Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl

2 TEMATYKA 1.Typy szkół ponadgimnazjalnych i ich oferta. 2.Kontynuowanie nauki po szkole ponadgimnazjalnej. 3.Zmiany w kształceniu zawodowym – zdobywanie kwalifikacji w zawodzie i tytułu zawodowego. 4.Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. www.doradcy-wroclaw.pl

3 Jaką szkołę wybrać?

4 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  liceum ogólnokształcące – 3 lata  technikum – 4 lata  zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata www.doradcy-wroclaw.pl

5 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie do egzaminu maturalnego Umożliwia: kontynuację nauki na studiach wyższych po pozytywnym zdaniu egzaminu maturalnego www.doradcy-wroclaw.pl

6 Nr szkoły Nazwa szkołyulicaKod, miasto 1Liceum Ogólnokształcące nr 1ul. Poniatowskiego 950-326 Wrocław 2Zespół Szkół nr 22ul. Parkowa 18-2651-616 Wrocław 3Liceum Ogólnokształcące nr 3ul. Składowa 550-209 Wrocław 4Liceum Ogólnokształcące nr 4ul. Świstackiego 1250-430 Wrocław 5Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5ul. Grochowa 1353-523 Wrocław 6Liceum Ogólnokształcące nr 6ul. Hutnicza 4554-139 Wrocław 7Liceum Ogólnokształcące nr 7ul. Krucza 4953-410 Wrocław 8Liceum Ogólnokształcące nr 8ul. Zaporoska 7153-415 Wrocław 9Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3ul. Skargi 29/3150-082 Wrocław 10Liceum Ogólnokształcące nr 10ul. Piesza 151-109 Wrocław 11Zespół Szkół nr 19ul. Spółdzielcza 2a51-662 Wrocław 12Liceum Ogólnokształcące nr 12pl. Orląt Lwowskich 2a53-605 Wrocław 13Zespół Szkół nr 5 ul. Haukego - Bosaka 33- 37 50-447 Wrocław 14Zespół Szkół nr 14al. Brücknera 10-1451-410 Wrocław 15Liceum Ogólnokształcące nr 15ul. Wojrowicka 5854-436 Wrocław 17Zespół Szkół nr 6ul. Tęczowa 6053-603 Wrocław 24Zespół Szkół nr 4 ul. Powstańców Śląskich 210-218 53-140 Wrocław 29Zespół Szkół nr 3ul. Szkocka 6454-402 Wrocław 30Zespół Szkół Integracyjnychul. Nowodworska 70-8254-438 Wrocław ECDIEECDIE Liceum Ogólnokształcąceul. Wejherowska 2854-239 Wrocław

7 TECHNIKUM 4-letnie Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu technika zdanie egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki w szkole wyższej www.doradcy-wroclaw.pl

8 8 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 1Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1 technik informatyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy technik technologii odzieży T nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 technik mechanik, technik mechatronik, techn. pojazdów samochodowych T nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk T nr 4 Powst. Śląskich 210/218 Zespół Szkół Nr 4 technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej T nr 5Dawida 5/7 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 technik usług fryzjerskich T nr 6Kiełczowska 43 Lotnicze Zakłady Naukowe technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali T nr 7 Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych technik teleinformatyk, technik informatyk technik telekomunikacji T nr 8Drukarska 50 Zespół Szkół Ekonomicznych technik handlowiec, technik księgarstwa T nr 9Kamienna 86 Zespół Szkół Gastronomicznych kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

9 9 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody T nr 10Braniborska 57 Elektroniczne Zakłady Naukowe technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik T nr 11 Grabiszyńska 236 Zespół Szkół Budowlanych technik budownictwa, technik geodeta, technik drogownictwa T nr 12Dawida 9/11Zespół Szkół Nr 23 technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego T nr 13Worcella 3 Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych technik ekonomista, technik ekonomista-innowacja T nr 14 z oddz. integracyj nym Nowodworska 78/82 Zespół Szkół Integracyjnych technik ekonomista T nr 15Skwierzyńska 1/7Zespół Szkół Nr 25 technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik ochrony środowiska, technik analityk, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich T nr 16Szkocka 64Zespół Szkół Nr 3 technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, hotelarstwa

10 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zapewnia: przygotowanie ogólne przygotowanie zawodowe Umożliwia: zdanie egzaminu zawodowego i uzyskanie tytułu w wybranym zawodzie kontynuowanie nauki www.doradcy-wroclaw.pl

