Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE:"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE:
Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 29 WRZEŚNIA 2012 R.

2 OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH
EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R.   30,20 % ABSOLWENCI 2009  6 866 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R. 3 876  27,78 % ABSOLWENCI 2010  7 465 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  9 423 W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R.   46,35 % ABSOLWENCI 2011  9 736 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R.   39,47 % ABSOLWENCI 2012 8 052 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  11020 W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R.   42,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH 4

5 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE
L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 745 464 62,28 % 907 2 Uniwersytet Warszawski 683 572 83,74 % 1 330 3 Uniwersytet Wrocławski 668 474 70,95 % 1 038 4 Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie 579 281 48,53 % 724 5 Uniwersytet Śląski w Katowicach 519 261 50,28 % 640 6 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 478 317 66,31 % 784 7 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 428 214 50 % 576 8 Uniwersytet Gdański 391 239 61,12 % 522 9 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 325 153 47,07 % 370 10 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 143 45,11 % 365 11 Uniwersytet Szczeciński 306 216 70,58 % 439 12 Uniwersytet Rzeszowski 295 149 50,5 % 375 13 Uniwersytet w Białymstoku 290 52,75 % 367 14 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 285 204 71,57 % 525 15 Uniwersytet Łódzki 235 160 68,08 % 418 16 Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego 221 108 48,86 % 299 17 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 209 144 68,89 % 515 5

6 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D.
L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 r Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 18 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 185 35 18,91 % 99 19 Uniwersytet Opolski 163 60,73 % 183 20 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 150 89 59,33 % 194 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie 128 26 30,31 % 76 22 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 100 28 28 % 68 23 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 63 14 22,22 % 27 24 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 60 10 16,66 % 25 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 52 19,23 % 30 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 40 47,5 % Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 39 66,66% 45 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 37 48,64 % 29 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 8 33,33% Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 5 21,73 % 31 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 3 21,42 % inne 1 11 RAZEM 8 052 4 643 57,65 % 11 020 6

7 PRZYSTĘPUJĄCY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 11 020 OSÓB

8 EGZAMIN W 2012 R. APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA 4 275 5 912 833
PRZYSTĄPIŁO  OSÓB ZDAŁO  OSÓB 50,43 % APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁO 54,8% ,5% ,4% 8

9 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW:
UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2012 WG OCENY ZE STUDIÓW

10 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2012 R.
DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO  OSÓB NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁY  833 OSOBY

11 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH
DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 50,43% KANDYDATÓW

12 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

13 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW
OCENA NA DYPLOMIE 6 5 4,5 4 3,5 3 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW 39 2 208 2 476 4 513 1 040 716 28 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 38 1 1629 579 1573 903 1810 2703 326 714 175 541 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 97,44 73,78 63,53 40,11 31,35 24,44 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,68 29,29 28,29 32,56 5,86 3,15

14 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 5 558 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

15 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 2012 2011 2010 2009 2008 2007 I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 4 643 2 575 1 355 641 377 1429 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY P N LICZBA OSÓB 2827 1816 1250 1325 616 739 232 409 132 245 500 929 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 60,88 48,54 45,46 36,19 35 34,98 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 50,86 22,49 11,07 4,17 2,37 8,99 15

16 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 5 558 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW
16

17 UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY
ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1 2 3 4 U. JAGIELLOŃSKI 907 651 71,78 U. ŁÓDZKI 418 258 61,72 U. WARSZAWSKI 1330 784 58,95 U. GDAŃSKI 522 290 55,56 5 UNIWERSYTET ŚLĄSKI 640 348 54,38 6 UAM W POZNANIU 424 54,08 7 U. SZCZECIŃSKI 439 229 52,16 8 UMK W TORUNIU 576 289 50,17 9 UMCS W LUBLINIE 724 363 50,14 10 U. W BIAŁYMSTOKU 367 179 48,77 11 U. WROCŁAWSKI 1038 497 47,99 12 UKSW W WARSZAWIE 365 173 47,4 13 U. RZESZOWSKI 375 171 45,6 14 KUL 525 239 45,52 15 U. WARMIŃSKO-MAZURSKI 370 158 42,7 16 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 515 134 26,02 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 1 125 32,89 RAZEM 11 020 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ ,43 %

