Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366,"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl PROINWESTYCYJNE ODDZIAŁYWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Anna Łuszczewska, COI WARP

2 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Proinwestycyjna rola klastrów w Wielkopolsce Część I Idea projektu Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego

3 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Proinwestycyjna rola klastrów w Wielkopolsce Geneza projektu „Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego ”  Znaczenie branży meblarskiej w Wielkopolsce  Program Krajowy Rozwój Eksportu PHARE 2000 (grupa firm meblarskich), 2003 r.  Regionalna Strategia Innowacyjna dla województwa wielkopolskiego  udział w grupach roboczych  Plan Akcji

4 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Odbiorcy: 1000 firm z branży meblarskiej w Wielkopolsce Cechy klastra*: internacjonalizacja i duży udział produkcji eksportowej, rozbudowane relacje z władzami samorządowymi, udział kapitału zagranicznego. Bariery rozwoju*: brak deklarowanej potrzeby współpracy z przedsiębiorstwami z tej samej branży na terenie regionu sporadyczna współpraca z sektorem B+R *za: „Clusters in Poland”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

5 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Wizja ośrodek o światowym znaczeniu

6 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Cel projektu: Budowa stabilnej sieci kooperacyjnej Rozwijanie potencjału branży przez działania kooperacyjne Motywacja: branża pełna perspektyw przestrzeń dla sukcesu we współdziałaniu możliwość lepszego dostosowania oferty WARP przez kontakty z konkretnymi branżami przepływ „wiedzy ukrytej” (niedostępnej w publikacjach lub przy kontaktach formalnych), zaufanie przedsiębiorstw do WARP kluczem sukcesu naszej organizacji

7 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Klaster dla przedsiębiorstw Inicjowanie współpracy na następujących płaszczyznach: prezentacje nowych rozwiązań z myślą o powstawaniu nowych przedsiębiorstw, programy rozwoju zawodowego dla młodzieży i studentów, programy szkoleniowe dla pracowników, marka regionalna, wydawanie publikacji promujących ofertę przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wspólny udział w targach oraz misjach gospodarczych, konsorcja eksportowe i badawczo-rozwojowe, nowe rozwiązania polegające na dofinansowaniu przedsiębiorstw (np. seed capital).

8 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Klaster dla innowatorów Dyfuzja innowacji poprzez: e-mail WWW drukowany biuletyn konferencje Pierwsze przykłady: transfer wiedzy do przedsiębiorstw (we współpracy z Katedrą Meblarstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu) nanomodyfikacje szkła (Pracownia Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydziału Chemii UAM) nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki (Instytut Logistyki i Magazynowania)

9 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wielkopolski Klaster Meblarski Klaster dla inwestorów Promocja lokalizacji inwestycji w wypróbowanym środowisku. WARP jest koordynatorem Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora.

10 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego Działania bieżącego projektu BAZA DANYCH KOMUNIKACJA ZINDYWIDUALIZOWANA BADANIE BRANŻY BIULETYN - 7 WYDAŃ STRATEGIA ROZWOJU KLASTRA 2 KONFERENCJE STRONA INTERNETOWA Wiedza, planowanie Komunikacja zbiorowa TELEMARKETING BIURO WIELKOPOLSKIEGO KLASTRA MEBLARSKIEGO

11 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Część II Proinwestycyjna rola klastrów w Wielkopolsce

12 1. Einleitung Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piekary 19, 61-823 Poznan Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Proinwestycyjna rola klastrów w Wielkopolsce INWESTYCJE ZAGRANICZNE W BRANŻY MEBLARSKIEJ I DRZEWNEJ Kronospan Holding Ltd. (Cypr) – produkcja drewna i wyrobów z drewna, udziały w Malta Trading Sp. z o.o. Nordica Polstermobel Beteiligung (Niemcy) – producent mebli; Christianapol Fabryka Mebli Tapicerowanych Sp. z o.o. DreamLand (Dania) – producent mareraców etc.; działa jako Hilding Polska Sp. z o.o. Venner Design International (Holandia) – producent płyt fornirowanych, działa jako Polfurnitur Sp. z o.o. Paletten Service Hamburg Beteiligungs GmbH (Niemcy) – producent palet drewnianych, właściciel PPHU Palimex Ergonomics B.V. and BV Foedor (Holandia) – właściciele Dendro Poland Sp. z o.o., producent mebli Europol Meble S.A. (Niemcy) – producent mebli zlokalizowany w Chodzieży, na terenie podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specialnej Strefy Ekonomicznej