11 11 SzkołaAdresNazwa zespołu szkół Zawody ZSZ nr 1Haukego-Bosaka 21 Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik ZSZ nr 2Borowska 105Zespół Szkół Nr 2 mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających ZSZ nr 3Mł. Techników 58Zespół Szkół Nr 18 operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik, ślusarz (spec. spawalnictwo), monter mechatronik ZSZ nr 4Grabiszyńska 236Zespół Szkół Budowlanych cieśla, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych ZSZ nr 5Dawida 5/7Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 fryzjer, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer, złotnik-jubiler, wędliniarz, obuwnik, krawiec, fotograf ZSZ nr 6Kiełczowska 43Lotnicze Zakłady Naukowe operator obrabiarek skrawających, monter mechatronik ZSZ nr 7Drukarska 50Zespół Szkół Ekonomicznychsprzedawca ZSZ nr 9Kamienna 86Zespół Szkół Gastronomicznychkucharz ZSZ nr 10Słubicka 29/33Zespół Szkół Nr 1sprzedawca, krawiec

12 OFERTA EDUKACYJNA wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych na stronach: www.wroclaw.pl/edukacja www.doradcy–wroclaw.pl www.edu.wroclaw.pl

13 Zmiany w kształceniu zawodowym zdobywanie kwalifikacji w zawodzie i dyplomu w zawodzie

14 TYPY SZKÓŁ ponadgimnazjalnych kształcenia zawodowego Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata) Technikum (4 lata)

15 15 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Rozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011ozporządzenie MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 202 zawody, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacje. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody - po 3 kwalifikacje na zawód, 72 zawody - po 2 kwalifikacje na zawód, 98 zawodów - 1 kwalifikacja na zawód, szkolnictwa artystycznego7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

16 Technik informatyk trzy trzy ( trzy kwalifikacje – trzy egzaminy) 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 3.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Kwalifikacje w zawodzie

17 KONTYNUACJA NAUKI po wybranym typie szkoły ponadgimnazjalnej

18 Kontynuacja nauki po LO Liceum Ogólnokształcące- 3 lata nauki Matura Studia wyższe Szkoła Policealna –do 2,5 roku Szkoła Policealna –do 2,5 roku Tytuł technika Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Tytuł technika

19 Technikum- 4 lata nauki Matura Studia wyższe Egzaminy w toku nauki potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Tytuł technika Kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zawodzie (płatne) Kontynuacja nauki po technikum

20 Gimnazjum- 3 lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa- 3 lata nauki Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Matura Studia wyższe Dyplom w zawodzie po pozytywnym zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i po ukończeniu szkoły Kontynuacja nauki po ZSZ

21 Gimnazjum- 3 lata nauki Zasadnicza Szkoła Zawodowa- 3 lata nauki Liceum ogólnokształcące dla dorosłych od klasy drugiej Tytuł technika (ukończenie szkoły średniej i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych do tytułu technika Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Kontynuacja nauki po ZSZ

22 22 Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po zasadniczej szkole zawodowej i technikum:

23 23

24 ZASADY REKRUTACJI

25 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232) Zarządzenie Nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.01.2013 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/ 2014.

26 rekrutacji Zasady rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za: –wyniki egzaminu gimnazjalnego –oceny z czterech przedmiotów w świadectwie ukończenia gimnazjum –osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum sprawdzianu uzdolnień kierunkowychDodatkowo w oddziałach dwujęzycznych doliczane są wyniki ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

27 naliczania punktów rekrutacyjnych Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych

28 naliczania pkt. rekrutacyjnych ZASADY naliczania pkt. rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 50 pkt. stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą: a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii, - języka obcego na poziomie podstawowym, jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć, b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

29 Przykład Przykład zasad naliczania pkt. za egzamin Zdający otrzymał następujące wyniki procentowe: Zakres egzaminuWynik procentowy Przeliczenie (pkt.rekrutacyjne) - język polski - historia i wos - matematyka - przedmioty przyrodnicze - język obcy 52% 63% 70% 63% 54% 5,2 6,3 7,0 6,3 5,4

30 naliczania pkt. rekrutacyjnych ZASADY naliczania pkt. rekrutacyjnych W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 40 pkt. stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum (ocena 6 - 10 pkt., 5 - 8 pkt., 4 - 6 pkt., 3 - 4 pkt., 2 - 0 pkt.). Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: –język polski –trzy przedmioty, wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

31 W maksymalnej punktacji (100 pkt.): 10 pkt. stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum naliczania pkt. rekrutacyjnych ZASADY naliczania pkt. rekrutacyjnych

32 Osiągnięciana świadectwie Osiągnięcia wymienione na świadectwie Osiągnięciana świadectwie Osiągnięcia wymienione na świadectwie (między innymi) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (2 pkt) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (max. 5 pkt) (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5pkt), wiedzyosiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych organizowanych przez kuratora lub organizowanych przez inne podmioty na szczeblu co najmniej powiatowym (max. 2 pkt) (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt) inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt)

33 Inne osiągnięcia Inne osiągnięcia zapisane w statucie szkoły (max. 1 pkt) Wzorowe zachowanie Stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domami dziecka, hospicjami, schroniskami dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. Wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, w samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych

