Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspomaganie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspomaganie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin."— Zapis prezentacji:

1 Wspomaganie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin

2 Dane statystyczne: Polska: Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła na koniec marca 2011 r. około 4,7 mln (dokładnie 4 697,0 tys.) Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla kobiet. Rybnik: Ogółem osób niepełnosprawnych – 7243. Liczba osób niepełnosprawnych do 18 roku życia: 534 (dziewczęta – 223; chłopcy – 311)

3 Formy wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin 1.Świadczenie pielęgnacyjne to 820 zł miesięcznie (620 zł i 200 dodatku z rządowego programu). Może je otrzymać rodzic (opiekun), który rezygnuje z pracy, by zająć się niepełnosprawnym dzieckiem. 2.Zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł miesięcznie mogą dostać niepełnosprawni: dziecko; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat). 3.Zasiłki rodzinne - Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym dostaje zasiłek rodzinny przy nieco wyższym dochodzie niż rodzina ze zdrowym dzieckiem. Dla niej próg to 623 zł na osobę (z dzieckiem sprawnym - 539 zł). Taki zasiłek należy się na dziecko zdrowe lub niepełnosprawne w stopniu lekkim w wieku do 18 lat, a jeśli dziecko się uczy - do 21 lat. Na uczące się dziecko o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - dłużej, do 24 lat. Zasiłki są niskie: 77 zł - na dziecko do 5 lat; 106 zł - na dziecko od 5 do 18 lat; 115 zł - na dziecko w wieku 18-24 lata. 4.Dodatki do zasiłku rodzinnego - Uprawnieni do zasiłku rodzinnego mogą dostać dodatki do niego (w tym specjalne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi): Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego to: 60 zł - do 5 lat; 80 zł - od 5 do 24 lat. Należy się, jeśli dziecko do 16 lat ma orzeczenie o niepełnosprawności, a starsze (od 16 do 24 lat) - orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

4 W czasie roku szkolnego (10 miesięcy) można dostawać kolejny dodatek, jeśli dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania: 50 zł na dojazdy lub 90 na zamieszkanie, np. w internacie. Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności należy się on już od podstawówki. Na urlopie wychowawczym uprawnionym do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek 400 zł. Najdłużej - do 72 miesięcy - mogą go pobierać rodzice niepełnosprawnego dziecka. Samotni rodzice dostają kolejne 250 zł (o 80 zł więcej niż przy dziecku sprawnym). Należy się tym, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko, bo ojciec jest nieznany, jedno z rodziców nie żyje albo powództwo o alimenty zostało oddalone. W 2013 r. pobierało go ok. 13 tys. osób. Na trzecie i każde kolejne dziecko jest dodatek dla rodzin wielodzietnych (80 zł). Na rozpoczęcie roku szkolnego można otrzymać jednorazowo 100 zł na wydatki szkolne (poza świadczeniami rodzinnymi o pomoc na wyposażenie ucznia można się też ubiegać się w pierwszych dniach roku szkolnego w ramach programu "Wyprawka szkolna" - szczegóły znają dyrektorzy szkół).

5 Co daje PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)? Turnus rehabilitacyjny PFRON dofinansuje raz w roku. Dziecku do 16 lat lub uczącemu się i niepracującemu do 24 lat dopłacić może do 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1032 zł), w szczególnych przypadkach do 35 proc. (do 1338 zł) Likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych - tu PFRON może pokryć do 80 proc. kosztów, ale nie więcej niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 57,3 tys. zł). Sprzęt rehabilitacyjny - do 60 proc. kosztów, ale nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia (19,1 tys. zł). Zakup przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych częściowo finansowanych przez NFZ. NFZ ustala zwykle tzw. limit na produkt i pokrywa zakup najwyżej do wysokości tego limitu. Resztę musi opłacić pacjent - jako udział własny w limicie albo koszt ponad limit. Ten udział własny może pomóc pokryć PFRON

6 Co oferuje NFZ? Bez względu na dochody można dostać wsparcie z NFZ (z zakresu świadczeń gwarantowanych przez fundusz). NFZ dofinansowuje też wyroby medyczne, np: raz na miesiąc: cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych; 10 sztuk zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej; worki do moczu; pieluchomajtki (do 60 sztuk); co sześć miesięcy: dla dzieci do 18 lat - gorset korekcyjny do leczenia skolioz; raz na dwa lata: poduszka przeciwodleżynowa; siedzisko ortopedyczne; co trzy lata: wózek inwalidzki dziecięcy; materac przeciwodleżynowy; do 26 lat - aparat słuchowy; raz na cztery lata: sprężarka powietrzna przy mukowiscydozie; raz na pięć lat - pionizator. Szczegółowy spis i zasady refundacji znajdują się w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 17 grudnia 2013 poz. 1565).

