Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 25 WRZEŚNIA 2010 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI 2006 8 215 ABSOLWENCI 2006 8 215 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 7 516 ABSOLWENCI 2007 7 155 ABSOLWENCI 2007 7 155 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 9 428 ABSOLWENCI 2008 6 133 ABSOLWENCI 2008 6 133 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 12 634 W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R. 3 816 62,3 % ABSOLWENCI 2009 6 866 ABSOLWENCI 2009 6 866 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 13 949 W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R. 3 876 56,45 % ABSOLWENCI 2010 7 465 ABSOLWENCI 2010 7 465 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 9 423 W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R. 4 368 51,73 %

5 ABSOLWENCI Z 2010 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p. Uczelnia wyższa Absolw. Wydziału Prawa w 2010 r. Zdający na aplikacje adw., rad. i not., którzy studia ukończyli w roku 2010 Razem Odsetek pozycji 3 do 4 Wg aplikacji (ilość osób) ARN 12345678 1 Uniwersytet Warszawski 70457381,3927225348 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 62338561,7916319131 3 Uniwersytet Wrocławski 59938163,613318761 4 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 54833661,3113017234 5 Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie 50930058,938418927 6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 47527457,6811613325 7 Uniwersytet Gdański 38224764,659012433 8 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 36922059,628111128 9 Uniwersytet Rzeszowski 36617848,63787327 10 Uniwersytet w Białymstoku 33112938,97377913 11 Katolicki Uniwersytet Lubelski (+ Wydz. Zam.) 32123874,147114126 12 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 30111139,22416010 13 Uniwersytet Łódzki 28317963,25747332 14 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 2729635,29226212

6 ABSOLWENCI Z 2010 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p. Uczelnia wyższa Absolw. Wydziału Prawa w 2010 r. Zdający na aplikacje adw., rad. i not., którzy studia ukończyli w roku 2010 Razem Odsetek pozycji 3 do 4 Wg aplikacji (ilość osób) ARN 12345678 15 Uniwersytet Szczeciński 26519874,71759528 16 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 25814455,81407529 17 Uczelnia Łazarskiego 25413352,36465532 18 Uniwersytet Opolski 1407956,4231453 19 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 956063,1521318 20 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 942324,461454 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 903235,5510175 22 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 561119,64335 23 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 41921,95171 24 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 43613,95420 25 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 392666,661295 RAZEM 7 458 4 368 51,7316492192527 Bd7

7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2009 R. WYNIKI ANALIZY POKAZAŁY ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY OCENĄ NA DYPLOMIE A ZDAWALNOŚCIĄ: IM WYŻSZA OCENA NA DYPLOMIE, TYM WIĘKSZY PROCENT ZDAWALNOŚCI W GRUPIE OSÓB Z TĄ OCENĄ OCENACELUJĄCY BARDZO DOBRY PLUS BARDZO DOBRY DOBRY PLUS DOBRY DOSTATE CZNY PLUS DOSTAT ECZNY ZDAWALNOŚĆ100%100%88,9%86,87%72,03%69,71%59,19%

8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2009 R. SPOŚRÓD WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ STANOWIŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2009 R., A NASTĘPNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2008 R. ABSOLWENCI 2008 R. I 2009 R. STANOWILI RAZEM PONAD POŁOWĘ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW. ROK20092008RAZEM LICZBA 3 876 3 289 7 165 PROCENT27,78%23,57%51,35%

9 EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ W 2010 R.

10 EGZAMIN W 2010 R. PRZYSTĄPIŁY 9 423 OSOBY ZDAŁY 2 562 OSOBY 27,2 % ZDAŁY 2 562 OSOBY 27,2 % APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO 2 958 5 396 1 069 2 958 5 396 1 069 ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁO 986 1 349 227 986 1 349 227 33,33 % 25 % 21,23 % 33,33 % 25 % 21,23 %

