Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji."— Zapis prezentacji:

1

2 AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji jest opracowanie (format Word) autorstwa mgr Andrzeja Szałka, która jest dostępna na stronie

3 ATAK PREZENTACJA 1, 2, 3 SYSTEM PAR PREZENTACJA 4, 5, 6 ASEKURACJA ZAWODNIKA ATAKUJĄCEGO W SYSTEMIE PAR

4 ATAK PREZENTACJA 7 USTAWIENIE PRZY ODBIORZE ZAGRYWKI PREZENTACJA ROZEGRANIE ATAKU SYSTEM CZWARTY W ATAKU PREZENTACJA ASEKURACJA WŁASNEGO ATAKU

5 ATAK PREZENTACJA SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU

6 OBRONA PREZENTACJA ASEKURACJA ŚRODKIEM OBRONA W POLU PREZENTACJA ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

7 OBRONA PREZENTACJA 23 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM OBRONA W POLU PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI

8 OBRONA PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE KAŻDY SWEGO OBRONA AGRESYWNA PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 1:2

9 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

10 PREZENTACJA SYSTEM PAR PREZENTACJA CZWARTY W ATAKU PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ŚRODKIEM PREZENTACJA 37 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

11 PREZENTACJA 1 SYSTEM PAR PROSTY

12

13

14 PREZENTACJA 2 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY

15 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy ( nr 4 )

16 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z lewego skrzydła lub zawodnik prawoskrzydłowy /2/

17 PREZENTACJA 3 SYSTEM PAR ROZWINIĘTY Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy ataku/2/. Zawodnik środkowy ataku /3/ wykonuje akcję z prawego skrzydła.

18 Ustawienie pierwotne. Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy/ nr 2 /

19 Ustawienie po zmianie. Atak: zawodnik środkowy/3/ z prawego skrzydła lub zawodnik lewoskrzydłowy /4/ 4 3

20 PREZENTACJA 4 SYSTEM PAR

21 Ustawienie w czasie zagrywki

22 Odbiór zagrywki przez zawodnika nr 6 do rozgrywającego nr 2. Przygotowanie do ataku zawodnika środkowego nr 3

23 Atak zawodnika środkowego nr 3

24 Ustawienie zawodnika środkowego obrony do asekuracji własnego ataku.

25 Asekuracja własnego ataku przez zawodnika rozgrywającego

26 PREZENTACJA 5 SYSTEM PAR

27 Ustawienie w czasie zagrywki

28 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Przygotowanie ataku z lewego skrzydła

29 Atak zawodnika lewoskrzydłowego

30 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku 3 6

31 PREZENTACJA 6 SYSTEM PAR

32 Ustawienie w czasie zagrywki

33 Odbiór zagrywki do rozgrywającego środkowego nr 3. Rozegranie ataku do prawoskrzydłowego nr 2. Przygotowanie ataku z prawego skrzydła

34 Atak zawodnika prawoskrzydłowego 2

35 Ustawienie zawodników przy asekuracji własnego ataku 3 6

36 PREZENTACJA 7 SYSTEM CZWARTY W ATAKU

37 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik prawoskrzydłowy obrony 1

38 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik środkowy obrony. 6

39 Ustawienie przy zagrywce przeciwnika. Rozgrywającym jest zawodnik lewoskrzydłowy obrony. 5

40 PREZENTACJA 8 SYSTEM CZWARTY W ATAKU W systemie tym możliwe jest wykonanie dużej ilości kombinacji z udziałem wszystkich trzech zawodników ataku. Rozegranie ataku na lewe skrzydło.