18 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

19 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK
ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILI UZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1 2 3 4 SWPiD W GDYNI 45 19 42,22 UNIWERSYTET OPOLSKI 183 75 40,98 WSM W WARSZAWIE 27 11 40,74 KRAKOWSKA AKADEMIA 299 108 36,12 5 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 194 70 36,08 6 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI 28 9 32,14 7 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB. 68 21 30,88 8 WSM W LEGNICY 14 28,57 WSPiA W PRZEMYŚLU 20 25 10 EWSPiA W WARSZAWIE 99 23 23,23 WSZiP CHODKOWSKIEJ 76 16 21,05 12 SWPS 13 WSEiP LIPIŃSKIEGO 18 16,67 WSUS 12,5 15 PWSBAiTK 30 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 50,43%

20 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

21 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2012 R
ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2012 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW

22 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU
LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN

23 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

24 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW
l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1330 S 674 – 50,75% 464 68,84 2 N 654 – 49,24% 321 49,08 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1038 404 – 38,99% 287 71,03 632 – 61% 210 33,22 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 907 621 – 69,31% 497 80,03 11 275 – 31,99% 150 54,54 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 784 419 – 53,58% 269 64,2 363 – 46,41% 156 42,97 5 UMSC W LUBLINIE 724 470 – 65% 283 60,21 253 – 34,94% 79 31,22 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 640 289 – 45,36% 184 63,66 348 – 54,63% 163 46,83 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 576 320 – 56,53% 206 64,37 10 246 – 43,46% 80 32,52 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 525 429 – 82,18% 48,95 93 – 17,81% 29 31,18

25 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D.
l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 9 UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU 522 S 273 – 52,39% 188 68,85 1 N 248 – 47,6% 90 36,29 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 515 410 – 79,92% 103 25,12 2 103 – 20,07% 30 29,12 11 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 439 292 – 66,66% 174 59,58 146 – 33,33% 56 38,35 12 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 418 230 – 55,02% 163 70,86 188 – 47,97% 95 50,53 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 375 286 – 76,67% 151 52,79 87 – 26,8% 19 21,83 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 370 294 – 79,67% 137 46,59 75 – 20,32% 20 26,66 15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 367 245 – 66,76% 145 59,18 121 – 32,97% 34 28,09 16 UNIWERSYTET KARD S. WYSZYŃSKIEGO W WA-W 365 244 – 66,84% 135 55,32 121 – 33,15% 38 31,4

26 ZDAWALNOŚĆ A LICZBA PUNKTÓW
APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁO OSÓB APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁO OSOBY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁO 228 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 1 552 51,95% 1 062 45,32% 119 52,19% 913 30,56% 749 31,96% 75 32,89% 421 14,09% 400 17,07% 26 11,4% 95 3,18% 127 5,42% 6 2,63% 0,20% 5 0,21% 2 0,88%

27 ciekawostki NAJLEPSZY WYNIK UZYSKANY PRZEZ KANDYDATA – 145 PUNKTÓW
ABSOLWENT 2012 OIRP WARSZAWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI

28 ciekawostki NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU ABSOLWENT 1988 OIRP KATOWICE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

29 ciekawostki 3 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8
1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 10 Z TEJ GRUPY 2 OSOBY ZDAŁY EGZAMIN 33,33%

30 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012
PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 464 377 81,25 2 Uniwersytet Warszawski 572 427 74,65 3 Uniwersytet Łódzki 160 113 70,63 4 Uniwersytet Gdański 239 158 66,11 5 UMCS w Lublinie 281 178 63,35 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 204 129 63,24 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 317 198 62,46 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 261 162 62,07 9 Uniwersytet w Białymstoku 153 94 61,44 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 214 60,28 11 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 143 86 60,14 12 Uniwersytet Wrocławski 474 282 59,49 13 Uniwersytet Szczeciński 216 119 55,09 14 Uniwersytet Rzeszowski 149 80 53,69 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 82 53,59 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 144 42 29,17

31 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012 C.D.
PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 17 Uniwersytet Opolski 99 50 50,51 18 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 14 7 19 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 108 44 40,74 20 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 89 30 33,71 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im H. Chodkowskiej w Warszawie 26 8 30,77 22 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 23 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 5 26,32 24 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim 28 25 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 35 22,86 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 1 27 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach 3 16,67 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 10 29 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 31

32 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 572 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

33 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 474 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

34 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 464 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

35 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 317 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

36 UNIWERSYTET M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 281 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

37 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 261 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

