Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA."— Zapis prezentacji:

1 MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

2 ŚWIĘCENIA KAPŁAŃŚKIE święcenia kapłańskie (kapłaństwo) – sakrament w Kościele katolickim, który nadaje władzę uświęcania, tzn. udzielania innych sakramentów. Święcenia sakramentalne posiadają trzy stopnie: DIAKONAT PREZBITERIAT EPISKOPAT

3 KANDYDACI DO KAPŁAŃSTWA
Tylko mężczyzna ochrzczony Nie wolno zmuszać do święceń Posiadać głęboką wiarę i intencję, wiedzę Zdrowy (psychicznie i fizycznie) Ukończone 25 lat Ukończony 6 miesięczny diakonat Przyjęty sakrament bierzmowania

4 POJĘCIA DOT. KAPŁAŃSTWA
Duchowieństwo – osoby szczególnie poświęcone służbie Bożej. Kapłan - osoba duchowna spełniająca publicznie funkcje sakralne w domu Bożym lub zdolna do ich spełniania (sprawowanie mszy św., udzielanie sakramentów św.). Kościół katolicki widzi w święceniach kapłańskich dane przez Boga raz na zawsze powołanie. Prymicje - pierwsza msza święta nowo wyświęconego kapłana, którą odprawia przeważnie w swojej rodzinnej parafii. Celibat - bezżeństwo, do którego zobowiązuje księży Kościoła katolickiego prawo kościelne.

5 USTANOWIENIE SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
O tym, że Jezus Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa, wiemy z działalności Chrystusa i praktyki pierwotnego Kościoła. Jezus Chrystus powołał apostołów, kształcił ich i przygotowywał, aby po Jego śmierci mogli dalej prowadzić dzieło nauczania i uświęcania, które On rozpoczął. Następnie Chrystus Pan udzielił apostołom pełnomocnictwa do głoszenia Ewangelii i nauki chrześcijańskiej, do sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, do kierowania i rządzenia Kościołem, który On sam założył. Te wszystkie akty Chrystusa świadczą o ustanowieniu przez niego sakramentu święceń.

6 USTANOWIENIE SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
Przykładem udzielenia pełnomocnictwa w służbie dla Kościoła są między innymi słowa wypowiedziane przez Chrystusa do apostołów po zmartwychwstaniu. „Pokój wam! Jak mnie posłał Ojciec tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i mówi im: – Weźcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, temu są odpuszczone, a komu zatrzymacie, temu są zatrzymane" (J 20, 21-22).

7 HIERARCHIA KOŚCIELNA biskup Rzymu (papież);
Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego z 1983 r. precedencja w Kościele katolickim przedstawia się następująco: biskup Rzymu (papież); Kardynałowie, prezbiterzy i diakoni patriarchowie i arcybiskupi więksi; prymasi, przewodniczący episkopatu; arcybiskupi metropolici; arcybiskupi (tytuł honorowy); biskupi; wikariusze; prałaci; archiprezbiterzy (tytuł honorowy); kanonicy; dziekani; proboszczowie; wikariusze parafialni; archidiakoni (tytuł honorowy); protodiakoni (w Kościołach wschodnich tytuł honorowy); diakoni;

8 UBIORY

9 KONIEC


Pobierz ppt "MEN IN BLACK CZYLI SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google