34 wymagania Dodatkowe wymagania Sprawdzian uzdolnień kierunkowych określają predyspozycje ucznia Punkty ze sprawdzianu nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych, jedynie określają predyspozycje ucznia do kształcenia kierunkowego (nie dotyczy to sprawdzianu przeprowadzonego do oddziałów dwujęzycznych)

35 Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku 2012/2013 część humanistyczna 23 kwietnia 2013 (wtorek) część matematyczno-przyrodnicza 24 kwietnia 2013 (środa) część z języka obcego nowożytnego 25 kwietnia 2013 (czwartek)

36 Harmonogram rekrutacji I nabór 1.18.03-27.03.2013termin składania deklaracji do szkół, gdzie wymagane są dodatkowe sprawdziany 2.03.04-17.05.2013dodatkowe sprawdziany predyspozycji do szkół 3.15.04-26.04.2013elektroniczny wybór szkół, generowanie podania do szkoły w formie elektronicznej 4.25.06-27.06.2013możliwość elektronicznej zmiany listy preferencji szkół 5.28.06-01.07.2013składanie w szkole I wyboru podania i kopii wymaganych dokumentów 6.do 03.07.2013ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 7.do 05.07.2013złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany 8.do 08.07.2013ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej

37 Harmonogram rekrutacji II nabór 1. do 09.07.2013składanie kopii wymaganych dokumentów w szkole dysponującej wolnymi miejscami (tylko kandydaci niezakwalifikowani) 2. Do 10.07.2013 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze 3. do 12.07.2013 złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczanie oryginałów dokumentów i fotografii do szkoły, do której uczeń został zakwalifikowany w II naborze 4. do 15.07.2013 ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej w II naborze

38 Terminy przeprowadzania w szkołach sprawdzianów – 03.04 – 17.05.2013 punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych do oddziałów dwujęzycznych w LO Nr VIII, LO Nr XIII, LO Nr XIV i LD Nr IV, punkty ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych nie wchodzą w skład punktów rekrutacyjnych do klas sportowych w LO Nr XVI, LO Nr XXIV, LO Nr II T Nr3, ZSZ NR3 oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Nr 22 i Nr 4 do pozostałych oddziałów, w których wymagane są indywidualne predyspozycje w LO Nr III, LO Nr XIV, LO Nr XVII

39 POTWIERDZANIE WOLI PODJĘCIA NAUKI PO PIERWSZYM NABORZE DO 05.07.2013 WAŻNE! Jeśli w tym terminie kandydat w szkole, do której został zakwalifikowany nie złoży oryginałów dokumentów oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole. W takim przypadku kandydat musi od nowa szukać szkoły – dopiero w kolejnym naborze

40 WYNIKI REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

41 Wyniki rekrutacji do LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 65,5664,4964,3259,6260,47

42 Przykład: Egzamin gimnazjalny język polski 62% - 6,2 pkt historia i wos 63% - 6,3 pkt matematyka 70% - 7,0 pkt przedmioty przyrodnicze 66% - 6,6 pkt język obcy 64%- 6,4 pkt ----------------------- Razem 32,5 pkt Oceny język polski bardzo dobry - 8 pkt drugi przedmiot bardzo dobry - 8 pkt trzeci przedmiotdobry - 6 pkt czwarty przedmiot wskazany dobry - 6 pkt przez szkołę ponadgimnazjalną------------------------ Razem 28 pkt SUMA 60,5 pkt

43 Wyniki rekrutacji do liceów ogólnokształcących Nr LO śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 śred. min. licz. pkt. 20010 Nr LO śred. min. licz. pkt. 2012 śred. min. licz. pkt. 2011 śred. min. licz. pkt. 2010 1 50,9252,15 56,94 11 36,4341,50 48,00 2 55,8454,92 63,07 12 77,1666,00 73,00 3 72,5467,75 79,75 13 71,1664,77 69,38 4 57,4453,23 62,73 14 83,9075,00 75,80 5 72,6168,07 73,64 15 39,5248,58 53,67 6 47,2251,42 55,83 17 58,8855,83 61,40 7 78,5572,14 77,43 24 36,3846,75 54,00 8 70,3366,00 69,42 29 26,6344,25 43,75 9 74,9669,95 72,94 30 28,4036,50 40,00 10 59,4861,44 64,94

44 Wyniki rekrutacji do TECHNIKÓW średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 32,0331,6334,1631,6334,49

45 Wyniki rekrutacji do ZSZ średnia minimalna ilość punktów 20082009201020112012 14,3116,7617,2517,1619,79

46 Wyniki rekrutacji www.doradcy-wroclaw.pl

47

48

49 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby oddziałów (klas) w obrębie trzech szkół ponadgimnazjalnych. Listę preferencji uczeń ustala zgodnie z rangą swoich wyborów, zaczynając od tego oddziału (klasy), który jest dla niego najważniejszy ze szkoły pierwszego wyboru.

