Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY"— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY
MAPA ZAGROŻEŃ ROK 2015

2 CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Powiat świdnicki położony jest w południowo-zachodniej części Polski u podnóża Gór Sowich i Wałbrzyskich. Graniczy z następującymi powiatami województwa dolnośląskiego: wrocławskim, wałbrzyskim, dzierżoniowskim, średzkim i jaworskim. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: miasto Świdnica, gmina miejska Świebodzice, gmina miejsko-wiejska Jaworzyna Śląska, Strzegom i Żarów, gmina wiejska Świdnica, Dobromierz i Marcinowice. Łączna powierzchnia wynosi 741 km2. Powiat świdnicki zamieszkuje mieszkańców przy czym 48,29% to mężczyźni. Około 70% populacji stanowi ludność miejska. Szacunkowa gęstość zaludnienia to około 215 osób/km2. Powiat przecinają dwie drogi krajowe o dużym natężeniu ruchu: K-5, K-35 oraz pomiędzy Świebodzicami a Dobromierzem biegnie droga krajowa nr 34. Przez powiat biegnie również 7 dróg wojewódzkich W-345, W-371, W-373, W-374, W-375, W-379 i W-382 oraz 86 dróg powiatowych. Powierzchnia: km2 Gmina Miasto Świdnica 22 km2, Gmina Świebodzice km2, Gmina Strzegom km2, Gmina Jaworzyna Śl km2, Gmina Żarów km2, Gmina wiejska Świdnica 208 km2, Gmina Marcinowice km2, Gmina Dobromierz km2, Liczba mieszkańców: Gmina Miasto Świdnica , Gmina Świebodzice , Gmina Strzegom , Gmina Jaworzyna Śl , Gmina Żarów , Gmina wiejska Świdnica 16979, Gmina Marcinowice , Gmina Dobromierz , Drogi publiczne: 1085,45 km 68,90 km dróg krajowych, 63,76 km dróg wojewódzkich, 385,97 km dróg powiatowych 566,82 km dróg gminnych

3 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 431 Dobromierz 84 Żarów 251 Jaworzyna Śl. 90 Marcinowice 94 Świebodzice 562 Miasto i Gmina Świdnica 1776 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

4 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 288 Dobromierz 45 Żarów 139 Jaworzyna Śl. 62 Marcinowice 72 Świebodzice 458 Miasto i Gmina Świdnica 1208 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

5 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ W 7 PODSTAWOWYCH KATEGORIACH OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 153 Dobromierz 25 Żarów 57 Jaworzyna Śl. 20 Świebodzice 190 Marcinowice 34 Miasto i Gmina Świdnica 654 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

6 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 29 Dobromierz 6 Żarów 70 Jaworzyna Śl. 4 Marcinowice Świebodzice 29 Miasto i Gmina Świdnica 364 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

7 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWĄ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 27 Dobromierz 3 Żarów 12 Jaworzyna Śl. 4 Marcinowice 1 Świebodzice 46 Miasto i Gmina Świdnica 170 (PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE)

8 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 1707 Dobromierz 185 Żarów 874 Jaworzyna Śl. 556 Marcinowice 174 Świebodzice 1129 Miasto i Gmina Świdnica 15343

9 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO PORZĄDKOWI I SPOKOJOWI PUBLICZNEMU WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 77 Dobromierz 5 Żarów 46 Jaworzyna Śl. 24 Marcinowice 6 Świebodzice 78 Miasto i Gmina Świdnica 229

10 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI PUBLICZNEJ WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 36 Dobromierz 2 Żarów 34 Jaworzyna Śl. 39 Marcinowice Świebodzice 4 Miasto i Gmina Świdnica 124

11 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO URZĄDZENIOM UŻYTKU PUBLICZNEGO WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 50 Dobromierz 10 Żarów 35 Jaworzyna Śl. 102 Marcinowice 4 Świebodzice 37 Miasto i Gmina Świdnica 251