11 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok6221% 2 Bielsko - Biała2846,43% 3 Bydgoszcz4020% 4 Częstochowa6222,58% 5 Gdańsk18628,5% 6 Katowice21738% 7 Kielce5836,2% 8 Koszalin397,69% 9 Kraków25752,92% 10 Lublin12729,13% 11 Łódź12835,15% 12 Olsztyn4228,57% 13 Opole4126,83% 14 Płock3327,27% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań19335,75% 16 Radom2619,23% 17 Rzeszów14330,76% 18 Siedlce2825% 19 Szczecin8531,65% 20 Toruń5131,37% 21 Wałbrzych4434,09% 24 Warszawa84829,83% 25 Wrocław17139,77% 26 Zielona Góra4936,73% Razem2 95833,33%

12 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok16229% 2 Bydgoszcz10321,35% 3 Gdańsk28929% 4 Katowice36029,17% 5 Kielce17215,7% 6 Koszalin6023,33% 7 Kraków45736,03% 9 Lublin34122% 10 Łódź19428,35% 11 Olsztyn17115,79% 12 Opole13212,87% 13 Poznań35430,51% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 14 Rzeszów17025,29% 15 Szczecin16031% 16 Toruń9530,52% 17 Wałbrzych9217,39% 22 Warszawa1 05420,37% 24 Wrocław36831,79% 25 Zielona Góra 6217,74% Razem4 79625%

13 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ Lp.Izba Notarialna Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Gdańsk16021,25% 2 Katowice19321,24% 3 Kraków19918,09% 4 Poznań17828,65% 5 Warszawa33919,17% Razem1 06921,23%

14 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ 25 WRZEŚNIA 2010 ROK 56 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI : - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 25 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 5 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH

15 PYTANIA TESTOWE NA EGZAMIN WSTĘPNY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH, RADCOWSKICH I NOTARIALNYCH OPRACOWYWANE SĄ PRZEZ NIEZALEŻNE ZEPOŁY POWOŁANE PRZEZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

16 SKŁAD ZESPOŁU UKŁADAJĄCEGO PYTANIA NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 5 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości 2 przedstawicieli delegowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych.

17 SKŁAD ZESPOŁU UKŁADAJĄCEGO PYTANIA NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 3 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną.

18 SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH EGZAMIN NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 3 przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także sędzia albo sędzia w stanie spoczynku; 2 przedstawiciele delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką/Krajową Radę Radców Prawnych; 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych; 1 prokurator będący prokuratorem powołanym co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej, również prokurator w stanie spoczynku.

19 SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ EGZAMIN NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 4 przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości; przedstawicielem Ministra Sprawiedliwości może być także sędzia albo sędzia w stanie spoczynku; 2 przedstawiciele delegowani przez Krajową Radę Notarialną; 1 pracownik naukowy, naukowo- dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych.

20 METODA ANALIZY MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI – ANALIZA ZBIORCZA OKRĘGOWE RADY ADWOKACKIE RADY OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH OIRP W WARSZAWIE TYLKO ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH RADY IZB NOTARIALNYCH

21 ZAKRES ANALIZY ANALIZA PYTAŃ ANALIZA PYTAŃ ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

22 DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY 9 423 OSOBY W ANALIZIE PYTAŃ W ANALIZIE PYTAŃ UWZGLĘDNIONO 99,75% ARKUSZY ODPOWIEDZI, TJ. 9 400 ARKUSZY W ANALIZIE PROFILU ZDAJĄCYCH UWZGLĘDNIONO 100% OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W EGZAMINIE, TJ. 9 423 OSOBY W ANALIZIE PROFILU ZDAJĄCYCH UWZGLĘDNIONO 100% OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W EGZAMINIE, TJ. 9 423 OSOBY