7 Alimenty z funduszu Pomoc z Funduszu Alimentacyjnego na dziecko o znacznym stopniu niepełnosprawności należy się bezterminowo (na pozostałe dzieci - do 18 lat, a jeśli się uczą - do 25), ale tylko wtedy, gdy są zasądzone na dziecko alimenty, a drugie z rodziców ich nie płaci i egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Jest tu jednak kryterium dochodowe - 725 zł na osobę w rodzinie. Pomoc można dostać do wysokości zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Pomoc społeczna Wszyscy najubożsi (do 456 zł na osobę w rodzinie) mogą ubiegać się o zasiłki (np. okresowy, celowy, m.in. na opał, leki) z pomocy społecznej (w OPS). Niektóre zasiłki dostać można w szczególnych sytuacjach, nawet gdy przekraczamy kryterium dochodowe. Dodatek mieszkaniowy - można ubiegać się o niego w gminie (w OPS, centrum świadczeń lub urzędzie gminy, a w Warszawie - w urzędzie dzielnicy), ale jeśli dochód na członka gospodarstwa nie przekracza 125 proc. najniższej emerytury (dziś to 1055,56 zł). Gmina obliczy go według wzoru, który uwzględnia m.in. liczbę osób w rodzinie, dochód rodziny, koszty utrzymania mieszkania i tzw. powierzchnię normatywną (maksymalną na osobę). Na osobę niepełnosprawną, która porusza się na wózku lub musi zajmować oddzielny pokój (na co musi być potwierdzenie z powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności), powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m kw.

8 Dodatek nie może być niższy niż 2 proc. najniższej emerytury (ok. 16,8 zł) i wyższy niż 70 proc. wydatków na mieszkanie (co wliczą do takich wydatków, określa szczegółowo ustawa o dodatkach mieszkaniowych). Średni dodatek to ok. 200 zł. Z awsze warto o niego zapytać. Może być przyznany, nawet gdy nieco przekroczymy kryterium czy powierzchnię. Niektóre gminy (np. Poznań) mają jeszcze własne, gminne wsparcie na opłaty za mieszkanie. Ulga podatkowa Rodzice dzieci niepełnosprawnych (z orzeczeniem) mają prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć mogą od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Niektóre to tzw. wydatki nielimitowane (można odliczyć całą kwotę faktycznie poniesioną), np.: przystosowanie pojazdu, zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, kolonie i obozy dla młodzieży niepełnosprawnej do 25 lat. Inne to wydatki limitowane (przysługuje odliczenie do pewnej kwoty - faktycznie poniesionej, ale nie wyższej niż limit), np. na utrzymanie psa asystującego (specjalnie wyszkolonego i oznaczonego np. psa przewodnika) przez niewidomych i niedowidzących z I lub II grupy.

9 Placówki integracyjne: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1, ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (Wielopole), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. J. Brzechwy, ul. Krzyżowa 12, 44-200 Rybnik (Smolna), Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 37 im. Juliana Tuwima, ul. Św. Maksymiliana 24, 44-207 Rybnik (Rybnicka Kuźnia), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Bolesława Chrobrego 29, 44-200 Rybnik (Śródmieście), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Lucjana Szenwalda w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Gliwicka 105, 44-207 Rybnik (Wielopole), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 34 im. Ireny Sendlerowej, ul. Władysława Stanisława Reymonta 69, 44-200 Rybnik (Smolna), Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza, ul. Cmentarna 1, 44-200 Rybnik (Śródmieście), Gimnazjum Nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik (Maroko – Nowiny), Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Czesława Miłosza, ul. Sztolniowa 29b, 44-251 Rybnik (Boguszowice Stare),

10 Organizacje pozarządowe: Śląski Klub Sportowy Niesłyszących ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/306 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Koło w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 16 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku ul. Orzepowicka 16 Polski Związek Głuchych Oddział Śląski - Koło w Rybniku ul. Orzepowicka 15a Stowarzyszenie Amazonek "Odnowa" ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7/109 Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin "HOMO HOMINI" ul. Gliwicka 33 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie ul. Władysława Hibnera 41 Śląskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Południe 20 Młodzieżowe Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Upośledzonym Umysłowo "OKO" ul. Św. Józefa 31c/33

11 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "OPTIMA FIDE" ul. Floriańska 1 Stowarzyszenie „Oligos” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, ul. Władysława Hibnera 41 Stowarzyszenie na Rzecz Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego "VALIDUS" ul. Gen. Władysława Andersa 6 Stowarzyszenie na rzecz wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia „Razem” ul. Piasta 35 Integracyjny Klub Sportowy "BUSHIDO" ul. Floriańska 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku DLA DOBRA ul. Stanisława Małachowskiego 145

12 Dziękuję za uwagę Mirosław Górka Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. /032/ 422-11-11 wew. 351 e-mail: projekty@opsrybnik.pol.plprojekty@opsrybnik.pol.pl www.trafrybnik.pl www.przekroczycprog.com.pl www.cck.rybnik.pl Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pokój nr 4 - turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie ortopedyczne telefon : (32) 42-211-11; (32)42-211-18 wew. 337 pokój nr 23 - pozostałe zadania telefon : (32) 42-211-11; (32)42-211-18 wew. 304 przyjęcia stron : poniedziałek, środa, czwartek od godz. 9:00 - 14:30 wtorek od godz. 9:00 - 15:30 piątek od godz. 9:00 - 13:30


Pobierz ppt "Wspomaganie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google