Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"— Zapis prezentacji:

1 Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii
Studium przypadku Uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE przykładowe rozwiązania, analiza finansowa Robert Szlęzak

2 Podział na grupy GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 1. Nazwisko i Imię 2.
3. 4. 5. uczestnicy zajęć zostają podzieleni na cztery w miarę równe zespoły zadaniowe.

3 Założenia zadania 1 Podział na 4 grupy Cel zadania
Określenie podstawowych parametrów technicznych i ekonomicznych czterech inwestycji OZE: elektrownia wodna elektrownia wiatrowa elektrownia słoneczna biogazownia przy założeniu produkcji rocznej prądu elektrycznego 3GWh

4 Zadanie 1 - materiały Strona sterująca Wskaźniki + obliczenia
Uwagi, komentarze, uzupełnienia, założenia dod. Wskaźniki dla wszystkich źródeł Wnioski i porównanie scenariusza grupy do pozostałych scenariuszy Prezentacja

5 Zadanie 1 Par. Opis parametru Jedn. min max 1
Produkcja roczna energii elektrycznej MWh 2950 3100 2 sprawność źródła % 3 koszt instalacji 1 MW dla danego typu źródła mln pln 4 Moc zainstalowana dla założonej produkcji i sprawności MW 5 Roczny koszt eksploatacji (obsługa + podatki + surowce) 6 czas realizacji inwestycji miesiąc 7 cena 1 MWh energii (czarna) pln 8 cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWh 9 … inne parametry o ile okażą się konieczne … 10 11

6 Zadanie 1 Biogazownie TWh 0,16 MW 32,0 Duże elektrownie wodne 1,42
Par. jednostka wartość Biogazownie TWh 0,16 MW 32,0 Duże elektrownie wodne 1,42 778,9 Małe elektrownie wodne 0,94 293,2 Elektrownie wiatrowe 0,52 306,0 Elektrownie słoneczne (PV) ? 0,6 RAZEM OZE 3,05 1 681,1

7 Założenia zadania 2 Podział na 4 grupy Cel zadania
Przeprowadzenie symulacji ekonomiczno-finansowych dla czterech modeli finansowania inwestycji OZE: 70% dotacja + 30% wkład własny 70% kredytu + 30% wkład własny 50% kredytu + 20% wkład własny + 30% dotacja 100% wkład własny symulację należy przeprowadzić dla okresu 20 lat i przy założeniu, że obecny system wsparcia produkcji istnieje do 2020 roku.

8 Zadanie 2 - materiały Strona sterująca Założenia inwestycji
Wyniki i obliczenia Strona porównawcza dla modeli Wnioski i porównanie scenariusza grupy do pozostałych scenariuszy Prezentacja

9 Zadanie 2 Scenariusz grupa 1 70% 0% 30% Scenariusz grupa 2 80% 20%
Par. dotacja kredyt wkład Scenariusz grupa 1 70% 0% 30% Scenariusz grupa 2 80% 20% Scenariusz grupa 3 50% Scenariusz grupa 4 100% Budowa ew. przepławki refundowana jest w 100% ze środków NFOŚ Symulację należy przeprowadzić dla okresu 20 lat i przy założeniu, że obecny system wsparcia produkcji istnieje do 2020 roku.

10 Zadanie 2 Par. Opis parametru Jedn. min max 1
Produkcja roczna energii elektrycznej MWh 2950 3100 2 Typ inwestycji OZE 3 koszt inwestycji mln pln 4 Moc zainstalowana MW 5 czas realizacji inwestycji miesiąc 6 cena 1 MWh energii (czarna) pln 7 cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWh 9 Dotacja % 10 Kredyt 11 Wkład własny 12 Roczny przychód Mln pln 13 Roczny koszt eksploatacji - obsługa 14 Roczny koszt eksploatacji - podatki

11 Zadanie 2 Dane z Towarowej Giełdy Energii

12 Zadanie 2

13 Założenia zadania 3 Podział na 4 grupy Cel zadania
Przeprowadzenie symulacji ekonomiczno-finansowej dla dwóch modeli Grid-on i Grid-off i czterech inwestycji OZE: elektrownia wodna elektrownia wiatrowa elektrownia słoneczna biogazownia przy założeniu produkcji rocznej prądu elektrycznego z OZE 3GWh i stałego zapotrzebowania na moc po stronie własnego odbiorcy na poziomie 500kW.

14 Zadanie 3 Par. Opis parametru Jedn. min max 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 …
Roczna produkcja energii elektrycznej MWh 2 Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 3 Wysokość opłaty dystrybucyjnej pln/MWh 4 Cena energii el. dla odbiorcy końcowego 5 cena 1 MWh energii (czarna) 6 cena świadectwa pochodzenia dla 1 MWh 7 Produkcja źródła OZE z mocą wyższą niż potrzeby odbiorcy % 8 Produkcja źródła OZE z mocą równą potrzebom odbiorcy 9 Produkcja źródła OZE z mocą niższą niż potrzeby odbiorcy 10 Średnia roczna sprawność źródła 11

15 Lista pytań Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 1. Treść pytania 2. 3. 4. 5.
Uczestnicy w trakcie zajęć będą zapisywali wątpliwości jakie pojawiły się w trakcie pracy nad poszczególnymi zadaniami.

16 Omówienie pytań i dyskusja

17 Ostrzeżenie! Informacja zawarta w niniejszej prezentacji może być poufna lub podlegać innym ograniczeniom formalno prawnym. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części bez zgody autora może stanowić naruszenie praw autorskich.


Pobierz ppt "Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google