41 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

42 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

43 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: prawoskrzydłowy/2/ i środkowy/3/ markują atak. Rozgrywający podaje wysoką piłkę na lewe skrzydło. Atak wykonuje lewoskrzydłowy pierwszej linii

44 PREZENTACJA 9 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie ataku tyłem na prawe skrzydło.

45 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

46 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

47 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnicy ataku: lewoskrzydłowy/4/ i środkowy/3/ markują atak

48 2 5 W momencie markowania ataku /4/ i /3/, rozgrywający/1/ podaje tyłem piłkę do prawoskrzydłowego/2/, po czym następuje atak

49 PREZENTACJA 10 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie szybkiego ataku ze środka boiska.

50 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

51 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

52 Po podaniu piłki do rozgrywającego, środkowy ataku wykonuje szybki atak ze środka boiska. 1 3

53 PREZENTACJA 11 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie podwójnej krótkiej.

54 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

55 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

56 Po podaniu piłki do rozgrywającego, zawodnik środkowy ataku /3/ markuje atak. Rozgrywający podaje piłkę pod wyskakującego zawodnika środkowego. Właściwy atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ze środka boiska /podwójna krótka/

57 PREZENTACJA 12 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Rozegranie ataku z drugiej linii.

58 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

59 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

60 Zawodnik prawoskrzydłowy markuje atak ze swojej strony. Zawodnicy /3/ i /4/ markują szybki atak /podwójna krótka/ ze środka boiska. Właściwy atak wykonuje zawodnik drugiej linii /5/

61 PREZENTACJA 13 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Błąd zawodnika obrony w momencie wykonania ataku.

62 Ustawienie przed wykonaniem zagrywki.

63 Po wykonanej zagrywce rozgrywający przechodzi w pole ataku. 1

64 Zawodnik lewoskrzydłowy obrony wykonuje atak. W momencie odbicia popełnił błąd przekraczając linię trzeciego metra / czerwone przekreślenie /

65 PREZENTACJA 14 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest ze środka boiska.

66

67

68 Asekuracja w czasie wykonywania ataku przez zawodnika lewoskrzydłowego ataku. Akcja wykonywana jest ze środka boiska

69 PREZENTACJA 15 SYSTEM CZWARTY W ATAKU Asekuracja własnego ataku. Atak wykonany jest z lewego lub prawego skrzydła.

70

71

72 5 6 Asekuracja przy ataku z lewej strony boiska

73

74 5 6 Analogicznie ustawienie przy ataku z prawego skrzydła

75 PREZENTACJA 16 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Istotą tego systemu jest konieczność wystawienia piłki do ataku od razu pierwszym odbiciem / odbiór zagrywki jest jednocześnie wystawą /. Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika środkowego ataku.

76

77

78 PREZENTACJA 17 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika prawego ataku.

79

80

81 PREZENTACJA 18 SYSTEM ATAKU W DRUGIM UDERZENIU Ustawienie w przypadku rozegrania piłki do zawodnika lewego ataku.

82

83

84 PREZENTACJA 19 ASEKURACJA ŚRODKIEM W czasie ataku przeciwnika stosuje się najczęściej zastawienie podwójne, rzadziej potrójne, które asekurowane jest przez zawodnika środkowego obrony. Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła

85 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

86 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie

87 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się za blokujących, natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska

88 PREZENTACJA 20 ASEKURACJA ŚRODKIEM Ustawienie poszczególnych zawodników drużyny, w sytuacji gdy przeciwnik wykonuje atak ze środka.

89 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

90 Zawodnik lewoskrzydłowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem środkowym ataku wykonuje zastawienie

91 W momencie zastawiania ataku, zawodnik środkowy obrony przesuwa się wzdłuż linii 3 metra w kierunku lewego skrzydła natomiast pozostali zawodnicy zajmują pozycje w głębi boiska

92 PREZENTACJA 21 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM Przy zastawieniu podwójnym na prawym skrzydle asekuruje prawoskrzydłowy obrony, przy zastawieniu na lewym skrzydle asekuruje lewoskrzydłowy obrony. Środkowy obrony w zależności od miejsca zastawienia, przesuwa się w lewo lub w prawo, na miejsce asekurującego współpartnera.

