Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena jakości danych za 2006 rok; badania działalności produkcji zwierzęcej - problemy metodyczne
Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów r. mgr inż. Marcin Cholewa,

2 Plan prezentacji Jakość danych dla działalności produkcji zwierzęcej w 2006 roku Badania działalności produkcji zwierzęcej w 2007 roku – problemy metodyczne Charakterystyka działalności produkcji zwierzęcej badanych w 2007 roku

3 Działalności produkcji zwierzęcej objęte badaniami w 2006 roku
krowy mleczne ( ) kury nioski ( ) brojlery kurze ( ) żywiec wołowy ( )

4 Najczęściej pojawiające się przekroczenia zakresów
KROWY MLECZNE Zużycie zielonki i kiszonki Koszt dodatków mineralnych i paszowych Zużycie ziarna paszowego i śruty ze zbóż Zużycie siana i słomy Udział zwierząt padłych w zwierzętach młodych z urodzenia

5 Najczęściej pojawiające się przekroczenia zakresów
KURY NIOSKI Koszt dodatków paszowych i uzupełniających Koszt własnych pasz treściwych (głównie pszenica) Zużycie pasz treściwych

6 Bilansowanie obrotu stada zwierząt
Na przeklasowanie (obrót wewnętrzny) + Zakup zwierząt = Sprzedaż + Przekazania + Upadki + + BZ - BO

7 Bilansowanie obrotu stada zwierząt

8 Bilansowanie obrotu stada zwierząt

9 Bilansowanie obrotu stada zwierząt

10 Działalności produkcji zwierzęcej objęte badaniami w 2007 roku:
Maciory ( ) Krowy mamki ( ) Matki owcze ( ) Żywiec barani ( )

11 Wymiana stada Dotyczy macior, krów mamek oraz matek owczych W ramach wymiany stada do działalności tych nie wchodzą zwierzęta dorosłe z przeklasowania Zwierzęta dorosłe mogą wejść do stada tylko jeśli pochodzą z zakupu

12 Wymiana stada – zwierzęta dorosłe

13 Rozdysponowanie nakładów
W okresie gdy młode zwierzęta przebywają razem z matką (od urodzenia do odstawienia) i są dokarmiane paszami, ilość i cenę tych pasz należy uwzględnić w odpowiednich tabelach W sytuacji, gdy poniesione zostały inne koszty np. na leczenie młodych zwierząt, należy postąpić analogicznie

14 Ewidencjonowanie młodych zwierząt
Dotyczy macior, krów mamek oraz matek owczych Jeżeli prosięta / cielęta / jagnięta urodziły się przed rokiem obrachunkowym należy to odnotować w tabeli 1A pod warunkiem, że ich sprzedaż / przekazanie / przeklasowanie nastąpiło w roku badań określonej działalności

15 Krowy mamki Cechy charakterystyczne działalności:
cielęta zostają odstawione od matek w wieku od 6 do 9 miesięcy, brak udoju krów „mamek” (mleko w całości stanowi pokarm dla cieląt), waga cielęcia po odstawieniu od matki 180 – 230 kg, ekstensywny system utrzymania, sezonowość krycia i wycieleń.

16 Matki owcze Sposoby odchowu jagniąt:
dni (odchów tradycyjny) – masa ciała jagniąt przy odsadzeniu kg, 35-42 dni (wcześniejsze odsadzenie jagniąt) – masa ciała jagniąt przy odsadzeniu 13 kg, 3 dni (odchów jagniąt na preparatach mlekozastępczych) – przy trzech wykotach w ciągu dwóch lat, intensywne użytkowanie rozrodowe owiec oraz intensywny wychów jagniąt.

17 średnio intensywny (do 6 mies.)
Żywiec barani Rodzaje tuczu jagniąt Tucz jagniąt intensywny średnio intensywny (do 6 mies.) przedłużony do 9 mies. mleczny tucz do 30 kg masy ciała tucz pastwiskowy (30–40 kg) tucz w owczarni (stacjonarny)30 – 40 kg pastwiskowy w owczarni

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google