Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo finansowe MSFRiU II r. r.a. 2015/2016 grupy C 8, C 1, C 2 dzień zajęć – wtorek 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo finansowe MSFRiU II r. r.a. 2015/2016 grupy C 8, C 1, C 2 dzień zajęć – wtorek 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11."— Zapis prezentacji:

1 Prawo finansowe MSFRiU II r. r.a. 2015/2016 grupy C 8, C 1, C 2 dzień zajęć – wtorek 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11

2 1/ PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 20.10.2015 r. 1. Formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych (zmiany pomiędzy poprzednią i obecną ustawą o finansach publicznych – istota i cel zmian, ich zasadność, ocena i porównanie, przykłady). 2. Procedury ostrożnościowe (zmiany pomiędzy poprzednią i obecną ustawą o finansach publicznych, zmiany po 2013 r. – istota i cel zmian, ich zasadność, ocena i porównanie, przykłady), 3. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (istota, przyczyny i cel wprowadzenia, zasady i cel działania, ocena regulacji, przykłady).

3 2/ BUDŻET PAŃSTWA 27.10.2015 r. 1.Budżet zadaniowy (istota, przyczyny i cel wprowadzenia, zasady i cel działania, założenia i sposób realizacji, ocena regulacji, przykłady), 2.Budżet środków europejskich (istota, przyczyny i cel wydzielenia z budżetu ogólnego, zasady i cel działania, skutki finansowe, deficyt w tym budżecie, ocena regulacji, przykłady), 3.Dochody i wydatki w budżecie państwa (analiza kształtowania się ich w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady).

4 3. PRAWO FINANSOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.11.2015 r. 1.Granice zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (zmiany pomiędzy poprzednią i nową ustawą o finansach publicznych – istota i cel zmian, ich zasadność, ocena i porównanie, przykłady). 2.Dochody jednostek samorządu terytorialnego (analiza kształtowania się ich w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, udział środków z budżetu państwa, wykorzystanie środków z UE, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady). 3.Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (analiza kształtowania się ich w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, wydatki majątkowe – inwestycyjne, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady).

5 4. PRAWO UBEZPIECZENIOWE 10.11.2015 r. 1.Działalność agenta i brokera ubezpieczeniowego (zasady prowadzenia działalności, przygotowanie oferty ubezpieczeniowej – różnice i podobieństwa, relacje z klientami, współpraca z zakładami ubezpieczeń, ocena i porównanie, przykłady), 2.Rodzaje zawieranych ubezpieczeń gospodarczych, analiza kształtowania się ich w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady), 3.Mechanizm obliczania i wypłacania świadczeń emerytalnych (sposób obliczania, sposób wypłaty, rodzaje emerytur, podmioty wypłacające, perspektywy na przyszłość, przykłady).

6 5. PRAWO BANKOWE, PRAWO WALUTOWE I DEWIZOWE 17.11.2015 r. 1.Klasyfikacja kredytów bankowych (analiza kształtowania się ich w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady), 2.Liberalizacja prawa dewizowego (analiza liberalizacji w okresie ostatnich pięciu lat lub dłuższym, zasady liberalizacji, obowiązki dewizowe, ogólne zezwolenia dewizowe, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady), 3.Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (analiza zmian w okresie ostatnich pieciu lat lub dłuższym, istota gwarancji, gwarancje w praktyce, tendencje zmian, perspektywy na przyszłość, przykłady).

7 6. KOLOKWIUM 24.11.2015 r. Akty prawne: 1.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – t.j. Dz.U. z 2013 r., poz., 885, 2.Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – t.j. Dz.U. z 2014 r., nr 1115, 3.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 11, 4.Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 826, 5Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 72 ze zm. Alina Majchrzycka-Guzowska, Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2011.


Pobierz ppt "Prawo finansowe MSFRiU II r. r.a. 2015/2016 grupy C 8, C 1, C 2 dzień zajęć – wtorek 6.10, 13.10, 20.10, 27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google