Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejsce turystyki biznesowej w strukturze rodzajowej turystyki. Istota turystyki biznesowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejsce turystyki biznesowej w strukturze rodzajowej turystyki. Istota turystyki biznesowej."— Zapis prezentacji:

1 Miejsce turystyki biznesowej w strukturze rodzajowej turystyki. Istota turystyki biznesowej

2 Rodzaje turystyki Podstawowe Specyficzne

3 Podstawowe rodzaje turystyki krajoznawcza, kwalifikowana, wypoczynkowa,

4 Specyficzne rodzaje turystyki alternatywna, ekologiczna, kongresowa, kulturalna, przemysłowa, religijno-pielgrzymkowa, socjalna, weekendowa, wiejska (+ agroturystyka), zdrowotna, motywacyjna (stymulacyjna) biznesowa morska etniczna i polonijna

5 Podział turystyki wg kryterium motywacji (wg B.W. Ciesielskiego) Lp.Nazwa motywacjiRodzaj turystyki 1.Wypoczynek pasywnyTurystyka wczasowa 2.Wypoczynek aktywnyTurystyka sportowo-rekreacyjna 3.Własne zdrowieTurystyka lecznicza (uzdrowiskowo-sanatoryjna) 4.PoznanieKrajoznawstwo, turystyka oświatowa, religijna 5.ZainteresowaniaTurystyka kwalifikowana 6.InterpersonalneTurystyka rodzinna, klubowa 7.ZawodoweTurystyka biznesowa, naukowa 8.PrzeżywanieTurystyka rozrywkowa, narodowa

6 Istota turystyki biznesowej

7 „Podróże służbowe” a „turystyka biznesowa” Podróże służbowe są pojęciem szerszym i dzielą się na indywidualne podróże służbowe i turystykę biznesową Obydwa sektory podróży służbowych posiadają pewną cechę, która odróżnia je od siebie, a mianowicie chodzi o dowolność. Indywidualne podróże służbowe nie dopuszczają dowolności – miejsce docelowe jest z góry określone przez rodzaj pracy, która ma być wykonana. Z kolei turystyka biznesowa pozwala na większą dowolność – imprezy należące do tego sektora można zorganizować wszędzie

8 Sektor podróży służbowych

9 Pojęcie turystyki biznesowej „związana jest ona z ludźmi podróżującymi w celach, które odnoszą się do ich pracy” (R. Davidson) „podróże odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach ich pracy, obejmujące uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, wystawach” (S. Medlik) termin turystyki biznesowej zawiera się w ogólnej definicji turystyki, w której mowa jest o: „ogóle czynności osób, które podróżują i przebywają w celach służbowych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem” (UN-WTO)

10 Formy turystyki biznesowej spotkania grupowe (konferencje, kongresy, konwencje, szkolenia, sympozja, seminaria), podróże motywacyjne, targi i wystawy, turystyka korporacyjna.

11 Konferencje

12 Konferencje Konferencje są to wydarzenia zainicjowane przez dowolną organizację w celu spotkania i wymiany poglądów, rozpowszechniania informacji, otwarcia dyskusji lub przekazania w określonym środowisku opinii na temat konkretnego problemu lub zagadnienia. Konferencja nie musi być powtarzalna ani zgodna z tradycją ewentualnych poprzednich spotkań. Choć nie ogranicza się formalnie czasu trwania tego typu imprez, to konferencje trwają zwykle krótko i mają określone cele. Przyjmuje się, że konferencja liczy do 200 uczestników.

13 Obiekty zajmujące się organizowaniem konferencji centra konferencyjne, hotele, uniwersytety, ośrodki naukowe, centra szkoleniowe dla kierownictwa zapewniające zakwaterowanie, nietypowe miejsca np. statki wycieczkowe.