12 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI PRZECIWKO PRZEPISOM USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 139 Dobromierz 29 Żarów 135 Jaworzyna Śl. 182 Marcinowice 25 Świebodzice 98 Miasto i Gmina Świdnica 792

13 Miasto i Gmina Świdnica
ZAGROŻENIE WYKROCZENIAMI SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYMI OGÓŁEM WYRAŻONE LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 304 Dobromierz 50 Żarów 250 Jaworzyna Śl. 356 Marcinowice 35 Świebodzice 218 Miasto i Gmina Świdnica 1398

14 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: Przebudowa ulic: Kraszowickiej, Przyjaźni, Chłopskiej. Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzyca Zintensyfikowanie służby patrolowej i obchodowej przy nasypach kolejowych w rejonie ul. Bystrzyckiej (począwszy od ul. Westerplatte). Wzmożone policyjne kontrole ruchu drogowego na ulicach: Kraszowicka, Nasypowa, Łąkowa, Wąska, Zakole (niebezpieczny wyjazd, złe oznakowanie, „brawurowa jazda kierowców”) Zaprojektowanie i wybudowanie tzw. „kładki” dla pieszych i rowerów przez rzekę Bystrzyca w okolicach „Osiedla owocowego”.

15 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: Dalsza realizacja dodatkowych patroli prewencyjnych w rejonie Rynku, w godzinach nocnych, w piątki i soboty (od czerwca do września 2015 r.), Wyasygnowanie środków finansowych na służby ponadnormatywne Policji, w piątki i soboty w godzinach nocnych (od czerwca 2015 r.), Stały kontakt roboczy Policji (oddziaływanie prewencyjne) z właścicielami lokali „Seta i Galareta”, „Kanappa” w celu zapewnienia ładu i porządku w obrębie tych lokali, w porze wieczorowo-nocnej (szczególnie podczas wakacyjnych weekendów). Podjęcie działań zmierzających do: wycofania identyfikatorów na okaziciela przy wjeździe do świdnickiego Rynku, swobodnego wjazdu przez osoby niepełnosprawne na teren świdnickiego Rynku. Rozważenie przez władze miasta: ograniczenia czasu otwarcia tzw. „ogródków piwnych” na terenie Rynku do godziny 23:00 umieszczenia kamery monitoringu miejskiego przy księgarni „Eureka” w Rynku.

16 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PODCZAS DEBAT SPOŁECZNYCH / SPOTKAŃ, PRZEKAZANE PRZEZ DZIELNICOWYCH I INNE PODMIOTY POZAPOLICYJNE Najważniejsze zalecenia i rekomendacje z debat: Podniesienie świadomości prawnej mieszkańców wspólnot w zakresie trybów ścigania przestępstw i wykroczeń. Umieszczenie informacji w Gazecie Żarowskiej. Środki finansowe w kwocie 3200 zł na finansowanie dodatkowych patroli Policji Osiedla Piastów. Zwiększenie aktywności dzielnicowych w reagowaniu na anonimowe zgłoszenia dotyczące zakłócenia porządku i ciszy nocnej we wspólnotach. Zwiększenie aktywności policjantów w zakresie wykrywalności sprawców malowania graffiti na elewacjach i klatkach wspólnot.

17 Miasto i Gmina Świdnica
LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH WYRAŻONA LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 40 Żarów 8 Dobromierz 8 Marcinowice 15 Jaworzyna Śl. 3 Świebodzice 17 Miasto i Gmina Świdnica 71

18 Miasto i Gmina Świdnica
LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH WYRAŻONA LICZBĄ BEZWZGLĘDNĄ – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 3 Żarów 1 Dobromierz Marcinowice Jaworzyna Śl. Świebodzice 1 Miasto i Gmina Świdnica 6

19 Miasto i Gmina Świdnica
LICZBA WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCÓW – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 15,02 Żarów 6,35 Dobromierz 15,06 Marcinowice 22,97 Jaworzyna Śl. 2,89 Świebodzice 7,33 Miasto i Gmina Świdnica 9,37