93 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

94 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w prawo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem prawoskrzydłowym ataku wykonuje zastawienie

95 Atak asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony

96 PREZENTACJA 22 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

97 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

98 Zawodnik środkowy ataku przesuwa się w lewo i w momencie ataku przeciwnika, razem z zawodnikiem lewoskrzydlowym ataku wykonuje zastawienie

99 Atak asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony

100 PREZENTACJA 23 ASEKURACJA SKRZYDŁAMI I COFNIĘTYM ŚRODKIEM Jeżeli przeciwnik rozgrywa atak w taki sposób, że trzej zawodnicy linii ataku - zajęci do ostatniej chwili przygotowaniem do zastawienia – nie mogą wycofać się do linii obrony, asekurują obaj skrzydłowi obrony, a środkowy jest cofnięty do tyłu. Sytuacja taka ma również miejsce wtedy, gdy zawodnicy w linii ataku wykonują potrójne zastawienie na środku siatki.

101 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

102 Obaj skrzydłowi ataku przesuwają się w kierunku środkowego bloku, wykonując potrójne zastawienie

103 PREZENTACJA 24 ASEKURACJA PRZEZ ZAWODNIKA LINII ATAKU W systemie tym asekurują zazwyczaj skrzydłowi linii ataku: prawoskrzydłowi – gdy blok wykonują środkowy i lewoskrzydłowy, lewoskrzydłowy – gdy zastawiają środkowy i prawoskrzydłowy. Zawodnicy obrony ustawieni są frontem do atakującego przeciwnika.

104 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

105 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie. Asekuruje lewoskrzydłowy ataku. Zawodnicy obrony bronią w głębi pola

106 PREZENTACJA 25 ASEKURACJA CZTEREMA ZAWODNIKAMI W przypadku, gdy przeciwnik preferuje zbicie dynamiczne, rezygnując z takich form ataku jak kiwnięcie, plasowanie, celowym staje się rezygnacja z asekuracji zastawienia. Trzech zawodników linii obrony oraz zawodnik nie zastawiający ustawiają się w głębi pola tak, aby ich odległość od miejsca zbicia była mniej więcej równa.

107 Zawodnik /1/ wykonuje zagrywkę z pola zagrywki, po czym przechodzi w pole obrony. 1

108 Środkowy ataku przesuwa się do prawoskrzydłowego, wykonując razem zastawienie. Pozostali zawodnicy bronią piłek w głębi pola

109 PREZENTACJA 26 ZASTAWIENIE KAŻDY SWEGO Istotą tego zastawienia jest to, że każdy zawodnik linii ataku drużyny broniącej blokuje atak przeciwnika, stojącego naprzeciw po drugiej stronie siatki.

110 23 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu każdy swego.

111 2 3 4 Blokuje zawodnik prawoskrzydłowy 4 3 2

112 3 2 4 Blokuje zawodnik środkowy

113 4 23 Blokuje zawodnik lewoskrzydłowy

114 PREZENTACJA 27 ZASTAWIENIE PODWÓJNE Jeśli przeciwnik wykonuje atak z prawego skrzydła, w zastawieniu bierze udział lewoskrzydłowy i środkowy, gdy przeciwnik wykonuje atak z lewego skrzydła, blokuje prawoskrzydłowy i środkowy, natomiast gdy atak przeprowadzony jest ze środka boiska, blokuje zawodnik środkowy i któryś ze skrzydłowych – w zależności od tego, który z nich znajduje się bliżej miejsca wykonania ataku lub od założeń taktycznych.

115 23 4 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu podwójnym.

116 32 4 Atak następuje z prawego skrzydła 2 34

117 2 3 4 Atak następuje z lewego skrzydła. 4 23

118 4 2 3 Atak następuje ze środka boiska. 2 43

119 PREZENTACJA 28 ZASTAWIENIE 2:1 Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku w drugim uderzeniu

120 234 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

121 324 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik środkowy przesuwa się do lewoskrzydłowego i razem przygotowują się do zastawienia podwójnego na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik prawoskrzydłowy przygotowuje blok pojedyńczy w przypadku ataku w trzecim uderzeniu. 3

122 PREZENTACJA 29 ZASTAWIENIE 1:2 Tego typu zastawienie stosowane jest w przypadku obrony przeciwko systemowi ataku w drugim uderzeniu

123 234 Ustawienie pierwotne zawodników linii ataku przy zastawieniu 2:1.