23 ANALIZAPYTAŃ

24 ZAKRES EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ 1.prawo konstytucyjne 2.prawo karne materialne 3.prawo karne procesowe 4.prawo karne skarbowe 5.prawo wykroczeń 6.prawo cywilne materialne 7.prawo cywilne procesowe 8.prawo gospodarcze 9.spółki prawa handlowego 10.prawo pracy 11.prawo ubezpieczeń społecznych 12.prawo rodzinne i opiekuńcze 13.prawo administracyjne materialne 14.prawo administracyjne procesowe 15.postępowanie sądowoadministracyjne 16.prawo Unii Europejskiej 17.prawo o ustroju sądów i prokuratur 18.samorząd adwokacki / radcowski 19.inne organy ochrony prawnej działających w RP NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ 1.prawo konstytucyjne 2.prawo cywilne materialne 3.prawo cywilne procesowe 4.prawo gospodarcze 5.spółki prawa handlowego 6.prawo pracy 7.prawo ubezpieczeń społecznych 8.prawo rodzinne i opiekuńcze 9.prawo administracyjne materialne 10.prawo administracyjne procesowe 11.prawo finansowe 12.prawo Unii Europejskiej 13.prawo prywatne międzynarodowe 14.prawo o ustroju sądów i prokuratur 15.samorząd notarialny 16.inne organy ochrony prawnej działających w RP, 17.warunki wykonywania zawodu notariusza

25 ANALIZA PYTAŃ W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ZE 150 PYTAŃ Z TESTÓW - NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ, - NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ, PRZELICZONO LICZBĘ POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH PRZEZ ZDAJĄCYCH NA KAŻDE Z PYTAŃ

26 ANALIZA PYTAŃ OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE, JAK I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE, JAK I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE, JAK I NAJŁATWIEJSZE

27 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

28 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

29 TEST NA APLIKACJE ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 94,73 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 94,30 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może: A. uchylić rozporządzenie ministra kierującego działem administracji rządowej, B. nadać obywatelstwo polskie, C. mianować Szefa Sztabu Generalnego.

30 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 10,51 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 9,36 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli w sprawie gospodarczej strony zgłosiły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania, sąd: A. jest związany wnioskiem i zawiesza postępowanie na tej podstawie, B. nie jest związany wnioskiem, lecz może zawiesić postępowanie na tej podstawie, C. nie może zawiesić postępowania na tej podstawie.

31 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

32 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

33 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

34 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % UDZIAŁ ZAKRESÓW W TEŚCIE LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE KANDYDACI NA APLIKANTÓW - % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI ADWOKACKICHRADCOWSKICH PRAWO CYWILNE MATERIALNE16,002469,8867,76 PRAWO CYWILNE PROCESOWE10,671654,8152,03 PRAWO KARNE PROCESOWE10,001574,569 PRAWO KARNE MATERIALNE8,671352,7148,73 PRAWO GOSPODARCZE8,001256,1755,21 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO5,33863,3962,59 PRAWO KONSTYTUCYJNE 5,338 74,9872,93 PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE5,33866,3266,36 POST. SĄDOWOADMINISTRACYJNE4,00651,6150,03 PRAWO UE3,33558,0656,68 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE3,33554,1951,01 PRAWO PRACY3,33569,0369,98 PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROK.3,33550,7147,94 PRAWO WYKROCZEŃ2,67455,5452,71 PRAWO ADMINISTRACYJNE PROC.2,67456,958,14 SAMORZĄD RADCOWSKI2,00353,9860,46 SAMORZĄD ADWOKACKI2,00345,4643,98 PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH1,33257,3558,3 PRAWO KARNE SKARBOWE1,33262,4760,8 INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ1,33256,8850,91

35 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

36 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

37

38 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 94,57 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie: A. do czynności zwykłego zarządu, B. do wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, C. do określonych rodzajowo czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

39 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 9,54 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, oświadczenie woli osoby nie mogącej czytać powinno być złożone w formie: A. aktu notarialnego, B. pisemnej, C. pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym.

