Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Narodowe, rezerwaty przyrody na Mazowszu Lasy na Mazowszu Powierzchnia lasów państwowych według wieku (udział procentowy) przedstawia się następująco:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Narodowe, rezerwaty przyrody na Mazowszu Lasy na Mazowszu Powierzchnia lasów państwowych według wieku (udział procentowy) przedstawia się następująco:"— Zapis prezentacji:

1

2 Parki Narodowe, rezerwaty przyrody na Mazowszu

3 Lasy na Mazowszu Powierzchnia lasów państwowych według wieku (udział procentowy) przedstawia się następująco: Drzewostany I klasy wieku (1-20 lat) - 16,9% Drzewostany II klasy wieku (21-40 lat) - 29,0% Drzewostany III klasy wieku (41-60 lat) - 24,3% Drzewostany IV klasy wieku (61-80 lat) - 13,5% Drzewostany V klasy wieku (81 i więcej) - 10,2% Drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia - 1,0% W lasach dominuje drzewostan sosnowo-modrzewiowy (78,4%). Pozostałe gatunki drzew, to: świerk, jodła, buk, dąb, klon, wiąz, jesion, grab, brzoza, olsza, topola, osika, lipa.

4 Procent lasów na Mazowszu zgodnie z wiekiem:

5 Mapa rezerwatów chronionych na Mazowszu:

6 Rezerwat przyrody Las im. Jana III Sobieskiego * leśny rezerwat przyrody położonym w Warszawie, w dzielnicy Wawer, we wschodniej części miasta. Rozległa niska wydma porośnięta lasem sosnowo –dębowo - lipowym z domieszką czarnej brzozy. Znajduje się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 113,92 ha (pierwotnie w latach 30. XX wieku ponad 300ha) * W rezerwacie można spotkać borsuka, kunę leśną, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, myszołowa, jastrzębia, puszczyka, muchołówkę małą, muchołówka żałobną, zaskrońca czy padalca.

7 ochrona ścisła goździk piaskowy lilia złotogłów orlik pospolity bluszcz pospolity ochrona częściowa konwalia majowa kruszyna pospolita turówka leśna kalina koralowa pierwiosnek lekarski

8 Rezerwat Bagno Bocianowskie leśny rezerwat przyrody, położony w gminie Celestynów, na północny wschód od Celestynowa (powiat otwocki, województwo mazowieckie),na obszarze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Został powołany Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. na powierzchni 68,98 ha. Jest to rezerwat częściowy. Utworzono go w celu ochrony zbiorowisk leśnych na terenach wydmowych i torfowiskowych.

9 Walory przyrodnicze -największą powierzchnię zajmuje ols torfowcowi (39,6%) i kwaśna dąbrowa (31,8%), a gatunkiem panującym jest sosna (88,3%). Na niewielkich bagienkach (zatorfionych jeziorkach będących pozostałością po dawnej eksploatacji torfu) spotkać można grzybienie północne, pływacza zwyczajnego i rosiczkę okrągłolistną. Rosną tu też bagno zwyczajne i borówka bagienna. Rezerwat stanowi ostoję licznych zwierząt, m.in. łosia, dzika i sarny oraz ptaków wodno-błotnych. W centrum rezerwatu znajduje się zagłębienie torfowiskowe, Gołe bagno.

10 Rezerwat Grądy Celestynowskie leśny, częściowy rezerwat przyrody położony w gminie Celestynów, na północ od Celestynowa. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 19 lutego 1987 (M.P. z 1987 r. Nr 7, poz. 55[1]). Zajmuje powierzchnię 8,35 ha. Celem ochrony tego rezerwatu jest ochrona zbiorowisk grądowych ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin. Występuje tu dobrze zachowany fragment lasu liściastego.

11 Rezerwat Grądy Celestynowskie Walory przyrodnicze- Powierzchnię rezerwatu zajmują siedliska: buczyna kwaśna (86,8%) i las świeży (13,2%), z panującym dębem (79,3%) oraz osiką (20,7%). Gatunkami współpanującymi są brzoza, grab, sosna. Na szczególną uwagę zasługują występujące tu zbiorowiska grądu typowego z fragmentami grądu wysokiego oraz rzadko spotykany na Niżu Polskim zespół grądu niskiego z turzyca drżączkowatą. W rezerwacie występują m.in. następujące gatunki roślin: kopytnik pospolity, turówka leśna, groszek czerniejący, zawilce.

12 Rezerwat przyrody Czarci Dół torfowiskowy, częściowy rezerwat przyrody położony w gminie Celestynów, na zachód od wsi Zabieżki (powiat otwocki, województwo mazowieckie).

