Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja Marketing terytorialny. Marketing terytorialny - definicja Marketing terytorialny jest rodzajem marketingu przypisanym organizacją non- profit.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja Marketing terytorialny. Marketing terytorialny - definicja Marketing terytorialny jest rodzajem marketingu przypisanym organizacją non- profit."— Zapis prezentacji:

1 Promocja Marketing terytorialny

2 Marketing terytorialny - definicja Marketing terytorialny jest rodzajem marketingu przypisanym organizacją non- profit. Oznacza to odejście z punktu widzenia podmiotu prowadzącego działalność marketingową od klasycznej definicji zysku jako kategorii ekonomiczno-finansowej na rzecz definicji określającej zysk jako stopień zaspokojenia potrzeb ludności z danego terytorium, zarówno w kategoriach jednostkowych jak i i określonych zbiorowości. Marketing terytorialny należy traktować jako zbiór produktów (megaprodukt) jakim jest określone terytorium (w rozumieniu jego zasobów i funkcji, które dzięki nim realizuje) oferowanych przez odpowiedzialny podmiot z zachowaniem narzędzi marketingu.

3 Koncepcja „7P” jako marketing-mix dla podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie marketingu terytorialnego  4P +  People (ludzie) – personel, kształcenie, poufność, motywacja, wygląd, zachowania interpersonalne, nastawienie;  Physical evidence (cechy fizyczne) – otoczenie, zasoby materialne, cechy przestrzeni, walory krajobrazowe;  Process (procesy)- polityka, procedury, lojalność, płynność działania.

4 Segmentacja w marketingu terytorialnym Określenie grup odbiorców na które ukierunkowane są działania marketingu terytorialnego.  Podział na marketing wewnętrzny (w stosunku do terytorium lub pracowników organów zarządzających) i zewnętrznych;  Podział marketingu terytorialnego ze względu na jego zasięg: miasta, marketing komunalny, marketing lokalny, marketing regionalny, marketing terytorialny

5 Mega produkt a subprodukt  Megaprodukt – terytorium i jego mieszkańcy jako całość – kreowanie wizerunku miejsca jako całości  Subprodukt – istotny dla konkretnych odbiorców lub ich grup – dopasowanie instrumentów dla targetu. Do subproduktków marketingu terytorialnego zaliczamy produkty historyczne, turystyczne, mieszkaniowe, rynku pracy, kulturalne, rekreacyjne sportowe, socjalne, edukacyjne, usługowe, komunalne, targowo-wystawiennicze, handlowe, inwestycyjne, finansowe, środowiskowe)

6 Podobieństwa między marketingiem przedsiębiorstw a marketingiem terytorialnym  Nastawienie na zwiększenie efektywności,  Orientacja na odbiorcę,  Produkty tworzone są w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców,  Stosowawie podobnych technik i narzędzi marketingowych,  Działanie w warunkach konkurencji

7 Różnice między marketingiem przedsiębiorstw a marketingiem terytorialnym  Trudność w jednoznacznym określeniu odbiorców,  Ograniczenia dla stosowania marketingu zintegrowanego,  Ograniczenia zakresu swobody działania,  Cel działania ukierunkowany na zaspokajania głównie potrzeb zbiorowych,  Podejście do ceny

8 Promocja jako narzędzie marketingu terytorialnego - funkcje  Integracyjna,  Pobudzająca,  konkurencyjna

9 Promocja wewnętrzna Kształtuje wizerunek jednostki terytorialnej oraz dąży do uzyskania poparcia dla określonych (kierunków) działań oraz zachęca do współpracy w ramach społeczności lokalnej

10 Promocja zewnętrzna Służy zainteresowaniu terytorium turystów, kapitału, ośrodków opiniotwórczych oraz polityków i decydent wyższego szczebla oraz poprawieniu wśród nich wizerunku.

11 Typologia działań promocyjnych Typ produktuTyp adresata GospodarczyPromocja gospodarcza wewnętrzna Promocja gospodarcza zewnętrzna SpołecznyPromocja kulturowa wewnętrzna Promocja kulturowa zewnętrzna KulturowyPromocja kulturowa wewnętrzna Promocja kulturowa zewnętrzna

12 Narzędzia promocji marketingu terytorialnego  Reklama  Akwizycja  Promocja osobista i marketing bezpośredni  PR  wydarzenia

13 Nowe rozwiązania narzędziowe  City placement  Set-jetting (odwiedzanie miejsc miejsc ukazywanych w mediach)  internet

14 Przykłady działań w ramach promocji marketingu miejsc Nazwa instrumentuTyp działania ReklamaReklama wizerunkowa reklama ambientowa Public relationsSystem identyfikacji wizualnej, www, publikacje, reportaże, eventy, sponsoring Promocja sprzedażyUlgi podatkowe, przekazanie gruntów, PPP, szkolenia, granty Sprzedaż osobistaKontakty z inwestorami, spotkania z mieszkańcami, dyplomacja lokalna

15 Reklama w przestrzeni „miejsca”  Brak określonego natężenia i rozmieszczenia  Trudność w określeniu przestrzeni istotnych dla danej informacji  Ograniczenie prawne  Brak możliwości ścisłego kontrolowania nośników i treści reklam

16 Środki PR  Media relations  Community relations  Investor relations  Własna prasa  Lobbing  Sponsoring  Akcje szkoleniowe, edukacyjne, dni otwarte…  Zarządzanie kryzysem

17 Wizerunek a marka KryteriumMarka miejscaWizerunek miejsca Możliwość kreowaniaMotywacja do kreowania Wpływ marki na odbiorcę Wizerunek trudno jest kreować Wizerunek zależy od odbiorcy OdpornośćIdentyfikacja marki może być zmienna Dążenie do trwałości wizerunku SterowalnośćMożna sterowaćTrudno jest sterować wizerunkiem Powiązanie z efektem końcowym Poprawia postrzeganie danego miejsca Wizerunek jest konsekwencja bycia postrzeganym Odporność na manipulacjęPozwala na manipulacjęOdporny na manipulację Wzajemne relacjeMoże się przyczynić do zmiany wizerunku Zły wizerunek utrudnia promocję marki Relacje z tożsamością miejscaMarka wpływa na tożsamośćWizerunek zależy od tożsamości

18 Zasady kreowania marki miejsca  Strategiczne podejście  Pozycjonowanie poprzez uchwycenie specyfiki miejsca  Zapewnienie powtarzalności przekazu  Zapewnienie łatwości zapamiętywania przekazu  Utożsamianie się mieszkańców z marką

19 Cechy marek miejsca  Jakość  Lepsza znajomość – identyfikacja z kluczowymi obiektami/ gorsza znajomość – identyfikacja z kluczowymi trasami  Duża znajomość miejsca – odchodzenie od kluczowych miejsc identyfikacji na rzecz miejsc charakterystycznych lub niszowych

20 Unikatowe cechy promocji w marketingu wewnętrznym  Drogie działania promocyjne mogą wywoływać zarzut marnotrawienia lub niecelowości wydatkowanych funduszy  Większe wykorzystanie działań z zakresu public relations  Zakres wykorzystywanych środków i narzędzi tj. materiały wydawnicze (foldery, informatory gospodarcze, katalogi ofertowe publikacje, etc.) logo i umieszczanie go na materiałach promocyjnych  W większym stopniu wykorzystywane są kanały lokalne


Pobierz ppt "Promocja Marketing terytorialny. Marketing terytorialny - definicja Marketing terytorialny jest rodzajem marketingu przypisanym organizacją non- profit."

Podobne prezentacje


Reklamy Google