40 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

41 BLOK TEMATYCZNY % UDZIAŁ ZAKRESÓW W TEŚCIELICZBA PYTAŃ % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI 1PRAWO CYWILNE MATERIALNE24,673756,55 2PRAWO GOSPODARCZE15,332356,61 3PRAWO CYWILNE PROCESOWE11,331760,96 4PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE8,671349,46 5SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO7,331166,95 6PRAWO UE7,331147,14 7PRAWO FINANSOWE4,67769,30 8PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE4,00662,96 9SAMORZĄD NOTARIALNY4,00658,39 10PRAWO O USTROJU SĄDÓW I PROKURATUR2,67464,99 11PRAWO PRACY2,00362,21 12PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE2,00349,55 13PRAWO KONSTYTUCYJNE2,00344,09 14POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE1,33267,87 15PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH1,33262,58 16INNE ORGANY OCHRONY PRAWNEJ0,67161,18 17PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE0,67156,03

42 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA CAŁEGO TESTU OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA CAŁEGO TESTU OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO ZAKRESU TEMATYCZNEGO OBLICZONO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO ZAKRESU TEMATYCZNEGO OD PROCENTU PORAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE ODJĘTO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO OD PROCENTU PORAWNYCH ODPOWIEDZI W TEŚCIE ODJĘTO PROCENT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO OTRZYMANO RÓŻNICĘ OD ŚREDNIEJ DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO OTRZYMANO RÓŻNICĘ OD ŚREDNIEJ DLA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO ZESTAWIONO WYNIKI Z 3 LAT ZESTAWIONO WYNIKI Z 3 LAT

43 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

44 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

45 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW TEMATYCZNYCH KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

46 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

47 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY NA DYPLOMIE OCENY NA DYPLOMIE ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW TRYBU STUDIOWANIA TRYBU STUDIOWANIA

48 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO 4 ANALIZY DLA: KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW: KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW: - ADWOKACKICH, - RADCOWSKICH, - NOTARIALNYCH WSZYSTKICH KANDYDATÓW ŁĄCZNIE WSZYSTKICH KANDYDATÓW ŁĄCZNIE

49 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁY 9 423 OSOBY APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO 2 958 OSÓB APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁO 5 396 OSÓB APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO 1 069 OSÓB

50 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWADWOKACKICH

51 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO 2 958 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 2 958 OSÓB ZDAŁO 986 OSÓB ZDAŁO 986 OSÓB CO STANOWI 33,33 % ZDAJĄCYCH

52 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE OCENA NA DYPLOMIE 654,543,53 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 1004403032373232479682917622195 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 10059,2242,3220,3314,1510,14 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 1,0144,5824,0125,032,942,23

53 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

54 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

55 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201020092008200720062005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 164954623315710573 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 73091914739935198241331194865 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 44,2726,9215,0215,2910,4810,96 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 73,9614,893,552,431,110,811

56 APLIKACJA ADWOKACKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

57 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

58 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 120 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄ CYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNY M Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY L.P123456 1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI2518,49151 60,16 15,30 2 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH2066,9685 41,26 8,61 3 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI2197,4089 40,64 9,02 4 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI1224,1247 38,52 4,76 5 UNIWERSYTET WARSZAWSKI45815,48175 38,21 17,73 6 UNIWERSYTET ŁÓDZKI1304,3947 36,15 4,76 7 UNIW. IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU2337,8875 32,19 7,60 8 UNIWERSYTET GDAŃSKI1505,0748 32,00 4,86 9 UMCS W LUBLINIE1856,2556 30,27 5,67 10 UNIWERSYTET RZESZOWSKI1394,7042 30,22 4,26 11 UNIW. M. KOPERNIKA W TORUNIU1464,9433 22,60 3,34 12 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI1334,5028 21,05 2,84 13 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO1224,1213 10,66 1,32 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 46415,6998 21,12 9,93 RAZEM2958 987 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 33,33%