124 324 Lot piłki wskazuje na atak przeciwnika w drugim uderzeniu z prawego skrzydła. Zawodnik lewoskrzydłowy przygotowuje się do zastawienia ataku na lewym skrzydle. Jednocześnie zawodnik środkowy bloku przesuwa się do prawoskrzydłowego interweniując w przypadku rozegrania ataku do pozostałych atakujących. 3

125 SYSTEMATYKA I METODYKA NAUCZANIA TAKTYKI ZESPOŁOWEJ

126 PREZENTACJA 30 WYSTAWA ZE ŚRODKA ATAKU SYSTEM PAR

127 3 4 4 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki.

128 3 2 2 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika prawego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

129 3 4 4 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika lewego ataku /4/ po przyjęciu piłki z zagrywki przez środkowego obrony 6

130 3 4 4 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego, tylko atak utrudniony przez pojedyncze zastawienie

131 3 4 4 Zbicie wykonuje prawy lub lewy zawodnik ataku, po przyjęciu zagrywki przez nr /2/, /4/ lub /6/. Asekuruje środkowy obrony., 6 2 2

132 3 4 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak utrudniony przez zastawienie

133 3 4 4 Zbicie piłki przez ćwiczącego nr /4/ po przyjęciu zagrywki przez zawodnika nr /1/, /2/, /4/, /5/ lub /6/. Atak utrudniony przez podwójne zastawienie

134 3 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku

135 PREZENTACJA 31 WYSTAWA ZE SKRZYDŁA / PRAWEGO / SYSTEM PAR

136 2 3 3 Zbicie piłki bez bloku przez zawodnika środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki.

137 2 3 3 Zbicie piłki przez zawodnika środkowego ataku po przyjęciu piłki z zagrywki przez zawodnika nr /1/ lub /3/. Zbicie blokowane przez zastawienie pojedyncze

138 2 3 3 Zbicie wykonuje środkowy ataku po przyjęciu zagrywki przez zawodnika /1/, /3/ lub /4/. Zastawienie wykonuje dwóch zawodników

139 2 3 4 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, z tym, że atak wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku

140 PREZENTACJA 32 PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH. SYSTEM PAR

141

142

143

144

145 PREZENTACJA 33 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO Z PRAWEJ OBRONY CZWARTY W ATAKU

146 2 3 3 Zawodnik prawoskrzydłowy obrony po zagrywce wchodzi w pole ataku. Odbiór zagrywki wykonuje zawodnik nr /2/ lub /3/. Rozgrywający /1/ wystawia piłkę w przód do /3/ lub w tył do /2/

147 Po zagrywce prawoskrzydłowy obrony wchodzi w pole obrony. Odbiór zagrywki przez /2/, /3/ lub /4/. Zbicie wykonuje jeden z trzech ćwiczących - /4/, /3/ lub /2/.

148 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Dochodzi tylko dwóch zawodników obrony. Odbiór zagrywki przez ćwiczących nr /2/, /3/, /4/, /5/ lub /6/. Zbicie piłki zastawiane jest przez trzech ćwiczących wykonujących zastawienie każdy swego

149 Zbicie zawodnika lewoskrzydłowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie

150 Zbicie środkowego ataku utrudnione przez podwójne zastawienie / zawodnicy 2 i 3 / lub potrójne / zawodnicy 2,3 i 4 /

151 PREZENTACJA 34 WEJŚCIE ZAWODNIKA WYSTAWIAJĄCEGO ZE ŚRODKA OBRONY CZWARTY W ATAKU

152 3 4 4 Po wykonanej zagrywce zawodnik środkowy obrony wchodzi w pole ataku. Zagrywkę odbierają zawodnicy /2/, /3/ lub /4/. Wystawiający /6/ rozgrywa piłkę na lewe skrzydło do /4/, prawe skrzydło do /2/ lub środek do /3/

153 CZWARTY W ATAKU Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego, tylko zbicia utrudnione przez blokujących zawodników stosujących zastawienie podwójne na skrzydłach i potrójne na środku boiska. Dochodzą również pozostali zawodnicy obrony, do których może być kierowana zagrywka.

