Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Narodowy Program Polkard 2003-2008 2. Zdrowie dla Pomorzan 2007-2013 3. Szansa dla Młodego Serca 4. Jakie środki 5. Organizacja i Projekt Prewencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Narodowy Program Polkard 2003-2008 2. Zdrowie dla Pomorzan 2007-2013 3. Szansa dla Młodego Serca 4. Jakie środki 5. Organizacja i Projekt Prewencja."— Zapis prezentacji:

1 1. Narodowy Program Polkard 2003-2008 2. Zdrowie dla Pomorzan 2007-2013 3. Szansa dla Młodego Serca 4. Jakie środki 5. Organizacja i Projekt Prewencja Strategia: UMG

2

3 Choroby układu krążenia 47% Pozostałe 22% Nowotwory złośliwe 24% Przyczyny zewnętrzne 7% Przyczyny zgonów – Polska i woj. pomorskie Główny Urząd Statystyczny - Rocznik statystyczny

4 Współczynniki umieralności mężczyzn w wieku 25-64 lata z powodu ChUK w Polsce w latach 1991-1996 i 1999-2005 oraz UE15 w latach 1991-2004 oraz trendy liniowe ich zmian (wg B. Wojtyniak, PZH)

5 0%10%20%30%40%50%60% 53%nadwaga i otyłość33%palenie29% nadciśnienie tętn. 53%hypercholesterol. aktywność fizyczna NIEDOSTATECZNA ! wiedza nt. prewencji NIEDOSTATECZNA ! Czynniki ryzyka w Polsce Program NATPOL PLUS i WOBASZ Zdrojewski T i wsp.

6 Przedwczesne zgony i koszty przewyższające korzyści Prewencja wtórna Prewencja pierwotna Dziś Epidemia zawałów serca Wyszukiwanie osób wysokiego ryzyka Bezpieczna i efektywna uniwersalna terapia prewencyjna Era badań przesiewowych Era polipigułki Szczepionka p-miażdżycowa? Droga do zwalczenia zawałów serca Opieka nad chorymi Opieka zdrowotna Zmod. wg Naghavi M et al. AJC 2006;98(suppl):2H

7 Miażdżyca - aterotromboza - przewlekły proces zapalny w ścianie aorty i dużych tętnic (wieńcowe, szyjne, nerkowe, biodrowe …) - rozpoczyna się w życiu płodowym - choroba całego życia - ogólnoustrojowa - „programowana” w życiu płodowym - wrażliwość na czynniki ryzyka

8 Jak zapobiegać zawałom i udarom? Historia naturalna miażdżycy 04080 Wiek (lata) Rozwój procesu miażdżycowego Rosnąca częstość powikłań (stenozy, zawały, udary)

9

10 Jakiej reklamie podlegają dzieci ? Piramida zdrowiaPiramida reklamy

11 Dyslipidemia Nadciśnienie tętnicze Cukrzyca Otyłość brzuszna Brak aktywności fizycznej Palenie tytoniu ZAWAŁY SERCA UDARY MÓZGU Czynniki psychospołeczne Złe nawyki żywieniowe

12 Co decyduje o naszym zdrowiu?

13 Czynniki kształtujące zdrowie 5-10% czynniki genetyczne 5-10% czynniki genetyczne 5-10% czynniki środowiskowe 5-10% czynniki środowiskowe 10-20% medycyna naprawcza 10-20% medycyna naprawcza 20-25% środowisko społeczne 20-25% środowisko społeczne 40-60% styl życia 40-60% styl życia LALONDE

14 zdrowie Stan przed chorobąchoroba health prediseasedisease 40,50,60 15 objawy odchylenia w badaniach dodatkowych norma ABC nowoczesnej prewencji …

15 PREWENCJA Strategia wysokiego ryzyka Strategia populacyjna zdrowie Stan przed chorobąchoroba

16 kluczowa rola rodziny … ABC nowoczesnej prewencji …

17 Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Jak zwiększyć skuteczność profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia w Polsce?