38 UDZIAŁY OSÓB Z POSZCZEGÓLNYMI OCENAMI ZE STUDIÓW W GRUPIE PRZYSTĘPUJĄCYCH

39 UDZIAŁY OSÓB Z POSZCZEGÓLNYMI OCENAMI ZE STUDIÓW W GRUPIE PRZYSTĘPUJĄCYCH

40 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY”
PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 132 129 97,73 2 Uniwersytet w Białymstoku 33 32 96,97 3 Uniwersytet Wrocławski 94 90 95,74 4 UMCS w Lublinie 79 74 93,67 5 Uniwersytet Warszawski 208 194 93,27 6 Uniwersytet Gdański 68 91,89 7 Uniwersytet Łódzki 49 45 91,84 8 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 44 39 88,64 9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 104 92 88,46 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 55 47 85,45 11 Uniwersytet Szczeciński 46 36 78,26 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 108 84 77,78 Uniwersytet Rzeszowski 35 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 61 75,41 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 80 68,75 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 29 59,18 DLA U. WARSZAWSKIEGO (22 OSOBY) I U. ŚLĄSKIEGO (15 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW: „CELUJĄCY”

41 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY”
PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 5 100 2 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. 6 83,33 3 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 4 75 Uniwersytet Opolski 20 14 70 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 25 16 64 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 7 57,14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 13 53,84 8 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 10 50 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 42,85 11 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 33,33 12 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach 23,07 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych

42 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2010, 2011, 2012
ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

43 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY”
ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 ABSOLWENCI 2011 EGZAMIN 2011 ABSOLWENCI 2010 EGZAMIN 2010 PRZYSTĄPILI ZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 132 97,73 116 90,52 113 85,84 Uniwersytet w Białymstoku 33 96,97 30 86,67 12 75 Uniwersytet Wrocławski 94 95,74 84 64,29 43 86,05 UMCS w Lublinie 79 93,67 61 88,52 63 66,67 Uniwersytet Warszawski 208 93,27 276 78,26 348 63,51 Uniwersytet Gdański 74 91,89 55 90,91 58 74,14 Uniwersytet Łódzki 49 91,84 46 89,13 42 71,43 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 44 88,64 82,54 69 73,91 Uniwersytet Śląski w Katowicach 104 88,46 82 92,68 93 68,82 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 85,45 72 68,06 76,19 Uniwersytet Szczeciński 93,94 90,48 Uniwersytet Rzeszowski 45 77,78 86 73,26 95 52,63 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 108 62,77 127 44,88 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 75,41 37 75,68 40 52,5 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 80 68,75 97 51,55 60 31,67 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 59,18 64 62,5 30,91

44 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”, „BARDZO DOBRY”, „DOBRY PLUS” ORAZ „DOBRY” PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 419 352 84 2 Uniwersytet Warszawski 552 421 76,27 3 Uniwersytet Łódzki 148 112 75,67 4 UMCS w Lublinie 223 165 73,99 5 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 253 175 69,17 6 Uniwersytet w Białymstoku 134 91 67,91 7 Uniwersytet Gdański 230 155 67,39 8 Uniwersytet Szczeciński 144 96 66,66 9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 251 161 64,14 10 Uniwersytet Wrocławski 438 280 63,93 11 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 199 127 63,82 12 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 140 86 61,43 13 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 181 103 56,9 14 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 149 82 55,03 15 Uniwersytet Rzeszowski 146 79 54,11 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 143 42 29,37

45 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”, „BARDZO DOBRY”, „DOBRY PLUS” ORAZ „DOBRY” PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 3 2 66,67 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 74 41 55,41 Uniwersytet Opolski 98 50 51,02 4 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 14 7 5 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 19 8 42,11 6 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 13 38,46 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 78 28 35,89 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 24 33,33 9 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. 27 25,93 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach 16 18,75 11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 33 18,19 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 12,5 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

46 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” ORAZ „ DOSTATECZNY” PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 42 23 54,76 2 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 64 21 32,81 3 Uniwersytet Szczeciński 72 31,94 4 Uniwersytet Warszawski 20 6 30 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 25 UMCS w Lublinie 58 13 22,41 7 Uniwersytet w Białymstoku 19 15,78 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 10 9 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 31 9,68 Uniwersytet Łódzki 12 8,33 11 Uniwersytet Wrocławski 33 6,06 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Gdański Uniwersytet Rzeszowski

47 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” ORAZ „DOSTATECZNY” PRZYSTĄPILI ZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 2 50 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 11 18,18 3 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 33 9,09 4 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. Uniwersytet Opolski Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 7 10 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 13 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 14 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach 15 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych


Pobierz ppt "EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google