Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 29 WRZEŚNIA 2012 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI 2006 8 215 ABSOLWENCI 2006 8 215 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 7 516 ABSOLWENCI 2007 7 155 ABSOLWENCI 2007 7 155 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 9 428 ABSOLWENCI 2008 6 133 ABSOLWENCI 2008 6 133 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 12 634 W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R. 3 816 30,20 % ABSOLWENCI 2009 6 866 ABSOLWENCI 2009 6 866 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 13 949 W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R. 3 876 27,78 % ABSOLWENCI 2010 7 465 ABSOLWENCI 2010 7 465 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 9 423 W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R. 4 368 46,35 % ABSOLWENCI 2011 9 736 ABSOLWENCI 2011 9 736 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 10 918 W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R. 4 310 39,47 % ABSOLWENCI 2012 8 052 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) 11020 W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R. 4 643 42,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH

5 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie74546462,28 %907 2Uniwersytet Warszawski68357283,74 %1 330 3Uniwersytet Wrocławski66847470,95 %1 038 4Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie57928148,53 %724 5Uniwersytet Śląski w Katowicach51926150,28 %640 6Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu47831766,31 %784 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu42821450 %576 8Uniwersytet Gdański39123961,12 %522 9Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie32515347,07 %370 10Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie31714345,11 %365 11Uniwersytet Szczeciński30621670,58 %439 12Uniwersytet Rzeszowski29514950,5 %375 13Uniwersytet w Białymstoku29015352,75 %367 14Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II28520471,57 %525 15Uniwersytet Łódzki23516068,08 %418 16Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego22110848,86 %299 17Uczelnia Łazarskiego w Warszawie20914468,89 %515

6 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D. L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 r Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 18 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie1853518,91 %99 19 Uniwersytet Opolski1639960,73 %183 20 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie1508959,33 %194 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie1282630,31 %76 22 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim1002828 %68 23 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie631422,22 %27 24 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli601016,66 %28 25 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych521019,23 %30 26 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu401947,5 %20 28 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni392666,66%45 27 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach371848,64 %18 29 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu24833,33%8 30 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy23521,73 %14 31 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej14321,42 %5 inne111 RAZEM8 0524 64357,65 %11 020

7 PRZYSTĘPUJĄCY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW 11 020 OSÓB

8 EGZAMIN W 2012 R. PRZYSTĄPIŁO 11 020 OSÓB ZDAŁO 5 558 OSÓB 50,43 % ZDAŁO 5 558 OSÓB 50,43 % APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY 4 275 5 912 833 4 275 5 912 833 ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁO 2 343 2 987 228 2 343 2 987 228 54,8% 50,5% 27,4% 54,8% 50,5% 27,4%

9 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2012 ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2012 WG OCENY ZE STUDIÓW

10 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2012 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 11 020 OSÓB NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO 4 275 OSÓB APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO 5 912 OSÓB APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁY 833 OSOBY

11 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO 11 020 OSÓB DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO 11 020 OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO 5 558 OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO 5 558 OSÓB CO STANOWI 50,43% KANDYDATÓW CO STANOWI 50,43% KANDYDATÓW

12 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

13 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 654,543,53 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW 392 2082 4764 5131 040716 28 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 3811629579157390318102703326714175541 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 97,4473,7863,5340,1131,3524,44 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,6829,2928,2932,565,863,15

14 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 5 558 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

15 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW 201220112010200920082007 I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU 4 643 2 575 1 355 6413771429 WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB 2827181612501325616739232409132245500929 ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 60,8848,5445,4636,193534,98 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 50,8622,4911,074,172,378,99

16 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY 5 558 OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

17 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1234 1U. JAGIELLOŃSKI90765171,78 2U. ŁÓDZKI41825861,72 3U. WARSZAWSKI133078458,95 4U. GDAŃSKI52229055,56 5UNIWERSYTET ŚLĄSKI64034854,38 6UAM W POZNANIU78442454,08 7U. SZCZECIŃSKI43922952,16 8UMK W TORUNIU57628950,17 9UMCS W LUBLINIE72436350,14 10U. W BIAŁYMSTOKU36717948,77 11U. WROCŁAWSKI103849747,99 12UKSW W WARSZAWIE36517347,4 13U. RZESZOWSKI37517145,6 14KUL52523945,52 15U. WARMIŃSKO-MAZURSKI37015842,7 16UCZELNIA ŁAZARSKIEGO51513426,02 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% 1 12537032,89 RAZEM11 020 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 50,43 %

