Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Departamentu Energetyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Departamentu Energetyki"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Departamentu Energetyki
Ministerstwo Gospodarki Rzeczpospolita Polska Priorytety Rządu w zakresie kierunków rozwoju energetyki odnawialnej Zbigniew Kamieński Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 19 listopada 2008

2 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (1)
Unia Europejska Cel na rok 2020 – 20% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 8,5% w bilansie energii finalnej

3 Konkluzje Rady Europejskiej z marca 2007 roku i projekt dyrektywy w sprawie promocji OZE (2)
Polska Cel na rok 2020 – 15% w bilansie energii finalnej Wykonanie za rok 2005 – 7,2% w bilansie energii finalnej

4 Struktura zużycia energii pierwotnej w roku 2007

5 Struktura wykorzystania odnawialnych zasobów energii w 2005 r.
Zużycie energii pierwotnej – PJ, w tym z OZE 187 PJ (5%)

6 Energia elektryczna z OZE
Cel na rok 2010 – 7,5% Wykonanie za rok 2007 – 3,4% Prognoza na rok 2020 – ?

7 Produkcja energii elektrycznej z OZE
Moc zainstalowana OZE 2005 [MW] 2006 [MW] 2007 [MW] 1 269 1 378 1 524 Produkcja energii elektrycznej z OZE 2005 [MWh] 2006 [MWh] 2007 [MWh]

8 Moc zainstalowana OZE Rodzaj OZE 2005 [MW] 2006 [MW] 2007 [MW] Biomasa
190 239 255 Biogaz 33 35 46 Wiatr 124 173 288 Woda 922 931 935 Współspalanie biomasy na blokach o mocy ok. 1700 Razem 1 269 1 378 1524

9 Produkcja energii elektrycznej z OZE
Rodzaj OZE 2005 [MWh] 2006 [MWh] 2007 [MWh] Biomasa Biogaz Wiatr Woda Współspalanie biomasy Razem

10 Produkcja energii elektrycznej z OZE w 2007 roku - struktura

11 Energia elektryczna z OZE – analiza 2020
Energetyka wiatrowa – oczekiwany bardzo duży przyrost mocy zainstalowanej, w tym na morzu Biomasa – układy kogeneracyjne (biometanownie), wykorzystanie odpadów z produkcji rolnicznej i komunalnych, zwiększenie wykorzystania upraw energetycznych Biogaz – wykorzystanie biogazu uwalnianego ze składowisk odpadów, z oczyszczalni ścieków

12 Energia elektryczna z OZE – analiza 2020 (2)
Energetyka wodna – rozwój przede wszystkim w zakresie małej energetyki wodnej Fotowoltaika – ze względu na koszty w ograniczonym zakresie Geotermia – w miarę rozwiązań technologicznych

13 Program innowacyjna energetyka, rolnictwo energetyczne
Budowa do 2020 roku biogazowni o łącznej mocy elektrycznej nie mniej niż 2 GW (2 tys. instalacji) Rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej Modernizacja wsi i restrukturyzacja rolnictwa

14 Podstawowy mechanizm wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE
System zobowiązań ilościowych realizowany w formule „zielonych certyfikatów” Funkcjonuje od 1 października 2005

15 Obowiązek nałożony na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym
Przedłożenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia do umorzenia Uiszczenie opłaty zastępczej

16 Dodatkowe zobowiązanie
Zobowiązanie do nabycia całej ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE po średniej cenie rynkowej energii elektrycznej z roku ubiegłego Średnia cena rynkowa jest ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

17 Inwestorzy i producenci energii elektrycznej z OZE mają dwa rodzaje przychodów
Ze sprzedaży energii elektrycznej po cenie rynkowej Ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii

18 Ciepło z OZE – analiza 2020 Biomasa – przede wszystkim układy kogeneracyjne Geotermia, w tym pompy ciepła – oczekiwany bardzo duży rozwój Kolektory słoneczne – oczekiwany bardzo duży rozwój

19 Mechanizm wsparcia produkcji ciepła z OZE
Obowiązek zakupu nałożony na sprzedawców ciepła Wielkość obowiązku nie może przekraczać zapotrzebowania odbiorców ciepła

20 Przewidywane wsparcie dla zdecentralizowanego wytwarzania ciepła z OZE
Ulgi podatkowe !

21 Biopaliwa transportowe
Cel na rok 2010 – 5,75% Wykonanie za rok 2007 – 0,68% Cel na rok 2020 – 10%

22 Nowe regulacje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

23 Istotne elementy polskich regulacji
Do 5% biokomponentów w paliwach ciekłych Biopaliwa ciekłe dopuszczone do powszechnego obrotu: - B20, B100 (obecnie) - E85 (w notyfikacji w Komisji Europejskiej) Wybrane floty Możliwość wytwarzania biopaliw przez rolników na użytek własny Obowiązkowy udział biokomponentów

24 Wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008-2014
Mechanizmy wspierania podaży biokomponentów i biopaliw ciekłych Mechanizmy wspierania popytu na biokomponenty i biopaliwa ciekłe

25 Wyzwania Standaryzacja i harmonizacja w zakresie wymagań jakościowych dla biopaliw Dostosowanie pojazdów do spalania nowych rodzajów biopaliw Rozwój technologii produkcji biopaliw drugiej generacji i zwiększenie ich wykorzystania

26 Wsparcie Inwestycyjne
Środki Unii Europejskiej na lata Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalne Programy Operacyjne

27 Wsparcie Inwestycyjne (2)
Środki krajowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

28 Dziękuję za uwagę Kontakt: Zbigniew Kamieński Dyrektor
Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Tel.: Fax:


Pobierz ppt "Dyrektor Departamentu Energetyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google