Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji."— Zapis prezentacji:

1

2 AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji jest opracowanie (format Word) autorstwa mgr Andrzeja Szałka, która jest dostępna na stronie www.wychowaniefizyczne.pl

3 ATAK PREZENTACJA 1, 2, 3 SYSTEM PAR PREZENTACJA 4, 5, 6 ASEKURACJA ZAWODNIKA ATAKUJĄCEGO W SYSTEMIE PAR

4 ATAK PREZENTACJA 7 USTAWIENIE PRZY ODBIORZE ZAGRYWKI PREZENTACJA 8 - 12 ROZEGRANIE ATAKU SYSTEM CZWARTY W ATAKU PREZENTACJA 14 - 15 ASEKURACJA WŁASNEGO ATAKU

5 ATAK PREZENTACJA 16 -18 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU

6 OBRONA PREZENTACJA 19 - 20 ASEKURACJA ŚRODKIEM OBRONA W POLU PREZENTACJA 21 - 22 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

7 OBRONA PREZENTACJA 23 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM OBRONA W POLU PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI

8 OBRONA PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE KAŻDY SWEGO OBRONA AGRESYWNA PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 1:2

9 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

10 PREZENTACJA 30 - 32 SYSTEM PAR PREZENTACJA 33 - 35 CZWARTY W ATAKU PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ŚRODKIEM PREZENTACJA 37 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

11 PREZENTACJA 1 SYSTEM PAR PROSTY

12 4 2 3 5 6 1

13 4 2 3 51 6

14 PREZENTACJA 2 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY

15 23 4 6 5 1 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy ( nr 4 )

16 2 4 4 3 5 6 1 3 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z lewego skrzydła lub zawodnik prawoskrzydłowy /2/. 3 3 2

17 PREZENTACJA 3 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy ataku/2/. Zawodnik środkowy ataku /3/ wykonuje akcję z prawego skrzydła.

18 2 3 4 6 5 1 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy/ nr 2 /

19 4 2 2 3 5 6 1 3 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z prawego skrzydła lub zawodnik lewoskrzydłowy /4/ 4 3

20 PREZENTACJA 4 SYSTEM PAR

21 3 4 2 5 1 6 Ustawienie w czasie zagrywki

22 3 4 2 5 1 6 Odbiór zagrywki przez zawodnika nr 6 do rozgrywającego nr 2. Przygotowanie do ataku zawodnika środkowego nr 3

23 3 4 2 5 1 6 3 Atak zawodnika środkowego nr 3

24 3 4 2 5 1 6 6 Ustawienie zawodnika środkowego obrony do asekuracji własnego ataku.

25 3 4 2 5 1 6 2 Asekuracja własnego ataku przez zawodnika rozgrywającego

26 PREZENTACJA 5 SYSTEM PAR

27 3 4 2 5 1 6 Ustawienie w czasie zagrywki

28 3 4 2 5 1 6 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Przygotowanie ataku z lewego skrzydła

29 3 4 2 5 1 6 4 Atak zawodnika lewoskrzydłowego

30 3 2 5 1 6 4 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku 3 6

31 PREZENTACJA 6 SYSTEM PAR

32 3 4 2 5 1 6 Ustawienie w czasie zagrywki

33 3 24 5 1 6 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Rozegranie ataku do prawoskrzydłowego nr 2. Przygotowanie ataku z prawego skrzydła

34 3 2 4 5 1 6 Atak zawodnika prawoskrzydłowego 2

35 3 4 5 1 6 2 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku 3 6

36 PREZENTACJA 7 SYSTEM CZWARTY W ATAKU

37 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy obrony 1

38 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik środkowy obrony. 6

39 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy obrony. 5

40 PREZENTACJA 8 SYSTEM CZWARTY W ATAKU W systemie tym możliwe jest wykonanie dużej ilości kombinacji z udziałem wszystkich trzech zawodników ataku. Rozegranie ataku na lewe skrzydło.

