Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Maluch 2014” moduł 3 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1 lipca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Maluch 2014” moduł 3 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1 lipca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Program „Maluch 2014” moduł 3 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1 lipca 2014 r.

2 Program Maluch 2014 – moduł 3 w województwie śląskim kwota dotacji 1,7 mln zł liczba ofert: 56 w tym: żłobki: 38 kluby: 10 opiekunowie: 3 liczba miejsc opieki: 1119 w tym: żłobki: 875 kluby: 179 opiekunowie: 65

3 Tematy spotkania umowa o dofinansowanie weksel i deklaracja wekslowa zmiany w projekcie dotacja wkład własny kontrola sprawozdanie i rozliczenie projektu trwałość

4 Co to jest umowa o dofinansowanie ? umowa pomiędzy Państwem a wojewodą o udzieleniu dotacji, reguluje prawa i obowiązki, reguluje zasady i tryb realizacji projektu reguluje zasady i tryb korzystania z dotacji

5 Po co weksel in blanco z deklaracją wekslową ? zabezpiecza interes Skarbu Państwa, warunkuje wypłatę dotacji, podpis czytelny imieniem i nazwiskiem, zwracamy po 5 latach po roku rozliczenia dotacji Skąd go wziąć?

6 umowa dopuszcza jedynie zmiany rodzaju i wysokości wydatków w projekcie dwa warunki wprowadzenia: finansowy i informacyjny zmiany w pozostałym zakresie – wymagana zgoda wojewody warunek – pisemna prośba do 30 listopada 2014 r. Czy można wprowadzać zmiany?

7 Dotacja: kiedy i ile? do 21 dni po wniesieniu zabezpieczenia 100 % rachunek wskazany w umowie UWAGA – dotacja na liczbę faktycznie uczęszczających dzieci, nie na funkcjonujące miejsca opieki!!!

8 forma pieniężna: środki własne, opłaty rodziców, dotacja z gminy, środki z funduszy europejskich, wpływy z innych źródeł (sponsor) Co to jest wkład własny?

9 w trakcie albo po zakończeniu projektu, kontrola dokumentów i wizyta, sposób księgowania, oryginalne dokumenty księgowe, rozliczenie podatku od towarów i usług, liczba dzieci uczęszczających, faktyczne funkcjonowanie i wykorzystanie sprzętu (dopuszczenie 0-3 lat) Kiedy, jak i co kontrolujemy?

10 sprawozdanie = rozliczenie, najpóźniej do 15 stycznia 2015 r., formularz – załącznik nr 2 do umowy, załączniki: potwierdzenia przelewów, raporty kasowe, dokumenty potwierdzające wniesienie opłat przez rodziców, zestawienie dotyczące obecności dzieci i opłat rodziców http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Maluch_2014_- _III_modul.html Jak się rozliczamy?

11 nie dołączamy faktur i innych dokumentów księgowych (paragon, rachunek), przelewy z konta beneficjenta, do sprawozdania – wersja elektroniczna zestawienia faktur http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/Maluch_2014_- _III_modul.html załączone dokumenty księgowe ponumerowane zgodnie z pozycjami w zestawieniu faktur,

12 Jak się rozliczamy? rozliczamy tylko wydatki bieżące, konieczność dokumentowania płatności gotówką (KW, rozliczenie zaliczki, raport kasowy)

13 Wydatki kwalifikowane koszty wynagrodzeń (z pochodnymi) oraz koszty personelu obsługowego, opłaty związane z funkcjonowaniem oraz koszty utrzymania instytucji, koszty wyżywienia i dowozu dzieci, pomoce dydaktyczne i wyposażenie (do 3.500 zł, bez pierwszego wyposażenia)

14 Rozliczenie dotacji – ważne!!! zwrotu niewykorzystanej części dotacji do 31 grudnia 2014 r. trzeba dokonać do 15 stycznia 2015 r. na rachunek, z którego przyjdzie dotacja; od kwoty zwróconej po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych; reżim finansów publicznych;

15 utrzymanie dostępności liczby dofinansowanych miejsc; minimalny okres trwałości do 31 grudnia 2015 r.; sprawozdanie z trwałości: załącznik nr 3 do umowy Co to jest trwałość projektu?

16 20 pytań dotyczących: - rozliczenia dotacji, - pomniejszania opłat rodziców, - kwalifikowania kosztów, - formy opłat rodziców; Pytania i odpowiedzi

17 rozliczenia, sprawozdania, realizacja projektu – Magdalena Kiełbicka, kielbickam@katowice.uw.gov.pl, tel. 32 20 77 171, Karolina Bromboszcz, bromboszczk@katowice.uw.gov.pl, tel. 32 20 77 146,kielbickam@katowice.uw.gov.pl bromboszczk@katowice.uw.gov.pl podpisywanie umów – Anna Anderko-Morawiec, anderkoa@katowice.uw.gov.pl, tel. 32 20 77 188, Krzysztof Rochowski, rochowskik@katowice.uw.gov.pl, tel. 32 20 77 188 anderkoa@katowice.uw.gov.plrochowskik@katowice.uw.gov.pl zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu – Agnieszka Borek, boreka@katowice.uw.gov.pl, tel. 32 20 77 179boreka@katowice.uw.gov.pl Osoby do kontaktu

18 Dziękuję za uwagę dr Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach


Pobierz ppt "Program „Maluch 2014” moduł 3 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 1 lipca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google