59 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

60 APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA ADWOKACKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 120 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPU JĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY L.P1234 5 6 1WSM W LEGNICY50,173 60 0,3 2WSM W WARSZAWIE40,142 50 0,2 3KUL F. W TOMASZOWIE LUB.90,33 33,33 0,3 4AKADEMIA L. KOŹMIŃSKIEGO290,988 27,59 0,81 5UNIWERSYTET OPOLSKI401,3511 27,5 1,11 6UNIW. WARMIŃSKO-MAZURSKI612,0616 26,23 1,62 7UNIW. W BIAŁYMSTOKU752,5419 25,33 1,93 8UKSW W WARSZAWIE862,9120 23,26 2,03 9KUL F. W STALOWEJ WOLI50,171 20 0,1 10KRAKOWSKA AKADEMIA F-M722,4312 16,67 1,22 11EWSPIA W WARSZAWIE391,323 7,69 0,3 12SWPIDW GDYNI150,510 0 0 13WSZIP CHODKOWSKIEJ150,510 0 0 14PWSBAITK80,270 0 0

61 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. ADWOKACKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

62 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWRADCOWSKICH

63 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTAPIŁO 5 396 OSÓB PRZYSTAPIŁO 5 396 OSÓB ZDAŁO 1 349 OSÓB ZDAŁO 1 349 OSÓB CO STANOWI 25 % ZDAJĄCYCH

64 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE OCENA NA DYPLOMIE 65,554,543,53 B. D. WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N P N P N P N P N P N P N LICZBA OSÓB 4 2 0 1 530 585 383 674 352 2026 35 351 41 39317 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 66,67 0 47,53 36,23 14,8 9,07 9,45 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,297 0 39,29 28,39 26,1 2,6 3,04

65 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

66 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

67 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201020092008200720062005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 2193960495364380221 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 828136520575559436493153025030191 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 37,7621,3511,9213,4610,7113,57 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 61,3815,194,373,632,222,22

68 APLIKACJA RADCOWSKA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

69 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

70 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 230 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P.UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJ ĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓBZ WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1234 5 6 1U. JAGIELLOŃSKI3867,15183 47,41 13,57 2U. GDAŃSKI2544,7179 31,1 5,86 3UAM W POZNANIU4007,41119 29,75 8,82 4U. WROCŁAWSKI4858,99136 28,04 10,08 5U. SZCZECIŃSKI2224,1162 27,93 4,6 6U. WARSZAWSKI61711,43170 27,55 12,6 7UNIWERSYTET ŚLĄSKI3376,2592 27,3 6,82 8UNIWERSYTET ŁÓDZKI2133,9557 26,76 4,23 9U. W BIAŁYMSTOKU2033,7654 26,6 4 10UMK W TORUNIU3155,8476 24,13 5,63 11UMCS W LUBLINIE4808,9108 22,5 8,01 12U. RZESZOWSKI1733,2134 19,65 2,52 13UKSW W WARSZAWIE2043,7840 19,61 2,97 14KUL2995,5451 17,06 3,78 15UCZELNIA ŁAZARSKIEGO2384,4120 8,4 1,48 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 57010,5668 11,93 5,04 RAZEM53961349 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 25%

71 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

72 APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA RADCOWSKA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 230 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.PUCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJ ĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNY M Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓBZ WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1234 5 6 1SWPID W GDYNI90,172 22,22 0,15 2KUL FILIA W STALOWEJ WOLI50,091 20 0,07 3UMCS FILIA W RZESZOWIE170,323 17,65 0,22 4KRAKOWSKA AKADEMIA1342,4823 17,16 1,7 5KUL FILIA W TOMASZOWIE LUB.220,413 13,64 0,22 6U. WARMIŃSKO-MAZURSKI1592,9521 13,21 1,56 7UNIWERSYTET OPOLSKI631,178 12,7 0,59 8PWSBAITK130,241 7,69 0,07 9WSPIZ KOŹMIŃSKIEGO551,024 7,27 0,3 10EWSPIA W WARSZAWIE490,911 2,04 0,07 11WSZIP CHODKOWSKIEJ320,590 0 0 12WSM W WARSZAWIE60,110 0 0 13WSM W LEGNICY30,060 0 0 14SWPS W WARSZAWIE10,020 0 0 15U. RZESZOWSKI10,020 0 0

73 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. RADCOWSKĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

