Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAPA ZAGROŻEŃ ROK 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAPA ZAGROŻEŃ ROK 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY."— Zapis prezentacji:

1 MAPA ZAGROŻEŃ ROK 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY

2 CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚWIDNICKIEGO Powiat świdnicki położony jest w południowo-zachodniej części Polski u podnóża Gór Sowich i Wałbrzyskich. Graniczy z następującymi powiatami województwa dolnośląskiego: wrocławskim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim, średzkim i jaworskim. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: miasto Świdnica, gmina miejska Świebodzice, gmina miejsko-wiejska Jaworzyna Śląska, Strzegom i Żarów, gmina wiejska Świdnica, Dobromierz i Marcinowice. Łączna powierzchnia wynosi 741 km 2. Powiat świdnicki zamieszkuje 160438 mieszkańców przy czym 48,29% to mężczyźni. Około 70% populacji stanowi ludność miejska. Szacunkowa gęstość zaludnienia to około 215 osób/km 2. Powiat przecinają dwie drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu: K-5, K-35 oraz pomiędzy Świebodzicami a Dobromierzem biegnie droga krajowa nr 34. Przez powiat biegnie również 7 dróg wojewódzkich W-345, W-371, W- 373, W-374, W-375, W-379 i W-382 oraz 86 dróg powiatowych. Powierzchnia: 743 km 2 Gmina Miasto Świdnica 22 km 2, Gmina Świebodzice 23 km 2, Gmina Strzegom 144 km 2, Gmina Jaworzyna Śl. 67 km 2, Gmina Żarów 81 km 2, Gmina wiejska Świdnica 208 km 2, Gmina Marcinowice 96 km 2, Gmina Dobromierz 86 km 2, Liczba mieszkańców: 160438 Gmina Miasto Świdnica 58802, Gmina Świebodzice 23197, Gmina Strzegom 26623, Gmina Jaworzyna Śl. 10390, Gmina Żarów 12605, Gmina wiejska Świdnica 16979, Gmina Marcinowice 6530, Gmina Dobromierz 5312, Drogi publiczne: 1085,45 km 68,90 km dróg krajowych, 63,76 km dróg wojewódzkich, 385,97 km dróg powiatowych 566,82 km dróg gminnych

3 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz84 Strzegom431 Żarów251 Marcinowice94 Miasto i Gmina Świdnica 1776 Jaworzyna Śl. 90 Świebodzice562 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

4 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz45 Strzegom288 Żarów139 Marcinowice72 Miasto i Gmina Świdnica 1208 Jaworzyna Śl. 62 Świebodzice458 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

5 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ W 7 PODSTAWOWYCH KATEGORIACH OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz25 Strzegom153 Żarów57 Marcinowice34 Miasto i Gmina Świdnica 654 Jaworzyna Śl. 20 Świebodzice190 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

6 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz6 Strzegom29 Żarów70 Marcinowice0 Miasto i Gmina Świdnica 364 Jaworzyna Śl. 4 Świebodzice29 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

7 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz3 Strzegom27 Żarów12 Marcinowice1 Miasto i Gmina Świdnica 170 Jaworzyna Śl. 4 Świebodzice46 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

8 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz185 Strzegom1707 Żarów874 Marcinowice174 Miasto i Gmina Świdnica 15343 Jaworzyna Śl. 556 Świebodzice1129

9 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz5 Strzegom77 Żarów46 Marcinowice6 Miasto i Gmina Świdnica 229 Jaworzyna Śl. 24 Świebodzice78

10 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI PUBLICZNEJ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz2 Strzegom36 Żarów34 Marcinowice0 Miasto i Gmina Świdnica 124 Jaworzyna Śl. 39 Świebodzice4

11 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTKU PUBLICZNEGO WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz10 Strzegom50 Żarów35 Marcinowice4 Miasto i Gmina Świdnica 251 Jaworzyna Śl. 102 Świebodzice37

12 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO PRZEPISOM USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz29 Strzegom139 Żarów135 Marcinowice25 Miasto i Gmina Świdnica 792 Jaworzyna Śl. 182 Świebodzice98

13 ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYMI OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz50 Strzegom304 Żarów250 Marcinowice35 Miasto i Gmina Świdnica 1398 Jaworzyna Śl. 356 Świebodzice218

14 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: 1.Przebudowa ulic:  Kraszowickiej,  Przyjaźni,  Chłopskiej. 2.Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzyca 3.Zintensyfikowanie służby patrolowej i obchodowej przy nasypach kolejowych w rejonie ul. Bystrzyckiej (począwszy od ul. Westerplatte). 4.Wzmożone policyjne kontrole ruchu drogowego na ulicach:  Kraszowicka,  Nasypowa,  Łąkowa,  Wąska,  Zakole (niebezpieczny wyjazd, złe oznakowanie, „brawurowa jazda kierowców”) 5.Zaprojektowanie i wybudowanie tzw. „kładki” dla pieszych i rowerów przez rzekę Bystrzyca w okolicach „Osiedla owocowego”.