18 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

19 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI 1234 1 SWPiD W GDYNI451942,22 2 UNIWERSYTET OPOLSKI1837540,98 3 WSM W WARSZAWIE271140,74 4 KRAKOWSKA AKADEMIA29910836,12 5 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO1947036,08 6 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI28932,14 7 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB.682130,88 8 WSM W LEGNICY14428,57 9 WSPiA W PRZEMYŚLU20525 10 EWSPiA W WARSZAWIE992323,23 11 WSZiP CHODKOWSKIEJ761621,05 12 SWPS5120 13 WSEiP LIPIŃSKIEGO18316,67 14 WSUS8112,5 15 PWSBAiTK3000 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ50,43%

20 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

21 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2012 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 11 020

22 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN

23 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

24 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1330 S 674 – 50,75%46468,84 2 N 654 – 49,24%32149,08 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1038 S 404 – 38,99%28771,03 2 N 632 – 61%21033,22 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 907 S 621 – 69,31%49780,03 11 N 275 – 31,99%15054,54 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 784 S 419 – 53,58%26964,2 2 N 363 – 46,41%15642,97 5 UMSC W LUBLINIE 724 S 470 – 65%28360,21 1 N 253 – 34,94%7931,22 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 640 S 289 – 45,36%18463,66 3 N 348 – 54,63%16346,83 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 576 S 320 – 56,53%20664,37 10 N 246 – 43,46%8032,52 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 525 S 429 – 82,18%21048,95 3 N 93 – 17,81%2931,18

25 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne% zdawalności brak danych 9 UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU 522 S273 – 52,39%18868,85 1 N248 – 47,6%9036,29 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 515 S410 – 79,92%10325,12 2 N103 – 20,07%3029,12 11 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 439 S292 – 66,66%17459,58 1 N146 – 33,33%5638,35 12 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 418 S230 – 55,02%16370,86 0 N188 – 47,97%9550,53 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 375 S286 – 76,67%15152,79 2 N87 – 26,8%1921,83 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 370 S294 – 79,67%13746,59 1 N75 – 20,32%2026,66 15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 367 S245 – 66,76%14559,18 1 N121 – 32,97%3428,09 16 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WA-W 365 S244 – 66,84%13555,32 0 N121 – 33,15%3831,4

26 ZDAWALNOŚĆ A LICZBA PUNKTÓW APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁO 2 987 OSÓB APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁO 2 343 OSOBY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁO 228 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO 100-110 1 552 51,95% 1 062 45,32%11952,19% 111-12091330,56%74931,96%75 32,89% 121-13042114,09%40017,07%26 11,4% 131-140953,18%1275,42%62,63% 141 -150 60,20%50,21%20,88%

27 ciekawostki NAJLEPSZY WYNIK UZYSKANY PRZEZ KANDYDATA – 145 PUNKTÓW NAJLEPSZY WYNIK UZYSKANY PRZEZ KANDYDATA – 145 PUNKTÓW ABSOLWENT 2012 ABSOLWENT 2012 OIRP WARSZAWA OIRP WARSZAWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI

28 ciekawostki NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU ABSOLWENT 1988 ABSOLWENT 1988 OIRP KATOWICE OIRP KATOWICE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

29 ciekawostki 3 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8 3 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8 1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 10 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 10 Z TEJ GRUPY 2 OSOBY ZDAŁY EGZAMIN 33,33%

30 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012 PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie46437781,25 2 Uniwersytet Warszawski57242774,65 3 Uniwersytet Łódzki 16011370,63 4 Uniwersytet Gdański23915866,11 5 UMCS w Lublinie28117863,35 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 20412963,24 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 31719862,46 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 26116262,07 9 Uniwersytet w Białymstoku 1539461,44 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 21412960,28 11 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 1438660,14 12 Uniwersytet Wrocławski 47428259,49 13 Uniwersytet Szczeciński 21611955,09 14 Uniwersytet Rzeszowski 1498053,69 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 1538253,59 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 1444229,17

31 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012 C.D. PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17Uniwersytet Opolski995050,51 18Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie14750 19Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego1084440,74 20Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie893033,71 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie26830,77 22Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni26830,77 23Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu19526,32 24 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim28725 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie35822,86 26Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy5120 27 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach18316,67 28 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli101 29Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej300 30 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych1000