74 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWNOTARIALNYCH

75 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTAPIŁO 1 069 OSÓB PRZYSTAPIŁO 1 069 OSÓB ZDAŁO 227 OSÓB ZDAŁO 227 OSÓB CO STANOWI 21,23 % ZDAJĄCYCH

76 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE OCENA NA DYPLOMIE 54,543,53 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 881246113061424874988 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 41,5131,9412,589,769,28 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 38,7626,8726,873,523,96

77 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

78 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

79 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201020092008200720062005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 527189101674333 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 15737032157794859835528 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 29,7916,936,9311,9418,6015,15 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 69,1614,093,083,523,522,2

80 APLIKACJA NOTARIALNA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

81 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

82 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 49 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.PUCZELNIA LICZ BA OSÓ B ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJ ĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 11134 5 6 1UNIWERSYTET ŁÓDZKI504,6819 38 8,41 2U. JAGIELLOŃSKI625,822 35,48 9,73 3U. WARSZAWSKI908,4229 32,22 12,83 4UNIWERSYTET GDAŃSKI585,4316 27,59 7,08 5U. WROCŁAWSKI1019,4526 25,74 11,5 6UAM W POZNANIU645,9916 25 7,08 7U. SZCZECIŃSKI534,9613 24,53 5,75 8UMCS555,1411 20 4,87 9UNIWERSYTET ŚLĄSKI696,4512 17,39 5,31 10UMK W TORUNIU757,0211 14,67 4,87 11KUL696,459 13,04 3,98 12U. RZESZOWSKI524,866 11,54 2,65 13UCZELNIA ŁAZARSKIEGO716,648 11,27 3,54 14KRAKOWSKA AKADEMIA534,965 9,43 2,21 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 14713,7523 15,65 10,18 RAZEM 1069 226 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 21,23%

83 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

84 APLIKACJA NOTARIALNA APLIKACJA NOTARIALNA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 49 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPU JĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 1234 5 6 1UMCS W RZESZOWIE10,091 100 0,44 2SWPID60,563 50 1,33 3WSM W WARSZAWIE60,562 33,33 0,88 4UNIWERSYTET OPOLSKI90,842 22,22 0,88 5UKSW W WARSZAWIE262,435 19,23 2,21 6U. W BIAŁYMSTOKU322,996 18,75 2,65 7AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO121,122 16,67 0,88 8PWSBA ITK60,561 16,67 0,44 9EWSZPIAI W WARSZAWIE100,941 10 0,44 10WSZARZIP CHODKOWSKIEJ100,941 10 0,44 11U. WARMIŃSKO-MAZURSKI272,530 0 0 12KUL F. W TOMASZOWIE LUB.10,090 0 0 13BD10,090 0 0

85 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU NA APL. NOTARIALNĄ (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA DANĄ APLIKACJĘ )

86 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

87 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY 9 423 OSOBY DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁY 9 423 OSOBY WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁY 2 562 OSOBY WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁY 2 562 OSOBY CO STANOWI 27,2 % ZDAJĄCYCH CO STANOWI 27,2 % ZDAJĄCYCH

88 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE OCENA NA DYPLOMIE 65,554,543,53 B. D. WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N P N P N P N P N P N P N LICZBA OSÓB 14 2 0 1 1058 1012 681 1127 660 3418 72 601 72 67629 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 87,5051,1137,6716,1810,79,63 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,55041,2726,5725,752,8

89 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY NA DYPLOMIE

90 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY NA DYPLOMIE

91 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201020092008200720062005 LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 43691695829588428327 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 171526543841311101728815074937943284 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 39,2526,6512,213,811,413,1 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 66,914,983,943,161,681,4

