Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Helena Tomaszewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Helena Tomaszewska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Helena Tomaszewska
FASZYZM NIEMIECKI Opracowała Helena Tomaszewska

2 DEFINICJA I CECHY NAZIZMU
Faszyzm – ruch polityczny i ideologia rozwijające się w Europie po I wojnie światowej. Faszyzm niósł ze sobą system rządów oparty na dyktaturze; wprowadzał system monopartyjny, ograniczenie swobód obywatelskich, całkowite podporządkowanie obywatela państwu. Faszyzm niemiecki nosił nazwę nazizmu. indoktrynacja społeczeństwa rozwój systemu bezpieczeństwa, kontrolującego życie obywateli militaryzm nacjonalizm ekspansjonizm CECHY NAZIZMU rasizm system monopartyjny antyhumanitaryzm rozbudowany system propagandy antykomunizm antysemityzm eliminacja przeciwników politycznych podporządkowanie wszystkich organów władzy państwowej odpowiednim ogniwom aparatu partyjnego kult wodza i wiara w jego nieomylność

3 powojenny kryzys gospodarczy strach przed rewolucją i komunizmem
GENEZA NAZIMU GENEZA FASZYZMU NIEMIECKIEGO niezadowolenie Niemców z wyniku wojny – utrata ziem i obarczenie odpowiedzialnością za wybuch I wojny. Czuli się oszukani. Uważali, że Niemcy zostały sprzedane przez polityków. powojenny kryzys gospodarczy strach przed rewolucją i komunizmem kryzys wartości będących podstawą liberalnych państw XIX w.: indywidualizmu, liberalizmu, racjonalizmu, parlamentaryzmu kompromitacja rządów parlamentarnych – spadek zaufania do parlamentarnego systemu rządów

4 PROGRAM ADOLFA HITLERA
„złamanie dyktatu wersalskiego” – rewizja postanowień traktatu wersalskiego, odzyskanie utraconych ziem i odbudowa armii walka z komunizmem i lewicą (SPD), którą oskarżano o przegraną wojnę i złą sytuację wewnętrzną odbudowa Rzeszy niemieckiej, w której będą żyły wszystkie ludy niemieckojęzyczne – zgodnie z hasłem: „Jeden naród, jedna Rzesza, jeden Wódz” antysemityzm – nienawiść do Żydów, których uważano za podludzi. Uważano, że należy wymordować całą „rasę”. rasizm – przekonanie, że Niemcy są rasą aryjską – rasą nadludzi („Herrenvolk”), którzy mają prawo rządzić światem. Obok nich powinni stać inni germanie. Żydzi, Słowianie to podludzie, którzy mają służyć , a ostatecznie zostać zlikwidowani. Adolf Hitler teoria przestrzeni życiowej „Labensraum” – Niemcy jako „rasa panów” mają prawo do przestrzeni, na której swobodnie będą się rozwijać. Hitler upatrywał tą przestrzeń na wschodzie

5 PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ NAZISTÓW
1919 r. – Powstała DAP – Niemiecka Partia Robotnicza (Monachium) 1920 r. – zmiana nazwy DAP na NSDAP Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników 1923 r. – Pucz monachijski – Hitler organizuje „marsz na Berlin”, który kończy się fiaskiem. 1925 r. – w więzieniu Adolf Hitler dyktuje „Mein Kampf” („Moja walka”) 1928 r. – wybory do Reichstagu 1929 r. – początek Wielkiego Kryzysu Ekonomicznego w Niemczech; wzrost znaczenia NSDAP i poparcia dla tej partii 1930 r. – wybory do Reichstagu 1932 r. – wybory do Reichstagu Adolf Hitler

6 PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ NAZISTÓW
– Adolf Hitler kanclerzem Republiki Weimarskiej – podpalenie Reichstagu (oskarżono komunistów) – dekret prezydenta Hindenburga o „ochronie narodu i państwa” (zniesienie swobód obywatelskich); Prześladowania partii robotniczych – zakaz zebrań, zamknięcie gazet, aresztowania działaczy; – wybory do Reichstagu – zdobyła NSDAP 44% mandatów; po zdelegalizowaniu mandatów komunistów zdobyła większość; – Reichstag uchwalił ustawę o specjalnych pełnomocnictwach dla rządu – prawo wydawania ustaw i zmiany konstytucji; – ustawa o ujednoliceniu krajów Rzeszy – rozwiązanie związków zawodowych i utworzenie DAF VI – VII – delegalizacja wszystkich partii poza NSDAP 1934 r. – ustawa o przebudowie Rzeszy – zniesienie sejmów krajowych – zniesiono radę Rzeszy (Bundesrat); – „noc długich noży” – likwidacja elity SA z Ernstem Rhőmem – po śmierci prezydenta Hindenburga Adolf Hitler przyjął tytuł „Fűhrera i kanclerza III Rzeszy” – powstaje III Rzesza Niemiecka Ernst Rhőm Szef SA Prezydent Paul von Hindenburg