13 Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl Proinwestycyjna rola klastrów w Wielkopolsce Efekty synergiczne: Klastry a inne działania WARP Przedsiębiorstwa meblarstwomotoryzacjaprzetwórstwo spożywczeInne branże WARP BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE DORADZTWO EKSPORTOWE POŻYCZKI INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI (w tym nowych innowacyjnych Przedsiębiorstw np. seed capital) Harmonizacja działań WARP i potrzeb branży poprzez clustering = oczekiwana większa efektywność zaangażowania środków

14 1. Einleitung Wspieranie rozwoju klastrów TCAS – Transnational Clustering in Automotive Industry Projekt realizowany od 10. 2005 do 04. 2008 Cele: wymiana doświadczeń z dojrzałymi inicjatywami klastrowymi przygotowanie planu działania dla klastra motoryzacyjnego w Wielkopolsce Kontekst: internacjonalizacja przedsiębiorstw Liderem konsorcjum jest Hessen Agentur GmbH (Hesja, region partnerski Wielkopolski) Wielkopolski Klaster Motoryzacyjny Wielkopolski Klaster Meblarski Projekt „Wsparcie dla rozwoju Wielkopolskiego Klastra Meblarskiego” realizowany od 07. 2005 do 06. 2007 Cel główny: utworzenie klastra meblarskiego w Wielkopolsce Kontekst: transfer wiedzy ze szkół wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych WWW.KLASTERMEBLARSKI.WARP.ORG.PL Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366, info@warp.org.pl www.warp.org.pl, www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl

15 CZĘŚĆ III KLASTRY W PROGRAMIE PROMOCYJNYM „INVEST IN WIELKOPOLSKA”

16 -ANALIZA SWOT -MOCNE STRONY -SŁABE STRONY -SZANSE -ZAGROŻENIA „INVEST IN WIELKOPOLSKA” CEL UMOCNIENIE POZYCJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI I JEJ ROZWÓJ JAKO REGIONU NOWOCZESNEGO, PRZEDSIĘBIORCZEGO I PRZUJAZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW REZULTATY ODBIORCY ŚRODKI

17 INVEST IN WIELKOPOLSKA program promocji atrakcyjności inwestycyjnej Wielkopolski Biuro Centrum Obsługi Inwestora Potencjalni inwestorzy Udział w targach inwestycyjnychPublikacjeKatalog ofert inwestycyjnychInternet

18 CZYM JEST COI STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI PAIiIZ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SAMORZĄDY I PARTNERZYINSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

19 WYKORZYSTUJEMY WSZYSKIE MOŻLIWE KANAŁY PROMOCJI INTERNET I WYDAWNICTWA PREZENTACJE I WYDARZENIA TARGI NIERUCHOMOŚCIWYSTAWY BRANŻOWE PROJEKTY BRANŻOWE (KLASTRY) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

20 KATALOG „INVEST IN WIELKOPOLSKA” OFERTY INWESTYCYJNE SEKTORY WYSOKIEJ SZANSY, KLASTRY PARTNERZY WSPIERAJĄCY PARTNERZY GŁÓWNI REKLAMYINFORMACJE DLA INWESTORÓW PARTNERZY

21 PREZENTACJE I OFERTY NA NAJWAŻNIEJSZYCH TARGACH INWESTYCYJNYCH W EUROPIE Barcelona Meeting Point EXPO REAL Monachium MIPIM CannesREAL VIENNACEPIF Warszawa

22 Dziękuję za uwagę Centrum Współpracy Gospodarczej Centrum Obsługi Inwestora Ul. Pierkary 19, 61-823 Poznań, tel: 0-61 65 63 507-510 www.warp.org.pl www.contactwielkopolska.pl, www.wielkopolska-region.pl mail@wielkopolska-region.pl


Pobierz ppt "Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Piekary 19, 61-823 Poznań Tel. +48 61 656 35 00, Fax 6565366,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google