Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak finansujemy inwestycje w Gospodarstwach Rolnych czyli kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów 2015-02-27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak finansujemy inwestycje w Gospodarstwach Rolnych czyli kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów 2015-02-27."— Zapis prezentacji:

1 Jak finansujemy inwestycje w Gospodarstwach Rolnych czyli kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów 2015-02-27

2 2 Wyobraźmy sobie …  Nowe maszyny w swoim Gospodarstwie  Bo chcemy też zwiększyć areał GR, skalę produkcji, konkurencyjność na rynku…

3 3 Jak to zrobić z Bankiem BGŻ? Jeżeli jesteś naszym Klientem to korzystasz z rachunku dla Gospodarstwa Rolnego Jeżeli dopiero chcesz nim zostać to skorzystasz z rachunku dla Gospodarstwa Rolnego.

4 4 Jak to zrobić z Bankiem BGŻ? Co to za rachunek?

5 5 Rachunek Agro Lider  0 zł za prowadzenie  0 zł za wpłaty gotówkowe w PLN  0 zł za dostęp do eBGŻ Firma i TeleBGŻ  0 zł za Rachunek Lokacyjny Agro Eskalacja w PLN  0 zł za wypłaty z bankomatów przy oddziałach Banku BGŻ, PlanetCash4You oznaczonych Bankomat bezprowizyjny dla klientów Banku BGŻ oraz bankomatów Grupy BPS S.A. i SGB- Banku S.A. w Polsce  zwrot na rachunek bieżący 1% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą

6 6 Pakiet Agro Lider Prestiż – 10 zł/mc  Przelewy krajowe w formie elektronicznej – 1,5 zł  Wpłaty i wypłaty (do kwoty niewymagającej awizowania) w kasach banku – 0 zł  Dostęp do eBGŻ Firma (1 token) i TeleBGŻ  Karta płatnicza  Dostęp do transakcji negocjowanych FX Spot  Dostęp do lokat negocjowanych  Rachunek lokacyjny Agro/Biznes Eskalacja  Agro Tydzień dostępny w eBGŻ Firma !!!

7 7 Agro Tydzień Agro Monitor Po informację w jaki sposób można otrzymywać powyższe publikacje zapraszamy do najbliższego oddziału Banku BGŻ.

8 8 Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja  0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku  wzrost wysokości oprocentowania środków wraz ze wzrostem wysokości ulokowanej kwoty  dozwolone wpłaty, wypłaty, częściowe dopłaty/wypłaty bez utraty odsetek

9 9 Co z inwestycją? Jak sfinansować pomysł Klienta?

10 10 Plany Klienta Nowy Klient dla Banku. Prowadzi GR o powierzchni c.a. 100 ha, produkcja roślinna.  Zakup c.a. 40 ha UR (klasa II i IIIa) z budynkami – cena za 1ha powyżej ceny GUS  Zakup nowego, mocniejszego ciągnika z osprzętem

11 11 Jak to zrobić z Bankiem BGŻ? finansowanie inwestycji finansowanie podatku VAT oraz bieżących potrzeb Klienta ubezpieczenie majątku oraz przedmiotu zabezpieczenia

12 12 Jak to zrobić z Bankiem BGŻ? Finansowanie inwestycji

13 13 Kredyt Agro Progres  do 30 lat  wkład własny od 10%  karencja w spłacie 2 lata  możliwość uzyskania promesy kredytowej na 12 m-cy  wakacje kredytowe  stabilne obciążenia w długim okresie (opcjonalnie stała stopa procentowa, stałe raty)  jeden kredyt na różne nakłady inwestycyjne – zakup/budowa/modernizacja nieruchomości rolnych, zakup rzeczy ruchomych  sposób spłaty dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej

14 14 Kredyty preferencyjne ?

15 15 Kredyt Agro Unia PROW 2014 – 2020  do 15 lat  wkład własny – 15% kosztów projektu (10% w przypadku zaliczek)  karencja w spłacie kapitału  swoboda w decydowaniu o przeznaczeniu dotacji  akceptacja dokumentacji składanej do ARiMR, ARR i Urzędu Marszałkowskiego  brak prowizji od spłaty kredytu dotacją !

16 16 Finansowanie bieżących potrzeb

17 17 Kredyt Agro Ekspres

18 18 Ubezpieczenia dla Rolników  Obowiązkowe: budynki, OC, uprawy (ubezpieczenie upraw z dopłatami z budżetu państwa)  Majątek prywatny  Sprzęt rolniczy  Majątek gospodarstwa rolnego  Ubezpieczenia komunikacyjne Concordia Auto  Życie i Zdrowie (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)

19 19 Jak to zrobić z Bankiem BGŻ? Ubezpieczenie przedmiotu inwestycji

20 20 huragan powódź przepięcie deszcz nawalny pożar dym i sadza wandalizm śnieg uderzenie pioruna osunięcie się ziemi grad wybuch trzęsienie ziemi lawina upadek statku powietrznego spływ wód po zboczach huk ponaddźwiękowy zderzenie się z inną maszyną, pojazdem rabunek nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego zderzenie się z osobami, zwierzętami lub przedmiotami Agro Casco Premium Sprzęt rolniczy kradzież maszyny oraz części maszyny rolniczej (sprzętu) szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, słupów, anten, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia

21 Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, Posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony. Dziękuję za uwagę! Joanna Janiak-Wyroślak Ekspert ds. Finansowania Agrobiznesu Departament Ekspertów Agro, BGŻ S.A Centrala tel. kom.: 665-381-387


Pobierz ppt "Jak finansujemy inwestycje w Gospodarstwach Rolnych czyli kompleksowa i profesjonalna obsługa Klientów 2015-02-27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google