41 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

42 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

43 3 4 2 5 6 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: prawoskrzydłowy/2/ i środkowy/3/ markują atak. Rozgrywający podaje wysoką piłkę na lewe skrzydło. Atak wykonuje lewoskrzydłowy pierwszej linii. 1 2 3 4

44 PREZENTACJA 9 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie ataku tyłem na prawe skrzydło.

45 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

46 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

47 3 2 4 5 6 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: lewoskrzydłowy/4/ i środkowy/3/ markują atak. 1 4 3

48 2 5 W momencie markowania ataku /4/ i /3/, rozgrywający/1/ podaje tyłem piłkę do prawoskrzydłowego/2/, po czym następuje atak. 1 4 3 2 6

49 PREZENTACJA 10 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie szybkiego ataku ze środka boiska.

50 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

51 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

52 3 2 4 5 6 Po podaniu piłki do rozgrywającego, środkowy ataku wykonuje szybki atak ze środka boiska. 1 3

53 PREZENTACJA 11 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie podwójnej krótkiej.

54 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

55 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

56 3 4 2 5 6 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnik środkowy ataku /3/ markuje atak. Rozgrywający podaje piłkę pod wyskakującego zawodnika środkowego. Właściwy atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ze środka boiska /podwójna krótka/. 1 3 4

57 PREZENTACJA 12 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie ataku z drugiej linii.

58 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

59 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

60 3 4 2 5 6 Zawodnik prawoskrzydłowy markuje atak ze swojej strony. Zawodnicy /3/ i /4/ markują szybki atak /podwójna krótka/ ze środka boiska. Właściwy atak wykonuje zawodnik drugiej linii /5/. 2 34 5 1

61 PREZENTACJA 13 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Błąd zawodnika obrony w momencie wykonania ataku.

62 3 4 2 5 1 6 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

63 3 4 2 5 1 6 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

64 3 4 2 5 6 Zawodnik lewoskrzydłowy obrony wykonuje atak. W momencie odbicia popełnił błąd przekraczając linię trzeciego metra / czerwone przekreślenie /. 2 34 1 5

65 PREZENTACJA 14 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest ze środka boiska.

66 3 4 2 5 1 6 1

67 3 4 2 5 6 1 2 3 4

68 5 6 1 2 3 4 5 6 11 Asekuracja w czasie wykonywania ataku przez zawodnika lewoskrzydłowego ataku. Akcja wykonywana jest ze środka boiska

69 PREZENTACJA 15 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest z lewego lub prawego skrzydła.

70 3 4 2 5 1 6 1

71 3 4 2 5 6 1 2 3 4

72 5 6 Asekuracja przy ataku z lewej strony boiska 1 2 3 4 5 6 1

73 2 5 1 3 2 6 3 4

74 5 6 Analogicznie ustawienie przy ataku z prawego skrzydła 1 2 3 4 5 6 1

75 PREZENTACJA 16 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Istotą tego systemu jest konieczność wystawienia piłki do ataku od razu pierwszym odbiciem / odbiór zagrywki jest jednocześnie wystawą /. Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika środkowego ataku.

76 3 4 2 5 1 6

77 4 2 5 1 6 3 3

78 PREZENTACJA 17 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika prawego ataku.

79 3 4 2 5 1 6

80 3 4 2 5 1 6 2

81 PREZENTACJA 18 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika lewego ataku.

82 3 4 2 5 1 6

83 3 2 5 1 6 4 4

84 PREZENTACJA 19 ASEKURACJA ŚRODKIEM W czasie ataku przeciwnika stosuje się najczęściej zastawienie podwójne, rzadziej potrójne, które asekurowane jest przez zawodnika środkowego obrony. Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła

85 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

86 3 4 6 5 1 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie. 3 3 2 2

87 4 6 5 1 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się za blokujących, natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska. 32 6 5 4

88 PREZENTACJA 20 ASEKURACJA ŚRODKIEM Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak ze środka.

89 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

90 3 4 2 6 5 1 Zawodnik lewoskrzydłowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem środkowym ataku wykonuje zastawienie. 4 3 4 3

91 2 6 5 1 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się wzdłuż linii 3 metra w kierunku lewego skrzydła natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska. 43 6 5 2

92 PREZENTACJA 21 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM Przy zastawieniu podwójnym na prawym skrzydle asekuruje prawoskrzydłowy obrony, przy zastawieniu na lewym skrzydle asekuruje lewoskrzydłowy obrony. Środkowy obrony w zależności od miejsca zastawienia, przesuwa się w lewo lub w prawo, na miejsce asekurującego współpartnera.

