Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 OSOBOWA MECHANIKA SĘDZIÓW Adam Fojcik. Spis treści: 1. Podstawowe ustawienie 1.1 Brak biegaczy na bazach 1.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 OSOBOWA MECHANIKA SĘDZIÓW Adam Fojcik. Spis treści: 1. Podstawowe ustawienie 1.1 Brak biegaczy na bazach 1.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacz."— Zapis prezentacji:

1 2 OSOBOWA MECHANIKA SĘDZIÓW Adam Fojcik

2 Spis treści: 1. Podstawowe ustawienie 1.1 Brak biegaczy na bazach 1.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacz na pierwszej i trzeciej bazie 1.3 Biegacz drugiej bazie lub biegacz na trzeciej bazie lub biegacz na pierwszej i drugiej bazie lub biegacz na drugiej i trzeciej bazie 2. Podstawowe obowiązki fair/faul 2.1 Sędzia liniowy ustawiony na linii foul 2.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie 3. Podstawowe obowiązki przy odbiciach w powietrze 3.1 Sędzia bazowy ustawiony na linii 3.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie 4. Odbicie line drive w infield 4.1 Sędzia bazowy ustawiony na linii 4.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie 5. Odbicia na zapole 5.1 Brak biegaczy na bazach 5.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacze na pierwszej i trzeciej bazie 5.3 Biegacz na drugiej lub trzeciej bazie, biegacze na pierwszej i drugiej bazie lub biegacze na drugiej i trzeciej bazie 6. Odbicia po ziemi w infield 6.1 Brak biegaczy na bazach 6.2 Brak biegaczy na bazach – dalekie odbicie na prawą stronę 6.3 Biegacz na pierwszej bazie – double play 6.4 Biegacz na pierwszej bazie – double play (przerzut na 2B) 6.5 Biegacz na pierwszej i trzeciej bazie 6.6 Biegacz na drugiej lub trzeciej bazie, biegacz na pierwszej i drugiej bazie, biegacz na drugiej i trzeciej bazie lub wszystkie bazy zajęte 7. Odbicie w powietrze (infield) 7.1 Brak biegaczy na bazach – wysokie odbicie na prawą stronę 7.2 Brak biegaczy na bazach – wysokie odbicie na lewą stronę 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.1 Brak biegaczy na bazach – łatwe odbicie na prawe zapole 8.2 Brak biegaczy na bazach – trudne odbicie na lewe zapole 8.3 Brak biegaczy na bazach – odbicie na lewe zapole 8.4 Biegacz na pierwszej bazie – odbicie na prawe zapole 8.5 Biegacz na pierwszej bazie – odbicie na lewe zapole 8.6 Biegacz na pierwszej i drugiej bazie – łatwe odbicie (możliwy tag up) 8.7 Biegacz na drugiej bazie (wszystkie odbicia) lub biegacz na pierwszej i drugiej bazie (trudne odbicie) 8.8 Biegacz na pierwszej i trzeciej bazie 8.9 Biegacz na trzeciej bazie, biegacz na drugiej i trzeciej bazie lub wszystkie bazy zajęte 9. Run down 9.1 Pomiędzy pierwszą i drugą bazą 9.2 Pomiędzy drugą i trzecią bazą 9.3 Pomiędzy trzecią i bazą domową 9.4 Biegacz na trzeciej bazie – sqeez play

3 Adam Fojcik 1.Podstawowe ustawienie 1.1 Brak biegaczy na bazach Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca

4 Adam Fojcik Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 1.Podstawowe ustawienie 1.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacz na pierwszej i trzeciej bazie Obszar roboczy

5 Adam Fojcik Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 1.Podstawowe ustawienie 1.3 Biegacz na drugiej bazie lub biegacz na trzeciej bazie lub biegacz na pierwszej i drugiej bazie lub biegacz na drugiej i trzeciej bazie Obszar roboczy

6 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 2. Podstawowe obowiązki fair/faul 2.1 Sędzia liniowy ustawiony na linii foul Przednia krawędź bazy Adam Fojcik

7 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 2. Podstawowe obowiązki fair/faul 2.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie Adam Fojcik

8 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 3. Podstawowe obowiązki przy odbiciach w powietrze 3.1 Sędzia bazowy ustawiony na linii foul Adam Fojcik

9 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 3. Podstawowe obowiązki przy odbiciach w powietrze 3.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie Adam Fojcik

10 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 4. Odbicie line drive w infield 4.1 Sędzia bazowy ustawiony na linii Adam Fojcik Przed podjęciem decyzji obserwuj innych sędziów. Zdawaj sobie sprawę z możliwości celowego upuszczenia piłki.

