Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKT Produkt to suma korzyści dla nabywcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKT Produkt to suma korzyści dla nabywcy"— Zapis prezentacji:

1 PRODUKT Produkt to suma korzyści dla nabywcy
Produktem jest wszystko, co można zaoferować konsumentom do konsumpcji

2 Produkty w sensie marketingowym
Fizyczne Usługi Osoby Miejsca Organizacje Idee

3 STRUKTURA PRODUKTU Produkt poszerzony Usługi Gwarancja Jakość Rdzeń
Kolor Kształt Opakowanie Dostawa Kredyt Produkt rzeczywisty

4 Klasyfikacja produktów
KRYTERIUM TRWAŁOŚCI DOBRA NIETRWAŁE DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU USŁUGI

5 KLASYFIKACJA PRODUKTÓW
KONSUMPCYJNE PRZEMYSŁOWE Wygodnego zakupu Materiały i części Wybieralne Dobra inwestycyjne Specjalne Produkty zaopatrzeniowe i usługi Nie poszukiwane

6 Produkt częstego zakupu wybieralny specjalny nieposzukiwany Cena
Dystrybucja Promocja Zachowania nabywców Przykłady Niska Szeroka Wygodna lokalizacja miejsca zakupu Częste zakupy Krótki czas planowania Niewielki wysiłek Mało porównań Małe zaangażowanie Masowa, prowadzona głównie przez producenta Pasta do zębów Wyższa Selektywna mniejsza liczba punktów sprzedaży Rzadsze zakupy dłuższy czas planowania większy wysiłek porównywanie marek Reklama i sprzedaż osobista Prowadzone przez producenta i pośredników lodówka Wyłączna Produkt sprzedawany w jednym lub kilku punktach Wysoka Silne preferencje marki duża lojalność szczególny wysiłek niewielki zakres porównań mała wrażliwość na cenę Wąska Prowadzona przez producenta i pośredników Zegarek Rolex dobra luksusowe Mały stopień zauważalności produktu Niewielkie zainteresowanie zakupem Różne poziomy cen Różne sposoby dystrybucji Agresywna reklama i sprzedaż osobista prowadzona przez producenta i pośredników Suknie ślubne

7 Produkty przemysłowe... Materiały i części - to produkty przemysłowe, które stają się elementami składowymi produktu nabywcy w wyniku ich przetworzenia lub jako autonomiczne składniki. Obejmują surowce oraz materiały przetworzone i części; Dobra inwestycyjne - to produkty przemysłowe, które pomagają nabywcy w realizacji procesu produkcyjnego lub w prowadzeniu działalności. Należą do nich instalacje i oprzyrządowanie; Produkty zaopatrzeniowe i usługi - to produkty przemysłowe, które nie stają się częścią produktu finalnego (materiały oraz usługi dla przedsiębiorstw)

8 FUNKCJE PRODUKTU PODSTAWOWE (obiektywne) DODATKOWE (subiektywne)
Wygodne użytkowanie Łatwa obsługa Łatwa konserwacja Estetyka

9 CYKL ŻYCIA PRODUKTU Wprowadzenie Rozwój Dojrzałość Spadek Wielkość
sprzedaży Czas Wprowadzenie Rozwój Dojrzałość Spadek

10 Wprowa- dzenie Rozwój Dojrzałość Spadek Koszty Zyski Klienci Sprzedaż Konkurenci Niska Szybko rośnie Najwyższa Spada Wysokie Przeciętne Niskie Ujemne Rosną Wysokie Spadają Pionierzy Wcześni naśladowcy Wczesna większość Maruderzy Niewielu Coraz więcej Ustabilizowana liczba Spadająca

11 akceptujących produkt
Wprowa- dzenie Rozwój Dojrzałość Spadek Produkt Oferowanie podstawowego produktu Rozszerzenie oferty produktu, gwarancje usługi Różnicowanie marek modeli Eliminacja słabych produktów Cena Wysoka (narzut na koszty) Penetracja rynku Dorównująca lub niszcząca konkurencję Obniżanie ceny Dystrybucja Tworzenie selektywnej dystrybucji Tworzenie intensywnej dystrybucji Tworzenie bardziej intensywnej dystrybucji Postępowanie selektywne - eliminacja nieren- townych punktów Reklama Budowa świadomości istnienia produktu wśród wcześnie akceptujących produkt Tworzenie świadomości i zainte- resowania na rynku masowym Nacisk na różnice między markami i korzyści Ograniczenie do poziomu niezbędnego do utrzymania lojalnych klientów Promocja sprzedaży Stosowanie silnej promocji sprzedaży w celu wypróbowania Zmniejszenie intensywności Wzrost w celu zachęcenia do zmiany marki Zmniejszenie do minimalnego poziomu