20 Miasto i Gmina Świdnica
LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCÓW – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 1,13 Żarów 0,79 Dobromierz - Marcinowice - Jaworzyna Śl. - Świebodzice 0,43 Miasto i Gmina Świdnica 0,79

21 Miasto i Gmina Świdnica
LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW DROGOWYCH W PRZELICZENIU NA 100 km DRÓG PUBLICZNYCH – DLA POSZCZEGÓLNYCH GMIN Strzegom 1,42 Dobromierz - Żarów 0,62 Jaworzyna Śl. - Marcinowice - Świebodzice 1,80 Miasto i Gmina Świdnica 1,77

22 ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIA I OCZEKIWANIA ZGŁOSZONE PRZEZ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
W TYM MIEJSCU ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDĄ WYSZCZEGÓLNIONE OCZEKIWANIA SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO W ZAKRESIE RUCHU DROGOWEGO TAKIE JAK ZWRÓCENIE UWAGI NA BRAWUROWO JEŻDŻĄCYCH KIEROWCÓW, JEŻDŻĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU, ITP.

23 WYKAZ 5 km ODCINKÓW NIEBEZPIECZNYCH DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH, NA KTÓRYCH ODNOTOWANO CO NAJMNIEJ 20 ZDARZEŃ DROGOWYCH, Z KTÓRYCH WIĘCEJ NIŻ 5 STANOWIŁY WYPADKI DROGOWE Droga Krajowa nr 5 odcinek 381, ,9 km 21 zdarzeń 0 wypadków Droga Wojewódzka nr 374 odcinek 15,7 – 19,4 km 52 zdarzenia 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 45,6 – 47,7 km 25 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 42,6 – 44,9 km 58 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 34 odcinek 0,3 - 4,1 km 32 zdarzenia 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 30,8 – 33,0 km 27 zdarzeń 0 wypadków Droga Wojewódzka nr 382 odcinek 10,1 – 14,9 km 80 zdarzeń 0 wypadków Droga Krajowa nr 35 odcinek 35,3 – 39,5 km 29 zdarzeń 0 wypadków W powiecie świdnickim w 2015 roku nie było odcinków dróg spełniających wyżej wymienione kryteria. Droga Wojewódzka nr 379 odcinek 17,3 – 19,9 km 37 zdarzeń 0 wypadków

24 WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Co Pana(i) zdaniem może mieć szczególny wpływ na skuteczność działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa? MOŻLIWE ODPOWIEDZI: zwiększenie widoczności patroli policyjnych zwiększenie liczby patroli policyjnych zwiększenie liczby pieszych patroli policyjnych zwiększenie ilości urządzeń do rejestrowania prędkości poprawa stanu oświetlenia włączenie społeczeństwa oraz instytucji w realizację programów mających na celu ograniczenie zagrożenie przestępczością system obserwacji w miejscach zagrożonych przy pomocy kamer tworzenie więzi sąsiedzkiej aktywizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ograniczenia prędkości pojazdów poprawa możliwości kontaktu z dzielnicowym inne Ogółem było 482 ankietowanych 24

25 WYNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Co według Pana(i) powinno być priorytetem działania Policji w zakresie zwalczania przestępczości w przyszłym roku? MOŻLIWE ODPOWIEDZI: brawurowo jeżdżący kierowcy niszczenie mienia przez wandali agresja ze strony pijanych lub narkomanów zaczepianie przez grupy agresywnej młodzieży bójki i pobicia włamania do mieszkań, piwnic, samochodów napady i rozboje spożywanie alkoholu w miejscu publicznym demoralizacja i przestępczość nieletnich kradzieże mienia nietrzeźwi kierujący produkcja i handel narkotykami kradzieże kieszonkowe wymuszenia i okupy nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przemoc w rodzinie inne Ogółem było 482 ankietowanych 25

26 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY Luty 2016
Mapa zagrożeń Rok 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY Luty 2016


Pobierz ppt "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNICY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google