93 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

94 2 3 4 6 5 1 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie. 3 3 2

95 4 6 5 1 32 1 6 5 4 Atak asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony

96 PREZENTACJA 22 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

97 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

98 3 2 6 5 1 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w lewo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem lewoskrzydlowym ataku wykonuje zastawienie. 3 4 4

99 2 1 6 5 34 5 1 6 2 Atak asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony

100 PREZENTACJA 23 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM Jeżeli przeciwnik rozgrywa atak w taki sposób, że trzej zawodnicy linii ataku - zajęci do ostatniej chwili przygotowaniem do zastawienia – nie mogą wycofać się do linii obrony, asekurują obaj skrzydłowi obrony, a środkowy jest cofnięty do tyłu. Sytuacja taka ma również miejsce wtedy, gdy zawodnicy w linii ataku wykonują potrójne zastawienie na środku siatki.

101 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

102 2 6 5 1 Obaj skrzydłowi ataku przesuwają się w kierunku środkowego bloku, wykonując potrójne zastawienie. 4 24 3 3

103 PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU W systemie tym asekurują zazwyczaj skrzydłowi linii ataku: prawoskrzydłowi – gdy blok wykonują środkowy i lewoskrzydłowy, lewoskrzydłowy – gdy zastawiają środkowy i prawoskrzydłowy. Zawodnicy obrony ustawieni są frontem do atakującego przeciwnika.

104 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

105 2 6 5 1 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie. Asekuruje lewoskrzydłowy ataku. Zawodnicy obrony bronią w głębi pola. 2 4 3 3 4 1

106 PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI W przypadku, gdy przeciwnik preferuje zbicie dynamiczne, rezygnując z takich form ataku jak kiwnięcie, plasowanie, celowym staje się rezygnacja z asekuracji zastawienia. Trzech zawodników linii obrony oraz zawodnik nie zastawiający ustawiają się w głębi pola tak, aby ich odległość od miejsca zbicia była mniej więcej równa.

107 23 4 6 5 1 1 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

108 2 6 5 1 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie. Pozostali zawodnicy bronią piłek w głębi pola. 2 4 3 3 4 1 5

109 PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE KAŻDY SWEGO Istotą tego zastawienia jest to, że każdy zawodnik linii ataku drużyny broniącej blokuje atak przeciwnika, stojącego naprzeciw po drugiej stronie siatki.

110 23 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu każdy swego.

111 2 3 4 Blokuje zawodnik prawoskrzydłowy 4 3 2

112 3 2 4 Blokuje zawodnik środkowy. 4 2 3

113 4 23 Blokuje zawodnik lewoskrzydłowy. 3 2 4

114 PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE Jeśli przeciwnik wykonuje atak z prawego skrzydła, w zastawieniu bierze udział lewoskrzydłowy i środkowy, gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła, blokuje prawoskrzydłowy i środkowy, natomiast gdy atak przeprowadzony jest ze środka boiska, blokuje zawodnik środkowy i któryś ze skrzydłowych – w zależności od tego, który z nich znajduje się bliżej miejsca wykonania ataku lub od założeń taktycznych.

115 23 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu podwójnym.