15 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: 1.Dalsza realizacja dodatkowych patroli prewencyjnych w rejonie Rynku, w godzinach nocnych, w piątki i soboty (od czerwca do września 2015 r.), 2.Wyasygnowanie środków finansowych na służby ponadnormatywne Policji, w piątki i soboty w godzinach nocnych (od czerwca 2015 r.), 3.Stały kontakt roboczy Policji (oddziaływanie prewencyjne) z właścicielami lokali „Seta i Galareta”, „Kanappa” w celu zapewnienia ładu i porządku w obrębie tych lokali, w porze wieczorowo-nocnej (szczególnie podczas wakacyjnych weekendów). 4.Podjęcie działań zmierzających do:  wycofania identyfikatorów na okaziciela przy wjeździe do świdnickiego Rynku,  swobodnego wjazdu przez osoby niepełnosprawne na teren świdnickiego Rynku. 5.Rozważenie przez władze miasta:  ograniczenia czasu otwarcia tzw. „ogródków piwnych” na terenie Rynku do godziny 23:00  umieszczenia kamery monitoringu miejskiego przy księgarni „Eureka” w Rynku.

16 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: Podniesienie świadomości prawnej mieszkańców wspólnot w zakresie trybów ścigania przestępstw i wykroczeń. Umieszczenie informacji w Gazecie Żarowskiej. Środki finansowe w kwocie 3200 zł na finansowanie dodatkowych patroli Policji Osiedla Piastów. Zwiększenie aktywności dzielnicowych w reagowaniu na anonimowe zgłoszenia dotyczące zakłócenia porządku i ciszy nocnej we wspólnotach. Zwiększenie aktywności policjantów w zakresie wykrywalności sprawców malowania graffiti na elewacjach i klatkach wspólnot.

17 LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH WYRAŻONA LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz8 Strzegom40 Żarów8 Świebodzice17 Marcinowice15 Jaworzyna Śl. 3 Miasto i Gmina Świdnica 71

18 LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH WYRAŻONA LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz0 Strzegom3 Żarów1 Świebodzice1 Marcinowice0 Jaworzyna Śl. 0 Miasto i Gmina Świdnica 6

19 LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA 10000 MIESZKAŃCÓW – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz15,06 Strzegom15,02 Żarów6,35 Świebodzice7,33 Marcinowice22,97 Jaworzyna Śl. 2,89 Miasto i Gmina Świdnica 9,37

20 LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA 10000 MIESZKAŃCÓW – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz- Strzegom1,13 Żarów0,79 Świebodzice0,43 Marcinowice- Jaworzyna Śl. - Miasto i Gmina Świdnica 0,79

21 LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 km DRÓG PUBLICZNYCH – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Dobromierz- Strzegom1,42 Żarów0,62 Świebodzice1,80 Marcinowice- Jaworzyna Śl. - Miasto i Gmina Świdnica 1,77

22 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PRZEZ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI W TYM MIEJSCU ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ WYSZCZEGÓLNIONE OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO TAKIE JAK ZWRÓCENIE UWAGI NA BRAWUROWO JEŻDŻĄCYCH KIEROWCÓW, JEŻDŻĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ITP.

23 WYKAZ 5 km ODCINKÓW NIEBEZPIECZNYCH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH, NA KTÓRYCH ODNOTOWANO CO NAJMNIEJ 20 ZDARZEŃ DROGOWYCH, Z KTÓRYCH WIĘCEJ NIŻ 5 STANOWIŁY WYPADKI DROGOWE Droga Krajowa nr 5 odcinek 381,5 - 384,9 km 21 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 34 odcinek 0,3 - 4,1 km 32 zdarzenia 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 30,8 – 33,0 km 27 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 35,3 – 39,5 km 29 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 42,6 – 44,9 km 58 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 45,6 – 47,7 km 25 zdarzeń 0 wypadków W powiecie świdnickim w 2015 roku nie było odcinków dróg spełniających wyżej wymienione kryteria. Droga Wojewódzka nr 374 odcinek 15,7 – 19,4 km 52 zdarzenia 0 wypadków Droga Wojewódzka nr 379 odcinek 17,3 – 19,9 km 37 zdarzeń 0 wypadków Droga Wojewódzka nr 382 odcinek 10,1 – 14,9 km 80 zdarzeń 0 wypadków

24 WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO MOŻLIWE ODPOWIEDZI: zwiększenie widoczności patroli policyjnych zwiększenie liczby patroli policyjnych zwiększenie liczby pieszych patroli policyjnych zwiększenie ilości urządzeń do rejestrowania prędkości poprawa stanu oświetlenia włączenie społeczeństwa oraz instytucji w realizację programów mających na celu ograniczenie zagrożenie przestępczością system obserwacji w miejscach zagrożonych przy pomocy kamer tworzenie więzi sąsiedzkiej aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ograniczenia prędkości pojazdów poprawa możliwości kontaktu z dzielnicowym inne 482 Ogółem było 482 ankietowanych Co Pana(i) zdaniem może mieć szczególny wpływ na skuteczność działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa?

25 WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO MOŻLIWE ODPOWIEDZI: brawurowo jeżdżący kierowcy niszczenie mienia przez wandali agresja ze strony pijanych lub narkomanów zaczepianie przez grupy agresywnej młodzieży bójki i pobicia włamania do mieszkań, piwnic, samochodów napady i rozboje spożywanie alkoholu w miejscu publicznym demoralizacja i przestępczość nieletnich kradzieże mienia nietrzeźwi kierujący produkcja i handel narkotykami kradzieże kieszonkowe wymuszenia i okupy nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przemoc w rodzinie inne Co według Pana(i) powinno być priorytetem działania Policji w zakresie zwalczania przestępczości w przyszłym roku? 482 Ogółem było 482 ankietowanych

26 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY Luty 2016 Mapa zagrożeń Rok 2015


Pobierz ppt "MAPA ZAGROŻEŃ ROK 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google