13 Walory przyrodnicze - Największą powierzchnię zajmuje bór wilgotny (38,3%) i bór bagienny (35,9%), a gatunkiem panującym na całej powierzchni leśnej jest sosna. Szczególnej ochronie podlega niewielkie torfowisko wysokie. Na niewielkiej powierzchni zachował się bór bagienny z charakterystycznymi karłowatymi sosnami. Występują tu drobne jeziorka, które są efektem dawnej eksploatacji torfu. Z uwagi na obniżanie się wód gruntowych obserwuje się zanikanie torfowisk, wysychanie i zarastanie bagienek.

14 Rezerwat Szerokie Bagno rezerwat przyrody położony w gminie Osieck, na południowy wschód od wsi Zabieżki (województwo mazowieckie).Jest to rezerwat torfowiskowy, częściowy. Utworzono go w celu ochrony torfowiska wysokiego oraz fragmentów boru wilgotnego i bagiennego z charakterystyczną florą i fauną.

15 Gatunki stwierdzone w rezerwacie podlegające ochronie ścisłej: rosiczka okrągłolistna widłak jałowcowaty grzybień biały Gatunki chronione częściowo: płucnica islandzka mącznica lekarska bagno zwyczajne kalina koralowa kruszyna

16 Rezerwat przyrody Pogorzelski Mszar Torfowiskowy rezerwat przyrody położony we wschodniej części Otwocka w województwie mazowieckim. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Zajmuje powierzchnię 35,08 ha.

17 Przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie i przejściowe oraz otaczające je wydmy z charakterystyczną florą i fauną. Rosną tu m.in. charakterystyczne dla torfowisk bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, borówka bagienna i z rzadka żurawina błotna oraz wełnianka pochwowata. Na wydmach natomiast spotkać można runo charakterystyczne dla borów suchych.

18 Rezerwat przyrody Na Torfach Faunistyczny rezerwat przyrody leżący na terenie Karczewa na południe od Otwocka w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego ; Obejmuje jezioro Torfy o powierzchni 7ha i podmokłe lasy ; Obok znajduje się stara leśniczówka z ośrodkiem edukacji ekologicznej ; Rezerwat jest częściowo otwarty dla turystyki ; Celem ochrony jest jezioro zasilane wodami źródliskowymi z otaczającym je borem bagiennym i mieszanym.

19 Centralną część rezerwatu zajmuje płytkie zatorfione jezioro porośnięte roślinnością wodną. Na północnym brzegu występują bogate w wodę źródliska zasilające jezioro. Wokół jeziora występują zespoły leśne charakterystyczne dla terenów zatorfionych i podmokłych. Jest on ostoją wielu gatunków gadów i płazów oraz miejscem gniazdowania ptactwa błotnego i przebywania wielu gatunków zwierząt takich jak łoś, sarna, kuna leśna czy borsuk. Z płazów spotkać tu można m. in ropuchy, żaby, traszkę grzebieniastą i grzebiuszkę ziemną. Do gatunków rzadkich należą: muchołówka mała, dzięcioł czarny, gniewosz plamisty, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Rezerwat Torfy

20 Rezerwat przyrody Świder Krajobrazowy rezerwat przyrody położony w obszarze miast Otwocka i Józefowa oraz gmin Wiązowna, Kołbiel i Siennica. Rezerwat w gminie Kołbiel leży w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, częściowo obejmuje doliny rzek: Świdra i Mieni. Ma powierzchnię 238 ha. Przedmiotem ochrony są rzeki Świder i Mienia z licznymi przełomami, zakolami i wodospadami oraz nadbrzeżną roślinnością. Ochroną objęto 41 kilometrów rzeki Świder, począwszy od Dłużewa, a na moście w Świdrach Wielkich kończąc. Chronione są pasy szerokości ok. 20 m znajdujące się po obu stronach koryt rzecznych.

21 Stałym zagrożeniem dla rezerwatu są śmieci, w tym pozostawiane przez turystów i sezonowych mieszkańców, jak również nielegalne wycinanie nadbrzeżnych krzewów i drzew, oraz usuwanie naturalnych przeszkód z koryta rzeki kształtujących jej nurt i siedliska wielu gatunków ryb.

22 Rezerwat Żurawinowe Bagno Torfowiskowy rezerwat przyrody zlokalizowany w granicach wsi Regut, przy trasie Góra Kalwaria –Mińsk Mazowiecki, w gminie Celestynów (województwo mazowieckie). Ma powierzchnię 2,33 ha.

23 . Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego z charakterystyczną fauną i florą oraz otaczających je borów bagiennych i wilgotnych

24 Procentowy udział obszarów chronionych na Mazowszu:

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Iza Bartys i Ola Bilska


Pobierz ppt "Parki Narodowe, rezerwaty przyrody na Mazowszu Lasy na Mazowszu Powierzchnia lasów państwowych według wieku (udział procentowy) przedstawia się następująco:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google