116 32 4 Atak następuje z prawego skrzydła 2 34

117 2 3 4 Atak następuje z lewego skrzydła. 4 23

118 4 2 3 Atak następuje ze środka boiska. 2 43

119 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1 Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku w drugim uderzeniu

120 234 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

121 324 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik środkowy przesuwa się do lewoskrzydłowego i razem przygotowują się do zastawienia podwójnego na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik prawoskrzydłowy przygotowuje blok pojedyńczy w przypadku ataku w trzecim uderzeniu. 3

122 PREZENTACJA 29 ZASTAWIENIE 1:2 Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku w drugim uderzeniu

123 234 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

124 324 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik lewoskrzydłowy przygotowuje się do zastawienia ataku na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik środkowy bloku przesuwa się do prawoskrzydłowego interweniując w przypadku rozegrania ataku do pozostałych atakujących. 3

125 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

126 PREZENTACJA 30 WYSTAWA ZE ŚRODKA ATAKU SYSTEM PAR

127 3 4 4 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki.

128 3 2 2 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika prawego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

129 3 4 4 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki przez środkowego obrony 6

130 3 4 4 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego, tylko atak utrudniony przez pojedyncze zastawienie. 6 2 2

131 3 4 4 Zbicie wykonuje prawy lub lewy zawodnik ataku, po przyjęciu zagrywki przez nr /2/, /4/ lub /6/. Asekuruje środkowy obrony., 6 2 2

132 3 4 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak utrudniony przez zastawienie 6 2 2 2 2 4 4

133 3 4 4 Zbicie piłki przez ćwiczącego nr /4/ po przyjęciu zagrywki przez zawodnika nr /1/, /2/, /4/, /5/ lub /6/. Atak utrudniony przez podwójne zastawienie. 6 2 5 1 3 2 2 3 3

134 3 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku. 6 2 2 5 1 3 43 34

135 PREZENTACJA 31 WYSTAWA ZE SKRZYDŁA / PRAWEGO / SYSTEM PAR

136 2 3 3 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

137 2 3 3 Zbicie piłki przez zawodnika środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki przez zawodnika nr /1/ lub /3/. Zbicie blokowane przez zastawienie pojedyncze. 1 3 3

138 2 3 3 Zbicie wykonuje środkowy ataku po przyjęciu zagrywki przez zawodnika /1/, /3/ lub /4/. Zastawienie wykonuje dwóch zawodników. 1 4 2 23 32

139 2 3 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku. 1 4 3 2 2 3 3

140 PREZENTACJA 32 PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH. SYSTEM PAR

141 3 4 2 5 1 6 42

142 3 4 2 5 1 6 42

143 3 4 2 5 1 6 4 2 3

144 3 4 2 5 1 6 4 2 3

145 PREZENTACJA 33 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO Z PRAWEJ OBRONY CZWARTY W ATAKU

146 2 3 3 Zawodnik prawoskrzydłowy obrony po zagrywce wchodzi w pole ataku. Odbiór zagrywki wykonuje zawodnik nr /2/ lub /3/. Rozgrywający /1/ wystawia piłkę w przód do /3/ lub w tył do /2/. 1 1 2

147 2 3 4 1 4 1 32 Po zagrywce prawoskrzydłowy obrony wchodzi w pole obrony. Odbiór zagrywki przez /2/, /3/ lub /4/. Zbicie wykonuje jeden z trzech ćwiczących - /4/, /3/ lub /2/.

148 2 3 4 1 4 1 32 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Dochodzi tylko dwóch zawodników obrony. Odbiór zagrywki przez ćwiczących nr /2/, /3/, /4/, /5/ lub /6/. Zbicie piłki zastawiane jest przez trzech ćwiczących wykonujących zastawienie każdy swego. 6 5 2 2 3 3 4 4

149 2 3 4 1 4 1 3 Zbicie zawodnika lewoskrzydłowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie. 6 5 3 3 2 2

150 2 3 1 4 1 3 2 4 Zbicie środkowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie / zawodnicy 2 i 3 / lub potrójne / zawodnicy 2,3 i 4 /. 6 5 2 2 4 4 3 3

151 PREZENTACJA 34 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO ZE ŚRODKA OBRONY CZWARTY W ATAKU

152 3 4 4 Po wykonanej zagrywce zawodnik środkowy obrony wchodzi w pole ataku. Zagrywkę odbierają zawodnicy /2/, /3/ lub /4/. Wystawiający /6/ rozgrywa piłkę na lewe skrzydło do /4/, prawe skrzydło do /2/ lub środek do /3/. 6 2 2 6 3

153 CZWARTY W ATAKU Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, tylko zbicia utrudnione przez blokujących zawodników stosujących zastawienie podwójne na skrzydłach i potrójne na środku boiska. Dochodzą również pozostali zawodnicy obrony, do których może być kierowana zagrywka.