11 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 4. Odbicie line drive w infield 4.2 Sędzia 1B ustawiony w infieldzie Adam Fojcik Przed podjęciem decyzji obserwuj innych sędziów. Zdawaj sobie sprawę z możliwości celowego upuszczenia piłki.

12 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 5. Odbicia na zapole 5.1 Brak biegaczy na bazach Adam Fojcik Komunikacja

13 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 5. Odbicia na zapole 5.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacze na pierwszej i trzeciej bazie Adam Fojcik Biorę dom! Komunikacja Biorę trzecią, jeśli pobiegnie! Biorę trzecią!

14 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 5. Odbicia na zapole 5.3 Biegacz na drugiej lub trzeciej bazie, biegacze na pierwszej i drugiej bazie lub biegacze na drugiej i trzeciej bazie Adam Fojcik Komunikacja

15 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.1 Brak biegaczy na bazach Adam Fojcik Komunikacja

16 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.2 Brak biegaczy na bazach – dalekie odbicie na prawą stronę Adam Fojcik Komunikacja

17 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.3 Biegacz na pierwszej bazie – double play Adam Fojcik Komunikacja

18 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.4 Biegacz na pierwszej bazie – nieudany double play Adam Fojcik Komunikacja Biorę trzecią, jeśli pobiegnie! Biorę trzecią!

19 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.5 Biegacz na pierwszej i trzeciej Adam Fojcik Komunikacja

20 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 6. Odbicia po ziemi w infield 6.6 Biegacz na drugiej lub trzeciej bazie, biegacz na pierwszej i drugiej bazie, biegacz na drugiej i trzeciej bazie lub wszystkie bazy zajęte Adam Fojcik Komunikacja

21 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 7. Odbicie w powietrze (infield) 7.1 Brak biegaczy na bazach – wysokie odbicie na prawą stronę Adam Fojcik Komunikacja

22 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 7. Odbicie w powietrze (infield) 7.2 Brak biegaczy na bazach – wysokie odbicie na lewą stronę Adam Fojcik Komunikacja

23 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.1 Brak biegaczy na bazach – łatwe odbicie na prawe zapole Adam Fojcik Komunikacja

24 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.2 Brak biegaczy na bazach – trudne odbicie na prawe zapole Adam Fojcik Komunikacja Idę za piłką!

25 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.3 Brak biegaczy na bazach – odobicie na lewe zapole Adam Fojcik Komunikacja

26 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.4 Biegacz na pierwszej bazie – odbicie na prawe zapole Adam Fojcik Komunikacja

27 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.5 Biegacz na pierwszej bazie – odbicie na lewe zapole Adam Fojcik Komunikacja Biorę dom! Biorę trzecią, jeśli pobiegnie!

28 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.6 Biegacze na pierwszej i drugiej bazie – łatwe odbicie (możliwy tag up) Adam Fojcik Komunikacja Biorę dom! Biorę trzecią, jeśli pobiegnie!

29 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.7 Biegacze na drugiej bazie (wszystkie odbicia0 lub biegacz na pierwszej i drugiej bazie (trudne odbicie) Adam Fojcik Komunikacja

30 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.8 Biegacze na pierwszej i trzeciej bazie Adam Fojcik Komunikacja

31 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 8. Odbicie w powietrze (zapole) 8.9 Biegacze na trzeciej bazie, biegacz na drugiej i trzeciej bazie lub wszystkie bazy zajęte Adam Fojcik Komunikacja

32 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 9. Run down 9.1 Pomiędzy pierwszą i drugą bazą Adam Fojcik Komunikacja

33 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 9. Run down 9.2 Pomiędzy drugą i trzecią bazą Adam Fojcik Komunikacja

34 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 9. Run down 9.3 Pomiędzy trzecią i bazą domową Adam Fojcik Komunikacja

35 Sędzia główny Sędzia 1B Sędzia 3B Biegacz Obrońca 9. Run down 9.4 Biegacz na trzeciej bazie – sqeez play Adam Fojcik Komunikacja


Pobierz ppt "2 OSOBOWA MECHANIKA SĘDZIÓW Adam Fojcik. Spis treści: 1. Podstawowe ustawienie 1.1 Brak biegaczy na bazach 1.2 Biegacz na pierwszej bazie lub biegacz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google