32 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 572 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

33 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 474 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

34 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 464 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

35 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 317 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

36 UNIWERSYTET M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 281 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

37 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 261 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

38 UDZIAŁY OSÓB Z POSZCZEGÓLNYMI OCENAMI ZE STUDIÓW W GRUPIE PRZYSTĘPUJĄCYCH

39

40 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY DLA U. WARSZAWSKIEGO (22 OSOBY) I U. ŚLĄSKIEGO (15 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW: CELUJĄCY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 13212997,73 2 Uniwersytet w Białymstoku 333296,97 3 Uniwersytet Wrocławski 949095,74 4 UMCS w Lublinie 797493,67 5 Uniwersytet Warszawski 20819493,27 6 Uniwersytet Gdański 746891,89 7 Uniwersytet Łódzki 494591,84 8 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 443988,64 9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1049288,46 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 554785,45 11 Uniwersytet Szczeciński 463678,26 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 1088477,78 Uniwersytet Rzeszowski 453577,78 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 614675,41 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 805568,75 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 492959,18

41 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego 55100 2 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. 6583,33 3 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni 4375 4 Uniwersytet Opolski 201470 5 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 251664 6 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 7457,14 7 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 13753,84 8 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie 10550 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy 2150 10 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 7342,85 11 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 3133,33 12 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach 13323,07 13 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 100 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 100 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 400

42 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2010, 2011, 2012 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW CELUJĄCY

43 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 ABSOLWENCI 2011 EGZAMIN 2011 ABSOLWENCI 2010 EGZAMIN 2010 PRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie13297,7311690,5211385,84 Uniwersytet w Białymstoku3396,973086,671275 Uniwersytet Wrocławski9495,748464,294386,05 UMCS w Lublinie7993,676188,526366,67 Uniwersytet Warszawski20893,2727678,2634863,51 Uniwersytet Gdański7491,895590,915874,14 Uniwersytet Łódzki4991,844689,134271,43 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu4488,646382,546973,91 Uniwersytet Śląski w Katowicach10488,468292,689368,82 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu5585,457268,064276,19 Uniwersytet Szczeciński4678,263393,944290,48 Uniwersytet Rzeszowski4577,788673,269552,63 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II10877,789462,7712744,88 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie6175,413775,684052,5 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie8068,759751,556031,67 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie4959,186462,55530,91

44 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 41935284 2Uniwersytet Warszawski 55242176,27 3Uniwersytet Łódzki 14811275,67 4UMCS w Lublinie 22316573,99 5Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 25317569,17 6Uniwersytet w Białymstoku 1349167,91 7Uniwersytet Gdański 23015567,39 8Uniwersytet Szczeciński 1449666,66 9Uniwersytet Śląski w Katowicach 25116164,14 10Uniwersytet Wrocławski 43828063,93 11Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 19912763,82 12Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 1408661,43 13Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 18110356,9 14Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 1498255,03 15Uniwersytet Rzeszowski 1467954,11 16Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 1434229,37

45 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy3266,67 2Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego744155,41 3Uniwersytet Opolski985051,02 4Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie14750 5Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni19842,11 6Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu13538,46 7Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie782835,89 8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie24833,33 9 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.27725,93 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach16318,75 11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie33618,19 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli8112,5 13 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych600 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych1000 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej300

46 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW DOSTATECZNY PLUS ORAZ DOSTATECZNY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 422354,76 2 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 642132,81 3 Uniwersytet Szczeciński 722331,94 4 Uniwersytet Warszawski 20630 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 4125 6 UMCS w Lublinie 581322,41 7 Uniwersytet w Białymstoku 19315,78 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 101 9 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 3139,68 10 Uniwersytet Łódzki 1218,33 11 Uniwersytet Wrocławski 3326,06 12 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 300 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 100 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 400 Uniwersytet Gdański 900 Uniwersytet Rzeszowski 1100

47 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW DOSTATECZNY PLUS ORAZ DOSTATECZNY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych2150 2Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie11218,18 3Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego3339,09 4 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie100 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.100 Uniwersytet Opolski100 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie200 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu200 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni700 10Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy- 11Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie- 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli- 13Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- 14 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach- 15 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google