154 3 4 4 6 2 6 1 5 4 3 2 2 3 3 Atak z lewego skrzydła

155 3 4 6 2 2 6 1 5 4 4 3 2 3 3 Atak z prawego skrzydła

156 3 4 6 2 6 3 1 5 4 3 3 22 4 2 4 Atak ze środka boiska

157 PREZENTACJA 35 PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH. CZWARTY W ATAKU

158 3 4 2 5 1 6 4 6 3 2

159 3 4 2 5 1 6 4 6 3 2

160 3 4 2 5 1 6 4 1 3 2

161 3 4 2 5 1 6 4 6 3 2

162 3 4 2 5 1 6 4 6 32

163 3 4 2 5 1 6 4 1 3 2

164 PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ŚRODKIEM

165 6 3 1 4 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje środkowy obrony /6/. 2 2 6 4

166 6 3 1 2 2 6 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku. 4 4

167 6 3 1 4 2 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje środkowy obrony /6/. 3 3 2 3 6 4

168 6 3 1 2 2 6 4 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku. 3 3 4 3

169 6 1 4 4 6 2 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony. 3 3 2 4 4 2 3 3

170 6 1 2 4 6 4 3 3 2 2 2 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony. 4 3 3

171 6 2 1 3 4 4 3 3 2 2 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/. 4 2 3 4

172 6 1 4 4 6 2 Zbicie wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i prawoskrzydłowy ataku /3 i 2/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /4, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/. 3 3 2 4 4 5 1 2 3 3

173 6 2 4 6 4 3 3 2 2 2 1 1 5 Zbicie wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i lewoskrzydłowy ataku /3 i 4/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /2, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/. 4 3 3

174 6 2 3 4 4 3 3 2 2 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/. Pola pilnują ćwiczący /5 i 1/. 4 1 5 2 3 4 1

175 6 2 4 4 4 3 3 2 2 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego. Po zagrywce ćwiczący drużyny broniącej zmieniają się w linii ataku np. zawodnik środkowy zmienia się ze skrzydłowym. 3 1 1 5 3 4 2 4 3

176 6 2 3 4 4 3 3 2 2 Ćwiczenie podobne do poprzedniego tylko wymieniają się zawodnicy linii obrony np. zawodnik skrzydłowy obrony zmienia się miejscem z zawodnikiem środkowym obrony i przejmuje rolę asekurującego. 4 1 1 5 5 6 3 2 4

177 PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

178 1 4 2 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/. 1 2 4 3

179 5 1 2 2 5 4 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku, którego asekuruje lewoskrzydłowy obrony /5/. 4 3

180 6 3 4 2 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku prawego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem po prostej. 3 3 1 1 4 6 3 2

181 5 1 2 2 5 4 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /5/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku lewego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem po prostej. 3 3 6 6 3 4 3

182 6 1 4 4 6 2 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku. 3 3 2 4 4 1 5 5 3 2 3

183 6 2 4 6 4 3 3 2 2 2 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku. 1 1 5 5 3 4 3

184 6 2 3 4 4 3 3 2 2 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekurują i jednocześnie bronią pola gry przed zbiciem skrzydłowi obrony /1 i 5/. Środkowy obrony /6/ ustawiony jest na środku pola obrony przy linii końcowej boiska i broni środkowej strefy pola obrony. 4 1 1 5 5 3 4 2

185 2 3 4 4 3 3 2 2 Ćwiczenie podobne do poprzedniego, z tym, że po wykonanej zagrywce zawodnicy linii obrony zamieniają się miejscami. 4 1 1 3 4 2 6 5 6 6 5

186


Pobierz ppt "AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google