Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną 2010/2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną 2010/2011."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną 2010/2011

2 W 2010 roku przeprowadzono pierwszą, pełną analizę struktury naboru i wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną

3 Od roku 2009 nabór na aplikację ogólną zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, Minister Sprawiedliwości. Każdorazowo Minister Sprawiedliwości wyznacza limit miejsc na tę aplikację.

4 Konkurs na aplikację ogólną przeprowadzany jest w dwóch etapach: 1. Testu- sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. (warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie z testu minimum punktów, które jest określane przez Ministra Sprawiedliwości) 2. Pracy pisemnej -sprawdzającej umiejętności stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

5

6 Zestawienie porównawcze Liczba aplikacji złożonych do konkursu Liczba kandydatów zakwalifikowanych do I etapu ,1%134296,5% Liczba kandydatów, którzy przystąpili do I etapu ,99%132098,36% Liczba zakwalifikowanych do II etapu 94564,41%58644,39% Liczba przyjętych 30120,51%30122,8%

7 Liczba aplikacji złożonych do konkursu: 2009 r. – r

8 Analiza profilu kandydata 91,7% kandydatów ukończyło uczelnie publiczne 8,3% kandydatów ukończyło uczelnie niepubliczne

9 L.P. Nazwa Uczelni Wyższej Liczba kandydatów 1. Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Warszawski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Gdański Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Rzeszowski Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Uniwersytet Łódzki Uniwersytet w Białymstoku Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Opolski Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie Akademia Koźmińskiego w Warszawie Wyższa Szkoła Prawa i Dyplomacji w Gdyni Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komp. w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 1

10 Tryb studiów kandydatów (wartość procentowa)

11 Ocena na dyplomie kandydatów ( wartość procentowa)

12 Dziedzina prawa z której kandydaci pisali pracę magisterską (wartość procentowa)

13 Dodatkowe wykształcenie kandydatów (wartość procentowa)

14 Dodatkowe wykształcenie kandydatów (wartość procentowa – spośród osób z dodatkowym wykształceniem)

15 Doświadczenie zawodowe kandydatów (wartość procentowa)

16 Doświadczenie zawodowe kandydatów (wartość procentowa – spośród osób z doświadczeniem zawodowym)

17 Analiza testu W odniesieniu do każdego ze 150 pytań przeliczono liczbę pozytywnych i negatywnych odpowiedzi udzielonych przez zdających

18 Analiza pytań OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINY PRAWA KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINY PRAWA OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEJ Z DZIEDZIN PRAWA DLA KAŻDEJ Z DZIEDZIN PRAWA WSKAZANO ZARÓWNO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, JAK I DZIEDZINY PRAWA, KTÓRE SPRAWIŁY NAJWIĘCEJ I NAJMNIEJ PROBLEMÓW WSKAZANO ZARÓWNO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, JAK I DZIEDZINY PRAWA, KTÓRE SPRAWIŁY NAJWIĘCEJ I NAJMNIEJ PROBLEMÓW

19 Pytanie najłatwiejsze 98,85 % poprawnych odpowiedzi Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, sąd orzeka o zniesieniu separacji : A. na żądanie osób mających w tym interes prawny, B. na żądanie dzieci małżonków, C. na żądanie krewnych małżonków, D. na zgodne żądanie małżonków.

20 Pytanie najtrudniejsze 19,34 % poprawnych odpowiedzi Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją sądową: A. Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, B. Unii Europejskiej i Rady Europy, C. Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, D. Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

21 Analiza testu Zakres egzaminu % dobrze udzielonych odp. % źle udzielonych odp. Liczba pytań w teście % udziału zakresów w teście Prawo konstytucyjne wraz z zagadnieniami dot. ustroju sądów powszechnych, prokuratury i innych organów ochrony prawnej 89,75%10,25%106,66% Prawo cywilne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym 71%29%4630,66% Postępowanie cywilne 71,43%28,57%2013,33% Prawo pracy 92,32%7,68%74,6% Prawo spółek handlowych 61,14%38,86%74,6% Prawo karne materialne wraz z materialnym prawem wykroczeń 76,79%23,21%2516,66% Postępowanie karne 87,41%12,59%1812% Prawo administracyjne materialne oraz postępowanie sądowo - administracyjne 51,69%48,31%117,33% Prawo gospodarcze publiczne 47,21%52,79%21,3% Prawo międzynarodowe publiczne 62,40%37,60%42,66% Średnia wszystkich pytań testowych 71,09%28,91%1509,98%

22 Liczba pytań w teście z danej dziedziny prawa

23 Wykres % pozytywnych odpowiedzi wg zakresu tematycznego

24 Wyniki testu test rozwiązywało 1320 osób do II etapu zakwalifikowano 586 osób średnia rozwiązywalności testu 105,5 pkt.