18 1. Heart Plan for Europe: obniżenia poziomu cholesterolu u osób w populacji generalnej < 5mmol/l, redukcji wartości ciśnienia tętniczego u osób < 65 r.ż. < 140/90 mmHg, zmniejszenia odsetka osób palących papierosy co najmniej o 1% rocznie. 2. edukacja prozdrowotna, szczególnie dzieci i młodzieży, 3. poprawa i zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń kardiologicznych, 4. rozwój nowych metod diagnostycznych, 5. rejestry podstawowych schorzeń sercowo-naczyniowych oraz monitorowanie realizacji programów z analizą wyników Cele

19 Interwencja w środowiskach małomiejskich i wiejskich ZAWAŁY SERCA UDARY MÓZGU Otyłość, NT, cukrzyca, chol. Edukacja społeczeństwa (TVP, Radio) Edukacja w szkołach Zespół metaboliczny prewencjaprewencja

20 Rejestry i monitorowanie jakości Promocja i prewencja Wczesna diagnostyka osób bezobjawowych i leczenie Leczenie zawał choroba wieńcowa niewydolność serca nagły zgon sercowy arytmie Prewencja wtórna i rehabilitacja

21 PROGRAM EDUKACJI DZIECI PROGRAM EDUKACJI PRZEZ MEDIA POLKARD 2003-2005

22 Poprawa wiedzy społeczeństwa o zagrożeniu, przyczynach powstawania, metodach profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia Produkcja programów TV i radiowych Produkcja tzw. spotów TV i radiowych Programy edukacyjne dla TV Wydawnictwa specjalne, materiały informacyjne dla mediów Festyny, pikniki, Światowy Dzień Serca Konferencje prasowe SONDAŻ WSTĘPNY i SONDAŻ KOŃCOWY POLKARD-MEDIA Drygas W, Torbicki A

23 Polski projekt 400 miast Zdrojewski T

24 POLSKI PROJEKT 400 MIAST POLSKI PROJEKT 400 MIAST Marketing społeczny & edukacja POLKARD media Interwencja Medyczna - badania przesiewowe Budowa infrastruktury dla promocji zdrowia Edukacja nowo wykrytych chorych Edukacja pielęgniarek 4 moduły Edukacja i interwencja antytytoniowa w szkołach Edukacja nauczycieli i dzieci POLKARD SMS Edukacja lekarzy 4 moduły POLKARD SPOK Dodatkowa diagnostyka chorych z  ryzykiem Wdrożenie PP400M rekrutacja kadr & inicjacja społeczna Kontynuacja PP400M na zasadzie „śnieżnej kuli” SR Monitorowanie efektów i analiza kosztów

25 Grupa docelowa: dzieci 12-15 lat 500 szkół w Polsce „Szansa dla Młodego Serca” – S M S 2003-2008

26

27

28 Jakiej reklamie podlegają dzieci ? Piramida zdrowiaPiramida reklamy

29

30 Konsolidacja działań w Województwie Pomorskim obejmująca: - monitorowanie (zasoby, jakość, epidemiologia, koszty) - prewencję - diagnostykę - terapię Cele:

31 LR LOKALNE CENTRUM PREWENCJI LR = lekarz rodzinny LR OŚRODEK SPECJALISTY CZNY CENTRUM PREWENCJI Modele programów przesiewowych LR Sopot Gdynia

32 Województwo Pomorskie Statystyka programów Narodowego Programu Zdrowia realizowanych z funduszy gminnych, powiatowych, środków własnych i pozyskanych w roku 2004 15 krotne różnice !

33 Badania przesiewowe w Sejmiku Woj. Pomorskiego jako kontynuacja działań marketingowych i edukacyjnych na rzecz skutecznej walki z chorobami układu krążenia i chorobami nowotworowymi. Gdańsk 26 listopada 2007

34 Badania i edukacja w Parlamencie RP 2000, 2006

35 Urząd Marszałkowski Urząd Wojewódzki Pomorski Oddział NFZ Wojewódzki Urząd Statystyczny Akademia Medyczna w Gdańsku 21-02-2007 …

36 Stan prewencji wtórnej u chorych po udarach mózgu (n = 471) Czynnik ryzyka Czynnik ryzyka z dobrą kontrolą

37 Prewencja pierwotna Politycy Odbiorcy Samorząd Media Usługodawcy LekarzePielęgniarki Organizatorzy

38 Działania informacyjne i promocyjne na temat programów badań przesiewowych Projekt informacyjny i edukacyjny z wykorzystaniem środków masowego przekazu tj. telewizja, radio, prasa.

39 „ważnym elementem umożliwiającym właściwe określenie strategii marketingowej jest wiedza dotycząca zachowań i preferencji konsumentów.”

40

41 1. Narodowy Program Polkard 2003-2008 2. Zdrowie dla Pomorzan 2007-2013 3. Szansa dla Młodego Serca 4. Jakie środki 5. Organizacja i Projekt Prewencja Strategia: UMG


Pobierz ppt "1. Narodowy Program Polkard 2003-2008 2. Zdrowie dla Pomorzan 2007-2013 3. Szansa dla Młodego Serca 4. Jakie środki 5. Organizacja i Projekt Prewencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google