14 Czynniki decydujące o wyborze obiektu konferencyjnego bezpieczeństwo przeciwpożarowe i medyczne, dojazd (odległość od dworców/lotnisk), lokalizację i atmosferę obiektu w tym lokalne atrakcje i klimat, możliwość jednolitego rozliczania i księgowania rachunków, organizacja imprez towarzyszących i czasu wolnego (oferta ośrodka lub lokalnych firm), referencje, stawki za nadgodziny dla hotelowego personelu, telekomunikacja (możliwości i koszty korzystania z Internetu i telefonów, zasięg komórek), zaplecze gastronomiczne (wielkość i wyposażenie sal, kwalifikacje personelu, menu i możliwość własnego cateringu), zaplecze konferencyjne (wielkość sal i możliwość ich dopasowania do potrzeb imprezy, koszty wypożyczenia sprzętu lub podłączenia i magazynowania własnych urządzeń)

15 Kongresy

16 Kongresy jest to formalne spotkanie lub zgromadzenie o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, dyskusyjnym jest to zebranie znacznej liczby uczestników (od kilkuset do kilku tysięcy) Uczestników kongresu dzieli się na delegatów, tj. osoby, które uczestniczą w obradach i osoby towarzyszące, które biorą udział tylko w niektórych oficjalnych częściach kongresu jak ceremonia otwarcia i zakończenia. Poza tym osoby te biorą udział w części nieoficjalnej np. wycieczki

17 Inne spotkania biznesowe Konwencja – formalne spotkanie przedstawicieli np. instytucji ustawodawczej, grupy społecznej lub zawodowej w celu przekazania informacji na temat określonej sytuacji, omówienie jej oraz uzgodnienie przez uczestników przyszłych działań. Szkolenie – impreza, podczas której uczestnicy gromadzą się w określonym miejscu i terminie w celu uzyskania informacji lub doskonalenia swoich umiejętności. Szkolenia mogą być „zamknięte” – uczestniczą w nich wtedy osoby zatrudnione u jednego pracodawcy lub „otwarte” – kiedy firma prowadząca szkolenie oferuje program dostępny dla wszystkich zainteresowanych Sympozjum – spotkanie pewnej liczby ekspertów wąsko wyspecjalizowanych w określonej dziedzinie wiedzy. Seminarium – zebranie pewnej liczby osób w jakimś stopniu kompetentnych i posiadających praktykę w określonej dziedzinie wiedzy, którym przyświeca cel, jakim jest pogłębienie wiadomości na tym lub innym wycinku swej wiedzy

18 Turystyka motywacyjna

19 Podróże motywacyjne (incentive travels) Podróże motywacyjne jest to narzędzie całościowego zarządzania do wykorzystania wyjątkowych podróży w celu zmotywowania lub nagrodzenia pracowników za ich pracę wykraczającą poza obowiązki i zbliżającą do osiągnięcia celów firmy Jest to narzędzie motywowania pracowników, nagroda za dobre wyniki, sposób tzw. integracji wokół marki, a także jedna z metod budowy zespołów pracowniczych

20 Atrakcyjność Polski pod względem turystyki motywacyjnej wielowątkowa kultura, doskonała kuchnia, obiekty zabytkowe, typowa Polska biesiada w stylu sarmackim, folklor interaktywny tj. animujący wspólną zabawę opartą na obrzędach, ekologiczna sceneria z wykorzystaniem parków narodowych

21 Korzyści dla pracodawców i pracowników z podróży motywacyjnej

22 Cechy podróży motywacyjnych Unikatowość: żadna impreza nie może być taka jak inne. Programy wycieczek nie mogą się dawać łatwo przewidzieć, raczej mają być pełne niespodzianek i wydarzeń specjalnych. Fantazja i egzotyczne doznania: podróże motywacyjne dają często uczestnikom możliwość popróbowania nowych sportów, takich jak strzelanie do rzutków, sokolnictwo czy lotniarstwo. Dobry organizator podróży motywacyjnych potrafi włączyć do programu te sporty, których uczestnicy jeszcze nie próbowali, a zawsze chcieli to zrobić. Wyłączność: po podróży wszyscy uczestnicy powinni mieć wrażenie, że byli uprzywilejowani, mieli dostęp do miejsc zwykle zamkniętych i spotkali ludzi, których trudno jest spotkać. Jeśli podczas wycieczki zwiedzana jest jakaś atrakcja turystyczna, na przykład gabinet figur woskowych Madame Tussaud’s, wizyta musi się różnić od tych, które są proponowane wszystkim zwiedzającym. Aktywność: niewiele podróży motywacyjnych ma przewidziane w programie leżenie uczestników na plaży ostatniego dnia. Raczej planowane są rozmaite rodzaje aktywności i uprawianie sportu, aby podróż była niezapomniana i dynamiczna.