25 Nazwa Uczelni Wyższej Liczba osób przystępujących do I etapu konkursu (1320 osób*) Średnia liczby punktów uzyskanych z testu Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania z testu Uniwersytet Jagielloński ,4774,31% Uniwersytet Śląski ,68 73,12% Uniwersytet Łódzki 50108,58 72,38% Uniwersytet im. M. Kopernika 59108,25 72,16% Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 3107,33 71,55% Uniwersytet Gdański 76106,21 70,8% Uniwersytet im. A. Mickiewicza 72106,18 70,78% Akademia Koźmińskiego w Warszawie 6105,66 70,44% Uniwersytet Szczeciński 65105,13 70,08% Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ,77 69,84% Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29103,78 69,18% Uniwersytet Rzeszowski 56103,01 68,67% Uniwersytet Wrocławski ,66% Uniwersytet Opolski 12101,58 67,72% Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 28101,46 67,64% Uniwersytet Białostocki 4499,86 66,57% Uniwersytet Warszawski 11099,08 66,05% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11298,18 65,45% Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego 5597,98 65,32% Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik komputerowych w Warszawie % Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 4095,82 63,88% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 695,66 63,77% Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni % Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ,0% Brak danych 3 -

26 l.p. Nazwa Uczelni Wyższej liczba kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację ogólną liczba zakwalifikowanych do II etapu konkursu wskaźnik procentowy liczby osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu względem liczby kandydatów przystępujących do konkursu 1 Uniwersytet Jagielloński % 2 Uniwersytet M. Kopernika593457% 3 Uniwersytet Śląski % 4 Uniwersytet Gdański743851% 5 Uniwersytet im. A. Mickiewicza723650% 6 Uniwersytet Szczeciński643148% 7 Uniwersytet Warszawski % 8 Uniwersytet Rzeszowski562646% 9 Uniwersytet Łódzki502346% 10 Uniwersytet Wrocławski ,5% 11 UMCS % 12 Uniwersytet Białostocki441739% 13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski281139% 14 Uniwersytet Opolski12433% 15 Uniwersytet Kard. St. Wyszyńskiego28932% 16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,5% 17 Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego % 18 Akademia Koźmińskiego6116% 19 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w W-wie 6116% 20 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie40615%

27 Analiza pracy pisemnej Przeprowadzono analizę prac pisemnych - kazusów (z zakresu: prawa prywatnego, prawa publicznego i prawa karnego) wszystkich osób, które przystąpiły do drugiego etapu konkursu, pod kątem: - średniej liczby punktów uzyskanych za rozwiązania każdego z nich, w porównaniu procentowym do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania, - wskazano, które kazusy sprawiły najwięcej, a które najmniej trudności zdającym.

28 Analiza pracy pisemnej Opracowano zestawienie zbiorcze punktów uzyskanych z tego etapu konkursu (za rozwiązanie kazusów) wraz ze wskaźnikami procentowymi liczby punktów uzyskanych do możliwych do uzyskania - z podziałem na uczelnie wyższe, których absolwenci wzięli udział w tym etapie konkursu.

29 - prawa prywatnego (obejmującego prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym, postępowanie cywilne, prawo pracy oraz prawo spółek handlowych); - prawa publicznego (obejmującego prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne oraz postępowanie administracyjne i sądowo – administracyjne, prawo finansowe, prawo międzynarodowe publiczne i prawo wspólnotowe); - prawa karnego (obejmującego prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń i postępowanie karne). Praca pisemna w ramach II etapu konkursu obejmowała zestaw trzech kazusów, po jednym z:

30 Z kazusu z prawa publicznego można było uzyskać 25 pkt., z kazusu z prawa karnego można było uzyskać 25 pkt., z kazusu z prawa prywatnego można było uzyskać maksymalnie 25 lub 20 pkt. Kazus ten, jako jedyny posiadał dwie alternatywne wersje odpowiedzi na pytanie 1. Jeżeli kandydat udzielił odpowiedzi podstawowej i z tej został oceniony, sprawdzający nie mógł przyznać punktów za żadną z wersji alternatywnych. Opis kazusów

31 Najłatwiejszy kazus Spośród kazusów, które rozwiązywali kandydaci najmniej trudności sprawił im kazus z prawa publicznego zdobywając średnio 11, 8 pkt. tj. 48 % maksymalnej liczby punktów.

