Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Podział na grupy 2. Wybór starostów poszczególnych grup (zostają po spotkaniu w celu wybrania starosty roku) 3. Założenie konta mailowego dla roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Podział na grupy 2. Wybór starostów poszczególnych grup (zostają po spotkaniu w celu wybrania starosty roku) 3. Założenie konta mailowego dla roku."— Zapis prezentacji:

1

2 1. Podział na grupy 2. Wybór starostów poszczególnych grup (zostają po spotkaniu w celu wybrania starosty roku) 3. Założenie konta mailowego dla roku (dodatkowo może być konto na Facebook)

3

4

5 Rok akademicki 2014/2015 trwa od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. i obejmuje: 1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2014 r. do 15 lutego 2015 r., w tym: 1) okres zajęć dydaktycznych - od 1 października do 21 grudnia 2014 r. 2) wakacje zimowe - od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia 2015 r. 3) okres zajęć dydaktycznych - od 7 do 25 stycznia 2015 r. 4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna od 26 stycznia do 8 lutego 2015 r. 5) przerwa międzysemestralna - od 9 do 15 lutego 2015 r. 2. SEMESTR LETNI - trwa od 16 lutego do 5 lipca 2015 r., w tym: 1) okres zajęć dydaktycznych - od 16 lutego do 1 kwietnia 2015 r. 2) wakacje wiosenne - od 2 do 7 kwietnia 2015 r. 3) okres zajęć dydaktycznych - od 8 kwietnia do 7 czerwca 2015 r. 4) letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną - od 8 czerwca do 5 lipca 2015 r. 3. WAKACJE LETNIE - od 6 lipca do 30 września 2015 r. Dodatkowy dzień wolny: 10 listopada 2014 r.

6 1. Wykaz przedmiotów i zaliczeń na danym roku: informator ECTS (strona wydziału)i Syjon 2. Jak czytać plan zajęć? Gdzie szukać informacji o odwołanych zajęciach? (kampus, strony pracowników, tablica ogłoszeń) 3. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną lub egzaminem (lista przedmiotów wliczanych do średniej jest w informatorze), które należy uzyskać w terminie sesji. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Dziekan może przedłużyć sesję. 4. Warunkiem usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności studenta na zajęciach jest przedłożenie prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego lub innego wiarygodnego dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że student nie mógł uczestniczyć w danym dniu w zajęciach. Prowadzący zajęcia, w których udział jest obligatoryjny, określa sposób i termin uzupełnienia zaległości spowodowanych usprawiedliwioną nieobecnością.

7 1. Zalogować się na stronę kampusu (założyć konto i do niego zaglądać co jakiś czas). 2. W dniach 6-19. 10. 2014 r. należy zaliczyć szkolenia online: - Szkolenie biblioteczne - BHP - Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. By to zrobić należy założyć konto na stronie szkolenia.kampus.umcs.lublin.pl 3. Zapisy na w-f online od 6 października. 4. Zajęcia z języka angielskiego rozpoczynają się w drugim semestrze. Podział na grupy językowe odbędzie się na podstawie testu kwalifikacyjnego (na końcu tego semestru lub na początku następnego). Przedmiot kończy się egzaminem na poziomie B2. 5. Do końca pierwszego roku należy zaliczyć jedne dodatkowe zajęcia, czyli Zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów realizowanym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (1 ECTS)

8 - Stypendium naukowe/stypendium rektora – nie dotyczy - Stypendium socjalne oraz dodatek do stypendium socjalnego – dokumenty do 30 października - Kredyt studencki (ok. 600zł/m-c przez 10 miesięcy) – wniosek do 15 listopada - Stypendia zagraniczne - Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – dokumenty do 30października - Zapomoga - INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA NA STRONIE UCZELNI.

9 1. Internet: www.umcs.pl 2. Opiekun roku dyżur (aktualne na profilu), mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl 3. Dziekanat: p. Ewa Łyczkowska 4. Prodziekani: Prodziekan ds. studenckich dr Małgorzata Kuśpit 5. Dziekan 6. Rektor

10 POWODZENIA ;)


Pobierz ppt "1. Podział na grupy 2. Wybór starostów poszczególnych grup (zostają po spotkaniu w celu wybrania starosty roku) 3. Założenie konta mailowego dla roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google