Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A.M. Zarzycka. Rodzaje działań promocyjnych reklama (radio, telewizja, prasa, kino, formy zewnętrze, Internet, tzw. direct mail) public relations sponsoring.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A.M. Zarzycka. Rodzaje działań promocyjnych reklama (radio, telewizja, prasa, kino, formy zewnętrze, Internet, tzw. direct mail) public relations sponsoring."— Zapis prezentacji:

1 A.M. Zarzycka

2 Rodzaje działań promocyjnych reklama (radio, telewizja, prasa, kino, formy zewnętrze, Internet, tzw. direct mail) public relations sponsoring sprzedaż osobista (akwizycja) promocja sprzedaży (próbki, degustacje, pokazy, konkursy) targi międzynarodowe A.M. Zarzycka

3 Targi międzynarodowe  uniwersalne (wielobranżowe)  specjalistyczne  ekspozycje „solo”  znaczenie Niemiec  ponad 2500 imprez targowo-wystawienniczych o zasięgu międzynarodowym A.M. Zarzycka

4 Cele uczestnictwa w targach międzynarodowych zakup i sprzedaż produktów zawarcie kontraktu nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi dystrybutorami i agentami korzystne zaprezentowanie firmy i jej oferty obserwację konkurencji identyfikację nowych trendów na rynku branżowym wejście na nowe rynki zagraniczne A.M. Zarzycka

5 Strategie promocji  strategia „push” (tłoczenia)  strategia „pull” (ssania) A.M. Zarzycka

6 Proces komunikowania się w marketingu międzynarodowym NadawcaKodowanie Kanał przekazu DekodowanieOdbiorca A.M. Zarzycka Zakłócenia Otoczenie kulturowe nadawcy Otoczenie kulturowe odbiorcy

7 Promocja międzynarodowa  adaptacja (reklama)  standaryzacja (korzyści czysto ekonomiczne, kształtowanie jednolitego wizerunku) A.M. Zarzycka

8 Reklama na rynkach zagranicznych 1) ten sam przekaz, zmiana języka (Allianz, Adidas) 2) ten sam temat, dostosowanie lokalne (Coca-Cola) 3) adaptacja tematu i sposobu zaprezentowania (Hellmanns) A.M. Zarzycka

9 Czynniki wpływające na promocję międzynarodową  czynniki kulturowe (w tym językowe)  uwarunkowania społeczne  różnice ekonomiczne  uwarunkowania infrastrukturalne  czynniki prawno-administracyjne  czynniki konkurencyjne A.M. Zarzycka

10 Uwarunkowania kulturowe  zwyczaje konsumpcyjne  tzw. kontekstowość (w akwizycji, reklamie)  narodowe style reklamy  język  subkultury (segmenty transnarodowe) A.M. Zarzycka Zróżnicowania wewnątrz – i międzykulturowe

11 Style reklamy w wybranych krajach KrajStyl reklamy NiemcyRacjonalność, opis, informacja Wielka BrytaniaSubtelność, niedopowiedzenie, ironia, humor USAEmocjonalność, styl życia, wspaniałość, bezpośrednia komunikacja FrancjaInnowacyjność, przyciąganie uwagi, styl teatralny JaponiaGrzeczność, spokój, wartości rodzinne, szacunek do osób starszych A.M. Zarzycka

12 Strategie promocji według uwarunkowań kulturowych A.M. Zarzycka

13 Czynniki administracyjno-prawne zakaz reklamy wybranych produktów ograniczenia czasowe zakaz reklamy wprowadzającej w błąd zakaz tzw. reklamy ukrytej (product placement) stosowanie tzw. apelów porównawczych pokazywanie postaci ludzkich w określony sposób A.M. Zarzycka

14 Reklama ukryta (product placement) Pokazywanie w filmach, programach telewizyjnych itp. produktów markowych jako rekwizytów lub stałych elementów scenografii A.M. Zarzycka


Pobierz ppt "A.M. Zarzycka. Rodzaje działań promocyjnych reklama (radio, telewizja, prasa, kino, formy zewnętrze, Internet, tzw. direct mail) public relations sponsoring."

Podobne prezentacje


Reklamy Google