie20914267,94 9 Uniwersytet Gdański21714566,82 10 Uniwersytet Wrocławski36824165,49 11 Uniwersytet w Białymstoku1418862,41 12 Uniwersytet Śląski w Katowicach28217461,70 13 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu23213256,9 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie1668953,61 15 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew.1274737 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie732635,61

134 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014

135 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 C.D. PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 17WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu221463,64 18Uniwersytet Opolski985051,02 19 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim12650 20Akademia Koźmińskiego682739,71 21WS Prawa i Administracji w Przemyślu361438,89 22WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach291034,48 23 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli361233,33 Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie301033,33 24WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu24729,17 25SW Psychologii Społecznej22627,27 26WS Administracji i Biznesu w Gdyni24520,83 27Uczelnia Techniczno - Handlowa22418,18 28WS Finansów i Zarządzania w Warszawie6116,67 29WS Menedżerska w Warszawie7114,28 30 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych500

136 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2014 C.D.

137 OCENY ABSOLWENTÓW 2014 OCENA NA DYPLOMIEUniwersytet Jagielloński Uniwersytet im. A. Mickiewicza Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Katolicki Uniwersytet Lubelski BARDZO DOBRY PRZYSTĄPILI 118 27484588 ZDALI 113 2541 79 DOBRY PLUS PRZYSTĄPILI 112 94357862 ZDALI 105 86325738 DOBRY PRZYSTĄPILI 125 83545032 ZDALI 87 60372810 DOSTATECZNY PLUS PRZYSTĄPILI 23 431953 ZDALI 14 17831 DOSTATECZNY PRZYSTĄPILI 6 1691- ZDALI 3 310- BRAK DANYCH 1

138 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2012, 2013, 2014 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO ” W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE DLA OCENY „BARDZO DOBRY” UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

139 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” ABSOLWENCI 2014 EGZAMIN 2014 ABSOLWENCI 2013 EGZAMIN 2013 ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 PRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie11895,7610497,1213297,73 Uniwersytet Gdański3994,875898,287491,89 UMCS w Lublinie3093,336388,897993,67 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu2792,594584,444488,64 Uniwersytet Wrocławski4891,676385,719495,74 Uniwersytet Łódzki4591,114493,184991,84 Uniwersytet Warszawski17790,9618293,4120893,27 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew.10901471,525100 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 8889,779081,1110877,78 Uniwersytet Rzeszowski8289,027281,944577,78 Uniwersytet Śląski w Katowicach11887,2911885,5910488,46 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 1566,672466,676175,41 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie4386,055961,028068,75 Uniwersytet Szczeciński4885,4240904678,26 Uniwersytet w Białymstoku2785,193479,413396,97 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu5282,697188,735585,45 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie2263,643351,524959,18 Akademia Leona Koźmińskiego2161,92568,002564,00

140 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA U. ŚLĄSKIEGO 24 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ DLA U. WARSZAWSKIEGO 21 OSÓB Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY” ORAZ 1 Z OCENĄ „BARDZO DOBRY PLUS” PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie11811395,76 2 Uniwersytet Gdański393794,87 3 UMCS w Lublinie302893,33 4 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu272392,59 5 Uniwersytet Wrocławski484491,67 6 Uniwersytet Łódzki454191,11 7 Uniwersytet Warszawski17716190,96 8 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew.10990 9 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II887989,77 10 Uniwersytet Rzeszowski827389,02 11 Uniwersytet Śląski w Katowicach11810387,29 12 Uniwersytet Szczeciński484185,42 13 Uniwersytet w Białymstoku272385,19 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie151066,67 15 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu524382,69 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie221463,64

141 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” PRZYSTĄPILIZDALI% ZDAWALNOŚCI 17 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim55100 18Uniwersytet Opolski282382,14 19WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu4375 20WS Prawa i Administracji w Przemyślu11763,63 21Akademia Leona Koźmińskiego211361,90 22WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach14857,14 23 Uczelnia Techniczno - Handlowa6350 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli14750 24 SW Psychologii Społecznej7228,57 WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu14428,57 25Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie9222,22 26WS Administracji i Biznesu w Gdyni10220 27 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie300 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych200 28WS Menedżerska w Warszawie DO ANALIZY WŁĄCZONO DLA WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 1 OSOBĘ Z OCENĄ ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY PLUS” ORAZ DLA WS ADMINISTRACJI I BINZESU W GDYNI 2 OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