23 Targi i wystawy

24 Targi i wystawy są to miejsca sprzedaży produktów i usług zwykle trwającymi od kilku dni do tygodnia, gdzie w jednym miejscu spotykają się dwie grupy osób: tych mających coś do sprzedania (wystawcy i organizacje) z tymi, którzy chcą coś nabyć lub zdobyć informacje (odwiedzający)

25 Podział targów targi konsumenckie – są otwarte dla publiczności i oferują produkty oraz usługi, które kupują nabywcy indywidualni; przyciągają one wielu odwiedzających, lecz większość przyjeżdża tylko na jeden dzień z danego miasta lub regionu; targi handlowe – imprezy branżowe, na które wstęp mają tylko osoby poszukujące produktów i usług potrzebnych do ich pracy; przyciągają najczęściej odwiedzających oraz wystawców z wielu krajów i są imprezami odbywającymi się regularnie w określonych miejscach.

26 Cele organizacji targów generowanie sprzedaży, promowanie nowych produktów, podtrzymywanie bądź nawiązywanie kontaktów, wymiana myśli i informacji między wystawcami, ekspertami, odwiedzającymi

27 Określenie powierzchni targowej całkowita powierzchnia wynajęta – całkowita powierzchnia stoisk targowych wynajętych przez wystawców zajmowana przez cały czas trwania targów, specjalna powierzchnia pokazowa – niezwiązana z jakimkolwiek wystawcą powierzchnia targowa (jej wielkość podana w m² netto), na której odbywają się występy, pokazy, odczyty związane tematycznie z targami, całkowita powierzchnia targowa netto – suma całkowitej powierzchni wynajętej oraz całkowitej specjalnej powierzchni pokazowej, powierzchnia demonstracyjna – powierzchnia przyznana wystawcom do ruchomych prezentacji maszyn i urządzeń poza stoiskiem targowym, powierzchnia zabudowana – powierzchnia wynajęta przez wystawcę u organizatora targów przekazana przedsiębiorstwu usług targowych celem wykonania zabudowy

28 Targi w opinii polskich wystawców

29 Turystyka korporacyjna

30 Turystyka korporacyjna jest to forma podróży służbowej polegająca na zapraszaniu gości organizujących ją firm do darmowego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach lub zorganizowanym wypoczynku, trwających zazwyczaj dzień lub krócej

31 Cele turystyki korporacyjnej stworzenie swojego pozytywnego i korzystnego wizerunku w grupie docelowej, rozwinięcie relacji z grupą docelową i zapewnienie sobie jej lojalności, zachęcenie potencjalnych klientów i osób wpływowych do aspirowania do grona zapraszanych przez daną firmę, wykorzystanie imprez do promowania swoich produktów i usług

32 Przykłady imprez turystyki korporacyjnej wydarzenia sportowe – Grand Prix, wyścigi konne, turnieje tenisowe i golfowe, mecze piłki nożnej, aktywne uczestnictwo – rajdy, wyścigi, loty śmigłowcem, kursy pilotażu, strzelanie do rzutków, wystawy – wystawy kwiatów, teatr, premiery, wycieczki – wycieczki jednodniowe, dzień zakupów, wycieczki z noclegiem i weekendem, krótkie rejsy wycieczkowe, wycieczki samolotowe, przedłużony pobyt.

33 Główni odbiorcy turystyki korporacyjnej obecni oraz potencjalni klienci i dostawcy, pośrednicy i agenci, partnerzy finansowi, osoby wpływowe np. dziennikarze, politycy, członkowie wspólnoty lokalnej, personel firmy


Pobierz ppt "Miejsce turystyki biznesowej w strukturze rodzajowej turystyki. Istota turystyki biznesowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google