32 Najtrudniejszy kazus Spośród kazusów, które rozwiązywali kandydaci najwięcej trudności sprawił im kazus z prawa prywatnego. Średnio uzyskali za niego 6,02 pkt. tj. 24% maksymalnie możliwych do uzyskania

33 PODSUMOWANIE ZBIORCZE ANALIZY KAZUSÓW Do kazusów przystąpiło 586 osób Średnia uzyskana z kazusów 29,04 pkt.

34 PODSUMOWANIE ZBIORCZE ANALIZY KAZUSÓW Średnie punktów z poszczególnych kazusów

35 Nazwa Uczelni Wyższej Liczba osób przystępujących do II etapu konkursu kazusów Średnia punktów uzyskana z II etapu konkursu kazusów Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania za kazusy Uniwersytet Jagielloński9032,37 43,16% Uniwersytet Łódzki23 32,28 43,04% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,66% Uniwersytet Opolski4 31,5 42,0% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie6 31,16 41,54% Uniwersytet Gdański38 29,93 39,9% Uniwersytet im. A. Mickiewicza36 29,86 39,81% Uniwersytet Szczeciński31 29,8 39,73% Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego9 28,44 37,92% Uniwersytet Śląski70 28,35 37,8% Uniwersytet Białostocki17 28,02 37,36% Uniwersytet Wrocławski44 27,72 36,96% Uniwersytet Warszawski52 27,68 36,9% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II33 27,66 36,88% Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika34 26,55 35,4% Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej47 26,26 35,01% Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego13 26,23 34,97% Uniwersytet Warmińsko - Mazurski11 25,45 33,93% Akademia Koźmińskiego w Warszawie ,66% Uniwersytet Rzeszowski26 11,03 14,70%

36 Nazwa Uczelni Wyższej Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania z testu Wskaźnik procentowy liczby punktów uzyskanych do max możliwych do uzyskania za kazusy Uniwersytet Jagielloński 74,31% 43,16% Uniwersytet Łódzki 72,38% 43,04% Uniwersytet Śląski 73,12% 37,80% Uniwersytet Gdański 70,8% 39,90% Uniwersytet im. A. Mickiewicza 70,78% 39,81% Uniwersytet Szczeciński 70,08% 39,73% Uniwersytet Opolski 67,72% 42,00% Uniwersytet M. Kopernika 72,16% 35,40% Uniwersytet Kard.St. Wyszyńskiego 69,18% 37,92% Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w W-wie 63,77% 42,66% Uniwersytet Wrocławski 68,66% 36,96% Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 63,88% 41,54% UMCS 69,84% 35,01% Uniwersytet Białostocki 66,67% 37,36% Uniwersytet Warszawski 66,05% 36,90% Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 65,45% 36,88% Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 67,64% 33,93% Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego 65,32% 34,97% Akademia Koźmińskiego 70,44% 22,66% Uniwersytet Rzeszowski 68,67% 14,70%

37 Analiza profilu aplikanta

38 Przyjęci na aplikację ogólną 2010/ osób

39 Przyjęci na aplikację ogólną 2010/11:

40 Tryb studiów osób przyjętych

41 Ocena na dyplomie

42 Dodatkowe wykształcenie

43 Dodatkowe wykształcenie aplikantów (wartość procentowa – spośród osób z dodatkowym wykształceniem)

44 Przyjęci na aplikację ogólną w 2011 r. l.p. Nazwa Uczelni Wyższej Liczba absolwentów danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną Wskaźnik zdawalności procentowy liczby osób z danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną, do liczby osób, które przystąpiły do konkursu na aplikację ogólną z danej uczelni Wskaźnik procentowy osób z danej uczelni przyjętych na aplikację ogólną, do ogółu osób, które zostały przyjęte na aplikację ogólną 1. Uniwersytet Jagielloński6342%20,93% 2. Uniwersytet Łódzki1734%5,64% 3. Uniwersytet A. Mickiewicza2230,5%7,3% 4. Uniwersytet Śląski3930%12,95% 5. Uniwersytet Gdański2027%6,64% 6. Uniwersytet Szczeciński1625%5,31% 7. Uniwersytet M. Kopernika1424%4,65% 8. Uniwersytet Rzeszowski1323%4,31% 9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski621%1,99% 10. Uniwersytet Białostocki920%2,99% 11. Uniwersytet Warszawski2119%6,97% 12. Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego518%1,66% 13. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji117%0,33% 14. Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej1816,5%5,98% 15. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II1614%5,31% 16. Uniwersytet Wrocławski1212%3,98% 17. Krakowska Akademia A. Frycza Modrzewskiego59%1,66% 18. Uniwersytet Opolski18%0,33% 19 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie37,5%0,99%

45 Dziękuję


Pobierz ppt "Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Analiza wyników egzaminu konkursowego na aplikację ogólną 2010/2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google