12 PROCES AKCEPTACJI NOWEGO PRODUKTU
2,5% 13,5% 34,0% 34,0% 16,0% wczesna większość pionierzy wcześni naśladowcy późna większość konserwatyści

13 PRZYKŁADY CYKLI ŻYCIA PRODUKTU
Recykl Cykl życia produktu poddawanego modyfikacjom Najlepszy cykl życia produktu Najgorszy cykl życia produktu

14 PROCES ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU
Opracowanie strategii nowego produktu Generowanie idei Selekcjonowanie idei Rozwój i testowanie koncepcji Opracowanie strategii marketingowej Analiza przedsięwzięcia Rozwój techniczny produktu Testy rynkowe Komercjalizacja

15 PROCES AKCEPTACJI NOWEGO PRODUKTU...
Świadomość - konsument staje się świadomy istnienia nowego produktu, lecz nie ma o nim informacji Zainteresowanie - konsument poszukuje informacji na temat nowego produktu Ocenianie - konsument rozważa, czy wypróbowanie nowego produktu ma sens Próbowanie - konsument wypróbowuje nowy produkt na niewielką skalę, by móc go dokładniej ocenić Akceptacja - konsument decyduje się na pełne i regularne użytkowanie produktu

16 „Chroni to, co sprzedaje i sprzedaje to, co chroni”
Opakowanie „Chroni to, co sprzedaje i sprzedaje to, co chroni”

17 Funkcje opakowania Zabezpieczanie produktu Usprawnienie
użycia produktu Usprawnianie sprzedaży Funkcje opakowania Ochrona interesów konsumenta Identyfikacja produktu Informacja Różnicowanie Promocja

18 TENDENCJE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ...
minimalizacja ekspozycja produktu poprzez opakowanie wygoda użytkowania recykling

19 PRZYCZYNY MINIMALIZACJI OPAKOWAŃ...
spadek liczebności gospodarstw domowych wzrost znaczenia Internetu i poczty wzrost znaczenia walorów jakościowych (świeżość) spadek lojalności wobec produktu i marki darmowe próbki dokonywanie zakupów w drodze do i z pracy łatwiejsze przenoszenie

20 RODZAJE ZNAKÓW NA OPAKOWANIU
ekologiczne promocyjne ostrzegawcze informacyjne

21 13-pozycyjny kod kreskowy EAN
Kolejność cyfr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Numer EAN 5 9 6 3 1 Przykład Polska Elbrewery CO Piwo jasne pełne, alk. 5,5%, puszka Cyfra kontrolna Oznaczenie Numer kraju Numer producenta Numer produktu Cyfra kontrolna

22 KASY ELEKTRONICZNE I KODY KRESKOWE UMOŻLIWIAJĄ:
transakcje z wprowadzaniem danych o towarze czytnikiem kodów kreskowych i wydanie paragonu ilość, data, godzina, nazwisko kasjera); bieżącą ewidencję ilościowo-wartościową stanu zapasów w sklepie; edycję raportów dziennych i okresowych według grup towarowych, działów, towarów, transakcji, obrotów w czasie; aktualizację asortymentu towaru w sklepie; przyspieszenie obrotu towarowego; oszczędności czasu pracy na inwentaryzację; oszczędność siły roboczej przy magazynowaniu towarów; zmniejszenie wielkości zapasów; polepszenie wzajemnych relacji pomiędzy handlem i produkcją; stosowanie wszelkich rodzajów płatności; przyspieszenie obsługi klientów.

23 Znak towarowy i marka Znak towarowy to rysunek, obraz, kompozycja kolorystyczna, litera, cyfra, wyraz, forma plastyczna, melodia lub inne oznaczenia, które nadają się do odróżnienia towarów wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu przez określone przedsiębiorstwo od tego samego towaru konkurencji Marka handlowa to nazwa, termin, napis symbol. Stosowana jest przez producenta lub dystrybutora w celu zidentyfikowania swych towarów i odróżnienia od towarów produkowanych lub sprzedawanych przez konkurentów

24 Marką może być: słowo podane w sensie przenośni (Bryza, Jaguar); inicjały (IBM, PZU, BMW,FIAT); nazwa wymyślona (Exxon, Elektromis); nazwiska znanych osób (Chopin); nazwisko producenta (Ford, Wedel); kombinacja słów (Wash&Go).


Pobierz ppt "PRODUKT Produkt to suma korzyści dla nabywcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google