Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w Polsce po 1989roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w Polsce po 1989roku."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w Polsce po 1989roku

2 Charakterystyka historii Polski po 1989roku
Nowy okres po odsunięciu komunizmu nazwano III Rzeczpospolitą W ciągu kilkunastu lat zmieniała się polska scena polityczna Utworzono wiele nowych partii politycznych (niektóre trwały jedynie kilka lat) Mimo wszystko każda partia odgrywała ważną rolę w polskiej polityce Powoli dochodziło do reform, których Polska bardzo potrzebowała

3 Odzyskiwanie wolności politycznej
Lata były okresem zmian w Europie wschodniej, które prowadziły od odzyskania przez Polskę niepodległości Na ostatnim zjeździe PZPR w styczniu 1990roku partia komunistyczna została rozwiązana W zamian powstały nowe partie : Unia Socjaldemokratyczna i Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej (SdRP) W sejmie wciąż zasiadali posłowie wybrani zgodnie z ustaleniami „okrągłego stołu”, w tym 173 posłów członków PZPR. Dzięki temu dawni komuniści, choć oficjalnie pozbawieni władzy, zachowali kontrolę nad tym, co dzieje się w kraju. Rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął radykalne reformy ekonomiczne i społeczne (m.in. Pojawiło się bezrobocie)

4 P O L I T Y K A W Polityce zaczęły się walki o władzę.
Ludność była niezadowolona kryzysem związanym z bezrobociem Politycy podzielili się na zwolenników rządów z Solidarnością oraz ich przeciwników głoszących hasło „przyspieszenia” reform, które miał zrobić Lech Wałęsa po objęciu władzy

5 Pierwsze wolne wybory Wybory samorządowe odbyły się wiosną 1990roku,przy niskiej frekwencji najwięcej głosów zdobyli kandydaci związani z Komitetami Obywatelskimi „Solidarność” Jesienią 1990roku miały miejsce pierwsze wolne wybory prezydenckie Niespodziewanie kontrkandydat Lecha Wałęsy – Tadeusz Mazowiecki, nie wyszedł nawet do II tury wyborów, przegrywając z kandydatem niezależnym Stanem Tymińskim, podającym się za milionera z Kanady.

6

7 Prezydent III Rzeczpospolitej Polskiej
Prezydentem wyłonionym w powszechnych wyborach w grudniu 1990roku został Lech Wałęsa. Po objęciu funkcji prezydenta przez Wałęsę , Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent na uchodźstwie, przekazał mu insygnia prezydenckie, co miało symbolizować zakończenie politycznej emigracji niepodległościowej

8 Wybory parlamentarne Wybory parlamentarne odbyły się jesienią 1991roku. Wyłonione Sejm i Senat były bardzo rozdrobnione, w ich składzie znalazło się aż 29 ugrupowań. Premierem rządu został Jan Olszewski z Porozumienia Centrum (PC)

9 Reformy 17 październik 1992rok – sejm uchwalił tzw. Małą konstytucję.
Mówiła ona o tym jak mają funkcjonować najwyższe urzędy w państwie. Dzięki temu zastąpiono Konstytucję PRL-u z 1952r., choć część jej zapisów wciąż pozostawała na mocy. Nowa Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchwalona dopiero w 1997roku. Wprowadzono polskie złotówki, którym jeden nowy złoty odpowiada 10tysiącom starych złotych ( r. Terytorium Polski opuściły ostatnie oddziały rosyjskie.)

10

11 Program Balcerowicza, zmiany gospodarcze i społeczne
Zmiana gospodarki z planowanej na rynkową Sektor prywatny stanowił coraz większą część gospodarki, a przedsiębiorstwa państwowe coraz mniejszą. Reformy gospodarcze zaczęły się od tzw. Programu Balcerowicza, czyli 11 ustaw wprowadzonych w życie 1 stycznia 1990roku, które miały poprawić finanse państwa oraz wprowadzić mechanizmy rynkowe w gospodarce.

12 Leszek Balcerowicz Minister finansów, wicepremier koordynujący reformy gospodarcze w kilku rządach. Jego nazwisko jest symbolem gospodarczych reform podjętych w Polsce po upadku systemu komunistycznego.

13 Główne tematy sporów politycznych
Ocena czasu PRL Jego dziedzictwa cywilizacyjnego, społecznego i politycznego. Rola Kościoła w Polsce Zmiany następujące w Polsce

14 D z i ę k u j ę Martyna Obecna


Pobierz ppt "Zmiany w Polsce po 1989roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google