Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 29 WRZEŚNIA 2012 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

4 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R ,20 % ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R ,78 % ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R ,35 % ABSOLWENCI ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R ,47 % ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM) W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R ,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH

5 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,28 %907 2Uniwersytet Warszawski ,74 % Uniwersytet Wrocławski ,95 % Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie ,53 %724 5Uniwersytet Śląski w Katowicach ,28 %640 6Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,31 %784 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu %576 8Uniwersytet Gdański ,12 %522 9Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie ,07 %370 10Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,11 %365 11Uniwersytet Szczeciński ,58 %439 12Uniwersytet Rzeszowski ,5 %375 13Uniwersytet w Białymstoku ,75 %367 14Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,57 %525 15Uniwersytet Łódzki ,08 %418 16Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego ,86 %299 17Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,89 %515

6 ABSOLWENCI Z 2012 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D. L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziałów prawa w 2012 r Absolwenci 2012, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpili 18 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie ,91 %99 19 Uniwersytet Opolski ,73 % Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie ,33 % Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie ,31 %76 22 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim %68 23 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie631422,22 %27 24 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli601016,66 %28 25 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych521019,23 %30 26 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu401947,5 %20 28 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni392666,66%45 27 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach371848,64 %18 29 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu24833,33%8 30 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy23521,73 %14 31 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej14321,42 %5 inne111 RAZEM ,65 %11 020

7 PRZYSTĘPUJĄCY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW OSÓB

8 EGZAMIN W 2012 R. PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB 50,43 % ZDAŁO OSÓB 50,43 % APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁO ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁO ,8% 50,5% 27,4% 54,8% 50,5% 27,4%

9 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW: UKOŃCZONEJ UCZELNI UKOŃCZONEJ UCZELNI OCENY ZE STUDIÓW OCENY ZE STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW FORMY STUDIÓW FORMY STUDIÓW WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2012 ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2012 WG OCENY ZE STUDIÓW

10 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2012 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO OSÓB NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO OSÓB APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁO OSÓB APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁY 833 OSOBY

11 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 50,43% KANDYDATÓW CO STANOWI 50,43% KANDYDATÓW

12 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

13 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 654,543,53 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 97,4473,7863,5340,1131,3524,44 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,6829,2928,2932,565,863,15

14 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

15 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 60,8848,5445,4636,193534,98 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 50,8622,4911,074,172,378,99

16 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

17 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P. UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI U. JAGIELLOŃSKI ,78 2U. ŁÓDZKI ,72 3U. WARSZAWSKI ,95 4U. GDAŃSKI ,56 5UNIWERSYTET ŚLĄSKI ,38 6UAM W POZNANIU ,08 7U. SZCZECIŃSKI ,16 8UMK W TORUNIU ,17 9UMCS W LUBLINIE ,14 10U. W BIAŁYMSTOKU ,77 11U. WROCŁAWSKI ,99 12UKSW W WARSZAWIE ,4 13U. RZESZOWSKI ,6 14KUL ,52 15U. WARMIŃSKO-MAZURSKI ,7 16UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ,02 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% ,89 RAZEM ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 50,43 %

18 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

19 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 365 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI SWPiD W GDYNI451942,22 2 UNIWERSYTET OPOLSKI ,98 3 WSM W WARSZAWIE271140,74 4 KRAKOWSKA AKADEMIA ,12 5 AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO ,08 6 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI28932,14 7 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB ,88 8 WSM W LEGNICY14428,57 9 WSPiA W PRZEMYŚLU EWSPiA W WARSZAWIE992323,23 11 WSZiP CHODKOWSKIEJ761621,05 12 SWPS WSEiP LIPIŃSKIEGO18316,67 14 WSUS8112,5 15 PWSBAiTK3000 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ50,43%

20 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

21 ANALIZA ZBIORCZA ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2012 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW

22 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN

23 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

24 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI 1330 S 674 – 50,75%46468,84 2 N 654 – 49,24%32149,08 2 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 1038 S 404 – 38,99%28771,03 2 N 632 – 61%21033,22 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 907 S 621 – 69,31%49780,03 11 N 275 – 31,99%15054,54 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 784 S 419 – 53,58%26964,2 2 N 363 – 46,41%15642,97 5 UMSC W LUBLINIE 724 S 470 – 65%28360,21 1 N 253 – 34,94%7931,22 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 640 S 289 – 45,36%18463,66 3 N 348 – 54,63%16346,83 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 576 S 320 – 56,53%20664,37 10 N 246 – 43,46%8032,52 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 525 S 429 – 82,18%21048,95 3 N 93 – 17,81%2931,18

25 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne% zdawalności brak danych 9 UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU 522 S273 – 52,39%18868,85 1 N248 – 47,6%9036,29 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 515 S410 – 79,92%10325,12 2 N103 – 20,07%3029,12 11 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 439 S292 – 66,66%17459,58 1 N146 – 33,33%5638,35 12 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 418 S230 – 55,02%16370,86 0 N188 – 47,97%9550,53 13 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 375 S286 – 76,67%15152,79 2 N87 – 26,8%1921,83 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 370 S294 – 79,67%13746,59 1 N75 – 20,32%2026,66 15 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 367 S245 – 66,76%14559,18 1 N121 – 32,97%3428,09 16 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WA-W 365 S244 – 66,84%13555,32 0 N121 – 33,15%3831,4

26 ZDAWALNOŚĆ A LICZBA PUNKTÓW APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁO OSÓB APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁO OSOBY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁO 228 OSÓB LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,95% ,32%11952,19% ,56%74931,96%75 32,89% ,09%40017,07%26 11,4% ,18%1275,42%62,63% ,20%50,21%20,88%