7 PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu” System monopartyjny – NSDAP – Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników była jedyną partią w państwie. Scentralizowany system władzy, na czele którego stoi wódz - fűhrer. Zarządzał państwem poprzez aparat państwowy całkowicie oparty na NSDAP Zniesienie wolności demokratycznych – wolności słowa, prasy, stowarzyszeń, wolności osobistej i majątkowej . Rozwiązanie wielu organizacji – na ich miejsce powoływano nowe kontrolowane przez NSDAP, a tym samym przez państwo: Narodowosocjalistyczna Liga Kobiet Służba Pracy Rzeszy RAD Hitlerjugend Stan Żywicieli Rzeszy RNS Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna NSV

8 PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu” Rozwiązanie związków zawodowych i powołanie na ich miejsce Niemieckiego Frontu Pracy DAF Zachowano własność prywatną przy znacznej ingerencji państwa w gospodarkę. Rozwój armii związany z planami ekspansji i Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Rozwój aparatu bezpieczeństwa - Niemcy państwem policyjnym, na czele którego stoi RSHA – Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Rzeszy, któremu podlega: GESTAPO – Tajna Policja Państwowa SD – Służby Bezpieczeństwa SIPO – Policja Bezpieczeństwa KRIPO – Policja Kryminalna

9 PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu” Rozwój propagandy, której celem było głoszenie ideologii faszystowskiej. Indoktrynacja - wpajanie obywatelom jedynie słusznej ideologii. Likwidacja przeciwników politycznych – od 1993 r. zakładania obozów koncentracyjnych: Dachau, Oranienburg, Buchenwald, do których zsyłano ludzi bez wyroku sądu. Stosowanie eugeniki – działań mających na celu „udoskonalenie rasy nordyckiej”. Ludzi chorych poddawano eutanazji, setki tysięcy sterylizowano. Dążenie do podporządkowania sobie Kościoła w Niemczech – ewangelickiego i rzymskokatolickiego

10 PAŃSTWO TOTALITARNE W NIEMCZECH
„Wszystko w ramach państwa, nic poza państwem, nic przeciw państwu” Ujednolicenie kultury – celem było wychowanie w duchu narodowym i nazistowskim. Wprowadzono cenzurę, niszczono dzieła niemieckich autorów pochodzenia żydowskiego, promowano muzykę Wagnera jako czystoniemiecką oraz ukazywano wielkość Niemiec i narodu w sztuce i architekturze. Prześladowanie Żydów : w 1935 r. uchwalono ustawy norymberskie „o obywatelstwie Rzeszy „ i „o ochronie krwi niemieckiej oraz honoru”. pozbawiono Żydów obywatelstwa niemieckiego, Żydzi nie mogli zawierać małżeństw z osobami narodowości niemieckiej, zamykano Żydów w gettach, stworzono listę zawodów, których Żydzi nie mogli wykonywać; zwalniano i Żydów z pracy (lekarzy, adwokatów, profesorów uczelni itp.), nakazano Żydom nosić opaski z gwiazdą Dawida, wprowadzono segregację rasową (zakaz wstępu do kin, teatrów, odrębne sklepy).

11 WSPÓŁPRACOWNICY HITLERA
Herman Gőring Marszałek Luftwaffe Joseph Goebbels Minister propagandy Rudolf Hess Zastępca szefa NSDAP Alfred Rosenberg Główny ideolog NSDAP Heinrich Himmler Dowódca SS i Gestapo, Reinhard Heydrich Szef RSHA

12 WSPÓŁPRACOWNICY HITLERA
Albert Speer Architekt Hitlera Hans Frank Generalny Gubernator ziem polskich Joachim von Ribbentrop Minister spraw zagranicz.


Pobierz ppt "Opracowała Helena Tomaszewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google