154 Atak z lewego skrzydła

155 Atak z prawego skrzydła

156 Atak ze środka boiska

157 PREZENTACJA 35 PRZYKŁAD KOMBINACJI TAKTYCZNYCH. CZWARTY W ATAKU

158

159

160

161

162

163

164 PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ŚRODKIEM

165 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje środkowy obrony /6/

166 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku. 4 4

167 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje środkowy obrony /6/

168 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku

169 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony

170 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik środkowy obrony

171 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/

172 Zbicie wykonuje zawodnik lewoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i prawoskrzydłowy ataku /3 i 2/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /4, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/

173 Zbicie wykonuje zawodnik prawoskrzydłowy ataku po odbiorze zagrywki przez /2/ lub /4/. Piłkę wystawia środkowy ataku /3/. Zastawienie podwójne wykonują środkowy i lewoskrzydłowy ataku /3 i 4/. W obronie pola uczestniczy trzech ćwiczących: /2, 5 i 1/. Zastawienie asekuruje środkowy obrony /6/

174 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekuruje środkowy obrony /6/. Pola pilnują ćwiczący /5 i 1/

175 Analogiczne ćwiczenie do poprzedniego. Po zagrywce ćwiczący drużyny broniącej zmieniają się w linii ataku np. zawodnik środkowy zmienia się ze skrzydłowym

176 Ćwiczenie podobne do poprzedniego tylko wymieniają się zawodnicy linii obrony np. zawodnik skrzydłowy obrony zmienia się miejscem z zawodnikiem środkowym obrony i przejmuje rolę asekurującego

177 PREZENTACJA 36 ASEKURACJA ODPOWIEDNIM SKRZYDŁEM

178 1 4 2 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie pojedyncze wykonuje prawoskrzydłowy ataku, którego asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/

179 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy ataku, którego asekuruje lewoskrzydłowy obrony /5/. 4 3

180 Zbicie wykonuje lewoskrzydłowy ataku po przyjęciu zagrywki i dograniu jej do wystawiającego /3/. Zastawienie podwójne wykonują: prawoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /1/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku prawego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem po prostej

181 Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego. Atakuje prawoskrzydłowy, blokuje lewoskrzydłowy i środkowy ataku, których asekuruje prawoskrzydłowy obrony /5/. Środkowy obrony /nr 6/ przesuwa się przy linii końcowej w kierunku lewego skrzydła obrony i broni boiska przed zbiciem po prostej

182 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /4/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i prawoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik prawoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku

183 Zagrywkę odbiera zawodnik nr /4/ lub /2/. Zbicie wykonuje ćwiczący nr /2/. Zastawienie podwójne wykonuje środkowy i lewoskrzydłowy ataku. Zawodnik nieblokujący wycofuje się w kierunku linii ataku i broni piłek zbijanych pod ostrym kątem w stosunku do siatki. Blok podwójny asekuruje zawodnik lewoskrzydłowy obrony. Pola gry broni zawodnik nieblokujący, środkowy obrony i ten skrzydłowy, który nie asekuruje bloku

184 Zbicie piłki wykonuje środkowy ataku po odbiorze zagrywki przez ćwiczących nr /3/ lub /4/. Piłkę wystawia prawoskrzydłowy ataku nr /2/. Zastawienie wykonuje trzech zawodników linii ataku / 2, 3 i 4 /. Asekurują i jednocześnie bronią pola gry przed zbiciem skrzydłowi obrony /1 i 5/. Środkowy obrony /6/ ustawiony jest na środku pola obrony przy linii końcowej boiska i broni środkowej strefy pola obrony

185 Ćwiczenie podobne do poprzedniego, z tym, że po wykonanej zagrywce zawodnicy linii obrony zamieniają się miejscami

186


Pobierz ppt "AUTOR PREZENTACJI MGR ANDRZEJ SZAŁEK NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W TURKU Integralną częścią poniższej prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google