50 ELEKTRONICZNY WYBÓR SZKÓŁ Należy sprawdzić jakie języki obce nauczane są w wybranych klasach (wybierając oddziały w szkole należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum). W wyniku postępowania kwalifikacyjnego uczeń może być przyjęty tylko do jednego oddziału.

51 Przygotowywanie listy preferencyjnej Szkoła OddziałJęzyki Szkoła I wyboru Technikum Nr 2 1TC – technik pojazdów samochodowych 1TD – technik pojazdów samochodowych 1TA – technik mechanik angielski/niemiecki niemiecki/angielski Szkoła II wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 1ZA – mechanik pojazdów samochodowych 1ZB – mechanik pojazdów samochodowych 1ZC – elektromechanik pojazdów samochodowych angielski niemiecki Szkoła III wyboru Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 1MA –mechanik pojazdów samochodowych 1WZ4 – elektromechanik pojazdów samochodowych niemiecki

52 Lista preferencyjna OddziałSzkołaNazwa klasy 1TC 1ZA 1TD 1ZB 1MA 1WZ4 1ZC 1TA T Nr 2 ZSZ Nr 2 T Nr 2 ZSZ Nr 2 ZSZ Nr 5 ZSZ Nr 2 T Nr 2 technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych technik mechanik

53 Przykład Agnieszki, która źle wybrała szkoły Agnieszka pragnie kontynuować naukę w 7 LO w klasie z rozszerzoną biologią i chemią z językiem angielskim. Czy byłaby przyjęta? Czy mogłaby wskazać jako szkoły następnego wyboru 5 LO i 9 LO? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki egzaminu gimnazjalnego Agnieszki Język polski 80% historia i wos80% matematyka80% przedmioty przyrodnicze 80% język obcy (poziom podstawowy)80% Oceny w świadectwie ukończenia gimnazjum Agnieszki zachowanie bdb język polski 4historia 5 wos 5język obcy 5 matematyka5fizyka5 chemia5biologia5 geografia5plastyka5 muzyka5technika6 informatyka6w-f 6

54 Agnieszka otrzymała 72 pkt. rekrutacyjne Egzamin gimnazjalnyOceny Inne j. polski80% = 8 pkt.j.polskidb- 6 pkt. Świadectwo z czerwonym paskiem – 2 pkt. Historia i WOS80% = 8 pkt.II przedmiotbdb – 8 pkt. Matematyka80% = 8 pkt.III przedmiotbdb – 8 pkt. Przedmioty przyrodnicze80% = 8 pkt.IV przedmiotbdb – 8 pkt. Język obcy-poziom podst.80% = 8 pkt. Razem 40 pkt.Razem 30 pkt. 2 pkt.

55 Agnieszka nie została przyjęta do żadnej szkoły Agnieszka zdobyła 72,0 pkt LO 7 - klasy z rozszerzoną biologią i chemią 1A 85,1 pkt 1BC 81,3,0 pkt 1D79,6 pkt LO 5 - klasy rozszerzoną biologią i chemią 1B174,6 pkt 1B272,1 pkt LO 9 – klasy ogólne 1C178,0 pkt 1C281,9 pkt 1D75,4 pkt.

56 Czynniki wpływające na trafność wyboru szkoły przez ucznia: poznanie siebie (swoich uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych i charakteru) uzyskane wyniki w nauce (wynik egzaminu gimnazjalnego, oceny z przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji, dodatkowe osiągnięcia) informacje o zawodzie i o potrzebach rynku pracy.

57 Jak wesprzeć swoje dziecko zanim zdecyduje o wyborze szkoły : razem z dzieckiem zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, wspólnie poszukiwać argumentów przemawiających za wyborem określonego typu szkoły (Technikum, ZSZ czy LO), obliczyć punkty rekrutacyjne dziecka i porównać je z wynikami rekrutacji w latach ubiegłych do poszczególnych typów szkół, omówić z dzieckiem warunki formalne stawiane przez szkołę, do której dziecko się rekrutuje,

58 Jak wesprzeć swoje dziecko zanim zdecyduje o wyborze szkoły : zachęcać dziecko w domu do rozmowy o swojej przyszłości, zachęcać do rozmowy z nauczycielami doradcami i pedagogami,

59 Publikacja, która może ułatwić wybór szkoły: testy, kwestionariusze ułatwiające poznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych ucznia, informacje o świecie zawodów, informacje na temat zmian w szkolnictwie i o zasadach rekrutacji

60 opracowali: doradcy z MOWAZ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA 2013/2014 www.doradcy-wroclaw.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google