142 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 11210593,75 2 Uniwersytet w Białymstoku 383694,74 3 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 948691,49 4 Uniwersytet Szczeciński 353291,43 5 UMCS w Lublinie 787191,03 6 Uniwersytet Gdański 716084,51 7 Uniwersytet Wrocławski 19915075,38 8 Uniwersytet Warszawski 18814074,46 9 Uniwersytet Łódzki 785773,08 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 976567,01 11 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 936266,67 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 623861,29 13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 824757,32 14 Uniwersytet Rzeszowski 643554,69 15 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew. 12541,67 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 21733,33

143 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu 4375 18 Uniwersytet Opolski 412151,22 19 WS Prawa i Administracji w Przemyślu 6350 20 SW Psychologii Społecznej 5240 21 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli 13430,77 22 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach 8225 23 WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 200 WS Administracji i Biznesu w Gdyni 200 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 100 Akademia Leona Koźmińskiego 100 24 Uczelnia Techniczno - Handlowa - Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie - WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu - WS Finansów i Zarządzania w Warszawie - Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych - WS Menedżerska w Warszawie -

144 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 836072,29 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1258769,60 3 Uniwersytet Szczeciński 543768,52 4 Uniwersytet Łódzki 502856 5 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew. 552850,91 6 Uniwersytet Gdański 884450 7 UMCS w Lublinie 562748,21 8 Uniwersytet w Białymstoku 522344,23 9 Uniwersytet Wrocławski 1034442,72 10 Uniwersytet Rzeszowski 311341,94 11 Uniwersytet Warszawski 1244334,68 12 Uniwersytet Śląski w Katowicach 712332,39 13 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 321031,25 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 541731,48 15 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 651929,23 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 30516,67

145 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie 20840 18 WS Prawa i Administracji w Przemyślu 8337,5 19 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie 3133,33 SW Psychologii Społecznej 6233,33 20 Akademia Leona Koźmińskiego 441431,82 21 Uniwersytet Opolski 24625 WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 8225 22 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu 11218,18 23 WS Menedżerska w Warszawie 7114,29 24 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli 8112,50 25 WS Administracji i Biznesu w Gdyni 9111,11 26 Uczelnia Techniczno - Handlowa 1516,67 27 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach 700 WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 200 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekon. w Tomaszowie Lub. 400 Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych 300

146 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 231460,87 2 Uniwersytet Łódzki 5360 3 Uniwersytet Warszawski 19947,37 4 Uniwersytet Szczeciński 19842,11 5 UMCS w Lublinie 271140,74 6 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 431739,53 7 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 14535,71 8 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 3133,3 9 Uniwersytet w Białymstoku 19421,05 10 Uniwersytet Gdański 17423,53 11 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew. 37513,51 12 Uniwersytet Wrocławski 16212,5 13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 9111,11 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 400 15 Uniwersytet Rzeszowski 0 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 0

147 ABSOLWENCI 2014 – EGZAMIN 2014 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 Uniwersytet Opolski 500 18 WS Prawa i Administracji w Przemyślu 400 19 WS Administracji i Biznesu w Gdyni 300 SW Psychologii Społecznej 300 20 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu 100 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gosp. w Stalowej Woli 100 21 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie - WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu - Akademia Leona Koźmińskiego - WS Menedżerska w Warszawie - Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie - WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach - WS Finansów i Prawa w Bielsku-Białej - KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim - Prywatna WS Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych -

148 CIEKAWOSTKI NAJLEPSZE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KANDYDATÓW 147 PUNKTÓW ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE UMCS LUBLIN 146 PUNKTÓW ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE UMSC LUBLIN ORAZ ABSOLWENT 2014 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

149 CIEKAWOSTKI NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU TO ABSOLWENT UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU Z 1985 ROKU OSOBA TA PRZYSTAPŁA DO EGZAMINU PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

150 CIEKAWOSTKI 156 OSÓB WSKAZAŁO, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 5 LUB WIĘCEJ (W TYM 2 OSOBY PO RAZ 9, i 3 OSOBY PO RAZ 8) OSOBY TE STANOWIĄ 1,6 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW ZDAWALNOŚĆ W TEJ GRUPIE WYNIOSŁA 26,3%

151 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google