27 ciekawostki NAJLEPSZY WYNIK UZYSKANY PRZEZ KANDYDATA – 145 PUNKTÓW NAJLEPSZY WYNIK UZYSKANY PRZEZ KANDYDATA – 145 PUNKTÓW ABSOLWENT 2012 ABSOLWENT 2012 OIRP WARSZAWA OIRP WARSZAWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI

28 ciekawostki NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU ABSOLWENT 1988 ABSOLWENT 1988 OIRP KATOWICE OIRP KATOWICE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

29 ciekawostki 3 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8 3 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8 1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 10 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 10 Z TEJ GRUPY 2 OSOBY ZDAŁY EGZAMIN 33,33%

30 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012 PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,25 2 Uniwersytet Warszawski ,65 3 Uniwersytet Łódzki ,63 4 Uniwersytet Gdański ,11 5 UMCS w Lublinie ,35 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,24 7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,46 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,07 9 Uniwersytet w Białymstoku ,44 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,28 11 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,14 12 Uniwersytet Wrocławski ,49 13 Uniwersytet Szczeciński ,09 14 Uniwersytet Rzeszowski ,69 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,59 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,17

31 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2012 C.D. PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 17Uniwersytet Opolski995050,51 18Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego ,74 20Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie893033,71 21 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie26830,77 22Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni26830,77 23Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu19526,32 24 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim28725 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie35822,86 26Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach18316,67 28 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli101 29Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych1000

32 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 572 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

33 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 474 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

34 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 464 OSOBY STRUKTURA WG OCEN

35 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 317 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

36 UNIWERSYTET M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 281 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

37 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH – ABSOLWENCI 2012 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2012 – 261 OSÓB STRUKTURA WG OCEN

38 UDZIAŁY OSÓB Z POSZCZEGÓLNYMI OCENAMI ZE STUDIÓW W GRUPIE PRZYSTĘPUJĄCYCH

39

40 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY DLA U. WARSZAWSKIEGO (22 OSOBY) I U. ŚLĄSKIEGO (15 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW: CELUJĄCY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,73 2 Uniwersytet w Białymstoku ,97 3 Uniwersytet Wrocławski ,74 4 UMCS w Lublinie ,67 5 Uniwersytet Warszawski ,27 6 Uniwersytet Gdański ,89 7 Uniwersytet Łódzki ,84 8 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,64 9 Uniwersytet Śląski w Katowicach ,46 10 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,45 11 Uniwersytet Szczeciński ,26 12 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,78 Uniwersytet Rzeszowski ,78 14 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,41 15 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,75 16 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,18

41 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub. 6583,33 3 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni Uniwersytet Opolski Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 7457,14 7 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie 13753,84 8 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 7342,85 11 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli 3133,33 12 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach 13323,07 13 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 100 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych 100 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych 400

42 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2010, 2011, 2012 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW CELUJĄCY

43 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW BARDZO DOBRY ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 ABSOLWENCI 2011 EGZAMIN 2011 ABSOLWENCI 2010 EGZAMIN 2010 PRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie13297, , ,84 Uniwersytet w Białymstoku3396,973086, Uniwersytet Wrocławski9495,748464,294386,05 UMCS w Lublinie7993,676188,526366,67 Uniwersytet Warszawski20893, , ,51 Uniwersytet Gdański7491,895590,915874,14 Uniwersytet Łódzki4991,844689,134271,43 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu4488,646382,546973,91 Uniwersytet Śląski w Katowicach10488,468292,689368,82 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu5585,457268,064276,19 Uniwersytet Szczeciński4678,263393,944290,48 Uniwersytet Rzeszowski4577,788673,269552,63 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II10877,789462, ,88 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie6175,413775,684052,5 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie8068,759751,556031,67 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie4959,186462,55530,91

44 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Warszawski ,27 3Uniwersytet Łódzki ,67 4UMCS w Lublinie ,99 5Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,17 6Uniwersytet w Białymstoku ,91 7Uniwersytet Gdański ,39 8Uniwersytet Szczeciński ,66 9Uniwersytet Śląski w Katowicach ,14 10Uniwersytet Wrocławski ,93 11Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,82 12Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,43 13Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,9 14Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,03 15Uniwersytet Rzeszowski ,11 16Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,37

45 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW CELUJĄCY, BARDZO DOBRY, DOBRY PLUS ORAZ DOBRY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy3266,67 2Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego744155,41 3Uniwersytet Opolski985051,02 4Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni19842,11 6Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu13538,46 7Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie782835,89 8 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie24833,33 9 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.27725,93 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach16318,75 11 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie33618,19 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli8112,5 13 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych600 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych1000 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej300

46 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW DOSTATECZNY PLUS ORAZ DOSTATECZNY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,76 2 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,81 3 Uniwersytet Szczeciński ,94 4 Uniwersytet Warszawski Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II UMCS w Lublinie ,41 7 Uniwersytet w Białymstoku 19315,78 8 Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 3139,68 10 Uniwersytet Łódzki 1218,33 11 Uniwersytet Wrocławski 3326,06 12 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 300 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 100 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 400 Uniwersytet Gdański 900 Uniwersytet Rzeszowski 1100

47 ABSOLWENCI 2012 – EGZAMIN 2012 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW DOSTATECZNY PLUS ORAZ DOSTATECZNY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych2150 2Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie11218,18 3Krakowska Akademia A. Frycza – Modrzewskiego3339,09 4 Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie100 KUL Wydz. Zam. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lub.100 Uniwersytet Opolski100 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa H. Chodkowskiej w Warszawie200 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu200 Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni700 10Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy- 11Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie- 12 KUL Wydz. Zam. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli- 13Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- 14 Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. Prof. E. Lipińskiego w Kielcach- 15 Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google