92 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

93 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

94 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄ CYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 123456 1U. JAGIELLOŃSKI6997,4235650,9313,89 2U. WARSZAWSKI116512,3637432,114,59 3U. ŁÓDZKI3934,1712331,34,8 4U. WROCŁAWSKI8058,5425131,189,79 5U. GDAŃSKI4624,914330,955,58 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI6126,4918930,887,37 7U. SZCZECIŃSKI3974,2112230,734,76 8UAM W POZNANIU6977,421030,138,19 9U. W BIAŁYMSTOKU3103,297925,483,08 10UMCS W LUBLINIE7207,6417524,316,83 11U. RZESZOWSKI3653,878222,473,2 12UMK W TORUNIU5355,6812022,434,68 13UKSW W WARSZAWIE3163,356520,572,54 14KUL5015,328817,563,43 15UCZELNIA ŁAZARSKIEGO4314,57419,511,6 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 101510,7714514,295,66 RAZEM94232563 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 27,2 %

95 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ )

96 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 300 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJ ĄCYCH LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY 123456 1 WSM W LEGNICY80,08337,500,12 2 WSM W WARSZAWIE160,17425,000,16 3 UMCS F. W RZESZOWIE180,19422,220,16 4 KUL F. W STALOWEJ WOLI100,11220,000,08 5 UNIWERSYTET OPOLSKI1121,192118,750,82 6 KUL F. W TOMASZOWIE LUB.320,34618,750,23 7 SWPID W GDYNI300,32516,670,20 8 KRAKOWSKA AKADEMIA2592,754015,441,56 9 U. WARMIŃSKO-MAZURSKI2472,623714,981,44 10 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO961,021414,580,55 11 PWSBA ITK270,2927,410,08 12 EWSPIA W WARSZAWIE981,0455,100,20 13 WSZIP CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE570,6011,750,04

97 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ )

98 ODSETEK Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

99 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI, DO OGÓŁU OSÓB, KTÓRE ZDAŁY

100 PRZYSTĘPUJĄCY A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW

101 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne% zdawalności brak danych 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1 165 S68527940,73 7 N4739319,66 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 805 S32015347,81 37 N4488619,20 3UMSC W LUBLINIE 720 S50815229,92 12 N2002211 4 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 699 S42026462,86 96 N1836334,43 5 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 697 S38616442,49 38 N2733813,92 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 612 S31313844,09 17 N2824817,02 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 535 S3079831,92 34 N194189,28 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 501 S4087819,12 31 N62812,9

102 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne% zdawalności brak danych 9 UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU 462 S27310839,56 5 N1843519,02 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 431 S350298,29 8 N731013,7 11 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 397 S27210337,87 6 N1191915,97 1212 UNIWERSYTET ŁÓDŹKI 393 S2299039,3 5 N1593220,13 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 365 S2547328,74 59 N5235,77 14 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 316 S2325423,28 1 N831113,25 15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 310 S2267533,19 5 N7945,06

103 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 3 % ZDAJĄCYCH

104 ZDAWALNOŚĆ A TRYB UKOŃCZONYCH STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE PRZYSTĄPIŁO 5 874 ZDAŁO 1 973 CO STANOWI 33,6 % PRZYSTĄPIŁO 3 100 ZDAŁO508 CO STANOWI 16,4 %

105 PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT 2008-2009-2010 RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT 2008-2009-2010 RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI (POWYŻEJ 3% ZDAJĄCYCH W 2010 R.)

106 PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT 2008-2009-2010 RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI PODSUMOWANIE I ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY PROFILU ZDAJĄCYCH Z LAT 2008-2009-2010 RÓŻNICE OD ŚREDNIEJ ZDAWALNOŚCI DLA UCZELNI (DLA UCZELNI PONIŻEJ 3% ZDAJĄCYCH W 2010 R.)

107 ANALIZA ZBIORCZA ZESTAWIENIE LAT 2008, 2009 I 2010 UCZELNIA201020092008 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 111 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 296 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 323 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 484 UNIWERSYTET GDAŃSKI 542 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 637 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 7109 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 865 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 9510 UMCS W LUBLINIE 101111 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 111312 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 1278 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WA-WIE 131215 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI 141414 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 151617

108 ANALIZA ZBIORCZA ZSUMOWANE WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH UCZELNI Z LAT 2008, 2009 I 2010


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google