Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Organizacja Spotkań i Przyjmowanie Delegacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Organizacja Spotkań i Przyjmowanie Delegacji"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Organizacja Spotkań i Przyjmowanie Delegacji
Wyk. Anna Pensińska

2 Przyjmowanie delegacji i organizacja spotkań stało się obecnie jednym z podstawowych zadań życia gosp. Odwiedzanie jednostek org., delegacji krajowych oraz coraz częściej zagranicznych ma na celu m.in.. : prowadzenie negocjacji, zawarcie porozumień , zorientowanie się w możliwościach nawiązania stosunków handlowych, kooperacyjnych itp..

3 Przyjmowanie delegacji wymaga od gosp. odpowiedniej oprawy czyli m. in
Przyjmowanie delegacji wymaga od gosp. odpowiedniej oprawy czyli m.in.: * przygotowania programu pobytu, *przygotowania i rozesłania zaproszeń lub zawiadomień *przygotowania sali obrad, *rezerwacja miejsc w hotelu *uzgodnienia terminów i miejsc wizyt *przygotowanie niezbędnych info *przygotowania materiałów pomocniczych *przygotowania projektu umowy lub porozumienia *organizacja spędzania czasu wolnego

4 Podstawą rozpoczęcia prac nad organizacją przyjęcia gości jest w pierwszej kolejności opracowanie programu pobytu delegacji.Opracowując program bierzemy pod uwagę to aby jak najwięcej czasu zarezerwować na merytoryczne załatwienie spraw wizyty.Również powinniśmy zapewnić czas na poznanie np.. życia gosp., kulturalnego i społecznego naszego regionu czy kraju .

5 PROGRAM ROZMOWY:. czas pobytu delegacji
PROGRAM ROZMOWY: *czas pobytu delegacji *skład delegacji i miejsce zakwaterowania *przebieg spotkania *czas przeznaczony na realizację poszczególnych pkt. Przebiegu spotkania Program szczegółowy pobytu delegacji jest poszerzony o informacje dla gospodarzy tj. osoby odpowiedzialne za realizacje odpowiednich punktów przebiegu spotkania. powinien zawierać również działania podejmowane po zakończeniu wizyty. gości na organizowane uroczyste spotkanie zapraszamy poprzez wysłanie na około jeden, dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem zaproszeń lub zawiadomień. Zaproszenie sporządzamy na papierze (kartonie) formatu A6 w formie złożonej pocztówki.

6 Treść zaproszenia powinna zawierać: · tytuł · informację, kto zaprasza
Treść zaproszenia powinna zawierać: · tytuł · informację, kto zaprasza · imię i nazwisko oraz tytuł naukowy lub honorowy zajmowane stanowisko osoby zapraszanej · informacje o celu i rodzaju imprezy na którą zapraszamy · ewentualnie nazwiska i telefony osób z którymi można się kontaktować w razie pytań czy wątpliwości: ·miejsce(adres) oraz godzinę rozpoczęcia imprezy ·ewentualnie porządek obrad -drukujemy po lewej stronie zaproszenia.

7 Przykład Programu szczegółowego

8 Przykład Zaproszenia


Pobierz ppt "Temat: Organizacja Spotkań i Przyjmowanie Delegacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google